Egzorcyzmy

22.01.2013

„Chcę, aby biskupi na powrót udzielili wszystkim kapłanom mocy egzorcyzmowania. Sprawi to, że zły duch o wiele zmniejszy swoje oddziaływanie na nowo nawracających się. Chcę, pragnę, aby co najmniej kilku polskich biskupów, podjęło się stałego, wspólnego egzorcyzmowania współbraci w biskupstwie, oraz egzorcyzmowania osób rządzących w Polsce. Powinni oni użyć bezpiecznych metod egzorcyzmowania. Egzorcyzmowanie po łacinie sprawi, że demon będzie przez nich kłuty tym egzorcyzmem, a na koniec będzie musiał od tych osób ustąpić. Niech znajdą się osoby, które będą wspierały te dzieło swoją modlitwą, zwłaszcza poprzez odmawianie litanii do Krwi Mojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa wraz z Koronką do Krwawych Łez Matki Bożej. Osoby zakażone demonicznie mogą być przez was bez przerwy duchowo zanurzane w Najświętszej Krwi Mojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa. Takiego działania demony nie będą w stanie zbyt długo wytrzymać.

Obecny stan ducha kapłanów jest bardo mierny, wręcz opłakany. Prawie nikt, prawie żaden Kapłan już się nie zabezpiecza przed złymi duchami i nie odprawia egzorcyzmów. Czyni to tylko garstka najwierniejszych w Polsce, a w pozostałej części świata jest tylko kilkunastu. Kapłani! Jesteście Moimi umiłowanymi synami, lecz w większości jesteście chorzy i oślepieni omamieniem szatana. Macie moc, moc przeciwko złym duchom. Dlaczego jej nie chcecie stosować? Bronią się tylko nieliczni. Zachowujecie się wobec czarta, jak przestraszony kundel, który z byle hałasu podkula ogon i ucieka. Waszą mocą, jest Moc egzorcyzmowania. Jest to wielka i przeogromna Moc, którą trzeba abyście wykorzystali.

Tak bardzo pragnę, aby kapłani, kto tylko czuje się na siłach odmawiali codziennie wszystkie egzorcyzmy, jakie znają i mogą. Tak bardzo pragnę, abyście podawali Komunię Świętą przy balaskach z zaścielonymi obrusami i na klęcząco. Sformujcie Mój front, front Maryi. Egzorcyzmy niech będą odmawiane przy każdej okazji, przed każdą lekcją religii, przed chrztami, po prostu tak, jak to było dawniej. Tak bardzo potrzeba w tym czasie, aby jak największa ilość kapłanów podjęła walkę z szatanem przez egzorcyzmy. Jak wielkie zwycięstwo mogliby wówczas odnieść.

Aby wyzwolić parafię z okowów zła, kapłani powinni prosić biskupa o pozwolenie odprawiania codziennych egzorcyzmów. Jednocześnie kapłani mają żyć w sposób naprawdę święty i pościć o chlebie i wodzie (w środy i piątki). Podjąć należy szereg modlitw razem z wiernymi. Należy w kościołach organizować jak najdłuższe adoracje i w nich uczestniczyć, a w miarę możliwości organizować nocne czuwania. O! kapłani, kapłani! Dlaczego nie chcecie mówić o piekle i szatanie, tym samym spełniacie wolę szatana, który nie chce by mówiono o nim, o piekle i o jego kuszeniu takim, jakim ono jest w rzeczywistości. Jest to straszne!!! W Moim Kościele za wiele jest teorii i teoretyków, a za mało tych, co Moje Słowa wcielają w czyn, w sposób praktyczny. Nie ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego, który Mi mówi „Panie, Panie”, lecz ten, który wypełnia sumiennie Moją naukę. Bądźcie święci, ale świętością prawdziwą!

Każdy z was o kapłani, z mocy Sakramentu Kapłaństwa jest również egzorcystą. Niech każdy z was codziennie odprawia egzorcyzmy. Wiecie dobrze, że do odprawiania prywatnych egzorcyzmów nie potrzeba pozwolenia biskupa. Proście wiele o pomoc Aniołów Stróżów, oni tak bardzo chętnie wam chcą pomagać, a wy ich o to nie prosicie. Z egzorcyzmami i Aniołami razem dokonacie wielu cudów. Szatan będzie uchodził w popłochu. Wymagane jest przy tym, aby każdy z was rozwijał swoją świętość wewnętrzną. Dlaczego tego wszystkiego nie czynicie? Tylko dlatego, bo szatan was zaślepił i wbija was w pychę. Gdy to uzyska u was, ma was w kieszeni i wykonujecie wówczas wszystko to, co on wam podpowie. Jak bardo potrzeba, żeby kapłani przypomnieli sobie o mocy, jaką posiadają. Każdy kapłan w tym czasie powinien egzorcyzmować, co najmniej kilka razy dziennie, a szczególnie przed religią, tam gdzie zły duch nasila swoje działanie.

Chcę, aby kapłani i hierarchia odmawiali codziennie egzorcyzmy. Kapłani powinni egzorcyzmować 5 razy w ciągu doby i przyjąć egzorcyzmy, jako codzienny zwyczaj. Każdy kapłan powinien też odmawiać, choć krótki egzorcyzm przed każdą ważniejszą czynnością. Tymi czynnościami są: Msza Święta (przed i po), Nabożeństwa (przed i po), Sakramenty (przed, w trakcie i po), nauka lekcji religii i rekolekcje (przed w trakcie i po), przy spotkaniach oficjalnych i prywatnych (również przed, w trakcie i po). Jest to dziedzina bardzo zaniedbywana przez Mój Kościół Święty i pragnę również głębokiego ożywienia w tym zakresie. Pragnę, aby także i wszystkie dzieci światłości, podjęły również takie zabezpieczenie przed wszystkimi czynnościami. Niech wejdzie to wam w krew jak pacierz wieczorny. Sami zauważycie wielką pomoc i skutki odmawiania lub nie odmawiania egzorcyzmów.

Niech animatorzy grup modlitewnych spowodują wzrost modlitw za duchowieństwo, aby przynajmniej kapłani z Polski zachowali w większości właściwą drogę Bożą. Wiedzcie, że w niektórych krajach odpadnie 2/3 kapłanów, a w Polsce niecała 1/3. Módlcie się wiele za kapłanów. Dana jest im wielka moc i władza. Niech codziennie egzorcyzmują ludzi, ponieważ mają taką moc i władzę nadaną im przez konsekrację.

Chwytajcie za broń, Różaniec Święty, noście medaliki, pełnijcie dobre uczynki, dbajcie o swoich bliźnich, rozwijajcie swoją miłość, pozwólcie bym ogarnął was miłością i działał w was i przez was. Niech każde z was odda Mnie i Mojej Mamie swoją i najbliższych wolną wolę do dyspozycji, a wówczas Ja sam będę w was działać i przemieniać. Kto się podejmie tej walki, niech wie, że jest ona śmiertelnie poważna. Pilnujcie swojego życia duchowego, rozwijajcie pokorę i miłość do Boga i bliźniego. Nie bójcie się upadków, powstańcie od razu nie dając cienia szansy szatanowi. Pozyskajcie kapłanów, pomagajcie ich uświadomić i uczulić na wszelkie, wielkie zło. Wiele dzieci światłości odczuwa coraz bardziej przytłaczający ciężar życia dnia codziennego, problemów, które was przygniatają do ziemi. Im bardziej jest ciężko, tym bardziej gorąco się módlcie na Różańcu, odmawiając go, jako egzorcyzm.

Pragnę, aby Polacy idący do Mojego Jasnogórskiego Wizerunku w pielgrzymkach i jadący pojazdami, odmawiali egzorcyzmy. Są one obecnie bardzo potrzebne. Potrzeba, aby o nie zaczęli się starać przede wszystkim kapłani. Pragnę, aby całe zestawy egzorcyzmów były odmawiane systemowo na Jasnej Górze i w innych cudownych miejscach. Pragnę takiej modlitwy również na zachodzie, jak i na wschodzie, wszędzie gdzie zdołacie z tym dojść.

Wobec „mądrości” dzieci wybranych, Moich umiłowanych synów, kapłanów i biskupów, Trójca Święta powołała już całe zastępy wiernych dzieci spośród laikatu. Nie czas na spory i kłótnie. Jest czas na wielkie działanie i to bez żadnych wymówek. Gdy kapłani gardzą egzorcyzmami powierzam je w ręce was ludzi świeckich i wiedzcie, że gdy wy się do tego przygotujecie i będziecie to czynić z całą powagą i pobożnością, to obiecuję wam Ja, wasz Bóg i Ojciec, że wasze słowa Moją Mocą, pokonywać będą wszelką moc diabła. Wielu to zdziwi, a niektórym kapłanom wyda się to niedorzeczne, lecz jestem zmuszony do takich decyzji. Egzorcyzm odmawiany przez laika nie ma takiej mocy jak egzorcyzm odmawiany przez kapłana. Jednak, gdy ktoś ze świeckich przygotuje się dostatecznie i będzie czynił to z odpowiednią nabożnością, to Ja Sam dam wielką Moc tej modlitwie, nawet dla zwykłego człowieka. Pomóżcie dobrowolnie oczyścić Kościół z brudu grzechu i schizmy. Jeśli wy teraz tego nie zrobicie, uczyni to Duch Święty, lecz wówczas wielu pójdzie na potępienie. Pomóżcie ich uratować.”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013