NOWY PAPIEŻ

Falszywy Prorok?

01.04.2013/20.05.2013

Jeden z rosyjskich prawosławnych starców kiedyś powiedział, że Patriarcha Pimen (1971–1990) był ostatnim PRAWOSŁAWNYM Patriarchą. To znaczy, że jego następcy Aleksy II (1990–2008) i Cyryl I już nie są Prawosławnymi de facto (będąc takowymi de juro). Na to wygląda, że podobna sytuacja czeka Stolicę Piotrową: Papież Benedykt XVI był(w oczach Bożych nadal jest) ostatnim (w Watykanie) PRAWOWIERNYM Papieżem. Owszem, zarówno konklawe, jak i nowo wybrany pontyfik są prawomocni de juro. Natomiast, de facto (głównie – w oczach Bożych, ale później – także wszystkich prawdziwych chrześcijan) tak już nie jest. Już sama abdykacja Ojca Świętego Benedykta XVI budzi wątpliwości: kanon 332 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego wymaga, by zrzeczenia dokonał w sposób wolny. Owszem, oświadczył, że robi to z pełną wolnością, ale jeżeli ktoś ucieka z obawy przed wilkami, to czy robi to z wolnością? (Rozpoczynając posługę Piotrową, prosił nas, wierzących: „Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami”.) Z pewnością wiedział, o czym mówi, tylko jakich wilków miał na myśli? Czy nie tych w owczych skórach, którzy opanowali Hierarchię i Watykan – masonerię kościelną, która, nawet jeśli nie zmusiła go do tego kroku wprost, stworzyła takie warunki, że musiał zrobić to sam, z pozoru dobrowolnie. Zresztą w jego ostatnim publicznym wystąpieniu taka aluzja też padła. Żeby nie było wątpliwości, kto w tym maczał palce, polska prokuratura w tym samym dniu zmieniła wysokość smoleńskiej brzozy z 770 na 666 cm, czyli oficjalnie ogłosiła liczbę Bestii (Ap 13:18)

A teraz ta masoneria, mając tym razem większość, wybrała sobie nowego, nareszcie swojego papieża. Zresztą ta sytuacja była przepowiedziana w Ostatnim Sekrecie z Fatimy, który nie został ujawniony. Rzecz jasna, udowodnić tego się nie da, ale i nie trzeba, bo nowy papież sam siebie ujawni. Dlatego trzeba teraz bardzo uważać, bo o ile można było bezgranicznie ufać zarównie JPII, jak i BXVI (co więcej, trzeba teraz szczególnie studiować ich dziedzictwo), o tyle nowemu papieżowi trzeba patrzeć na ręce. Już zrobił on gest, który ujawnił przed wszystkimi mającymi oczy otwarte, kim on tak naprawdę jest, a przynajmniej – kim nie jest: „To ma być szczególna zniewaga, która zostanie zadana Mojemu Świętemu Imieniu, w dążeniu do zbezczeszczenia Mnie, podczas Wielkiego Tygodnia.”Kolejnym demaskującym go krokiem stało się to, że w drodze powrotnej ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii nowy papież opowiedział się za integracją gejów i lesbijek w społeczeństwie. To tak jakby Minister Zdrowia zaproponował chorym zakaźnie swobodnie zarażać zdrowe społeczeństwo!

Bo, jak pisze Św. Paweł: Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! (Ga 1:8) . Odnosi się to nie tylko do całego Pisma Świętego, ale również do Tradycji i takich spraw jak aborcja, eutanazja, rozwody, kontracepcja, homoseksualizm, kapłaństwo kobiet czy in vitro. Prawdziwy Kościół Chrystusowy nigdy nie złagodzi swojego stanowiska w tych sprawach. Jeśli zaś nowy papież, mając ogrom władzy, postąpi inaczej (nawet – ex cathedra), nie będzie to oznaką jego nieomylności, tylko ujawni go jako Antypapieża. Tym bardziej kiedy skasuje Słowa Konsekracji stanie się oczywiste, że to jest zapowiadany Fałszywy Prorok.

To jasne, że część Hierarchii i Kapłanów (na Zachodzie – większa, w Polsce – mniejsza), zwłaszcza należąca do masonerii kościelnej, z radością uzna takiego „Papieża” (dokładniej – Antypapieża).Tym bardziej że dokonywać on będzie cudów, których autorami będą demony (w tym – cud pozornego powstania z martwych). Jednak wszystkie zdrowe siły – a w Polsce – po gruntownym oczyszczeniu, w tym – poprzez wiele śmierci również Biskupów i Kapłanów – potencjalnych wiernych, ale niedoszłych sług przyszłego Antychrysta – takich będzie dość sporo – muszą odpowiedzieć zdecydowane NIE takiej formalnie prawowitej władzy, jak kiedyś Apostołowie nie uznali całkiem prawowitej, ale przeciwnej Chrystusowi władzy Sanhedrynu (tym bardziej, że tym razem to będzie znów władza Sanhedrynu).

Na początku Prawdziwy Kościół znów poprowadzi Prawdziwy Papież Benedykt XVI. Natomiast, po jego męczeńskiej śmierci, wszyscy wierni Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Maryi Kardynałowie z całego świata (chociaż takich nie będzie dużo, ale starczy, żeby było ich nie mniej niż trzech), razem z wiernymi Biskupami, Kapłanami a nawet – wybranymi świeckimi, zwłaszcza – Widzącymi i Słyszącymi (z których będzie uzupełniona liczba tych, którzy odpadli, Hierarchów („Herezjarchów”), muszą zebrać się w Licheniu na Soborze (w czasach wielkiej schizmy zachodniej w Kościele powstała doktryna koncyliaryzmu mówiąca, że najwyższą władzę – wyższą od papieża – ma sobór, na którym może być odwołany urzędujący papież i powołany nowy) i wybrać sobie nowego – prawdziwego, wiernego Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Maryi i wiedzącego, co robić – Papieża. Najlepiej – od razu Żywego Płomienia (Piotr II – może i ostatni). To, że on jest na razie świecki – nie jest przeszkodą: kiedy tysiąc lat temu wybrali na Patriarcha Konstantynopolu świeckiego, to od razu wyświęcili go na diakona, na drugi dzień – na prezbitera, a na trzeci – na Biskupa, i nikt nigdy tego nie kwestionował – ani prawosławni, ani katolicy, więc mamy schemat i precedens. (W pierwszym tysiącleciu elektorami papieża byli właśnie lud i duchowieństwo, a lud zwykle wybierał duchownych nie będących jeszcze biskupami. Papieżem może zostać teoretycznie każdy ochrzczony, dorosły mężczyzna, bo konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis mówi: „Mając natomiast przed oczami jedynie chwałę Boga i dobro Kościoła, po wezwaniu pomocy Bożej niech oddadzą swój głos na tego, kogo także poza Kolegium Kardynałów uznają za bardziej godnego od innych do owocnego i skutecznego zarządzania Kościołem powszechnym”). Tym bardziej, że uczyć go nie trzeba (to on właśnie wszystkich, w tym – Kardynałów, będzie uczył, jak reformować i uzdrowić Kościół na drodze powrotu do tradycji Ojców, faktycznie ukończy to, co rozpoczął Benedykt XVI). Szczegółów zaś biskupiego rytuału nauczyć nie trudno (tu, odwrotnie, nauczą go bardzo – nie raz nawet trochę za bardzo – doświadczeni w tym Hierarchowie). Ale dlaczego właśnie jego, skoro nikt z Biskupów go nie lubi? Odpowiedź nie jest prosta, a bardzo prosta: Taka jest Wola Boża, sprzeciwiać się zaś jej tym razem będzie śmiertelnie niebezpiecznie.

Owszem, to będzie Wielki Rozłam w Kościele. Ale tym razem – po raz pierwszy za 2000 lat – zgodny z Wolą Bożą, jak było zgodnie z Wolą Bożą ,oddzielenie pierwszych chrześcijan od żydowskiej synagogi (a przecież też kiedyś ustanowionej przez Samego Boga, ale – stanąwszej Jemu w otwartą opozycję).

Nadmieniam jeszcze raz, że tak radykalny krok będzie miał rację stanu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nowy papież zrobi to, co jednoznacznie zdefiniuje jego jako Fałszywego Proroka, a przede wszystkim – zniesie Najświętszą Ofiarę Ołtarza (od tego dnia można śmiało liczyć 1290 dni – ok. 3,5 lata – na jego haniebny koniec – wrzucenia żywcem do ognistego jeziora (Ap 19:20) plus ok. 1,5 mes (1335-1290=45 dni, Dn 12:11-12) do Trzech Dni Ciemności i Początku Nowej Ery.

Wybór zaś, komu pozostać wiernym – formalnie legalnej Kościelnej Władzy (faktycznie zaś – Antychrystowi i Szatanowi), czy Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Maryi, a więc formalnym „rozłamowcom” – zdecyduje o losie na całą wieczność (piekło czy Niebo odpowiednie).

W końcu papież też jest człowiekiem, też ma wolną wolę i może służyć komu zechce – Bogu czy diabłu i iść odpowiednio do Nieba czy do piekła. Ale my też mamy własny rozum, wolną wolę i sami mamy prawo, a nawet obowiązek decydować komu chcemy służyć i dokąd w konsekwencji trafić. Nie musimy gubić własnej duszy, tracąc zbawienie wieczne tylko dlatego, że ktoś z dużym autorytetem tego dla siebie i dla nas zażyczył, czy to Proboszcz, Biskup czy nawet papież. Bycie prawowiernym katolikiem wcale nie oznacza ślepego posłuszeństwa oślepionym pasterzom! Zdecydujmy się jak Jozue, syn Nuna: ” Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu „ (Joz 24:15b).

Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI:

O Mój Wieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, jakie znosił, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowy Twojego Kościoła na ziemi, i o to, aby on także mógł pomóc w ratowaniu Twoich dzieci i wszystkich wyświęconych sług od udręk szatana i wysłanników jego królestwa — upadłych aniołów, które krążą po ziemi, kradnąc dusze. O Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

Wątek historyczny i wątek Malachiasza

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Bądź wzorem dla wiernych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

...

1. czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Bądź wzorem dla wiernych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Psalm (Ps 111, 7-8. 9. 10)

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,
nadane ze słusznością i mocą.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
na wieki ustanowił swoje przymierze,
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę,
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują,
a Jego sprawiedliwość
będzie trwać na wieki.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Aklamacja (Mt 11, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 7, 36-50)

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.

Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.

On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”.

„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”

Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.

On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.

Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”.

Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”

On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Dodaj komentarz

32. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Dziś rozpoczynamy 32. Nowennę Pompejańską za Polskę

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 19 września do 15 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:...
Dziś rozpoczynamy 32. Nowennę Pompejańską za Polskę

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 19 września do 15 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 16 października do 11 listopada odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).


http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/np-32
Nowenna Nr 32.119 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Aleksandra Pt
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Cs z rodziną
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Km
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Joanna Błb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Agata Wl

Część druga — Tajemnice Światła – Regina B. M.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu –...
Nowenna Nr 32.119 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Aleksandra Pt
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Cs z rodziną
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Km
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Joanna Błb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Agata Wl

Część druga — Tajemnice Światła – Regina B. M.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Stanislava Ab. z Włoch
Biczowanie Pana Jezusa – Jolanta H. G.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Alina M. Maria z USA
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Krysia Srf z Brooklynu
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Marlena Hjn

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Danuta Agata B.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa –
Zesłanie Ducha Świętego – Ela
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Tereska
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Miłosława R. K.

Módlmy się

av
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013