Adoracja Najświętszego Sakramentu

21.01.2013

„Niech jak największa liczba ludzi modli się nieustannie i trwa przed Najświętszym Sakramentem. Pragnę, aby w każdym mieście Polski, podjęta była wieczysta adoracja. Pragnę, aby przynajmniej raz w miesiącu odbywały się w tych miastach czuwania nocne. Adoracje nocne są w stanie powstrzymać nawet hordy szatanów. Jest to wymóg czasu i potrzeby, bo dzięki temu nabożeństwu wielu będzie uratowanych od potępienia. Chcę, aby tę inicjatywę podjęli Rycerze Najświętszego Sakramentu. Tam gdzie R.N.S. jest więcej, niech grupa poprosi o kierownictwo jakiegoś w miarę pobożnego, aktywnego kapłana. Nie możecie działać poza Kościołem, lecz w Kościele.

Ja czekam na was. Dlaczego tak mało nawiedzacie Mnie w Tabernakulach Kościołów, które obok mijacie obojętnie? O gdybyście zechcieli poznać Moją Miłość, która trwa od wieków, to pospieszylibyście i odwiedzili Mnie tak bardzo samotnego i zamkniętego w złotych więzieniach Miłości zwanych Tabernakulami. Pragnę, aby kto tylko może i kiedy może, przychodził do Mnie, utajonego w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźcie i rozmawiajcie ze Mną, módlcie się. Jak nie dacie rady się modlić, to choćby tylko patrzcie na Mnie. Ja wszystko słyszę, każdy szept duszy. Wy nie musicie nic mówić. Zanim cokolwiek wypowiecie, Ja już wszystko wiem o waszych bolączkach i problemach.

Tak bardzo czekam samotny w tylu Tabernakulach całego świata. Chcę szturmu modlitewnego za kapłanów i biskupów. Oni tak bardzo potrzebują tego wsparcia, tak bardzo! Szatan coraz bardziej oszukuje, zwodzi swoim odwiecznym kłamstwem, zatruwa piekielnym jadem. Jadem szatana jest złość, nienawiść oraz wszelkie zło, do którego on nas popycha.

Postawa stojąca i siedząca, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, została wprowadzona przez kapłanów i hierarchię modernistów. Taka postawa, nie jest postawą miłą Panu Bogu. Postawy pokutne takie jak modlitwa z podniesionymi rękoma, jest miła Panu Bogu. Każdy katolik, wierny Panu Bogu oraz zdrowej tradycji Kościoła, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, zajmuje jedynie postawę klęczącą. Miłym Panu Bogu, jest stosowanie wszelkich praktyk pokutnych.

Chcę, aby każdy, kto Mnie kocha i czci, czynił to w duchu i prawdzie. Nie chcę małpowania czy błaznowania w Kościele, lecz powrotu pełnego sacrum. Chcę długich chwil waszego pełnego skupienia, wyciszenia się na tyle, abym był w stanie przebić się przez hałas, który nazywacie modlitwą, a uczynić to mogę w długich chwilach waszej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy serca i ust. Pamiętajcie o oddawaniu Mi w Najświętszym Sakramencie właściwej czci, właściwego hołdu. Chcę, abyście rozszerzali kult i cześć do Jezusa Eucharystycznego.

Czekam i oczekuję na was zawsze w Tabernakulum i w miejscach wystawienia. Zechciejcie jedynie przyjść do Mnie, i przedstawić waszą sprawę, wasz problem. Nie lękajcie się niczego, ani niczego nie obawiajcie się. W wielu przypadkach jedynie na modlitwach znajdziecie ukojenie i ulgę w waszych cierpieniach duchowych. Tylko w szturmie waszych serc zjednoczonych we wspólnej sprawie, we wspólnej modlitwie znajdziecie siłę i moc, oraz rozwiązania problemów.

Każdemu, kto będzie bronić godności i czci Najświętszego Sakramentu, obdarzał będę wieloma specjalnymi Bożymi Łaskami. Będą one pogłębiały poziom waszego życia duchowego. Dam takim duszom zwiększenie pragnienia ich serca do większego rozwoju i czci do Mojego Świętego Eucharystycznego Serca. Zwiększę znacznie poziom wysłuchiwalności waszych modlitw. Jest to Mój Specjalny Dar dla was. Chcę, abyście nie ranili Mnie nigdy więcej waszym grzechem.

Chcę, abyście zawsze wykonywali Znak Krzyża Świętego na sobie, podczas gdy błogosławi was kapłan Moim Świętym Eucharystycznym Ciałem. Jest wiele osób nawet tu, w tej grupie, co tego nie czynią. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem jest również błogosławieństwem, dlatego błogosławiony powinien uczynić dokładny, duży Znak Krzyża Świętego na sobie.

Kochane dzieci, dlaczego nie wykorzystujecie okazji i szansy, gdy godnie Mnie przyjmujecie (Komunia Święta na kolanach i do ust) możecie tyle uprosić, możecie ze Mną w swej duszy porozmawiać. Daję tę szansę wam drogie dzieci, lecz warunek jest jeden, musicie całkowicie wyciszyć swoje dusze.

Kochane dzieci światłości chcę, abyście się stale umacniały godnie, Moim Świętym Eucharystycznym Ciałem. To Ja Sam będę waszą siłą. Umieszczanie Mojego Eucharystycznego Serca w medalionach i noszenie ich jak sakramentalia jest profanacją Mojego Świętego Ciała!!! Jeżeli kiedykolwiek wpadnie wam taki medalion w posiadanie, nigdy nie noście go na sobie, ale pozostawcie w waszych kapliczkach do adoracji.”

Źródła informacji