Komunia Święta

21.01.2013

„Pragnę, abyście wszystkie wiedziały, że Ja chcę, abyście przyjmowały Moje Święte Ciało na klęcząco i do ust, z pokornym sercem. Z niczym nie da się porównać Łask, które odbierzecie już teraz, nie mówiąc o Łaskach w przyszłości (wieczności), za każde takie przyjęcie Mnie do serca. Żądam, aby Mnie nikt nie znieważał więcej przez przyjmowanie Mojego Ciała w postawie innej niż klęcząca. Stać mogą osoby konsekrowane i te, które fizycznie zrobić tego nie mogą ( chorzy).

Rozdawać mogą tylko kapłani i diakoni, inni, którzy rozdają grzeszą w Moich Oczach. Odpowiedzą i odcierpią za to srogo w czyśćcu. Inne postawy niż klęcząca obrażają moją godność, bo przecież jestem Bogiem, a wy o tym zapominacie. Żądam, aby Moje Święte Ciało rozdawali jedynie ci, co są konsekrowani i wyłącznie przy balaskach. Jak bardzo rani Mnie, jak dotykają Mnie świeccy. Żądam ekspiacji za te wszystkie zniewagi, które codziennie spadają na Mnie, uderzając i przebijając Moje i tak Obolałe Serce. Pragnę od was głębokiej pokory. Czyńcie wszystko, abym was nie utracił.”

„Niech nie dziwią się dzieci, które niegodnie przyjmują Ciało Mojego Boskiego Syna jak dotkną ich dotkliwe choroby nóg i stawów, a nawet paraliż. Zniewaga Najświętszego Sakramentu domaga się ekspiacji i przebija sobą Niebiosa. Nie wolno nikomu przyjmować Komunii z rąk szafarzy świeckich. Jeżeli oni nadal będą udzielali Komunii Świętej, to też będą napomniani. Kochane dzieci, bądźcie stanowcze w działaniu, ale zarazem bardzo pokorne. Działajcie w pełni miłości bliźniego.”

„Kim ty jesteś marny człowieku, że śmiesz czynić równym Nam, Trójcy Przenajświętszej? Dlaczego tak bardzo pycha rozpanoszyła się w waszych sercach? Nie wynoście się pychą, lecz ćwiczcie się w pokorze i w miłości. Pamiętajcie o tradycji ojców w oddawaniu czci w Bogu w duchu i w prawdzie. Pozwólcie działać w was, Naszej Świętej Łasce. Ufajcie i bądźcie pełne nadziei. Pielęgnujcie w sobie zawsze głęboką wiarę i stale ją podsycajcie dbając o jej prawidłowy rozwój. Dbajcie zawsze o waszą nadzieję tak, aby szatan nie zdołał zasiać w was zwątpienia i niechęci, które wszystko niszczą.

Postawa stojąca i do rąk, przy przyjmowaniu Komunii św. jest oznaką pychy i tylko dlatego, Trójca Święta jednoznacznie domaga się postawy klęczącej. Inna interpretacja jest od demona. Klęcząca postawa pełna miłości i pokory jest tą, która wyprasza najwięcej Łask u Boga. Ten właśnie czas, w którym żyjecie jest czasem wzmożonej walki dobra ze złem. Szatan wszystko będzie czynił, aby jak najwięcej ludzi zdobyć dla piekła.

Każdy kapłan, ma zawsze uważać, na każdy okruch Najświętszego Sakramentu. Przy każdym kapłanie ma być ministrant, dobrze posługujący się pateną. Wiedzcie, słodkie dzieci, że bardzo dużo okruchów Najświętszego Sakramentu spadających na ziemię jest deptanych i znieważanych. Nie byłoby tego, gdyby Komunia św. była udzielana tak, jak dawniej.

Jak bardzo rani Mnie wasza hardość i to, że lekceważycie Moją Obecność w Hostii i Winie po słowach konsekracji kapłana. Życzę sobie, aby przyjmowano Komunię Świętą na klęcząco i do ust i aby udzielali Jej tylko kapłani i diakoni. Niech powrócą wszędzie do kościołów balaski, a Komunia Święta będzie na powrót udzielana przy balaskach nakrytych białym obruskiem. Niech wszyscy realizują w praktyce postanowienia 177 Konferencji Episkopatu Polski dot. Komunii Świętej.

Jak bardzo obraża Mnie pycha ludzka, jak bardzo ślepi jesteście, że nie rozpoznajecie ukrytego działania szatana, na podstawowy fakt przyjmowania Komunii Świętej, w której Jestem przecież Obecny, w każdej nawet niewidocznej kruszynie konsekrowanego Chleba i Wina, że podszeptuje wam, on zły duch, abyście przyjmowali Moje Ciało stojąc pełni pychy i wyniosłości.

Wielu dokonuje nadużyć, przyjmując Moje Ciało więcej, niż raz dziennie. Pamiętajcie słodkie dzieci, że czynić to można jedynie według starych zasad, które były i rządziły w Kościele do niedawna. Drugi raz, możecie przyjąć tylko za Moim specjalnym pozwoleniem, lub gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia duchowego w sposób specjalny. Nie wolno jednak nadużywać. Człowiekowi wystarczy raz na dobę przyjąć Moje Święte Ciało.

Ja Sam działam w człowieku. Wielu nie może mnie przyjmować zapominając o tym, że mogę weń wstąpić w Komunii Duchowej, gdy wzbudzą takie silne pragnienie, Ja rzeczywiście wstępuję do takiej duszy. Jak bardzo rani Mnie brak szacunku, który okazujecie biorąc Moje Ciało swymi niekonsekrowanymi rękoma. To nie jest błahostka, to jest bardzo ważne. Nie nauczycie się pokory, gdy nie będziecie spełniać Mojej Świętej Woli. Moje Eucharystyczne Ciało jest tak bardzo znieważane. Niewielu zważa na godność Osoby, którą przyjmuje do swojego serca. Wielu przyjmuje Moje Ciało niegodnie, niektórzy dają je nawet psom.

Wielu jest obciążonych za niewłaściwe, niegodne przyjmowanie Eucharystycznego Serca Mojego Boskiego Syna (na stojąco i na rękę). To szatanowi zależy na pomniejszaniu czci i przeinaczaniu co tylko zdoła. Serce czyste i takie, które nie znosi jakiegokolwiek brudu grzechu, dobrze to rozumie. Smutnym jest jednak, że takich serc jest coraz mniej. Nie jest prawdą, że obojętne Mi jest, gdy stoicie przyjmując Moje Święte Ciało. Przed Bogiem się klęka i to na oba kolana!!! Inna postawa jest wyrazem pychy człowieka. Jest Moim wyraźnym życzeniem, aby każdy żywy i w miarę fizycznie sprawny człowiek, uklęknął do przyjmowania Najświętszego Sakramentu, przyjmując na język, ale jak najgodniejszym sercem. Jest to bardzo ważne.

To wy, Rycerze Najświętszego Sakramentu powinniście walczyć o to, co jest miłe Mojemu Sercu. Skrócono, a wręcz zlikwidowano post eucharystyczny. Najbardziej miłym Mojemu Sercu, jest trzygodzinny post eucharystyczny. Do Komunii należy się dobrze przygotowywać i przynajmniej 5 minut po niej trwać w skupieniu. Chcę, abyście jasno i wyraźnie wiedzieli, że kto tylko może i zdoła, niechaj przyjmuje Moje Święte Eucharystyczne Ciało, na klęcząco, do ust, i z rąk kapłana lub diakona. Ta praktyka jest Mi szczególnie miła i oczekiwana. Możecie Mnie gościć jedynie w czystym sercu, bez jakichkolwiek ciężkich obciążeń. Nieporozumieniem w Kościele Świętym jest stworzenie instytucji tzw. świeckiego szafarza Komunii Świętej. Pragnę, aby to prawo zostało usunięte z Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ludzie, którzy są szafarzami, zaciągają szczególnie ciężkie winy. Ja Sam wybieram i konsekruję rękami Biskupa tych, których chcę do posługi przy Moim Świętym Eucharystycznym Ciele. Zechciejcie usłuchać Mojego życzenia, Mojego wołania.

Nie lękajcie się postawy klękania przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Za każdą doznaną zniewagę i zawstydzenie z powodu klękania, obdarzę was hojnie nagrodą, która będzie niewspółmiernie wysoka, w porównaniu z doznanymi upokorzeniami. Chcę, abyście objęli swoją modlitwą i ofiarą kapłanów całego świata. W wielu miejscach na świecie zainstalowali oni urządzenia do rozdawania Komunii Świętej, zwanymi komuniomatami. Jest wielu kapłanów, którzy dają, co innego do konsekracji niż wino i chleb. Uświadamiam wam i przypominam, że gdy nie ma właściwych substancji do konsekracji, ona nie następuje. Jedynie wino gronowe może stać się Prawdziwą Krwią Mojego Boskiego Syna i jedynie prawdziwy chleb (opłatek lub chleb), może stać się Prawdziwym Bożym Ciałem.”

Modlitwa o Dar Komunii Świętej

O Hostio Niebiańska, napełnij moje ciało pokarmem, którego ono potrzebuje. Napełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa. Udziel mi łask, aby wypełnić Świętą Wolę Boga. Napełnij mnie pokojem i ciszą, które wywodzą się z Twej Świętej Obecności. Nigdy nie dopuść, abym w Twoją Obecność zwątpił. Dopomóż mi Ciebie przyjąć Ciałem i Duszą jako Świętą Eucharystię i aby Łaski, które zostały mi udzielone, pomogły mi w głoszeniu Chwały Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oczyść Moje serce. Otwórz moją duszę i uzdrów mnie, kiedy otrzymuję wspaniały Dar Świętej Eucharystii. Obdarz mnie łaskami i przywilejami, które Ona ze sobą niesie dla wszystkich Bożych dzieci, i pozwól mi uniknąć ogni czyśćca. Amen.

Źródła informacji