Nowy Bolek?

(Kolejny sprytny moskiewski plan dla Polski)

16 września 2017

 

Podczas, gdy wielu z trwogą przygląda się manewrom armii rosyjskiej i zastanawia się (zresztą nie bez podstawy), czy nie uderzy ona po raz kolejny na Europę Wschodnią, Moskwa ma plany o wiele sprytniejsze (choć wcale się z nimi nie afiszuje). Po co używać własnej armii tam, gdzie całą „brudną robotę” mogą zrobić „miejscowi działacze”, zaś „ciemny lud” jeszcze będzie z tego zadowolony i będzie uważać to za własne zwycięstwo? Tym bardziej, że takie numery już się udawały w przeszłości.

Wszyscy teraz już dobrze wiemy, jak w niedalekiej przeszłości w całym tzw. „Bloku Wschodnim” udało się przekształcić komunę w „demokrację” i „wolny rynek” w taki sposób, że w zasadzie te same klany pozostały i przy władzy, i przy kasie. Było to rezultatem mistrzowsko wcielonego w życie planu, zamówionego i opłaconego przez masonerię zachodnią, ale opracowanego w Moskwie. Rosjanie zaś jeszcze od czasów komuny mają specjalny i kiedyś mało komu znany tzw. Instytut Badań Strategicznych (wtedy – przy KGB, teraz – przy prezydencie FR). Przywódcy bowiem komunistyczni też nie byli aż takimi głupimi i dobrze zdawali sobie sprawę, że istniejący system za długo nie przetrwa i trzeba go będzie w sposób kontrolowany zamienić na jakiś inny, ale pozostawiający ich przy władzy (choćby pod inną nazwą). Badali więc różne ewentualne scenariusze z „przywróceniem monarchii” włącznie, ale w rezultacie wybrali wariant rotacyjnej zmiany „demokratów” i „patriotów” (piszę w nawiasach, ponieważ ma to mało wspólnego zarówno z prawdziwą demokracją, jak i prawdziwym patriotyzmem). Trzeba uznać, że scenariusz ten sprawdził się w całej Europie Wschodniej, a ostatnio ma szansę na sukces również w Europie Zachodniej (stąd wsparcie przez Moskwę tamtejszej „prawicy” zamiast ostatecznie zdyskredytowanych „demokratów” – realna władza i tak pozostanie w tych samych rękach).

Na czym więc polega kolejny plan Moskwy wobec Polski? Pewne ważne szczegóły (o których powiem niżej) zdradzają, że powstał on właśnie tam, choć trudno jednoznacznie powiedzieć, przez kogo tym razem został zamówiony (tak samo – jak tzw. Katastrofa Smoleńska, a raczej – Katyń-2). Przez ćwierć wieku dało się karmić „ciemny lud” zapewnieniami, że przecież otrzymaliście upragnioną wolność, po co wam jeszcze „socjalistyczne” zakłady pracy, a tym bardziej władza, majątki i kasa ? Obudzony zaś nareszcie lud przez jakiś czas można jeszcze karmić obietnicami „rozliczeń” (nawet - nie zwrotem zagrabionych majątków). Ale co robić, kiedy samych obietnic już nie wystarczy, i naród naprawdę będzie chciał odzyskać swoje? Kiedy już nie będzie więcej wierzyć ani „demokratom”, ani „patriotom”? Pozostaje dyktatura – ale wspierana przez „ciemny lud”.

Jednak, o ile nie jest problemem znaleźć grupę uwikłanych generałów i oficerów i zrobić wojskowy (nawet udany) pucz, o tyle o wiele trudniej – otrzymać przy tym poparcie reszty armii, innych struktur siłowych oraz narodu, a bez tego każdy taki pucz jest z góry skazany na porażkę. Plan więc polega na tym, jak „legalizować” w opinii publicznej taką dyktaturę (która zrobi, oczywiście, jakieś posunięcia kosmetyczno-populistyczne, ale pozostawi przy realnej władzy i kasie te same klany – nasadzone w Polsce od 1945 roku).

W swoim czasie w Rosji zrezygnowano z planu „przywrócenia monarchii” ze względu na bardzo niskie poparcie tej idei w społeczeństwie „radzieckim” („sowkowym”). W Polsce chyba też, natomiast poparcie dla idei Intronizacji Jezusa Chrystusa jest bardzo silne. Oczywiście że masoneria robiła wszystko, co możliwe, żeby do takiej Intronizacji w ogóle nie doszło. Później zaś w środowisku masonerii kościelnej powstał genialny plan – przeprowadzić Intronizację, ale w taki sposób, żeby „ciemny lud” to kupił i się uspokoił, a jednocześnie poniżyć Chrystusa tak, żeby On jej nie uznał (cierniowa korona – jak szydzący żołnierze rzymscy, demonstracyjny brak Pierwszej Damy, Premiera, Rządu i polityków kluczowych takich jak Prezes partii rządzącej i inne ważne szczegóły). No, ale Boga nie da się oszukać ani ograć. Faktycznie, większość ludu przyjęła to za czystą monetę i się uspokoiła. Wielu, jednak, w ogóle tej Intronizacji nie uznało i nadal wałczy o prawdziwą – zgodną z Wolą Bożą. Pan Bóg zaś jednak uznał tę Intronizacje ze względu nie na fałszywych przywódców świeckich i duchownych, lecz na autentyczny lud. W sumie, licząc tłum w Łagiewnikach, plus siedzących w tym czasie przed telewizorami lub monitorami komputerów, oraz tych, którzy przyjęli ten Akt na jutro w swoich kościołach parafialnych (licząc razem z członkami rodzin – zbyt małymi, starymi lub chorymi) wychodzi ok. 8 mln (dokładnie tyle, ile ma przeżyć Polaków w razie najgorszego scenariusza rozwoju wydarzeń, bo w najlepszym przeżyje oczyszczona tylko od różnych Bolków i lisów większość).

Plan więc polega na tym, żeby, zamiast obalonego legalnie wybranego rządu, dyktatura wojskowa rządziła w „Imieniu Chrystusa Króla” – chcecie i macie czego chcieliście. No, ale żaden generał takiej „legitymacji” oczywiście nigdy nie otrzyma. Ale „ma” ją, natomiast, „Namaszczony Regent”. Oczywiście że samo łączenie tych pojęć jest nonsensem („namaszczonym” bowiem może być tylko Król, a nie regent), ale przecież „ciemny lud” kupił już do tej pory tyle kłamstw, czemu by nie kupił i tego kolejnego – przecież on nie zna się na rzeczy i można mu wcisnąć wszystko, co byle „mądrze” brzmi. Można, oczywiście, uspokajać siebie, że przecież Chrystus Król Polski do tego nie dopuści. Ale Maryja Królowa Polski jakoś dopuściła, żeby doszło do rozbiorów, okupacji, komuny i grabieżnej „prywatyzacji” . Trzeba więc samym zachowywać czujność i nie kupować za czystą monetę kolejnych masońskich kłamstw i planów.

Przede wszystkim trzeba sobie przypomnieć, co oznaczają pojęcia „namaszczony” i „regent” – istnieją bowiem od setek, a nawet tysięcy lat, i nikt nie ma prawa nagle na swoją korzyść zmieniać ich sensu i znaczenia. Oto definicja pojęcia Namaszczenie przez Słownik Opoka: Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1; 61, 1). Chrześcijanie namaszczają olejem chorych oraz tych, którzy mają przyjąć chrzest, bierzmowanie, święcenia (na Zachodzie) albo są ustanowieni królami. Zwracam uwagę, że w każdym przypadku chodzi o realne pomazanie (głowy) świętymi olejami. Drugim bardzo istotnym elementem zawsze było i jest to, że nigdy i nikt nie był pomazany przez byle kogo – zawsze to robiła odpowiednio upoważniona osoba duchowna. Co więcej, w przypadku namaszczenia na legalnego władcę kraju (króla, imperatora, cara – ale nigdy nie regenta), pomazać mógł tylko najwyższy hierarcha tego kraju (metropolita, patriarcha lub papież). Tym bardziej w żadnym przypadku nikt nie może siebie namaścić (lub po prostu ogłosić siebie „namaszczonym”) sam. Współcześni jednak „namaszczeni” (a trochę ich jest) twierdzą, że niby namaścił ich „sam Bóg”. Ale jeśli przez wieki Bóg używał dla namaszczenia władców bezspornych duchownych liderów – czemu by nagle zmienił ten proceder? Namaszczenie przez oficjalnego lidera duchowego wyklucza jakiekolwiek wątpliwości co do legalności władcy, a więc bardzo utwierdza jego władzę i daje stabilność społeczną. Sam zaś siebie może ogłosić „namaszczonym” ktokolwiek , a więc może się zrobić bałagan większy od „demokracji”. No chyba że tego „namaszczonego” będzie wspierać junta wojskowa i „ciemny lud” - ale też tylko do czasu, bo prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw.

Pojęcie „regent” też zawsze było stabilnym i jednoznacznym: uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków (Wikipedia). Konstytucja 3 Maja zaś precyzuje: W tych trzech tylko przypadkach miejsce mieć może regencya: 1-mo w czasie maloletności króla; 2-do w czasie niemocy trwałe pomieszanie zmysłów sprawującej; 3-tio w przypadku, gdyby król był wzięty na wojnie (do niewoli). Mam więc w związku z tym pytanie (do „regenta”, jego zwolenników oraz ludzi choć trochę myślących): z którym z tych trzech przypadków mamy do czynienia w odniesieniu do naszego Chrystusa Króla? Oraz: kto upoważnił „regenta” do tej funkcji? Prawo takie w Polsce (wyznaczenia regenta) – wg Konstytucji 3 maja – ma tylko Sejm. Innej podstawy prawnej na ten temat po prostu nie ma, i nikt nie ma żadnego prawa w tak ważnej materii, jak sprawowanie najwyższej władzy w państwie, coś na swoją korzyść sobie wymyślić i narzucić narodowi. Mamy więc do czynienia z przygotowaniem do zamachu stanu (i to – przez obce i wrogie mocarstwo). Można, oczywiście, jak zwykle, zbagatelizować sprawę, zaś „zmądrzeć po szkodzie” za kolejne stracone ćwierć wieku (o ile jeszcze będziemy mieć aż tyle czasu), ale czy nie lepsza profilaktyka, niż naprawianie szkód?

Pozostaje jednak pytanie: jak realnie będzie rządzić Jezus Król, jak nie przyjdzie jeszcze teraz na ziemię w ciele (a tylko na końcu czasów na obłokach – dokładnie jak wstąpił na Niebo i wyraźnie o tym powiedział). A jak rządziła Maryja Królowa Polski? Obecna władza, która Ją ogłosiła Królową (wtedy to był Król) pozostała przy formalnej i realnej władzy, ale wzięła na siebie pewne zobowiązania – rządzić zgodnie z Prawem Bożym. Teraz będzie tak samo – obecna władza (legalnie wybrana przez większość narodu, a nie garstkę satanistów) – która dopełni Aktu Intronizacji zgodnie z Wolą Bożą (w Częstochowie, w pełnym zestawie) pozostanie przy władzy. Oczywiście że musi przy tym dostosować prawa państwowe do Praw Bożych (pełna ochrona życia i cała reszta), zwrócić narodowi zagrabione majątki narodowe, realnie rozliczyć kogo trzeba itp. Owszem, wielu ma do obecnej władzy uzasadnione pretensje (chociażby dot. aborcji, szczepionek i chemitrails), ale nikt z tych krytyków nie potrafi powiedzieć, kto realnie może ją zamienić. Oprócz tego, ta władza bądź co bądź ma błogosławieństwo Boże na kontynuację dobrych zmian (przecież daleko nie wszystko nawet pod względem technicznym można naprawić od razu).

Parę słów o samozwańczym (a raczej powołanym przez masonów) „regencie”. Jedyną jak dotąd chyba jego zasługą (oprócz tego że jest młody i wysokiego wzrostu) jest to, że jest on „małżonkiem” niejakiej „Iskry” (piszę w nawiasach, bo maja różne nazwiska, a z obiecanej wyjść z Polski na cały świat Iskry ona nic wspólnego też nie ma). Ona zaś jest niby „prorokinią”, ale jej „proroctwa” (choćby scenariusze III Wojny Światowej) rażąco nie zgadzają się ze scenariuszami innych, prawdziwych proroków. Śmierdzą natomiast do „bulu” prokremlowskiej propagandą – tak samo, jak osobiste „orędzia do narodu” jej „małżonka” („regenta”). Nic dziwnego, przecież ich bezpośredni szef – Antychryst, (regentem którego on może faktycznie być) siedzi na razie akurat w Moskwie. Co prawda, jak na razie popularność tego nowego Bolka jest niewielka (lecz pomalutku rośnie). Ale dla masonerii to żaden problem: mając pod kontrolą większość mediów, łatwo sobie z tym poradzą. Robić zaś będą (i już zaczęli) w dwojaki sposób: media, grające rolę „chrześcijan” i „patriotów” będą go promować wprost (niektóre – w dobrej wierze i nie widząc podstępu), zaś otwarcie „kodomickie” – będą go głośno krytykować, czym tylko wzmocnią jego wiarygodność w opinii ludzi normalnych i uczciwych. One te technologie manipulowania opinią publiczną przez wiele lat opanowały doskonale (a ludzi ciągle na nich się nabierają).

A teraz pytanie najważniejsze: a co sądzi o tym Główny Zainteresowany, nasz Król Jezus Chrystus, w Którego Imieniu knuje się taki podstęp? Na szczęście znana jest Jego opinia na ten temat: Nie dajcie się zbyt łatwo zwodzić złym duchom. Coraz więcej osób same siebie określają, jako „wybrana”, „ważna”, „namaszczona”, „Iskra”, ale wszyscy oni tkwią w wielkim błędzie… (Przekaz nr 736, 03.01.2017 r.) No, ale niektóre proroctwa jednak mówią o „namaszczonym”. Tak, ale to będzie już raczej dopiero w Nowej Erze – Polska znów będzie miała Króla (realnie nawet imperatora, ponieważ jego władza będzie się rozpowszechniała na kilka narodów „od morza do morza”). Ten na pewno będzie namaszczony – poprzez nowego (bezspornego) papieża (zresztą też Polaka). Prawdziwe, realne i publiczne namaszczenie da mu specjalną łaskę rządzić nowym ludem Bożym wg Praw Bożych i w Jego Imieniu.

Ponad ćwierć wieku temu Polacy stanęli przed wyborem, komu zaufać i za kim pójść: Anna Walentynowicz czy Bolek? Śmiali się wtedy z tych, którzy znali prawdę i wskazywali na podstęp i grożące niebezpieczeństwo. Za popełniony błąd zapłacili bardzo wysoką cenę i teraz żałują. Trzeba więc teraz naprawić to, co się da, a co najważniejsze – po raz drugi (czy raczej kolejny) nie dać się zwieść moskiewskiej agenturze.

Michał Sybirak

 • Komentarze

  SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  av
  o. Roman

  1. czytanie (Iz 66, 18–21)

  Powszechność zbawienia

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów.

  Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i

  ...

  1. czytanie (Iz 66, 18–21)

  Powszechność zbawienia

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów.

  Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jerozolimie – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów” – mówi Pan.

  Psalm (Ps 117, 1-2)

  Idźcie i głoście światu Ewangelię

  Chwalcie Pana, wszystkie narody,
  wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
  bo potężna nad nami Jego łaska,
  a wierność Pana trwa na wieki.

  Idźcie i głoście światu Ewangelię

  2. czytanie (Hbr 12, 5-7. 11-13)

  Tego Pan miłuje, kogo karze

  Czytanie z Listu do Hebrajczyków

  Bracia:

  Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”.

  Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

  Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

  Aklamacja (J 14, 6)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
  Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 13, 22-30)

  Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.

  On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.

  Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

  Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

  Módlmy się

  av
  Modlitwa za Kapłanów

  Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
  Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

  Modlitwa o Pokój na Świecie

  O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
  Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
  które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
  Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
  Modlitwa za Kapłanów

  Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
  Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

  Modlitwa o Pokój na Świecie

  O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
  Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
  które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
  Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
  aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
  Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
  które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
  ogarniających cały świat. Amen.

  Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

  O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
  (podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
  tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
  Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
  Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
  a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
  aby od Niego się odwrócić. Amen.

  Godzina Ducha Świętego

  av
  Duchu Święty, Ogniu Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, abym zawsze był mężny we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz mnie, bym bez oporu i z entuzjazmem głosił Twoje Święte Słowa, które mi polecisz przekazać. Nie pozwól mi stchórzyć ani zwątpić. Gdy zaś codzienne życie będzie mnie obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, Najświętszy Duchu, wejrzyj na moją marność i słabość oraz pomóż mi nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci się całkowicie! Spraw, bym zawsze umiał pomóc złamanym sercom braci, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i Jego Najświętszą Matkę.
  Duchu Święty, Ogniu Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, abym zawsze był mężny we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz mnie, bym bez oporu i z entuzjazmem głosił Twoje Święte Słowa, które mi polecisz przekazać. Nie pozwól mi stchórzyć ani zwątpić. Gdy zaś codzienne życie będzie mnie obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, Najświętszy Duchu, wejrzyj na moją marność i słabość oraz pomóż mi nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci się całkowicie! Spraw, bym zawsze umiał pomóc złamanym sercom braci, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i Jego Najświętszą Matkę.

  #Ostrzeżenie

  av
  Modlitwy są teraz potrzebne za tych, co nie przeżyją Ostrzeżenia

  Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć ilość demonów, które są w takich ludziach, byliby załamani. Posiadły one wiele Moich dzieci, a jedynym tego znakiem są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wierni, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.
  Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy, najlepiej o godzinie trzeciej po południu. Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam — pomódlcie się do...
  Modlitwy są teraz potrzebne za tych, co nie przeżyją Ostrzeżenia

  Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć ilość demonów, które są w takich ludziach, byliby załamani. Posiadły one wiele Moich dzieci, a jedynym tego znakiem są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wierni, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.
  Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy, najlepiej o godzinie trzeciej po południu.
  Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam — pomódlcie się do Ducha Świętego i poproście o dar roztropności przedtem, zanim odrzucicie Moje Święte Słowo. Tych, którzy znieważają Moją wizjonerkę i odbiorców tych Orędzi, proszę, by zadali sobie to pytanie. Jeżeli wierzycie, że to pod wpływem szatana ukazują się te Orędzia, to dlaczego prosiłby on was o modlitwę? Albo byście szukali przebaczenia, przyjmując Świętą Eucharystię? Wówczas będziecie wiedzieli, że nie jest to możliwe, żeby to był szatan.
  Zwodziciel po pierwsze będzie wpływał na Moich wiernych, by zachęcić ich do zaprzeczania Mojemu Słowu, ponieważ on wie, że zaprzeczenie Mojemu Najświętszemu Słowu Miłości przez nich właśnie będzie Mnie bolało najbardziej.
  Odrzućcie teraz szatana i jego złe ścieżki. Zwróćcie się do Mnie. Błagam was, nie pozwólcie mu wpływać na was w ten sposób. Wasze modlitwy są teraz potrzebne, by ratować Moje biedne dzieci, które nie przeżyją Ostrzeżenia.


  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=131

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ

  av
  POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  „Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób: Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy...
  POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  „Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

  MODLITWY O OCHRONĘ

  av
  MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  Matka Boża:
  „Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry. Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA...
  MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  Matka Boża:
  „Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
  Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA Jezusa Chrystusa i aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, ​ oświeć umysły biskupów i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest nam na ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.

  MODLITWY O OCHRONĘ
  Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
  zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
  pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
  które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
  piekła. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

  Modlitwa Krucjaty 33
  Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
  O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
  Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
  mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
  Kocham Cię, drogi Ojcze.
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
  za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
  Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
  Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
  Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 13
  Modlitwa o Ochronę
  O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
  Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
  Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
  W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
  Nowej Ery Pokoju na ziemi.
  Amen.
  Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

  Modlitwa Krucjaty 87
  Chroń nasz naród od zła
  O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
  Zachowaj nas od dyktatury.
  Chroń nasz naród przed pogaństwem.
  Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
  Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
  Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
  Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
  Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
  Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
  obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
  Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
  w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
  Amen
  Modlitwa Krucjaty 113
  O pokonanie zła w naszym kraju
  O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
  Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
  Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
  gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
  Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
  abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 122
  O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
  Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
  naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
  Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
  gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
  przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
  Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
  Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
  Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 166
  O ograniczenie mordowania niewinnych
  Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
  Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych.
  Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia,
  abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.
  Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi.
  Amen.

  https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

  KTÓŻ JAK BÓG!