ANIOŁOWIE SPRAWIEDLIWOŚCI,
JEŹDZCY APOKALIPSY

ANIOŁOWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

„Czterech Jeźdźców Apokalipsy którymi są Aniołowie od czterech żywiołów. Anioł Powietrza, Anioł Ziemi, Anioł Ognia, Anioł Wody. Są oni wyznaczeni na dzień i godzinę. Oni już zaczęli swoje działanie.

Anioł Powietrza - odpowiada za szkody, powstałe, w wyniku działania powietrza i jego niszczącej siły.

Anioł Ziemi - odpowiada za szkody, powstałe, w wyniku działania trzęsienia ziemi i erupcji wulkanów.

Anioł Wody - odpowiada za szkody, powstałe, w wyniku działania wody pod każdą jej postacią.

Anioł Ognia - odpowiada za szkody, powstałe, w wyniku działania ognia i piorunów oraz wszystkich zjawisk związanych z tym żywiołem.

Bardzo często te żywioły działają w połączeniu, niosąc ze sobą moc oczyszczającego zniszczenia.

Jeźdźcy Apokalipsy zaczęli znowu działać. Z Woli Bożej zostaje cofnięta ochrona Aniołów niedopuszczających demona do działania, tego szkodliwego, wyniszczającego całą ludzkość. Bóg pozwolił, aby ci, co żyją bez Boga, doznali skutków swojej decyzji. Życie nie znosi próżni. Gdy duszę opuszcza Boży Duch, to miejsce to zaraz zapełnia sobą zły duch. Przyroda, jest z natury dobra i łagodna, bo pilnują tego Aniołowie. Teraz, gdy Aniołowie oddalili się od miejsc, które ochraniali, zaczyna wkraczać zły duch, powodując katastrofy i kataklizmy oraz chaos w całej przyrodzie.

Aniołowie, wykonawcy Gniewu Bożego już teraz dotykają niektóre najbardziej grzeszne rejony przeróżnymi kataklizmami. Są to główni Jeźdźcy Apokalipsy. Anioł wody, zalewa coraz więcej rejonów pod wodę. Anioł Powietrza dopuszcza coraz więcej żywiołów wiatrów. Anioł Ognia, pali ogniem nieugaszonym wielkie połacie. Jest to ogień, którego ludzie nie bardzo potrafią ugasić, bo są to płomienie pochodzenia piekielnego. Demony z „radością”, czyli z dziką furią zrealizowały Dopust Boży, który uzyskały.”

Źródła informacji