Przywrócenie tradycji Ojców w Kościele

20.01.2013

„Kochane dzieci, pilnujcie tradycji w Kościele! Pragnę słuchać Godzinek, Nieszporów, Gorzkich Żali i tylu innych modlitw, które modernizm szatański usuwa z Mojego Kościoła. Bądźcie wierne i głęboko ufajcie wcielając to co było dawniej w Kościele. Powracajcie do tradycji. Pamiętajcie o rozpoczęciu w Wielkim Poście czterdziestodniowej Komunii Świętej. Wiele naszych dzieci będzie zaskoczonych obrotem różnych spraw. W Kościele, już niedługo zostanie przywrócona liturgia przedsoborowa i wszystko w nim powróci na właściwe tory. Jedynie podtrzymana tradycja, zapewni Kościołowi świętość i przetrwanie, a lud powróci do Kościoła. Teraz tylko zaślepiony przez szatana nie widzi upadku wiary w Kościele Świętym, w którym dzieje się coraz więcej zła i zniewag. Ja Sam, wkrótce w to wszystko wkroczę i zacznę smagać na opamiętanie.

Słodkie dzieci, proszę was, powróćcie do tradycji, szczególnie w postach. Złagodzenie postów wpłynęło fatalnie na ducha gorliwości i świętości. Wycofanie z Mszy Świętej i niektórych sakramentów świętych egzorcyzmów, pozwoliło szatanowi bardziej opanować ludzkość, niż to było przedtem. Nastąpiło ogólne rozprzężenie, a szatan nie jest już prawie niczym krępowany. Dzieci, powiedzcie swym biskupom i kapłanom, aby po Mszy Świętej przywrócili modlitwę do św. Michała Archanioła. Niech powrócą do rytuałów przedsoborowych, szczególnie w sprawowaniu Sakramentów Świętych. Ma być przywrócony post eucharystyczny, (co najmniej 3 godziny przed Komunią Św.) Wycofanie powyższych praktyk, spowodowało brak naturalnej odporności i desakralizację życia Bożego. Taki stan, można jedynie porównać do stanu związanego z chorobą AIDS. Jedynie ci, co będą zachowywać stare przepisy kościelne przetrwają próbę nałożoną na Kościół, która właśnie się zbliża.

Szatan tak mocno zakorzenił się w Kościele, że nie chce z niego wyjść. Słodkie dzieci, jeżeli hierarchia i kapłani nie zadbają o to wszystko, o co prosi Niebo, wy same zacznijcie stosować dawne przepisy kościelne. Należy zrobić w najbliższym czasie wykaz zmian posoborowych. A po opracowaniu tych wszystkich informacji, należy je szeroko rozpowszechnić. To polecenie ma priorytet przed innymi i musi być wykonane za wszelką cenę. Kto się go nie podejmie, będzie za jego niewykonanie odpowiadać przed Sądem Bożym.

To wy słodkie dzieci, macie obowiązek przywrócić do życia i wcielać ponownie takie zasady postępowania w Kościele, jakie były przed ostatnim soborem. Jest to bardzo ważna sprawa. Same wiec musicie opracować system wartości, zgodny ze zdrową nauką Kościoła. Wycofajcie wszystkie nowości z Kościoła i powróćcie do Świętej tradycji. Dotąd będzie tracił ducha Kościół w Polsce i na świecie, dopóki będzie zniewaga i brak szacunku dla tradycji. Dlaczego, słodkie dzieci jesteście tak strasznie ślepe? Ocknijcie się z duchowego letargu i uśpienia. Wiele już wilków w owczej skórze, wtargnęło do wnętrza Kościoła. Nadszedł czas, kiedy trzeba przywrócić stary porządek. Wielu biskupów, nawet z Mojej umiłowanej Polski, będzie przeciwnych powracaniu do pierwocin zdrowej, polskiej tradycji.

Odnowa ma polegać na przywróceniu tradycji Ojców w Kościele. Przy tym, należy wycofać wszystkie nowości, wprowadzone przez masonerię. Nie życzę sobie modernizmu, zwłaszcza przy Komunii Świętej. Ma być podawana w całym Kościele tylko przez kapłanów i diakonów, na kolanach i do ust. Tabernakulum ma powrócić na centralne miejsce, wszędzie tam, gdzie zostało usunięte na bok. Odnowa nie będzie polegała na odprawieniu rekolekcji czy misji jednorazowych, to byłoby nieporozumienie. Chcę, aby takie rekolekcje były odprawiane jeden raz w miesiącu, przez cztery dni, na wszystkich poziomach. Przez kapłanów i biskupów niech będzie, na wszystkich kazaniach mówione o piekle, o czyśćcu, o Aniołach, o grzechu i wszelkich aspektach walki z szatanem. Duchowni, niech mówią i tłumaczą o wszystkich prawdach wiary i dogmatach.

Tak bardzo chcę o Polacy waszego głębokiego i prawdziwego nawrócenia. Powróćcie do tradycji kapłani! Kto tylko może i zdoła niech powróci do przedsoborowego odprawiania Mszy Świętej. Proście o to swoich biskupów, aby wam na to pozwolili. Módlcie się o to i proście o to, aby wam Aniołowie w tym pomogli. Uwierzcie, Oni to z podwójną gorliwością wypełnią, zwłaszcza, jak o to poproszą kapłani. Niech każdy kapłan powróci do odmawiania codziennych egzorcyzmów i wszelkich modlitw przeciw złym duchom. Proboszcz i wikariusze jak zaczną to czynić, to choćby najgorsza parafia, będzie promieniować świętością. Zaufajcie i zacznijcie wreszcie właściwie walczyć z szatanem.

Tak bardzo potrzeba, aby jak najwięcej dzieci światłości podjęło wielką modlitwę, ofiarę, pokutę, wynagrodzenie i ekspiację za kapłanów i biskupów, którzy realizują plan zniszczenia Kościoła od wewnątrz. Potrzeba bardzo wielkiej modlitwy, aby choć część z nich uratować od wiecznego potępienia. Jak wielu z nich niszczy Kościół. Potrzeba jest, aby się prawdziwie wszyscy nawrócili i podjęli dzieło odnowy Kościoła i powrotu do tradycji. Ja tak bardzo pragnę, aby Polacy na całym świecie powrócili do tradycji Ojców w wierze. To od was Polaków, Kościół będzie się uczył miłości i prawdziwej służby Bogu. Pozwólcie Mi w was działać!

Dopiero przemienione serca kapłanów, gdy powrócą do pierwotnej gorliwości i do zdrowej polskiej tradycji, wówczas będzie można działać na lud boży i porywać serca do Boga i odmieniać ich życie i godność.

Trójca Święta pragnie, aby przywrócili kapłani do każdej Mszy Świętej aspersję. Wielu nie zna tego określenia. Jest to słowo łacińskie, a znają je kapłani. Znaczy ono w praktyce publiczne poświęcenie wody i pokropienie nią ludu znajdującego się w Kościele. Szatan obecnie ma większy dostęp do Kościołów, bo prawie żaden kapłan już nie używa aspersji, która chroni wiernych i kapłanów przed zgubnym działaniem złych duchów. Złą rzeczą jest moda wprowadzana do kościołów. Strój powinien być zawsze czysty i skromny, nieprowokujący. Wiedzcie, że wszyscy, co przekroczyli tę regułę świadomie czy nie, bardzo cierpią z tego powodu w czyśćcu.

Szatan jest coraz bardziej rozbestwiony i nie boi się nawet wody święconej nowoczesnymi metodami. Przypominam, że najskuteczniejsza jest do walki ze złymi duchami woda święcona według starej formuły, jako święcona i egzorcyzmowana. Mało, który kapłan święci wodę na dawny sposób, czyli jako święconą egzorcyzmowaną. Ta dopiero ma szczególną moc przeciw złym duchom. Mało, który kapłan święci i kropi tą wodą lud w kościele. Dawniej, kiedy to czyniliście, złe duchy bały się zbliżyć do kościoła, a teraz podchodzą pod sam ołtarz i w nos się wam śmieją.

Wydarzenia, jakie niebawem nastąpią, zmienią wszystko. Człowiek po uzyskaniu świadomości będzie znał wyraźnie granice między sacrum, a profanum. Duch Święty przemieni cały Kościół Święty, a liturgia w Kościele stanie się wyrazista. Nie wszystko jest złe w zmianach posoborowych, ale i nie wszystko dobre. Wejdą niektóre elementy do Kościoła z meczetów, synagog czy cerkwi, a także i z innych kultur. Szczegóły zmian po ważnych wydarzeniach na świecie poda Papież, który otrzyma bardzo jasne światło w tym względzie.”

Modlitwa o ochronę chrześcijańskich praktyk religijnych

O Mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, abyś wylał Twojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci. Proszę Cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach noszą wobec Ciebie nienawiść.

Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, czciły Ciebie z godnością, aby wznieść się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego ducha, aby mogły wzrastać z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen.

Źródła informacji