Nowy Bolek?

(Kolejny sprytny moskiewski plan dla Polski)

16 września 2017

 

Podczas, gdy wielu z trwogą przygląda się manewrom armii rosyjskiej i zastanawia się (zresztą nie bez podstawy), czy nie uderzy ona po raz kolejny na Europę Wschodnią, Moskwa ma plany o wiele sprytniejsze (choć wcale się z nimi nie afiszuje). Po co używać własnej armii tam, gdzie całą „brudną robotę” mogą zrobić „miejscowi działacze”, zaś „ciemny lud” jeszcze będzie z tego zadowolony i będzie uważać to za własne zwycięstwo? Tym bardziej, że takie numery już się udawały w przeszłości.

Wszyscy teraz już dobrze wiemy, jak w niedalekiej przeszłości w całym tzw. „Bloku Wschodnim” udało się przekształcić komunę w „demokrację” i „wolny rynek” w taki sposób, że w zasadzie te same klany pozostały i przy władzy, i przy kasie. Było to rezultatem mistrzowsko wcielonego w życie planu, zamówionego i opłaconego przez masonerię zachodnią, ale opracowanego w Moskwie. Rosjanie zaś jeszcze od czasów komuny mają specjalny i kiedyś mało komu znany tzw. Instytut Badań Strategicznych (wtedy – przy KGB, teraz – przy prezydencie FR). Przywódcy bowiem komunistyczni też nie byli aż takimi głupimi i dobrze zdawali sobie sprawę, że istniejący system za długo nie przetrwa i trzeba go będzie w sposób kontrolowany zamienić na jakiś inny, ale pozostawiający ich przy władzy (choćby pod inną nazwą). Badali więc różne ewentualne scenariusze z „przywróceniem monarchii” włącznie, ale w rezultacie wybrali wariant rotacyjnej zmiany „demokratów” i „patriotów” (piszę w nawiasach, ponieważ ma to mało wspólnego zarówno z prawdziwą demokracją, jak i prawdziwym patriotyzmem). Trzeba uznać, że scenariusz ten sprawdził się w całej Europie Wschodniej, a ostatnio ma szansę na sukces również w Europie Zachodniej (stąd wsparcie przez Moskwę tamtejszej „prawicy” zamiast ostatecznie zdyskredytowanych „demokratów” – realna władza i tak pozostanie w tych samych rękach).

Na czym więc polega kolejny plan Moskwy wobec Polski? Pewne ważne szczegóły (o których powiem niżej) zdradzają, że powstał on właśnie tam, choć trudno jednoznacznie powiedzieć, przez kogo tym razem został zamówiony (tak samo – jak tzw. Katastrofa Smoleńska, a raczej – Katyń-2). Przez ćwierć wieku dało się karmić „ciemny lud” zapewnieniami, że przecież otrzymaliście upragnioną wolność, po co wam jeszcze „socjalistyczne” zakłady pracy, a tym bardziej władza, majątki i kasa ? Obudzony zaś nareszcie lud przez jakiś czas można jeszcze karmić obietnicami „rozliczeń” (nawet - nie zwrotem zagrabionych majątków). Ale co robić, kiedy samych obietnic już nie wystarczy, i naród naprawdę będzie chciał odzyskać swoje? Kiedy już nie będzie więcej wierzyć ani „demokratom”, ani „patriotom”? Pozostaje dyktatura – ale wspierana przez „ciemny lud”.

Jednak, o ile nie jest problemem znaleźć grupę uwikłanych generałów i oficerów i zrobić wojskowy (nawet udany) pucz, o tyle o wiele trudniej – otrzymać przy tym poparcie reszty armii, innych struktur siłowych oraz narodu, a bez tego każdy taki pucz jest z góry skazany na porażkę. Plan więc polega na tym, jak „legalizować” w opinii publicznej taką dyktaturę (która zrobi, oczywiście, jakieś posunięcia kosmetyczno-populistyczne, ale pozostawi przy realnej władzy i kasie te same klany – nasadzone w Polsce od 1945 roku).

W swoim czasie w Rosji zrezygnowano z planu „przywrócenia monarchii” ze względu na bardzo niskie poparcie tej idei w społeczeństwie „radzieckim” („sowkowym”). W Polsce chyba też, natomiast poparcie dla idei Intronizacji Jezusa Chrystusa jest bardzo silne. Oczywiście że masoneria robiła wszystko, co możliwe, żeby do takiej Intronizacji w ogóle nie doszło. Później zaś w środowisku masonerii kościelnej powstał genialny plan – przeprowadzić Intronizację, ale w taki sposób, żeby „ciemny lud” to kupił i się uspokoił, a jednocześnie poniżyć Chrystusa tak, żeby On jej nie uznał (cierniowa korona – jak szydzący żołnierze rzymscy, demonstracyjny brak Pierwszej Damy, Premiera, Rządu i polityków kluczowych takich jak Prezes partii rządzącej i inne ważne szczegóły). No, ale Boga nie da się oszukać ani ograć. Faktycznie, większość ludu przyjęła to za czystą monetę i się uspokoiła. Wielu, jednak, w ogóle tej Intronizacji nie uznało i nadal wałczy o prawdziwą – zgodną z Wolą Bożą. Pan Bóg zaś jednak uznał tę Intronizacje ze względu nie na fałszywych przywódców świeckich i duchownych, lecz na autentyczny lud. W sumie, licząc tłum w Łagiewnikach, plus siedzących w tym czasie przed telewizorami lub monitorami komputerów, oraz tych, którzy przyjęli ten Akt na jutro w swoich kościołach parafialnych (licząc razem z członkami rodzin – zbyt małymi, starymi lub chorymi) wychodzi ok. 8 mln (dokładnie tyle, ile ma przeżyć Polaków w razie najgorszego scenariusza rozwoju wydarzeń, bo w najlepszym przeżyje oczyszczona tylko od różnych Bolków i lisów większość).

Plan więc polega na tym, żeby, zamiast obalonego legalnie wybranego rządu, dyktatura wojskowa rządziła w „Imieniu Chrystusa Króla” – chcecie i macie czego chcieliście. No, ale żaden generał takiej „legitymacji” oczywiście nigdy nie otrzyma. Ale „ma” ją, natomiast, „Namaszczony Regent”. Oczywiście że samo łączenie tych pojęć jest nonsensem („namaszczonym” bowiem może być tylko Król, a nie regent), ale przecież „ciemny lud” kupił już do tej pory tyle kłamstw, czemu by nie kupił i tego kolejnego – przecież on nie zna się na rzeczy i można mu wcisnąć wszystko, co byle „mądrze” brzmi. Można, oczywiście, uspokajać siebie, że przecież Chrystus Król Polski do tego nie dopuści. Ale Maryja Królowa Polski jakoś dopuściła, żeby doszło do rozbiorów, okupacji, komuny i grabieżnej „prywatyzacji” . Trzeba więc samym zachowywać czujność i nie kupować za czystą monetę kolejnych masońskich kłamstw i planów.

Przede wszystkim trzeba sobie przypomnieć, co oznaczają pojęcia „namaszczony” i „regent” – istnieją bowiem od setek, a nawet tysięcy lat, i nikt nie ma prawa nagle na swoją korzyść zmieniać ich sensu i znaczenia. Oto definicja pojęcia Namaszczenie przez Słownik Opoka: Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1; 61, 1). Chrześcijanie namaszczają olejem chorych oraz tych, którzy mają przyjąć chrzest, bierzmowanie, święcenia (na Zachodzie) albo są ustanowieni królami. Zwracam uwagę, że w każdym przypadku chodzi o realne pomazanie (głowy) świętymi olejami. Drugim bardzo istotnym elementem zawsze było i jest to, że nigdy i nikt nie był pomazany przez byle kogo – zawsze to robiła odpowiednio upoważniona osoba duchowna. Co więcej, w przypadku namaszczenia na legalnego władcę kraju (króla, imperatora, cara – ale nigdy nie regenta), pomazać mógł tylko najwyższy hierarcha tego kraju (metropolita, patriarcha lub papież). Tym bardziej w żadnym przypadku nikt nie może siebie namaścić (lub po prostu ogłosić siebie „namaszczonym”) sam. Współcześni jednak „namaszczeni” (a trochę ich jest) twierdzą, że niby namaścił ich „sam Bóg”. Ale jeśli przez wieki Bóg używał dla namaszczenia władców bezspornych duchownych liderów – czemu by nagle zmienił ten proceder? Namaszczenie przez oficjalnego lidera duchowego wyklucza jakiekolwiek wątpliwości co do legalności władcy, a więc bardzo utwierdza jego władzę i daje stabilność społeczną. Sam zaś siebie może ogłosić „namaszczonym” ktokolwiek , a więc może się zrobić bałagan większy od „demokracji”. No chyba że tego „namaszczonego” będzie wspierać junta wojskowa i „ciemny lud” - ale też tylko do czasu, bo prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw.

Pojęcie „regent” też zawsze było stabilnym i jednoznacznym: uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków (Wikipedia). Konstytucja 3 Maja zaś precyzuje: W tych trzech tylko przypadkach miejsce mieć może regencya: 1-mo w czasie maloletności króla; 2-do w czasie niemocy trwałe pomieszanie zmysłów sprawującej; 3-tio w przypadku, gdyby król był wzięty na wojnie (do niewoli). Mam więc w związku z tym pytanie (do „regenta”, jego zwolenników oraz ludzi choć trochę myślących): z którym z tych trzech przypadków mamy do czynienia w odniesieniu do naszego Chrystusa Króla? Oraz: kto upoważnił „regenta” do tej funkcji? Prawo takie w Polsce (wyznaczenia regenta) – wg Konstytucji 3 maja – ma tylko Sejm. Innej podstawy prawnej na ten temat po prostu nie ma, i nikt nie ma żadnego prawa w tak ważnej materii, jak sprawowanie najwyższej władzy w państwie, coś na swoją korzyść sobie wymyślić i narzucić narodowi. Mamy więc do czynienia z przygotowaniem do zamachu stanu (i to – przez obce i wrogie mocarstwo). Można, oczywiście, jak zwykle, zbagatelizować sprawę, zaś „zmądrzeć po szkodzie” za kolejne stracone ćwierć wieku (o ile jeszcze będziemy mieć aż tyle czasu), ale czy nie lepsza profilaktyka, niż naprawianie szkód?

Pozostaje jednak pytanie: jak realnie będzie rządzić Jezus Król, jak nie przyjdzie jeszcze teraz na ziemię w ciele (a tylko na końcu czasów na obłokach – dokładnie jak wstąpił na Niebo i wyraźnie o tym powiedział). A jak rządziła Maryja Królowa Polski? Obecna władza, która Ją ogłosiła Królową (wtedy to był Król) pozostała przy formalnej i realnej władzy, ale wzięła na siebie pewne zobowiązania – rządzić zgodnie z Prawem Bożym. Teraz będzie tak samo – obecna władza (legalnie wybrana przez większość narodu, a nie garstkę satanistów) – która dopełni Aktu Intronizacji zgodnie z Wolą Bożą (w Częstochowie, w pełnym zestawie) pozostanie przy władzy. Oczywiście że musi przy tym dostosować prawa państwowe do Praw Bożych (pełna ochrona życia i cała reszta), zwrócić narodowi zagrabione majątki narodowe, realnie rozliczyć kogo trzeba itp. Owszem, wielu ma do obecnej władzy uzasadnione pretensje (chociażby dot. aborcji, szczepionek i chemitrails), ale nikt z tych krytyków nie potrafi powiedzieć, kto realnie może ją zamienić. Oprócz tego, ta władza bądź co bądź ma błogosławieństwo Boże na kontynuację dobrych zmian (przecież daleko nie wszystko nawet pod względem technicznym można naprawić od razu).

Parę słów o samozwańczym (a raczej powołanym przez masonów) „regencie”. Jedyną jak dotąd chyba jego zasługą (oprócz tego że jest młody i wysokiego wzrostu) jest to, że jest on „małżonkiem” niejakiej „Iskry” (piszę w nawiasach, bo maja różne nazwiska, a z obiecanej wyjść z Polski na cały świat Iskry ona nic wspólnego też nie ma). Ona zaś jest niby „prorokinią”, ale jej „proroctwa” (choćby scenariusze III Wojny Światowej) rażąco nie zgadzają się ze scenariuszami innych, prawdziwych proroków. Śmierdzą natomiast do „bulu” prokremlowskiej propagandą – tak samo, jak osobiste „orędzia do narodu” jej „małżonka” („regenta”). Nic dziwnego, przecież ich bezpośredni szef – Antychryst, (regentem którego on może faktycznie być) siedzi na razie akurat w Moskwie. Co prawda, jak na razie popularność tego nowego Bolka jest niewielka (lecz pomalutku rośnie). Ale dla masonerii to żaden problem: mając pod kontrolą większość mediów, łatwo sobie z tym poradzą. Robić zaś będą (i już zaczęli) w dwojaki sposób: media, grające rolę „chrześcijan” i „patriotów” będą go promować wprost (niektóre – w dobrej wierze i nie widząc podstępu), zaś otwarcie „kodomickie” – będą go głośno krytykować, czym tylko wzmocnią jego wiarygodność w opinii ludzi normalnych i uczciwych. One te technologie manipulowania opinią publiczną przez wiele lat opanowały doskonale (a ludzi ciągle na nich się nabierają).

A teraz pytanie najważniejsze: a co sądzi o tym Główny Zainteresowany, nasz Król Jezus Chrystus, w Którego Imieniu knuje się taki podstęp? Na szczęście znana jest Jego opinia na ten temat: Nie dajcie się zbyt łatwo zwodzić złym duchom. Coraz więcej osób same siebie określają, jako „wybrana”, „ważna”, „namaszczona”, „Iskra”, ale wszyscy oni tkwią w wielkim błędzie… (Przekaz nr 736, 03.01.2017 r.) No, ale niektóre proroctwa jednak mówią o „namaszczonym”. Tak, ale to będzie już raczej dopiero w Nowej Erze – Polska znów będzie miała Króla (realnie nawet imperatora, ponieważ jego władza będzie się rozpowszechniała na kilka narodów „od morza do morza”). Ten na pewno będzie namaszczony – poprzez nowego (bezspornego) papieża (zresztą też Polaka). Prawdziwe, realne i publiczne namaszczenie da mu specjalną łaskę rządzić nowym ludem Bożym wg Praw Bożych i w Jego Imieniu.

Ponad ćwierć wieku temu Polacy stanęli przed wyborem, komu zaufać i za kim pójść: Anna Walentynowicz czy Bolek? Śmiali się wtedy z tych, którzy znali prawdę i wskazywali na podstęp i grożące niebezpieczeństwo. Za popełniony błąd zapłacili bardzo wysoką cenę i teraz żałują. Trzeba więc teraz naprawić to, co się da, a co najważniejsze – po raz drugi (czy raczej kolejny) nie dać się zwieść moskiewskiej agenturze.

Michał Sybirak

 • Komentarze

  SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  av
  o. Roman

  1. czytanie (Rdz 17, 3-9)

  Przymierze Boga z Abrahamem

  Czytanie z Księgi Rodzaju

  Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:

  «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.

  Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem».

  Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po

  ...

  1. czytanie (Rdz 17, 3-9)

  Przymierze Boga z Abrahamem

  Czytanie z Księgi Rodzaju

  Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:

  «Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.

  Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem».

  Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną».

  Psalm (Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
  zawsze szukajcie Jego oblicza.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  On, Pan, jest naszym Bogiem, *
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
  przysiędze danej Izaakowi.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Aklamacja (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)

  Chwała Tobie, Słowo Boże

  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
  lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  Chwała Tobie, Słowo Boże

  Ewangelia (J 8, 51-59)

  Abraham ujrzał mój dzień

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

  Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

  Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

  Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

  Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

  Dodaj komentarz

  Módlmy się

  av
  Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

  Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

  O pokonanie zła w naszym kraju O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
  Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

  Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

  O pokonanie zła w naszym kraju

  O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
  Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

  Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
  gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

  Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

  Modlitwa o Miłosierdzie

  O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
  Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
  udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
  zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

  Godzina Ducha Świętego

  av
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  #Ostrzeżenie

  av
  Ostrzeżenie pokaże prawdę

  To, jak będzie przebiegać Moje powtórne przyjście, zostanie ci objawione, tak aby dusze mogły się przygotować na czas Wielkiego Ostrzeżenia. Nie martw się. Życie się nie skończy. Chwała powróci na ziemię. Moje dzieci zostaną uwolnione spod władzy Złego, który zostanie usunięty. Ważne jest to, że nie zabierze ze sobą do piekła Moich dzieci. Moje słowa muszą być mocne, aby Moje dzieci je usłyszały. To z wielkiej miłości daję wam to Ostrzeżenie. Przyjdę jako Sędzia, nie jako Zbawca. Dzięki modlitwom Mojej Kochanej Matki i Moich czcicieli na całym świecie Dzień Sądu był odkładany w czasie. Tym...
  Ostrzeżenie pokaże prawdę

  To, jak będzie przebiegać Moje powtórne przyjście, zostanie ci objawione, tak aby dusze mogły się przygotować na czas Wielkiego Ostrzeżenia. Nie martw się. Życie się nie skończy. Chwała powróci na ziemię. Moje dzieci zostaną uwolnione spod władzy Złego, który zostanie usunięty. Ważne jest to, że nie zabierze ze sobą do piekła Moich dzieci.

  Moje słowa muszą być mocne, aby Moje dzieci je usłyszały. To z wielkiej miłości daję wam to Ostrzeżenie. Przyjdę jako Sędzia, nie jako Zbawca. Dzięki modlitwom Mojej Kochanej Matki i Moich czcicieli na całym świecie Dzień Sądu był odkładany w czasie. Tym razem tak nie będzie.

  Nikt nie pozna daty Mojego Powtórnego Przyjścia

  Ani ty, ani inne Moje dzieci nie poznają daty. To nie może być objawione. Dlatego tak ważne jest, aby Moje dzieci były przygotowane. Ci, którzy nie będą przygotowani, nie będą mogli powiedzieć, że nie znali prawdy. Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, wszyscy poznają prawdę. Jeżeli się wyspowiadają i przyznają do swoich grzechów, otrzymają Moje błogosławieństwo. Jeżeli nie, zostaną potępieni. W tym czasie zakończy się czas Mojego Miłosierdzia.


  http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/11/14/

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ

  av
  Bóg jest ponad koronawirusem. Módlmy się o Koronę dla Jezusa Chrystusa Króla Polski bo obecnie mamy
  koronę wirusa, a nie Jezusa Chrystusa.

  POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
  Koronka do Miłosierdzia Bożego MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA...
  Bóg jest ponad koronawirusem. Módlmy się o Koronę dla Jezusa Chrystusa Króla Polski bo obecnie mamy
  koronę wirusa, a nie Jezusa Chrystusa.

  POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

  Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
  Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
  -​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

  MODLITWY O OCHRONĘ

  av
  MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


  Matka Boża:
  „Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry. Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli...
  MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
  Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


  Matka Boża:
  „Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
  Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA Jezusa Chrystusa i aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, ​ oświeć umysły biskupów i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest nam na ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.

  MODLITWY O OCHRONĘ
  Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
  zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
  pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
  które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
  piekła. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

  Modlitwa Krucjaty 33
  Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
  O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
  Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
  mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
  Kocham Cię, drogi Ojcze.
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
  za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
  Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
  Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
  Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 13
  Modlitwa o Ochronę
  O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
  Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
  Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
  W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
  Nowej Ery Pokoju na ziemi.
  Amen.
  Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

  Modlitwa Krucjaty 87
  Chroń nasz naród od zła
  O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
  Zachowaj nas od dyktatury.
  Chroń nasz naród przed pogaństwem.
  Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
  Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
  Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
  Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
  Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
  Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
  obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
  Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
  w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
  Amen
  Modlitwa Krucjaty 113
  O pokonanie zła w naszym kraju
  O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
  Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
  Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
  gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
  Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
  abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
  Amen.
  Modlitwa Krucjaty 122
  O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
  Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
  naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
  Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
  gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
  przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
  Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
  Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
  Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 83
  O złagodzenie kar
  O drogi Ojcze, Boże Najwyższy, my, Twoje biedne dzieci, padamy przed Twoim chwalebnym Tronem w Niebie.
  Błagamy Cię, byś uwolnił świat od zła.
  Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy sprowadzają straszliwe doświadczenia
  na Twoje dzieci na ziemi.
  Prosimy, przebacz im.
  Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko się ujawni.
  Prosimy Cię, drogi Panie, byś złagodził Swoją Karzącą Rękę.
  Błagamy Cię, przyjmij w zamian nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć w tym czasie cierpieniu Twoich dzieci.
  Ufamy Tobie.
  Czcimy Ciebie.
  Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, której dokonałeś, zsyłając Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawił nas od grzechu.
  Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości.
  Prosimy, chroń nas.
  Zachowaj nas od krzywd.
  Pomóż naszym rodzinom.
  Zmiłuj się nad nami.
  Amen.
  Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

  KTÓŻ JAK BÓG!

  Dodaj komentarz

  lub wybierz z poniższych
  ariol0001
  ariol0003
  ariol0008
  ariol0010
  ariol0011
  ariol0013
  ariol0014
  ariol0015
  ariol0016
  ariol0020
  ariol0021
  ariol0022
  bible0004
  bible0008
  bible0014
  bible0016
  bible0018
  bible0019
  bible0020
  bible0022
  bible0027
  bible0028
  bible0031
  bible0032
  crucifix0004
  crucifix0007
  crucifix0008
  crucifix0009
  crucifix0011
  crucifix0013
  crucifix0018
  crucifix0019
  crucifix0022
  crucifix0023
  crucifix0024
  crucifix0025
  goleb0007
  goleb0008
  goleb0009
  goleb0010
  goleb0012
  goleb0015
  goleb0016
  goleb0018
  goleb0019
  goleb0020
  goleb0021
  goleb0022
  kon0001
  kon0002
  kon0003
  kon0004
  kon0005
  kon0006
  kon0007
  kon0008
  kon0009
  kon0010
  kon0011
  kon0013
  kot0001
  kot0002
  kot0003
  kot0004
  kot0005
  kot0006
  kot0007
  kot0008
  kot0010
  kot0011
  kot0012
  kot0013
  kwiat0001
  kwiat0002
  kwiat0003
  kwiat0004
  kwiat0005
  kwiat0006
  kwiat0007
  kwiat0008
  kwiat0009
  kwiat0010
  kwiat0011
  kwiat0012
  lebed0001
  lebed0002
  lebed0003
  lebed0004
  lebed0005
  lebed0006
  lebed0007
  lebed0008
  lebed0009
  lebed0010
  lebed0011
  lebed0014
  motyl0001a
  motyl0002a
  motyl0002b
  motyl0002c
  motyl0002d
  motyl0003
  motyl0004
  motyl0004a
  motyl0004b
  motyl0006
  motyl0007
  motyl0008a
  natura0002
  natura0003
  natura0004
  natura0005
  natura0006
  natura0007
  natura0009
  natura0010
  natura0011
  natura0012
  natura0013
  natura0014
  noc0001
  noc0002
  noc0003
  noc0004
  noc0006
  noc0007
  noc0008
  noc0009
  noc0011
  noc0013
  noc0014
  noc0015
  angel0017
  angel0018
  angel0019
  angel0020
  angel0022
  angel0023
  angel0024
  angel0025
  angel0026
  angel0027
  angel0028
  lew0001
  lew0002
  lew0003
  lew0004
  lew0005
  lew0006
  lew0007
  lew0008
  lew0009
  lew0010
  lew0012
  lew0013
  pies0003
  pies0004
  pies0005
  pies0006
  pies0007
  pies0008
  pies0009
  pies0010
  pies0030
  pies0031
  ptak0001
  ptak0002
  ptak0003
  ptak0004
  ptak0005
  ptak0006
  ptak0007
  ptak0008
  ptak0009
  ptak0010
  ptak0011
  ptak0012
  roza0001
  roza0002
  roza0002a
  roza0003
  roza0004
  roza0005
  roza0006
  roza0007
  roza0008
  roza0009
  roza0010
  roza0011
  ryba0001
  ryba0003
  ryba0004
  ryba0005
  ryba0006
  ryba0007
  ryba0008
  ryba0009
  ryba0010
  ryba0011
  ryba0012
  ryba0013
  serce0001
  serce0003
  serce0004
  serce0005
  serce0006
  serce0007
  serce0008
  serce0010
  serce0011
  serce0012
  serce0013
  serce0015
  tigr0001
  tigr0003
  tigr0004
  tigr0005
  tigr0006
  tigr0007
  tigr0008
  tigr0009
  tigr0010
  tigr0011
  tigr0012
  tigr0013