Pieczęć Boga Żywego

MODLITWA KRUCJATY 33

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

 

 

Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.

Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.

 

 

Obrazek + Modlitwa do wydruku:

 

Pojęcie Pieczęci Boga Żywego, upominanie o której czytamy już w Apokalipsie Św. Jana (Ap 7: 2), częściowo zostało rozszyfrowane w Orędziach MBM (Orędzie z dnia 20.02.2012). Niektórzy z tym się nie zgadzają twierdząc, że prawdziwą Pieczęcią Bożą, o której pisze Św. Jan, będą opieczętowane wszystkie dzieci Boże (Ap 7: 4,9), ale będzie to na ich czołach i będzie niewidoczne. I mają rację (bo dokładnie tak to opisano w Biblii). Z tym że wielu prawdopodobnie zostało już opieczętowanych, reszta zaś zostanie opieczętowana po Ostrzeżeniu (po tym jak się nawrócą). Co więcej, wtedy dzieci Boże będą widzieć te Pieczęci jeden u drugiego (niewidoczne dla pozostałych). Nie będzie więc już żadnych pytań i wątpliwości co do tego, kto jest kim. Pozostali zostaną opieczętowani znakiem Antychrysta (zaczipowani).

Niemniej jednak, Pieczęć Boga Żywego, która została ofiarowana światu poprzez MBM, też jest ważnym orężem w już trwającej, a tym bardziej – nadchodzącej duchowej walce. Ma ona dwa równie ważne aspekty: obrazek (który warto wydrukować i poświęcić) oraz Modlitwę Krucjaty 33 – którą zaleca się odmawiać codziennie.

Co prawda, nie ucichają dookoła niej również spory „teologiczne”, ale tak naprawdę koniec im powinno już położyć samo życie – jeszcze w roku 2013. Podaję tu opis w całości:

Świadectwo rodziny, która przeżyła niedawny tajfun na Filipinach, a którym podzielono się na Facebooku

Cudowna historia przeżycia rodziny Lorny Amora w Tacloban! Zgodnie z obietnicą, Bóg ochronił ich swoją Pieczęcią! Chwała niech będzie Bogu!

Pieczęć Boga żywego: YPHOON HAIYAN (Yolanda), Tacloban, Filipiny,
8 listopada 2013 roku.

Wcześniej tego roku, w styczniu 2013r., kiedy byłam na wakacjach na Filipinach, moja rodzina zaczęła modlić się Pieczęcią Boga Żywego. Po tym jak otrzymałam Księgę Prawdy, pobrałam Pieczęć, poświęciłam ją i zawiesiłam w naszym salonie.
Co wieczór odmawiali oni Pieczęć Boga Żywego wraz z innymi modlitwami krucjaty, Różańcem Sw. i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ja sama odmawiam te modlitwy każdego dnia tu w Kanadzie.
Na Filipinach, moje dzieci zawiesiły oprawioną Pieczęć na głównych drzwiach wejściowych, od zewnątrz.
W dniu tajfunu, byłam ciągle w kontakcie z nimi, aż do chwili kiedy tajfun uderzył w ląd a oni powiedzieli mi, że wyjący wiatr wraz z deszczem był tak silny, że cały budynek wibrował, a dach tak, jakby ktoś strzelał z karabinu maszynowego. Kazałam im uklęknąć i modlić się Pieczęcią Boga Żywego, Różańcem i Koronką Bożego Miłosierdzia, podczas kiedy my modliliśmy się za nich także tu, w Kanadzie.
Tajfun trwał 4-5 godzin.
Kiedy wiatr i deszcz ustąpił usłyszeli oni głośne „pukanie” do drzwi, ale kiedy je otworzyli, nikogo tam nie było.
Co mój syn i córka zobaczyli, była to oprawiona Pieczęć Boga Żywego uderzająca w drzwi mimo, ze nie było już wiatru.
DLACZEGO UDERZAŁA ONA W DRZWI? KTO NIĄ PORUSZAŁ? Wzięli ją więc i zawiesili wewnątrz domu.
Nie doświadczyli oni wcale żadnej powodzi, ani zniszczenia i śmierci na ulicy wkoło swojego miejsca zamieszkania. Sąsiedzi zeznali, że po raz pierwszy ich lokalizacja nie została w ogóle zalana. Podczas gdy sąsiednie domy i mieszkania zostały uszkodzone, z dachami pozrywanymi przez wiatr, rozbitymi szybami czy mniejszymi domami całkowicie zabranymi przez wiatr, ich apartament był całkowicie nienaruszony, nawet najmniejsza szyba nie została naruszona. Jest niesamowite, że Pieczęć Boga Żywego wisząca na drzwiach jednej rodziny ochroniła cały budynek!
3 dni oczekiwania na telefon od nich bardzo się dłużyły, ale głęboko w środku czułam spokój i poczucie pewności, że wszyscy byli bezpieczni.
Daję to świadectwo by oddać dziękczynienie, chwałę i cześć Bogu, który jest zawsze wierny swoim obietnicom... chroń siebie i rodzinę Pieczęcią Boga Żywego.

Lorna Amora z rodziną    
(Źródło)
   

 

Zwróćmy uwagę na trzy istotne aspekty tego „eksperymentu”. Po pierwsze, wydrukowana Pieczęć wisiała na drzwiach wejściowych (co świadczyło o otwartym świadectwu wiary tej rodziny). Po drugie, cała rodzina codziennie razem odmawiała tę modlitwę (a więc nie traktowała to jako „bałwochwalski talizman”). Po trzecie, została ocalona cała najbliższa okolica, a nie tylko mieszkanie tej pobożnej rodziny (tak więc faktycznie, ratując siebie, ratujemy jednocześnie swoich bliźnich).

Niech więc nasze oponenci-„teoretycy” nadal wątpią i się spierają (a później się nie dziwią, kiedy się okażą gdzieś pod gruzami), my zaś – ludzie wierzący i praktyczni – będziemy się bronić również tą Pieczęcią i żywi wejdziemy do Nowej Ery. Niech każdy to sobie rozważy i podejmie decyzję, komu przyznać rację i po czyjej stanąć stronie (z odpowiednimi konsekwencjami, oczywiście).