Egzorcyzmy

22.01.2013

„Chcę, aby biskupi na powrót udzielili wszystkim kapłanom mocy egzorcyzmowania. Sprawi to, że zły duch o wiele zmniejszy swoje oddziaływanie na nowo nawracających się. Chcę, pragnę, aby co najmniej kilku polskich biskupów, podjęło się stałego, wspólnego egzorcyzmowania współbraci w biskupstwie, oraz egzorcyzmowania osób rządzących w Polsce. Powinni oni użyć bezpiecznych metod egzorcyzmowania. Egzorcyzmowanie po łacinie sprawi, że demon będzie przez nich kłuty tym egzorcyzmem, a na koniec będzie musiał od tych osób ustąpić. Niech znajdą się osoby, które będą wspierały te dzieło swoją modlitwą, zwłaszcza poprzez odmawianie litanii do Krwi Mojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa wraz z Koronką do Krwawych Łez Matki Bożej. Osoby zakażone demonicznie mogą być przez was bez przerwy duchowo zanurzane w Najświętszej Krwi Mojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa. Takiego działania demony nie będą w stanie zbyt długo wytrzymać.

Obecny stan ducha kapłanów jest bardo mierny, wręcz opłakany. Prawie nikt, prawie żaden Kapłan już się nie zabezpiecza przed złymi duchami i nie odprawia egzorcyzmów. Czyni to tylko garstka najwierniejszych w Polsce, a w pozostałej części świata jest tylko kilkunastu. Kapłani! Jesteście Moimi umiłowanymi synami, lecz w większości jesteście chorzy i oślepieni omamieniem szatana. Macie moc, moc przeciwko złym duchom. Dlaczego jej nie chcecie stosować? Bronią się tylko nieliczni. Zachowujecie się wobec czarta, jak przestraszony kundel, który z byle hałasu podkula ogon i ucieka. Waszą mocą, jest Moc egzorcyzmowania. Jest to wielka i przeogromna Moc, którą trzeba abyście wykorzystali.

Tak bardzo pragnę, aby kapłani, kto tylko czuje się na siłach odmawiali codziennie wszystkie egzorcyzmy, jakie znają i mogą. Tak bardzo pragnę, abyście podawali Komunię Świętą przy balaskach z zaścielonymi obrusami i na klęcząco. Sformujcie Mój front, front Maryi. Egzorcyzmy niech będą odmawiane przy każdej okazji, przed każdą lekcją religii, przed chrztami, po prostu tak, jak to było dawniej. Tak bardzo potrzeba w tym czasie, aby jak największa ilość kapłanów podjęła walkę z szatanem przez egzorcyzmy. Jak wielkie zwycięstwo mogliby wówczas odnieść.

Aby wyzwolić parafię z okowów zła, kapłani powinni prosić biskupa o pozwolenie odprawiania codziennych egzorcyzmów. Jednocześnie kapłani mają żyć w sposób naprawdę święty i pościć o chlebie i wodzie (w środy i piątki). Podjąć należy szereg modlitw razem z wiernymi. Należy w kościołach organizować jak najdłuższe adoracje i w nich uczestniczyć, a w miarę możliwości organizować nocne czuwania. O! kapłani, kapłani! Dlaczego nie chcecie mówić o piekle i szatanie, tym samym spełniacie wolę szatana, który nie chce by mówiono o nim, o piekle i o jego kuszeniu takim, jakim ono jest w rzeczywistości. Jest to straszne!!! W Moim Kościele za wiele jest teorii i teoretyków, a za mało tych, co Moje Słowa wcielają w czyn, w sposób praktyczny. Nie ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego, który Mi mówi „Panie, Panie”, lecz ten, który wypełnia sumiennie Moją naukę. Bądźcie święci, ale świętością prawdziwą!

Każdy z was o kapłani, z mocy Sakramentu Kapłaństwa jest również egzorcystą. Niech każdy z was codziennie odprawia egzorcyzmy. Wiecie dobrze, że do odprawiania prywatnych egzorcyzmów nie potrzeba pozwolenia biskupa. Proście wiele o pomoc Aniołów Stróżów, oni tak bardzo chętnie wam chcą pomagać, a wy ich o to nie prosicie. Z egzorcyzmami i Aniołami razem dokonacie wielu cudów. Szatan będzie uchodził w popłochu. Wymagane jest przy tym, aby każdy z was rozwijał swoją świętość wewnętrzną. Dlaczego tego wszystkiego nie czynicie? Tylko dlatego, bo szatan was zaślepił i wbija was w pychę. Gdy to uzyska u was, ma was w kieszeni i wykonujecie wówczas wszystko to, co on wam podpowie. Jak bardo potrzeba, żeby kapłani przypomnieli sobie o mocy, jaką posiadają. Każdy kapłan w tym czasie powinien egzorcyzmować, co najmniej kilka razy dziennie, a szczególnie przed religią, tam gdzie zły duch nasila swoje działanie.

Chcę, aby kapłani i hierarchia odmawiali codziennie egzorcyzmy. Kapłani powinni egzorcyzmować 5 razy w ciągu doby i przyjąć egzorcyzmy, jako codzienny zwyczaj. Każdy kapłan powinien też odmawiać, choć krótki egzorcyzm przed każdą ważniejszą czynnością. Tymi czynnościami są: Msza Święta (przed i po), Nabożeństwa (przed i po), Sakramenty (przed, w trakcie i po), nauka lekcji religii i rekolekcje (przed w trakcie i po), przy spotkaniach oficjalnych i prywatnych (również przed, w trakcie i po). Jest to dziedzina bardzo zaniedbywana przez Mój Kościół Święty i pragnę również głębokiego ożywienia w tym zakresie. Pragnę, aby także i wszystkie dzieci światłości, podjęły również takie zabezpieczenie przed wszystkimi czynnościami. Niech wejdzie to wam w krew jak pacierz wieczorny. Sami zauważycie wielką pomoc i skutki odmawiania lub nie odmawiania egzorcyzmów.

Niech animatorzy grup modlitewnych spowodują wzrost modlitw za duchowieństwo, aby przynajmniej kapłani z Polski zachowali w większości właściwą drogę Bożą. Wiedzcie, że w niektórych krajach odpadnie 2/3 kapłanów, a w Polsce niecała 1/3. Módlcie się wiele za kapłanów. Dana jest im wielka moc i władza. Niech codziennie egzorcyzmują ludzi, ponieważ mają taką moc i władzę nadaną im przez konsekrację.

Chwytajcie za broń, Różaniec Święty, noście medaliki, pełnijcie dobre uczynki, dbajcie o swoich bliźnich, rozwijajcie swoją miłość, pozwólcie bym ogarnął was miłością i działał w was i przez was. Niech każde z was odda Mnie i Mojej Mamie swoją i najbliższych wolną wolę do dyspozycji, a wówczas Ja sam będę w was działać i przemieniać. Kto się podejmie tej walki, niech wie, że jest ona śmiertelnie poważna. Pilnujcie swojego życia duchowego, rozwijajcie pokorę i miłość do Boga i bliźniego. Nie bójcie się upadków, powstańcie od razu nie dając cienia szansy szatanowi. Pozyskajcie kapłanów, pomagajcie ich uświadomić i uczulić na wszelkie, wielkie zło. Wiele dzieci światłości odczuwa coraz bardziej przytłaczający ciężar życia dnia codziennego, problemów, które was przygniatają do ziemi. Im bardziej jest ciężko, tym bardziej gorąco się módlcie na Różańcu, odmawiając go, jako egzorcyzm.

Pragnę, aby Polacy idący do Mojego Jasnogórskiego Wizerunku w pielgrzymkach i jadący pojazdami, odmawiali egzorcyzmy. Są one obecnie bardzo potrzebne. Potrzeba, aby o nie zaczęli się starać przede wszystkim kapłani. Pragnę, aby całe zestawy egzorcyzmów były odmawiane systemowo na Jasnej Górze i w innych cudownych miejscach. Pragnę takiej modlitwy również na zachodzie, jak i na wschodzie, wszędzie gdzie zdołacie z tym dojść.

Wobec „mądrości” dzieci wybranych, Moich umiłowanych synów, kapłanów i biskupów, Trójca Święta powołała już całe zastępy wiernych dzieci spośród laikatu. Nie czas na spory i kłótnie. Jest czas na wielkie działanie i to bez żadnych wymówek. Gdy kapłani gardzą egzorcyzmami powierzam je w ręce was ludzi świeckich i wiedzcie, że gdy wy się do tego przygotujecie i będziecie to czynić z całą powagą i pobożnością, to obiecuję wam Ja, wasz Bóg i Ojciec, że wasze słowa Moją Mocą, pokonywać będą wszelką moc diabła. Wielu to zdziwi, a niektórym kapłanom wyda się to niedorzeczne, lecz jestem zmuszony do takich decyzji. Egzorcyzm odmawiany przez laika nie ma takiej mocy jak egzorcyzm odmawiany przez kapłana. Jednak, gdy ktoś ze świeckich przygotuje się dostatecznie i będzie czynił to z odpowiednią nabożnością, to Ja Sam dam wielką Moc tej modlitwie, nawet dla zwykłego człowieka. Pomóżcie dobrowolnie oczyścić Kościół z brudu grzechu i schizmy. Jeśli wy teraz tego nie zrobicie, uczyni to Duch Święty, lecz wówczas wielu pójdzie na potępienie. Pomóżcie ich uratować.”

Źródła informacji