Spowiedź Święta

21.01.2013

„Każde dziecko Boże powinno stale pracować nad czułością swojego sumienia, a do spowiedzi iść natychmiast po zgrzeszeniu. Gdy ktoś na tyle wypracuje, że nie ma grzechów ciężkich, to niech oczyszcza się minimum dwa razy w miesiącu. Jest to możliwe z tego względu, że szatan nie będzie miał do takiej duszy dostępu.

Chcę, aby każde z was pamiętało o przyjmowaniu Mojego Świętego Eucharystycznego Serca godnie, tzn. czystym sercem, w postawie klęczącej i do ust, z rąk kapłana lub diakona. Ktokolwiek waży się przyjmować Mnie bez oczyszczenia w Sakramencie Spowiedzi Świętej, ten zbiera dla swojej duszy wyrok potępienia na wieczność. Nie mogę takim osobom błogosławić w żaden sposób, bo winni są zniewagi swojego Boga. Kara za taki czyn, zawsze jest dostosowana do stopnia świadomości, jaką posiada człowiek grzeszący. Zdarza się coraz częściej, że wielu z was przyjmuje Moje Święte Eucharystyczne Serce świętokradzko. Jeżeli ktoś czyni to świadomie, to los jego będzie marny w wieczności. Nieświadomość grzechu, łagodzi wyrok jaki dusza po śmierci otrzymuje, a jest nim czyściec.

Chcę, abyście o wiele lepiej pilnowali swojej duszy i w porę reagowali na wszelkie wasze „wpadki” jakie wam się przydarzają. Regularnie oczyszczajcie się w sakramencie pokuty, pamiętając o spełnieniu wszystkich warunków tegoż sakramentu. Chcę, aby kapłani i ludzie spowiadali się raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jest to konieczne do dobrej i właściwej walki z szatanem. Zrozumcie to wszystko i wykonajcie!”

Najdroższy Jezu, proszę o wybaczenie wszystkich moich grzechów oraz zranień i krzywd, jakie wyrządziłem innym. Pokornie modlę się, aby dana była mi Łaska, żebym Cię już ponownie nie obrażał oraz żebym ofiarował Ci pokutę zgodną z Twoją Najświętszą Wolą. Błagam o przebaczenie wszystkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które sprawią Ci ból i cierpienie. Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność. Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię. Czczę Ciebie i wszystko, co jest z Tobą związane. Pomóż mi, Jezu, abym stał się godny wejścia do Twojego Królestwa. Amen.