Nowy Bolek?

(Kolejny sprytny moskiewski plan dla Polski)

16 września 2017

 

Podczas, gdy wielu z trwogą przygląda się manewrom armii rosyjskiej i zastanawia się (zresztą nie bez podstawy), czy nie uderzy ona po raz kolejny na Europę Wschodnią, Moskwa ma plany o wiele sprytniejsze (choć wcale się z nimi nie afiszuje). Po co używać własnej armii tam, gdzie całą „brudną robotę” mogą zrobić „miejscowi działacze”, zaś „ciemny lud” jeszcze będzie z tego zadowolony i będzie uważać to za własne zwycięstwo? Tym bardziej, że takie numery już się udawały w przeszłości.

Wszyscy teraz już dobrze wiemy, jak w niedalekiej przeszłości w całym tzw. „Bloku Wschodnim” udało się przekształcić komunę w „demokrację” i „wolny rynek” w taki sposób, że w zasadzie te same klany pozostały i przy władzy, i przy kasie. Było to rezultatem mistrzowsko wcielonego w życie planu, zamówionego i opłaconego przez masonerię zachodnią, ale opracowanego w Moskwie. Rosjanie zaś jeszcze od czasów komuny mają specjalny i kiedyś mało komu znany tzw. Instytut Badań Strategicznych (wtedy – przy KGB, teraz – przy prezydencie FR). Przywódcy bowiem komunistyczni też nie byli aż takimi głupimi i dobrze zdawali sobie sprawę, że istniejący system za długo nie przetrwa i trzeba go będzie w sposób kontrolowany zamienić na jakiś inny, ale pozostawiający ich przy władzy (choćby pod inną nazwą). Badali więc różne ewentualne scenariusze z „przywróceniem monarchii” włącznie, ale w rezultacie wybrali wariant rotacyjnej zmiany „demokratów” i „patriotów” (piszę w nawiasach, ponieważ ma to mało wspólnego zarówno z prawdziwą demokracją, jak i prawdziwym patriotyzmem). Trzeba uznać, że scenariusz ten sprawdził się w całej Europie Wschodniej, a ostatnio ma szansę na sukces również w Europie Zachodniej (stąd wsparcie przez Moskwę tamtejszej „prawicy” zamiast ostatecznie zdyskredytowanych „demokratów” – realna władza i tak pozostanie w tych samych rękach).

Na czym więc polega kolejny plan Moskwy wobec Polski? Pewne ważne szczegóły (o których powiem niżej) zdradzają, że powstał on właśnie tam, choć trudno jednoznacznie powiedzieć, przez kogo tym razem został zamówiony (tak samo – jak tzw. Katastrofa Smoleńska, a raczej – Katyń-2). Przez ćwierć wieku dało się karmić „ciemny lud” zapewnieniami, że przecież otrzymaliście upragnioną wolność, po co wam jeszcze „socjalistyczne” zakłady pracy, a tym bardziej władza, majątki i kasa ? Obudzony zaś nareszcie lud przez jakiś czas można jeszcze karmić obietnicami „rozliczeń” (nawet - nie zwrotem zagrabionych majątków). Ale co robić, kiedy samych obietnic już nie wystarczy, i naród naprawdę będzie chciał odzyskać swoje? Kiedy już nie będzie więcej wierzyć ani „demokratom”, ani „patriotom”? Pozostaje dyktatura – ale wspierana przez „ciemny lud”.

Jednak, o ile nie jest problemem znaleźć grupę uwikłanych generałów i oficerów i zrobić wojskowy (nawet udany) pucz, o tyle o wiele trudniej – otrzymać przy tym poparcie reszty armii, innych struktur siłowych oraz narodu, a bez tego każdy taki pucz jest z góry skazany na porażkę. Plan więc polega na tym, jak „legalizować” w opinii publicznej taką dyktaturę (która zrobi, oczywiście, jakieś posunięcia kosmetyczno-populistyczne, ale pozostawi przy realnej władzy i kasie te same klany – nasadzone w Polsce od 1945 roku).

W swoim czasie w Rosji zrezygnowano z planu „przywrócenia monarchii” ze względu na bardzo niskie poparcie tej idei w społeczeństwie „radzieckim” („sowkowym”). W Polsce chyba też, natomiast poparcie dla idei Intronizacji Jezusa Chrystusa jest bardzo silne. Oczywiście że masoneria robiła wszystko, co możliwe, żeby do takiej Intronizacji w ogóle nie doszło. Później zaś w środowisku masonerii kościelnej powstał genialny plan – przeprowadzić Intronizację, ale w taki sposób, żeby „ciemny lud” to kupił i się uspokoił, a jednocześnie poniżyć Chrystusa tak, żeby On jej nie uznał (cierniowa korona – jak szydzący żołnierze rzymscy, demonstracyjny brak Pierwszej Damy, Premiera, Rządu i polityków kluczowych takich jak Prezes partii rządzącej i inne ważne szczegóły). No, ale Boga nie da się oszukać ani ograć. Faktycznie, większość ludu przyjęła to za czystą monetę i się uspokoiła. Wielu, jednak, w ogóle tej Intronizacji nie uznało i nadal wałczy o prawdziwą – zgodną z Wolą Bożą. Pan Bóg zaś jednak uznał tę Intronizacje ze względu nie na fałszywych przywódców świeckich i duchownych, lecz na autentyczny lud. W sumie, licząc tłum w Łagiewnikach, plus siedzących w tym czasie przed telewizorami lub monitorami komputerów, oraz tych, którzy przyjęli ten Akt na jutro w swoich kościołach parafialnych (licząc razem z członkami rodzin – zbyt małymi, starymi lub chorymi) wychodzi ok. 8 mln (dokładnie tyle, ile ma przeżyć Polaków w razie najgorszego scenariusza rozwoju wydarzeń, bo w najlepszym przeżyje oczyszczona tylko od różnych Bolków i lisów większość).

Plan więc polega na tym, żeby, zamiast obalonego legalnie wybranego rządu, dyktatura wojskowa rządziła w „Imieniu Chrystusa Króla” – chcecie i macie czego chcieliście. No, ale żaden generał takiej „legitymacji” oczywiście nigdy nie otrzyma. Ale „ma” ją, natomiast, „Namaszczony Regent”. Oczywiście że samo łączenie tych pojęć jest nonsensem („namaszczonym” bowiem może być tylko Król, a nie regent), ale przecież „ciemny lud” kupił już do tej pory tyle kłamstw, czemu by nie kupił i tego kolejnego – przecież on nie zna się na rzeczy i można mu wcisnąć wszystko, co byle „mądrze” brzmi. Można, oczywiście, uspokajać siebie, że przecież Chrystus Król Polski do tego nie dopuści. Ale Maryja Królowa Polski jakoś dopuściła, żeby doszło do rozbiorów, okupacji, komuny i grabieżnej „prywatyzacji” . Trzeba więc samym zachowywać czujność i nie kupować za czystą monetę kolejnych masońskich kłamstw i planów.

Przede wszystkim trzeba sobie przypomnieć, co oznaczają pojęcia „namaszczony” i „regent” – istnieją bowiem od setek, a nawet tysięcy lat, i nikt nie ma prawa nagle na swoją korzyść zmieniać ich sensu i znaczenia. Oto definicja pojęcia Namaszczenie przez Słownik Opoka: Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1; 61, 1). Chrześcijanie namaszczają olejem chorych oraz tych, którzy mają przyjąć chrzest, bierzmowanie, święcenia (na Zachodzie) albo są ustanowieni królami. Zwracam uwagę, że w każdym przypadku chodzi o realne pomazanie (głowy) świętymi olejami. Drugim bardzo istotnym elementem zawsze było i jest to, że nigdy i nikt nie był pomazany przez byle kogo – zawsze to robiła odpowiednio upoważniona osoba duchowna. Co więcej, w przypadku namaszczenia na legalnego władcę kraju (króla, imperatora, cara – ale nigdy nie regenta), pomazać mógł tylko najwyższy hierarcha tego kraju (metropolita, patriarcha lub papież). Tym bardziej w żadnym przypadku nikt nie może siebie namaścić (lub po prostu ogłosić siebie „namaszczonym”) sam. Współcześni jednak „namaszczeni” (a trochę ich jest) twierdzą, że niby namaścił ich „sam Bóg”. Ale jeśli przez wieki Bóg używał dla namaszczenia władców bezspornych duchownych liderów – czemu by nagle zmienił ten proceder? Namaszczenie przez oficjalnego lidera duchowego wyklucza jakiekolwiek wątpliwości co do legalności władcy, a więc bardzo utwierdza jego władzę i daje stabilność społeczną. Sam zaś siebie może ogłosić „namaszczonym” ktokolwiek , a więc może się zrobić bałagan większy od „demokracji”. No chyba że tego „namaszczonego” będzie wspierać junta wojskowa i „ciemny lud” - ale też tylko do czasu, bo prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw.

Pojęcie „regent” też zawsze było stabilnym i jednoznacznym: uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków (Wikipedia). Konstytucja 3 Maja zaś precyzuje: W tych trzech tylko przypadkach miejsce mieć może regencya: 1-mo w czasie maloletności króla; 2-do w czasie niemocy trwałe pomieszanie zmysłów sprawującej; 3-tio w przypadku, gdyby król był wzięty na wojnie (do niewoli). Mam więc w związku z tym pytanie (do „regenta”, jego zwolenników oraz ludzi choć trochę myślących): z którym z tych trzech przypadków mamy do czynienia w odniesieniu do naszego Chrystusa Króla? Oraz: kto upoważnił „regenta” do tej funkcji? Prawo takie w Polsce (wyznaczenia regenta) – wg Konstytucji 3 maja – ma tylko Sejm. Innej podstawy prawnej na ten temat po prostu nie ma, i nikt nie ma żadnego prawa w tak ważnej materii, jak sprawowanie najwyższej władzy w państwie, coś na swoją korzyść sobie wymyślić i narzucić narodowi. Mamy więc do czynienia z przygotowaniem do zamachu stanu (i to – przez obce i wrogie mocarstwo). Można, oczywiście, jak zwykle, zbagatelizować sprawę, zaś „zmądrzeć po szkodzie” za kolejne stracone ćwierć wieku (o ile jeszcze będziemy mieć aż tyle czasu), ale czy nie lepsza profilaktyka, niż naprawianie szkód?

Pozostaje jednak pytanie: jak realnie będzie rządzić Jezus Król, jak nie przyjdzie jeszcze teraz na ziemię w ciele (a tylko na końcu czasów na obłokach – dokładnie jak wstąpił na Niebo i wyraźnie o tym powiedział). A jak rządziła Maryja Królowa Polski? Obecna władza, która Ją ogłosiła Królową (wtedy to był Król) pozostała przy formalnej i realnej władzy, ale wzięła na siebie pewne zobowiązania – rządzić zgodnie z Prawem Bożym. Teraz będzie tak samo – obecna władza (legalnie wybrana przez większość narodu, a nie garstkę satanistów) – która dopełni Aktu Intronizacji zgodnie z Wolą Bożą (w Częstochowie, w pełnym zestawie) pozostanie przy władzy. Oczywiście że musi przy tym dostosować prawa państwowe do Praw Bożych (pełna ochrona życia i cała reszta), zwrócić narodowi zagrabione majątki narodowe, realnie rozliczyć kogo trzeba itp. Owszem, wielu ma do obecnej władzy uzasadnione pretensje (chociażby dot. aborcji, szczepionek i chemitrails), ale nikt z tych krytyków nie potrafi powiedzieć, kto realnie może ją zamienić. Oprócz tego, ta władza bądź co bądź ma błogosławieństwo Boże na kontynuację dobrych zmian (przecież daleko nie wszystko nawet pod względem technicznym można naprawić od razu).

Parę słów o samozwańczym (a raczej powołanym przez masonów) „regencie”. Jedyną jak dotąd chyba jego zasługą (oprócz tego że jest młody i wysokiego wzrostu) jest to, że jest on „małżonkiem” niejakiej „Iskry” (piszę w nawiasach, bo maja różne nazwiska, a z obiecanej wyjść z Polski na cały świat Iskry ona nic wspólnego też nie ma). Ona zaś jest niby „prorokinią”, ale jej „proroctwa” (choćby scenariusze III Wojny Światowej) rażąco nie zgadzają się ze scenariuszami innych, prawdziwych proroków. Śmierdzą natomiast do „bulu” prokremlowskiej propagandą – tak samo, jak osobiste „orędzia do narodu” jej „małżonka” („regenta”). Nic dziwnego, przecież ich bezpośredni szef – Antychryst, (regentem którego on może faktycznie być) siedzi na razie akurat w Moskwie. Co prawda, jak na razie popularność tego nowego Bolka jest niewielka (lecz pomalutku rośnie). Ale dla masonerii to żaden problem: mając pod kontrolą większość mediów, łatwo sobie z tym poradzą. Robić zaś będą (i już zaczęli) w dwojaki sposób: media, grające rolę „chrześcijan” i „patriotów” będą go promować wprost (niektóre – w dobrej wierze i nie widząc podstępu), zaś otwarcie „kodomickie” – będą go głośno krytykować, czym tylko wzmocnią jego wiarygodność w opinii ludzi normalnych i uczciwych. One te technologie manipulowania opinią publiczną przez wiele lat opanowały doskonale (a ludzi ciągle na nich się nabierają).

A teraz pytanie najważniejsze: a co sądzi o tym Główny Zainteresowany, nasz Król Jezus Chrystus, w Którego Imieniu knuje się taki podstęp? Na szczęście znana jest Jego opinia na ten temat: Nie dajcie się zbyt łatwo zwodzić złym duchom. Coraz więcej osób same siebie określają, jako „wybrana”, „ważna”, „namaszczona”, „Iskra”, ale wszyscy oni tkwią w wielkim błędzie… (Przekaz nr 736, 03.01.2017 r.) No, ale niektóre proroctwa jednak mówią o „namaszczonym”. Tak, ale to będzie już raczej dopiero w Nowej Erze – Polska znów będzie miała Króla (realnie nawet imperatora, ponieważ jego władza będzie się rozpowszechniała na kilka narodów „od morza do morza”). Ten na pewno będzie namaszczony – poprzez nowego (bezspornego) papieża (zresztą też Polaka). Prawdziwe, realne i publiczne namaszczenie da mu specjalną łaskę rządzić nowym ludem Bożym wg Praw Bożych i w Jego Imieniu.

Ponad ćwierć wieku temu Polacy stanęli przed wyborem, komu zaufać i za kim pójść: Anna Walentynowicz czy Bolek? Śmiali się wtedy z tych, którzy znali prawdę i wskazywali na podstęp i grożące niebezpieczeństwo. Za popełniony błąd zapłacili bardzo wysoką cenę i teraz żałują. Trzeba więc teraz naprawić to, co się da, a co najważniejsze – po raz drugi (czy raczej kolejny) nie dać się zwieść moskiewskiej agenturze.

Michał Sybirak

 • Módlmy się

  av
  Santa Lucia
  Modlitwa za Kapłanów

  Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
  Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

  Modlitwa o Pokój na Świecie

  O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
  Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
  które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
  Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
  Modlitwa za Kapłanów

  Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
  Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

  Modlitwa o Pokój na Świecie

  O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
  Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
  które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
  Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
  aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
  Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
  które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
  ogarniających cały świat. Amen.

  Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

  O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
  (podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
  tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
  Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
  Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
  a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
  aby od Niego się odwrócić. Amen.

  Dodaj komentarz

  lub wybierz z poniższych
  ariol0001
  ariol0003
  ariol0008
  ariol0010
  ariol0011
  ariol0013
  ariol0014
  ariol0015
  ariol0016
  ariol0020
  ariol0021
  ariol0022
  bible0004
  bible0008
  bible0014
  bible0016
  bible0018
  bible0019
  bible0020
  bible0022
  bible0027
  bible0028
  bible0031
  bible0032
  crucifix0004
  crucifix0007
  crucifix0008
  crucifix0009
  crucifix0011
  crucifix0013
  crucifix0018
  crucifix0019
  crucifix0022
  crucifix0023
  crucifix0024
  crucifix0025
  goleb0007
  goleb0008
  goleb0009
  goleb0010
  goleb0012
  goleb0015
  goleb0016
  goleb0018
  goleb0019
  goleb0020
  goleb0021
  goleb0022
  kon0001
  kon0002
  kon0003
  kon0004
  kon0005
  kon0006
  kon0007
  kon0008
  kon0009
  kon0010
  kon0011
  kon0013
  kot0001
  kot0002
  kot0003
  kot0004
  kot0005
  kot0006
  kot0007
  kot0008
  kot0010
  kot0011
  kot0012
  kot0013
  kwiat0001
  kwiat0002
  kwiat0003
  kwiat0004
  kwiat0005
  kwiat0006
  kwiat0007
  kwiat0008
  kwiat0009
  kwiat0010
  kwiat0011
  kwiat0012
  lebed0001
  lebed0002
  lebed0003
  lebed0004
  lebed0005
  lebed0006
  lebed0007
  lebed0008
  lebed0009
  lebed0010
  lebed0011
  lebed0014
  motyl0001a
  motyl0002a
  motyl0002b
  motyl0002c
  motyl0002d
  motyl0003
  motyl0004
  motyl0004a
  motyl0004b
  motyl0006
  motyl0007
  motyl0008a
  natura0002
  natura0003
  natura0004
  natura0005
  natura0006
  natura0007
  natura0009
  natura0010
  natura0011
  natura0012
  natura0013
  natura0014
  noc0001
  noc0002
  noc0003
  noc0004
  noc0006
  noc0007
  noc0008
  noc0009
  noc0011
  noc0013
  noc0014
  noc0015
  angel0014
  angel0017
  angel0018
  angel0019
  angel0020
  angel0022
  angel0023
  angel0024
  angel0025
  angel0026
  angel0027
  angel0028
  lew0001
  lew0002
  lew0003
  lew0004
  lew0005
  lew0006
  lew0007
  lew0008
  lew0009
  lew0010
  lew0012
  lew0013
  pies0003
  pies0004
  pies0005
  pies0006
  pies0007
  pies0008
  pies0009
  pies0010
  pies0030
  pies0031
  ptak0001
  ptak0002
  ptak0003
  ptak0004
  ptak0005
  ptak0006
  ptak0007
  ptak0008
  ptak0009
  ptak0010
  ptak0011
  ptak0012
  roza0001
  roza0002
  roza0002a
  roza0003
  roza0004
  roza0005
  roza0006
  roza0007
  roza0008
  roza0009
  roza0010
  roza0011
  ryba0001
  ryba0003
  ryba0004
  ryba0005
  ryba0006
  ryba0007
  ryba0008
  ryba0009
  ryba0010
  ryba0011
  ryba0012
  ryba0013
  serce0001
  serce0003
  serce0004
  serce0005
  serce0006
  serce0007
  serce0008
  serce0010
  serce0011
  serce0012
  serce0013
  serce0015
  tigr0001
  tigr0003
  tigr0004
  tigr0005
  tigr0006
  tigr0007
  tigr0008
  tigr0009
  tigr0010
  tigr0011
  tigr0012
  tigr0013