Masoneria - wróg Kościoła

20.01.2013

„Masoneria jako wróg Mojego kościoła, wtargnęła do jego wnętrza, rozpoczynając niszczenie go od środka. Degeneracja Mojego Kościoła spowodowana przez masonerię sięga już 89%.Kościół polski jest niszczony równie agresywnie. Niewielu biskupów chce realizować mój plan duszpasterski. Masoneria wprowadziła do wnętrza Kościoła swoich członków. Jest ich obecnie bardzo wielu kapłanami, biskupami, a nawet kardynałami. Masoneria robi się coraz bardziej zuchwała w swoich poczynaniach. Już wkrótce zaobserwujecie wiele, bardzo głębokich podziałów w Moim Świętym Kościele. Jawnie już będą występować biskupi przeciwko biskupom, będą głosić jawne herezje, co spowoduje zamieszanie wśród was. Walczcie z masonerią. Postarajcie się wykluczyć z Kościoła wszelką anarchię i tych, co są masonami.

Chcę, aby biskupi podjęli decyzję, która pozwoli oczyścić kościół z wszelkich wpływów oraz dominacji masonerii w Kościele. Przypominam wam, że każdy, kto należy, sympatyzuje, korzysta z profitów, sam stawia się poza kościołem trwając w ekskomunice. Wszystkie spowiedzi takiej osoby są niegodne, więc nie są ważne, są świętokradzkie. Dopiero nawrócenie się prawdziwe i porzucenie wszelkich związków z tymi osobami, pozwala powrócić do łaski. Kapłani i biskupi oraz kardynałowie będący w takich związkach, są automatycznie ekskomunikowani. Posługa ich, choć ważna, ale staje się niegodziwa, świętokradzka. Takich ludzi los po ich śmierci jest jeden – jezioro ognia i siarki. Stanie się tak na pewno, chyba, że zdążą przed śmiercią się nawrócić.

Trzeba wam wiedzieć, że na wskutek wstawienniczej modlitwy Jana Pawła II, nawrócił się tuż przed śmiercią jeden z kardynałów masonów. Śmierć Kardynała Agostino Casarolego zaskoczyła was. Mimo, że wielu wiedziało o jego powiązaniach z masonerią, to Mój Umiłowany Syn Papież Jan Paweł II, wyprosił mu nawrócenie w ostatniej chwili i jest w ostatnim kręgu czyśćca. Jednak wielu spośród kardynałów i biskupów grozi wieczne potępienie. Proszę was o słodkie dzieci, podejmijcie gorącą, żarliwą modlitwę za duchowieństwo. Każda modlitwa jest bardzo potrzebna i jest wysłuchana.

Żądam oczyszczenia całego Kościoła Świętego z wszelkiej naleciałości masonerii oraz ze wszelkich skutków jej działania. Dlaczego ustanowiliście świeckich szafarzy Komunii Świętej? Wprowadzili ich do Kościoła, członkowie watykańskiej loży masońskiej P-2, dokonując odpowiednich zapisów w prawie kanonicznym, a niezgodnych z Wolą Bożą. Demony przyśpieszają swoje działanie, posługując się masonerią, która wprowadziła już Antychrysta do wnętrza Watykanu. Przywódcy kościoła katolickiego w swojej większości, wywodzą się od wrogów Kościoła, wprowadzonych do wnętrza Kościoła przez masonerię. Wiernie wykonują oni powierzone im zadanie demontażu Kościoła, oraz usuwanie nazbyt gorliwych i stojących w obronione Kościoła księży.”

Źródła informacji