Nowy Bolek?

(Kolejny sprytny moskiewski plan dla Polski)

16 września 2017

 

Podczas, gdy wielu z trwogą przygląda się manewrom armii rosyjskiej i zastanawia się (zresztą nie bez podstawy), czy nie uderzy ona po raz kolejny na Europę Wschodnią, Moskwa ma plany o wiele sprytniejsze (choć wcale się z nimi nie afiszuje). Po co używać własnej armii tam, gdzie całą „brudną robotę” mogą zrobić „miejscowi działacze”, zaś „ciemny lud” jeszcze będzie z tego zadowolony i będzie uważać to za własne zwycięstwo? Tym bardziej, że takie numery już się udawały w przeszłości.

Wszyscy teraz już dobrze wiemy, jak w niedalekiej przeszłości w całym tzw. „Bloku Wschodnim” udało się przekształcić komunę w „demokrację” i „wolny rynek” w taki sposób, że w zasadzie te same klany pozostały i przy władzy, i przy kasie. Było to rezultatem mistrzowsko wcielonego w życie planu, zamówionego i opłaconego przez masonerię zachodnią, ale opracowanego w Moskwie. Rosjanie zaś jeszcze od czasów komuny mają specjalny i kiedyś mało komu znany tzw. Instytut Badań Strategicznych (wtedy – przy KGB, teraz – przy prezydencie FR). Przywódcy bowiem komunistyczni też nie byli aż takimi głupimi i dobrze zdawali sobie sprawę, że istniejący system za długo nie przetrwa i trzeba go będzie w sposób kontrolowany zamienić na jakiś inny, ale pozostawiający ich przy władzy (choćby pod inną nazwą). Badali więc różne ewentualne scenariusze z „przywróceniem monarchii” włącznie, ale w rezultacie wybrali wariant rotacyjnej zmiany „demokratów” i „patriotów” (piszę w nawiasach, ponieważ ma to mało wspólnego zarówno z prawdziwą demokracją, jak i prawdziwym patriotyzmem). Trzeba uznać, że scenariusz ten sprawdził się w całej Europie Wschodniej, a ostatnio ma szansę na sukces również w Europie Zachodniej (stąd wsparcie przez Moskwę tamtejszej „prawicy” zamiast ostatecznie zdyskredytowanych „demokratów” – realna władza i tak pozostanie w tych samych rękach).

Na czym więc polega kolejny plan Moskwy wobec Polski? Pewne ważne szczegóły (o których powiem niżej) zdradzają, że powstał on właśnie tam, choć trudno jednoznacznie powiedzieć, przez kogo tym razem został zamówiony (tak samo – jak tzw. Katastrofa Smoleńska, a raczej – Katyń-2). Przez ćwierć wieku dało się karmić „ciemny lud” zapewnieniami, że przecież otrzymaliście upragnioną wolność, po co wam jeszcze „socjalistyczne” zakłady pracy, a tym bardziej władza, majątki i kasa ? Obudzony zaś nareszcie lud przez jakiś czas można jeszcze karmić obietnicami „rozliczeń” (nawet - nie zwrotem zagrabionych majątków). Ale co robić, kiedy samych obietnic już nie wystarczy, i naród naprawdę będzie chciał odzyskać swoje? Kiedy już nie będzie więcej wierzyć ani „demokratom”, ani „patriotom”? Pozostaje dyktatura – ale wspierana przez „ciemny lud”.

Jednak, o ile nie jest problemem znaleźć grupę uwikłanych generałów i oficerów i zrobić wojskowy (nawet udany) pucz, o tyle o wiele trudniej – otrzymać przy tym poparcie reszty armii, innych struktur siłowych oraz narodu, a bez tego każdy taki pucz jest z góry skazany na porażkę. Plan więc polega na tym, jak „legalizować” w opinii publicznej taką dyktaturę (która zrobi, oczywiście, jakieś posunięcia kosmetyczno-populistyczne, ale pozostawi przy realnej władzy i kasie te same klany – nasadzone w Polsce od 1945 roku).

W swoim czasie w Rosji zrezygnowano z planu „przywrócenia monarchii” ze względu na bardzo niskie poparcie tej idei w społeczeństwie „radzieckim” („sowkowym”). W Polsce chyba też, natomiast poparcie dla idei Intronizacji Jezusa Chrystusa jest bardzo silne. Oczywiście że masoneria robiła wszystko, co możliwe, żeby do takiej Intronizacji w ogóle nie doszło. Później zaś w środowisku masonerii kościelnej powstał genialny plan – przeprowadzić Intronizację, ale w taki sposób, żeby „ciemny lud” to kupił i się uspokoił, a jednocześnie poniżyć Chrystusa tak, żeby On jej nie uznał (cierniowa korona – jak szydzący żołnierze rzymscy, demonstracyjny brak Pierwszej Damy, Premiera, Rządu i polityków kluczowych takich jak Prezes partii rządzącej i inne ważne szczegóły). No, ale Boga nie da się oszukać ani ograć. Faktycznie, większość ludu przyjęła to za czystą monetę i się uspokoiła. Wielu, jednak, w ogóle tej Intronizacji nie uznało i nadal wałczy o prawdziwą – zgodną z Wolą Bożą. Pan Bóg zaś jednak uznał tę Intronizacje ze względu nie na fałszywych przywódców świeckich i duchownych, lecz na autentyczny lud. W sumie, licząc tłum w Łagiewnikach, plus siedzących w tym czasie przed telewizorami lub monitorami komputerów, oraz tych, którzy przyjęli ten Akt na jutro w swoich kościołach parafialnych (licząc razem z członkami rodzin – zbyt małymi, starymi lub chorymi) wychodzi ok. 8 mln (dokładnie tyle, ile ma przeżyć Polaków w razie najgorszego scenariusza rozwoju wydarzeń, bo w najlepszym przeżyje oczyszczona tylko od różnych Bolków i lisów większość).

Plan więc polega na tym, żeby, zamiast obalonego legalnie wybranego rządu, dyktatura wojskowa rządziła w „Imieniu Chrystusa Króla” – chcecie i macie czego chcieliście. No, ale żaden generał takiej „legitymacji” oczywiście nigdy nie otrzyma. Ale „ma” ją, natomiast, „Namaszczony Regent”. Oczywiście że samo łączenie tych pojęć jest nonsensem („namaszczonym” bowiem może być tylko Król, a nie regent), ale przecież „ciemny lud” kupił już do tej pory tyle kłamstw, czemu by nie kupił i tego kolejnego – przecież on nie zna się na rzeczy i można mu wcisnąć wszystko, co byle „mądrze” brzmi. Można, oczywiście, uspokajać siebie, że przecież Chrystus Król Polski do tego nie dopuści. Ale Maryja Królowa Polski jakoś dopuściła, żeby doszło do rozbiorów, okupacji, komuny i grabieżnej „prywatyzacji” . Trzeba więc samym zachowywać czujność i nie kupować za czystą monetę kolejnych masońskich kłamstw i planów.

Przede wszystkim trzeba sobie przypomnieć, co oznaczają pojęcia „namaszczony” i „regent” – istnieją bowiem od setek, a nawet tysięcy lat, i nikt nie ma prawa nagle na swoją korzyść zmieniać ich sensu i znaczenia. Oto definicja pojęcia Namaszczenie przez Słownik Opoka: Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1; 61, 1). Chrześcijanie namaszczają olejem chorych oraz tych, którzy mają przyjąć chrzest, bierzmowanie, święcenia (na Zachodzie) albo są ustanowieni królami. Zwracam uwagę, że w każdym przypadku chodzi o realne pomazanie (głowy) świętymi olejami. Drugim bardzo istotnym elementem zawsze było i jest to, że nigdy i nikt nie był pomazany przez byle kogo – zawsze to robiła odpowiednio upoważniona osoba duchowna. Co więcej, w przypadku namaszczenia na legalnego władcę kraju (króla, imperatora, cara – ale nigdy nie regenta), pomazać mógł tylko najwyższy hierarcha tego kraju (metropolita, patriarcha lub papież). Tym bardziej w żadnym przypadku nikt nie może siebie namaścić (lub po prostu ogłosić siebie „namaszczonym”) sam. Współcześni jednak „namaszczeni” (a trochę ich jest) twierdzą, że niby namaścił ich „sam Bóg”. Ale jeśli przez wieki Bóg używał dla namaszczenia władców bezspornych duchownych liderów – czemu by nagle zmienił ten proceder? Namaszczenie przez oficjalnego lidera duchowego wyklucza jakiekolwiek wątpliwości co do legalności władcy, a więc bardzo utwierdza jego władzę i daje stabilność społeczną. Sam zaś siebie może ogłosić „namaszczonym” ktokolwiek , a więc może się zrobić bałagan większy od „demokracji”. No chyba że tego „namaszczonego” będzie wspierać junta wojskowa i „ciemny lud” - ale też tylko do czasu, bo prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw.

Pojęcie „regent” też zawsze było stabilnym i jednoznacznym: uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków (Wikipedia). Konstytucja 3 Maja zaś precyzuje: W tych trzech tylko przypadkach miejsce mieć może regencya: 1-mo w czasie maloletności króla; 2-do w czasie niemocy trwałe pomieszanie zmysłów sprawującej; 3-tio w przypadku, gdyby król był wzięty na wojnie (do niewoli). Mam więc w związku z tym pytanie (do „regenta”, jego zwolenników oraz ludzi choć trochę myślących): z którym z tych trzech przypadków mamy do czynienia w odniesieniu do naszego Chrystusa Króla? Oraz: kto upoważnił „regenta” do tej funkcji? Prawo takie w Polsce (wyznaczenia regenta) – wg Konstytucji 3 maja – ma tylko Sejm. Innej podstawy prawnej na ten temat po prostu nie ma, i nikt nie ma żadnego prawa w tak ważnej materii, jak sprawowanie najwyższej władzy w państwie, coś na swoją korzyść sobie wymyślić i narzucić narodowi. Mamy więc do czynienia z przygotowaniem do zamachu stanu (i to – przez obce i wrogie mocarstwo). Można, oczywiście, jak zwykle, zbagatelizować sprawę, zaś „zmądrzeć po szkodzie” za kolejne stracone ćwierć wieku (o ile jeszcze będziemy mieć aż tyle czasu), ale czy nie lepsza profilaktyka, niż naprawianie szkód?

Pozostaje jednak pytanie: jak realnie będzie rządzić Jezus Król, jak nie przyjdzie jeszcze teraz na ziemię w ciele (a tylko na końcu czasów na obłokach – dokładnie jak wstąpił na Niebo i wyraźnie o tym powiedział). A jak rządziła Maryja Królowa Polski? Obecna władza, która Ją ogłosiła Królową (wtedy to był Król) pozostała przy formalnej i realnej władzy, ale wzięła na siebie pewne zobowiązania – rządzić zgodnie z Prawem Bożym. Teraz będzie tak samo – obecna władza (legalnie wybrana przez większość narodu, a nie garstkę satanistów) – która dopełni Aktu Intronizacji zgodnie z Wolą Bożą (w Częstochowie, w pełnym zestawie) pozostanie przy władzy. Oczywiście że musi przy tym dostosować prawa państwowe do Praw Bożych (pełna ochrona życia i cała reszta), zwrócić narodowi zagrabione majątki narodowe, realnie rozliczyć kogo trzeba itp. Owszem, wielu ma do obecnej władzy uzasadnione pretensje (chociażby dot. aborcji, szczepionek i chemitrails), ale nikt z tych krytyków nie potrafi powiedzieć, kto realnie może ją zamienić. Oprócz tego, ta władza bądź co bądź ma błogosławieństwo Boże na kontynuację dobrych zmian (przecież daleko nie wszystko nawet pod względem technicznym można naprawić od razu).

Parę słów o samozwańczym (a raczej powołanym przez masonów) „regencie”. Jedyną jak dotąd chyba jego zasługą (oprócz tego że jest młody i wysokiego wzrostu) jest to, że jest on „małżonkiem” niejakiej „Iskry” (piszę w nawiasach, bo maja różne nazwiska, a z obiecanej wyjść z Polski na cały świat Iskry ona nic wspólnego też nie ma). Ona zaś jest niby „prorokinią”, ale jej „proroctwa” (choćby scenariusze III Wojny Światowej) rażąco nie zgadzają się ze scenariuszami innych, prawdziwych proroków. Śmierdzą natomiast do „bulu” prokremlowskiej propagandą – tak samo, jak osobiste „orędzia do narodu” jej „małżonka” („regenta”). Nic dziwnego, przecież ich bezpośredni szef – Antychryst, (regentem którego on może faktycznie być) siedzi na razie akurat w Moskwie. Co prawda, jak na razie popularność tego nowego Bolka jest niewielka (lecz pomalutku rośnie). Ale dla masonerii to żaden problem: mając pod kontrolą większość mediów, łatwo sobie z tym poradzą. Robić zaś będą (i już zaczęli) w dwojaki sposób: media, grające rolę „chrześcijan” i „patriotów” będą go promować wprost (niektóre – w dobrej wierze i nie widząc podstępu), zaś otwarcie „kodomickie” – będą go głośno krytykować, czym tylko wzmocnią jego wiarygodność w opinii ludzi normalnych i uczciwych. One te technologie manipulowania opinią publiczną przez wiele lat opanowały doskonale (a ludzi ciągle na nich się nabierają).

A teraz pytanie najważniejsze: a co sądzi o tym Główny Zainteresowany, nasz Król Jezus Chrystus, w Którego Imieniu knuje się taki podstęp? Na szczęście znana jest Jego opinia na ten temat: Nie dajcie się zbyt łatwo zwodzić złym duchom. Coraz więcej osób same siebie określają, jako „wybrana”, „ważna”, „namaszczona”, „Iskra”, ale wszyscy oni tkwią w wielkim błędzie… (Przekaz nr 736, 03.01.2017 r.) No, ale niektóre proroctwa jednak mówią o „namaszczonym”. Tak, ale to będzie już raczej dopiero w Nowej Erze – Polska znów będzie miała Króla (realnie nawet imperatora, ponieważ jego władza będzie się rozpowszechniała na kilka narodów „od morza do morza”). Ten na pewno będzie namaszczony – poprzez nowego (bezspornego) papieża (zresztą też Polaka). Prawdziwe, realne i publiczne namaszczenie da mu specjalną łaskę rządzić nowym ludem Bożym wg Praw Bożych i w Jego Imieniu.

Ponad ćwierć wieku temu Polacy stanęli przed wyborem, komu zaufać i za kim pójść: Anna Walentynowicz czy Bolek? Śmiali się wtedy z tych, którzy znali prawdę i wskazywali na podstęp i grożące niebezpieczeństwo. Za popełniony błąd zapłacili bardzo wysoką cenę i teraz żałują. Trzeba więc teraz naprawić to, co się da, a co najważniejsze – po raz drugi (czy raczej kolejny) nie dać się zwieść moskiewskiej agenturze.

Michał Sybirak

 • Komentarze

  SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  av
  o. Roman

  1. czytanie (Ap 5, 1-10)

  Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

  Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

  Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.

  I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: „Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?” A nie mógł nikt na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

  I mówi do mnie jeden ze Starców: „Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci”.

  I ujrzałem między tronem

  ...

  1. czytanie (Ap 5, 1-10)

  Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

  Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

  Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.

  I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: „Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?” A nie mógł nikt na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

  I mówi do mnie jeden ze Starców: „Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, by otworzyć księgę i siedem jej pieczęci”.

  I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest Siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. I poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi”.

  Psalm (Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b)

  Pan w ludzie swoim upodobał sobie

  Śpiewajcie Panu pieśń nową;
  Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
  Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
  a synowie Syjonu radują się swym królem.

  Pan w ludzie swoim upodobał sobie

  Niech imię Jego czczą tańcem,
  niech grają Mu na bębnie i cytrze.
  Bo Pan lud swój miłuje,
  pokornych wieńczy zwycięstwem.

  Pan w ludzie swoim upodobał sobie

  Niech się święci cieszą w chwale,
  niech się weselą na łożach biesiadnych.
  Chwała Boża niech będzie w ich ustach:
  to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

  Pan w ludzie swoim upodobał sobie

  Aklamacja (Ps 95, 8ab)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
  lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 19, 41-44)

  Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

  Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

  Dodaj komentarz
  Zatrzymaj szerzenie się wojny

  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
  Amen.
  ...
  Zatrzymaj szerzenie się wojny

  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
  Amen.

  Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

  O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje utrapienia i moje modlitwy, aby zbawić ich dusze od ducha ciemności. Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia. Otwórz ich serca, splatając je z Twoim Najświętszym Sercem, aby mogli zabiegać o przebaczenie, konieczne do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę zadośćuczynienia, aby mogli zostać nawróceni promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.

  Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie.
  Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu,
  i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.

  O Dar Ochrony dla dzieci

  Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed Moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

  O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem. Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

  Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie Mi przedstawione, bym poświęciła je Mojemu Synowi.

  Godzina Ducha Świętego

  av
  Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Panie pełen Współczucia, udziel zarówno mnie jak i moim bliskim oraz znajomym, wrogom i wszystkim ludziom na świecie takich łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie wszelkiego stworzenia, naucz nas słuchać Ciebie tak jak tego pragniesz. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twojej Dobroci i jako nawróceni grzesznicy oczekiwali na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwu Serc: Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Wówczas to dla nawróconego i odrodzonego pokolenia przeminą dni ciemności, a każda pustynia i kryjówki Zła znikną z powierzchni ziemi.
  Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Panie pełen Współczucia, udziel zarówno mnie jak i moim bliskim oraz znajomym, wrogom i wszystkim ludziom na świecie takich łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie wszelkiego stworzenia, naucz nas słuchać Ciebie tak jak tego pragniesz. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twojej Dobroci i jako nawróceni grzesznicy oczekiwali na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwu Serc: Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Wówczas to dla nawróconego i odrodzonego pokolenia przeminą dni ciemności, a każda pustynia i kryjówki Zła znikną z powierzchni ziemi.

  #Ostrzeżenie

  av
  Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.

  Wasza spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się o nią raz w tygodniu.
  Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.
  Wszędzie ludzie będą odczuwać upokorzenie odpowiednio do swoich braków charakteru.
  Wielu będzie zbyt przygnębionych, aby natychmiast powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach, w rządach będą poddawać w wątpliwość ustanowione przez siebie prawa.

  Mordercy i przestępcy z waszych społeczności będą czuć straszny smutek i rozpacz, ale wielu będzie pokutować za swoje grzechy.
  Moi kapłani i inni Moi święci słudzy od razu...
  Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.

  Wasza spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się o nią raz w tygodniu.
  Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.
  Wszędzie ludzie będą odczuwać upokorzenie odpowiednio do swoich braków charakteru.
  Wielu będzie zbyt przygnębionych, aby natychmiast powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach, w rządach będą poddawać w wątpliwość ustanowione przez siebie prawa.

  Mordercy i przestępcy z waszych społeczności będą czuć straszny smutek i rozpacz, ale wielu będzie pokutować za swoje grzechy.
  Moi kapłani i inni Moi święci słudzy od razu będą wiedzieli, że te orędzia pochodzą z Moich Boskich Ust.
  Wówczas powstaną i pójdą w ślady Moich wiernych wyznawców, aby pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.
  Niektórzy z nich będą wiedzieć, że to Ja mówię do nich, ale zabraknie im odwagi, by otwarcie głosić Moje Najświętsze Słowo.

  Z czasem otrzymają łaski do podtrzymania Moich Sakramentów, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają one być zbezczeszczone. Wtedy będą mieli dowód tych proroctw.
  Od tego czasu wielu rodziców będzie musiało zaszczepić w swoich dzieciach w wieku powyżej 7 lat, znaczenie modlitwy i pokuty. Rodzice, macie obowiązek uczyć swoje dzieci Prawdy.
  Ich serca będą otwarte na Moją miłość po Ostrzeżeniu i musicie nadal prowadzić je w sprawach duchowych.


  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/07/21/gdy-nastapi-ostrzezenie-bedzie-wiele-zamieszania/

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ

  av
  POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


  „Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i...
  POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


  „Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!!!!

  Nowenna ku czci Chrystusa Króla Wszechświata

  av
  DZIEŃ SIÓDMY – CZWARTEK – Idąc za przykładem Świętych
  Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15 – 16):
  … w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który Was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
  Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą...
  DZIEŃ SIÓDMY – CZWARTEK – Idąc za przykładem Świętych
  Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15 – 16):
  … w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który Was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
  Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów proroka: „Bieda tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Iz 5,20).
  (Jan Paweł II, Encyklika Yeritatis splendor, 93)
  Chwila milczenia
  Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
  „Zbliżyła się do mojego łóżka i rzekła: […]. Ciesz się bardzo, że ci dał Pan Jezus wiele cierpień: wzgardy, poniżenia, oszczerstw i różnych cierpień w szpitalu i prześladowania od pewnych dusz. I jakaż to nieoceniona łaska jest ci dana, że Pan Jezus pozwolił takie rzeczy wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym życiu od Pana Boga” (Wyzna. s.209)
  Modlitwa
  Boże Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoja niezmierzoną dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im -już na ziemi – zakosztować owoców Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podążać do świętości wzmocnieni przykładem Sługi Bożej Rozalii Celakówny.
  Jezu Chryste, który cieszysz się każdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne życie. Oblubieńcy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i prostych, cierpiących i znieważonych, za przyczyną Twej Służebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i obojętne, dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  Pieśń
  1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
  * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
  * Panie nasz, króluj nami * Boże nasz, króluj nam!
  * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
  2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
  * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu,
  * Panie nasz…

  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje
  Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
  Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
  Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
  Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
  Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
  Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
  Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
  Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,
  Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
  Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Panuj nad duszami
  Chryste, Królu rozumu,
  Chryste, Królu woli,
  Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
  Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
  Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
  Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
  Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
  Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
  Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
  Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej, Panuj nad rodzinami
  Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
  Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
  Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
  Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
  Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jara i przyjaciela Twego Łazarza,
  Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
  Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
  Chryste, Królu królów i Panie nad panami,
  Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami
  Chryste, Królu chwały wiecznej,
  Chryste Królu, Książe Pokoju,
  Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
  Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
  Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
  Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,
  Chryste Królu, który „ strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
  Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
  Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
  Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
  Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
  Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.
  – Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
  – A pokój trwać będzie bez końca.
  Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego,
  Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej.
  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  Pieśń
  1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty.
  * Uwielbiaj swego Pana Święty, Święty, Święty.
  2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty,
  * Na wschodzie i zachodzie Święty…
  3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty.
  * Niech wiecznie wielbiony będzie: Święty…
  Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji – Tajemnica Ustanowienia Eucharystii
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
  Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
  O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
  Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
  Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.
  Pieśń
  1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
  * Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
  2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
  * Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
  3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
  * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  Pieśń na błogosławieństwo

  MODLITWY O OCHRONĘ

  av
  MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


  Matka Boża:
  „Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
  Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli...
  MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


  Matka Boża:
  „Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
  Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA Jezusa Chrystusa i aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, ​ oświeć umysły biskupów i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest nam na ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.

  MODLITWY O OCHRONĘ
  Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
  zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
  pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
  które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
  piekła. Amen
  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r.

  Modlitwa Krucjaty 33
  Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
  O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
  Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
  mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
  Kocham Cię, drogi Ojcze.
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
  za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
  Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
  Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
  Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 13
  Modlitwa o Ochronę
  O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
  Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
  Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
  W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
  Nowej Ery Pokoju na ziemi.
  Amen.
  Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

  Modlitwa Krucjaty 87
  Chroń nasz naród od zła
  O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
  Zachowaj nas od dyktatury.
  Chroń nasz naród przed pogaństwem.
  Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
  Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
  Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
  Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
  Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
  Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
  obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
  Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
  w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
  Amen
  Modlitwa Krucjaty 113
  O pokonanie zła w naszym kraju
  O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
  Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
  Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
  gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
  Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
  abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 122
  O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
  Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
  naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
  Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
  gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
  przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
  Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
  Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
  Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
  Amen.
  Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/
  KTÓŻ JAK BÓG!

  Dodaj komentarz

  lub wybierz z poniższych
  ariol0001
  ariol0003
  ariol0008
  ariol0010
  ariol0011
  ariol0013
  ariol0014
  ariol0015
  ariol0016
  ariol0020
  ariol0021
  ariol0022
  bible0004
  bible0008
  bible0014
  bible0016
  bible0018
  bible0019
  bible0020
  bible0022
  bible0027
  bible0028
  bible0031
  bible0032
  crucifix0004
  crucifix0007
  crucifix0008
  crucifix0009
  crucifix0011
  crucifix0013
  crucifix0018
  crucifix0019
  crucifix0022
  crucifix0023
  crucifix0024
  crucifix0025
  goleb0007
  goleb0008
  goleb0009
  goleb0010
  goleb0012
  goleb0015
  goleb0016
  goleb0018
  goleb0019
  goleb0020
  goleb0021
  goleb0022
  kon0001
  kon0002
  kon0003
  kon0004
  kon0005
  kon0006
  kon0007
  kon0008
  kon0009
  kon0010
  kon0011
  kon0013
  kot0001
  kot0002
  kot0003
  kot0004
  kot0005
  kot0006
  kot0007
  kot0008
  kot0010
  kot0011
  kot0012
  kot0013
  kwiat0001
  kwiat0002
  kwiat0003
  kwiat0004
  kwiat0005
  kwiat0006
  kwiat0007
  kwiat0008
  kwiat0009
  kwiat0010
  kwiat0011
  kwiat0012
  lebed0001
  lebed0002
  lebed0003
  lebed0004
  lebed0005
  lebed0006
  lebed0007
  lebed0008
  lebed0009
  lebed0010
  lebed0011
  lebed0014
  motyl0001a
  motyl0002a
  motyl0002b
  motyl0002c
  motyl0002d
  motyl0003
  motyl0004
  motyl0004a
  motyl0004b
  motyl0006
  motyl0007
  motyl0008a
  natura0002
  natura0003
  natura0004
  natura0005
  natura0006
  natura0007
  natura0009
  natura0010
  natura0011
  natura0012
  natura0013
  natura0014
  noc0001
  noc0002
  noc0003
  noc0004
  noc0006
  noc0007
  noc0008
  noc0009
  noc0011
  noc0013
  noc0014
  noc0015
  angel0014
  angel0017
  angel0018
  angel0019
  angel0020
  angel0022
  angel0023
  angel0024
  angel0025
  angel0026
  angel0027
  angel0028
  lew0001
  lew0002
  lew0003
  lew0004
  lew0005
  lew0006
  lew0007
  lew0008
  lew0009
  lew0010
  lew0012
  lew0013
  pies0003
  pies0004
  pies0005
  pies0006
  pies0007
  pies0008
  pies0009
  pies0010
  pies0030
  pies0031
  ptak0001
  ptak0002
  ptak0003
  ptak0004
  ptak0005
  ptak0006
  ptak0007
  ptak0008
  ptak0009
  ptak0010
  ptak0011
  ptak0012
  roza0001
  roza0002
  roza0002a
  roza0003
  roza0004
  roza0005
  roza0006
  roza0007
  roza0008
  roza0009
  roza0010
  roza0011
  ryba0001
  ryba0003
  ryba0004
  ryba0005
  ryba0006
  ryba0007
  ryba0008
  ryba0009
  ryba0010
  ryba0011
  ryba0012
  ryba0013
  serce0001
  serce0003
  serce0004
  serce0005
  serce0006
  serce0007
  serce0008
  serce0010
  serce0011
  serce0012
  serce0013
  serce0015
  tigr0001
  tigr0003
  tigr0004
  tigr0005
  tigr0006
  tigr0007
  tigr0008
  tigr0009
  tigr0010
  tigr0011
  tigr0012
  tigr0013