Plan naprawy Polski

VI.2. ZASOBY NATURALNE

12.06.2019

Na to wygląda, że pod względem posiadanych zasobów naturalnych Polska (nawet w obecnych granicach) jest jednym z najbogatszych krajów świata. Samej ropy naftowej i gazu ma więcej, niż Arabia Saudyjska. Co prawda, na większej głębokości (od 5 do 7 tys. m), ale dostępnej technologiczne (takiej jak np. w Tatarstanie). Oprócz tego, ma okazałe zapasy węgla kamiennego i brunatnego, żelaza, miedzi i złota, cynku i ołowiu, niklu i tytanu, molibdenu i wolframu, siarki, soli kamiennej i potasowej, fosforytów etc. Oprócz tego – ogromne zasoby geotermiczne, a więc praktycznie niewyczerpalne i ekologiczne źródło taniej energii i darmowej ciepłej wody.

Nie przypadkowo najstarszy szyb naftowy na świecie powstał właśnie w Polsce - we wsi Siary pod Gorlicami w 1852 roku.

Nic dziwnego: jeśli Pan Bóg przeznaczył Polsce być  przyszłym liderem świata, musiał dać jej również odpowiednią materialną bazę (nie gorszą niż u Rosji i USA). Inna sprawa, że do wydobycia tych zasobów, trzeba być naprawdę niezależnym państwem. Kiedyś bowiem zabraniał to robić ze względów oczywistych Związek Radziecki, zaś teraz – UE. Przyszła nowa władza jednak nie będzie miała z tym problemu, ponieważ będzie działała wyłącznie w interesach Polski, a nie wschodnich czy zachodnich „przyjaciół” i „partnerów”.

Pozostaje kwestia inwestycji oraz technologii. Teoretycznie Polska też musi z tym sobie poradzić (no przecież Polacy wcale nie są gorsi czy głupsi od Rosjan i innych narodów, którzy jakoś sobie z tym poradzili). Gdyby jednak naprawdę potrzeba było zagranicznych inwestorów, techniki  i technologii – to nigdy jako właścicieli, tylko jako wspólników z mniejszym udziałem.

 

Ogromne zasoby geologiczne Polski - wystąpienie prof. Ryszarda Kozłowskiego - 17.03.2018