NOWY PAPIEŻ

Falszywy Prorok?

01.04.2013/20.05.2013

Jeden z rosyjskich prawosławnych starców kiedyś powiedział, że Patriarcha Pimen (1971–1990) był ostatnim PRAWOSŁAWNYM Patriarchą. To znaczy, że jego następcy Aleksy II (1990–2008) i Cyryl I już nie są Prawosławnymi de facto (będąc takowymi de juro). Na to wygląda, że podobna sytuacja czeka Stolicę Piotrową: Papież Benedykt XVI był(w oczach Bożych nadal jest) ostatnim (w Watykanie) PRAWOWIERNYM Papieżem. Owszem, zarówno konklawe, jak i nowo wybrany pontyfik są prawomocni de juro. Natomiast, de facto (głównie – w oczach Bożych, ale później – także wszystkich prawdziwych chrześcijan) tak już nie jest. Już sama abdykacja Ojca Świętego Benedykta XVI budzi wątpliwości: kanon 332 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego wymaga, by zrzeczenia dokonał w sposób wolny. Owszem, oświadczył, że robi to z pełną wolnością, ale jeżeli ktoś ucieka z obawy przed wilkami, to czy robi to z wolnością? (Rozpoczynając posługę Piotrową, prosił nas, wierzących: „Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami”.) Z pewnością wiedział, o czym mówi, tylko jakich wilków miał na myśli? Czy nie tych w owczych skórach, którzy opanowali Hierarchię i Watykan – masonerię kościelną, która, nawet jeśli nie zmusiła go do tego kroku wprost, stworzyła takie warunki, że musiał zrobić to sam, z pozoru dobrowolnie. Zresztą w jego ostatnim publicznym wystąpieniu taka aluzja też padła. Żeby nie było wątpliwości, kto w tym maczał palce, polska prokuratura w tym samym dniu zmieniła wysokość smoleńskiej brzozy z 770 na 666 cm, czyli oficjalnie ogłosiła liczbę Bestii (Ap 13:18)

A teraz ta masoneria, mając tym razem większość, wybrała sobie nowego, nareszcie swojego papieża. Zresztą ta sytuacja była przepowiedziana w Ostatnim Sekrecie z Fatimy, który nie został ujawniony. Rzecz jasna, udowodnić tego się nie da, ale i nie trzeba, bo nowy papież sam siebie ujawni. Dlatego trzeba teraz bardzo uważać, bo o ile można było bezgranicznie ufać zarównie JPII, jak i BXVI (co więcej, trzeba teraz szczególnie studiować ich dziedzictwo), o tyle nowemu papieżowi trzeba patrzeć na ręce. Już zrobił on gest, który ujawnił przed wszystkimi mającymi oczy otwarte, kim on tak naprawdę jest, a przynajmniej – kim nie jest: „To ma być szczególna zniewaga, która zostanie zadana Mojemu Świętemu Imieniu, w dążeniu do zbezczeszczenia Mnie, podczas Wielkiego Tygodnia.”Kolejnym demaskującym go krokiem stało się to, że w drodze powrotnej ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii nowy papież opowiedział się za integracją gejów i lesbijek w społeczeństwie. To tak jakby Minister Zdrowia zaproponował chorym zakaźnie swobodnie zarażać zdrowe społeczeństwo!

Bo, jak pisze Św. Paweł: Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! (Ga 1:8) . Odnosi się to nie tylko do całego Pisma Świętego, ale również do Tradycji i takich spraw jak aborcja, eutanazja, rozwody, kontracepcja, homoseksualizm, kapłaństwo kobiet czy in vitro. Prawdziwy Kościół Chrystusowy nigdy nie złagodzi swojego stanowiska w tych sprawach. Jeśli zaś nowy papież, mając ogrom władzy, postąpi inaczej (nawet – ex cathedra), nie będzie to oznaką jego nieomylności, tylko ujawni go jako Antypapieża. Tym bardziej kiedy skasuje Słowa Konsekracji stanie się oczywiste, że to jest zapowiadany Fałszywy Prorok.

To jasne, że część Hierarchii i Kapłanów (na Zachodzie – większa, w Polsce – mniejsza), zwłaszcza należąca do masonerii kościelnej, z radością uzna takiego „Papieża” (dokładniej – Antypapieża).Tym bardziej że dokonywać on będzie cudów, których autorami będą demony (w tym – cud pozornego powstania z martwych). Jednak wszystkie zdrowe siły – a w Polsce – po gruntownym oczyszczeniu, w tym – poprzez wiele śmierci również Biskupów i Kapłanów – potencjalnych wiernych, ale niedoszłych sług przyszłego Antychrysta – takich będzie dość sporo – muszą odpowiedzieć zdecydowane NIE takiej formalnie prawowitej władzy, jak kiedyś Apostołowie nie uznali całkiem prawowitej, ale przeciwnej Chrystusowi władzy Sanhedrynu (tym bardziej, że tym razem to będzie znów władza Sanhedrynu).

Na początku Prawdziwy Kościół znów poprowadzi Prawdziwy Papież Benedykt XVI. Natomiast, po jego męczeńskiej śmierci, wszyscy wierni Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Maryi Kardynałowie z całego świata (chociaż takich nie będzie dużo, ale starczy, żeby było ich nie mniej niż trzech), razem z wiernymi Biskupami, Kapłanami a nawet – wybranymi świeckimi, zwłaszcza – Widzącymi i Słyszącymi (z których będzie uzupełniona liczba tych, którzy odpadli, Hierarchów („Herezjarchów”), muszą zebrać się w Licheniu na Soborze (w czasach wielkiej schizmy zachodniej w Kościele powstała doktryna koncyliaryzmu mówiąca, że najwyższą władzę – wyższą od papieża – ma sobór, na którym może być odwołany urzędujący papież i powołany nowy) i wybrać sobie nowego – prawdziwego, wiernego Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Maryi i wiedzącego, co robić – Papieża. Najlepiej – od razu Żywego Płomienia (Piotr II – może i ostatni). To, że on jest na razie świecki – nie jest przeszkodą: kiedy tysiąc lat temu wybrali na Patriarcha Konstantynopolu świeckiego, to od razu wyświęcili go na diakona, na drugi dzień – na prezbitera, a na trzeci – na Biskupa, i nikt nigdy tego nie kwestionował – ani prawosławni, ani katolicy, więc mamy schemat i precedens. (W pierwszym tysiącleciu elektorami papieża byli właśnie lud i duchowieństwo, a lud zwykle wybierał duchownych nie będących jeszcze biskupami. Papieżem może zostać teoretycznie każdy ochrzczony, dorosły mężczyzna, bo konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis mówi: „Mając natomiast przed oczami jedynie chwałę Boga i dobro Kościoła, po wezwaniu pomocy Bożej niech oddadzą swój głos na tego, kogo także poza Kolegium Kardynałów uznają za bardziej godnego od innych do owocnego i skutecznego zarządzania Kościołem powszechnym”). Tym bardziej, że uczyć go nie trzeba (to on właśnie wszystkich, w tym – Kardynałów, będzie uczył, jak reformować i uzdrowić Kościół na drodze powrotu do tradycji Ojców, faktycznie ukończy to, co rozpoczął Benedykt XVI). Szczegółów zaś biskupiego rytuału nauczyć nie trudno (tu, odwrotnie, nauczą go bardzo – nie raz nawet trochę za bardzo – doświadczeni w tym Hierarchowie). Ale dlaczego właśnie jego, skoro nikt z Biskupów go nie lubi? Odpowiedź nie jest prosta, a bardzo prosta: Taka jest Wola Boża, sprzeciwiać się zaś jej tym razem będzie śmiertelnie niebezpiecznie.

Owszem, to będzie Wielki Rozłam w Kościele. Ale tym razem – po raz pierwszy za 2000 lat – zgodny z Wolą Bożą, jak było zgodnie z Wolą Bożą ,oddzielenie pierwszych chrześcijan od żydowskiej synagogi (a przecież też kiedyś ustanowionej przez Samego Boga, ale – stanąwszej Jemu w otwartą opozycję).

Nadmieniam jeszcze raz, że tak radykalny krok będzie miał rację stanu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nowy papież zrobi to, co jednoznacznie zdefiniuje jego jako Fałszywego Proroka, a przede wszystkim – zniesie Najświętszą Ofiarę Ołtarza (od tego dnia można śmiało liczyć 1290 dni – ok. 3,5 lata – na jego haniebny koniec – wrzucenia żywcem do ognistego jeziora (Ap 19:20) plus ok. 1,5 mes (1335-1290=45 dni, Dn 12:11-12) do Trzech Dni Ciemności i Początku Nowej Ery.

Wybór zaś, komu pozostać wiernym – formalnie legalnej Kościelnej Władzy (faktycznie zaś – Antychrystowi i Szatanowi), czy Bogu, Chrystusowi, Ewangelii i Maryi, a więc formalnym „rozłamowcom” – zdecyduje o losie na całą wieczność (piekło czy Niebo odpowiednie).

W końcu papież też jest człowiekiem, też ma wolną wolę i może służyć komu zechce – Bogu czy diabłu i iść odpowiednio do Nieba czy do piekła. Ale my też mamy własny rozum, wolną wolę i sami mamy prawo, a nawet obowiązek decydować komu chcemy służyć i dokąd w konsekwencji trafić. Nie musimy gubić własnej duszy, tracąc zbawienie wieczne tylko dlatego, że ktoś z dużym autorytetem tego dla siebie i dla nas zażyczył, czy to Proboszcz, Biskup czy nawet papież. Bycie prawowiernym katolikiem wcale nie oznacza ślepego posłuszeństwa oślepionym pasterzom! Zdecydujmy się jak Jozue, syn Nuna: ” Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu „ (Joz 24:15b).

Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI:

O Mój Wieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, jakie znosił, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowy Twojego Kościoła na ziemi, i o to, aby on także mógł pomóc w ratowaniu Twoich dzieci i wszystkich wyświęconych sług od udręk szatana i wysłanników jego królestwa — upadłych aniołów, które krążą po ziemi, kradnąc dusze. O Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

Wątek historyczny i wątek Malachiasza

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (2 Mch 6, 18-31)

Męstwo Eleazara

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak wybierając raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia.

Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem wzięli go na osobne miejsce i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu

...

1. czytanie (2 Mch 6, 18-31)

Męstwo Eleazara

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak wybierając raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia.

Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem wzięli go na osobne miejsce i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiar. Tak postępując uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu.

„Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który ma już dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości, młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte prawa”.

To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów zamienili miłosierdzie na surowość. Sądzili bowiem, że one były szaleństwem.

Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: „Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleści na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdy Jego się boję”.

W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty.

Psalm (Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7)

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga

Panie, jak liczni są moi prześladowcy,
jak wielu przeciw mnie powstaje.
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie:
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga

Ty zaś, o Panie, jesteś moją tarczą
i chwałą moją; Ty głowę mą wznosisz.
Głośno wołam do Pana,
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi,
którzy zewsząd na mnie nastają.

Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga

Aklamacja (1 J 4, 10b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 19, 1-10)

Nawrócenie Zacheusza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”.

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”.

Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Duchu Święty, który jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą - Szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją Światłością i ożywiasz mnie Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w Wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie.
Duchu Święty, który jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą - Szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją Światłością i ożywiasz mnie Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w Wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie.

Angelus Domini

av


Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013