Najbardziej intrygująca tajemnica Apokalipsy rozszyfrowana?

(jest klucz do ustalenia przybliżonych terminów)

26 lipca 2015

„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.” (Mt 24,36)

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25,13)

Zaintrygowały mnie te słowa Chrystusa. Zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus mówi o „dniu i godzinie” , a nie ogólnie – o czasie . Zawsze bowiem uważałem (i nadal jestem o tym mocno przekonany), że każde słowo w Biblii ma wielki sens (o ile zostało dokładnie przetłumaczone, dlatego w razie wątpliwości porównuję różne tłumaczenia w różnych językach, i nieraz sens zmienia się kardynalnie). Z powyższych zaś słów naszego Pana wywnioskowałem, że nie można „wyliczyć” konkretnych terminów zapowiadanych w Biblii wydarzeń (w szczególności – Jego Drugiego Przyjścia) z dokładnością co do dnia i godziny, ale teoretycznie pozostaje możliwość zrobić to z dokładnością do roku i miesiąca. Dlatego nigdy nie wierzyłem w „proroctwa”, w których podawana była konkretna data (np. 21.12.2012r), tym bardziej – godzina (a spotykałem i takie). Przecież na naszej planecie mamy jednocześnie wszystkie 24 godziny. O której więc godzinie powróci nasz Pan? O każdej! Dni też zawsze mamy dwa (zależy kto gdzie mieszka). Oczywiście, że nie zawsze można ufać również w „proroctwa”, gdzie podaje się tylko rok. Na przykład, pocieszył mnie w tym roku Żyrinowski, który zapowiedział wojnę w tym, 2015 roku. Dobrze wiem bowiem, dla kogo on pracuje, więc zostałem przekonany, że to celowa dezinformacja, i wojna nam w tym roku nie grozi.

Zawsze jednak chciałem „wyliczyć” chociażby przybliżone terminy głównych wydarzeń Apokalipsy, tym bardziej, że w ostatnich czasach zostały one dość szczegółowo „rozszyfrowane” przez współczesnych proroków . Wiedziałem, jak to jest trudne i niebezpieczne, ilu nawet prawdziwych proroków „pomyliło się” w kwestii konkretnych terminów, ale się nie zniechęcałem. Od lat uważałem, że finalne wydarzenia Apokalipsy rozegrają się w latach 2013/14 – 2017, co zostało odzwierciedlone w pierwotnej nazwie mojej strony. Kiedy zaś to się nie spełniło, nadal pozostałem przy roku 2017 (jednak jako początku, a nie końcu wydarzeń). Tym bardziej, że jedna kanonizowana przez Cerkiew prawosławna prorokini , której wszystkie proroctwa się spełniły, przed swoją śmiercią przepowiedziała, że w 2017 roku „wszyscy ludzie na ziemi umrą, ale znów powstaną” . Nie rozumiałem wcześniej o co jej chodziło, ale teraz uważam, że chodzi o Wielkie Ostrzeżenie , podczas którego na 15 minut dusza każdego człowieka zostanie „wyjęta” („śmierć kliniczna”) i postawiona na Mały Sąd Ducha. Zdaję sobie dobrze sprawę, że i tym razem mogę się pomylić, ale świadomie idę na to „ryzyko zawodowe”.

Rzecz jasna, że podstawowa informacja o terminach jest zawarta w Biblii, ale w „zaszyfrowanej” formie . Klucz do jej „rozszyfrowania” musieli dostarczyć późniejsi (współcześni) prorocy. Nie można było tego robić za wcześnie (za tysiące, setki, dziesiątki, a nawet za kilkanaście lat), żeby za bardzo nie uspokoić (albo i rozczarować) wierzących, że pozostało „za dużo” czasu. Jak również i za późno (za kilka miesięcy), żeby można było spokojnie się przygotować. Musiało więc to nastąpić za kilka lat przed decydującymi wydarzeniami. I właśnie to się stało, kiedy ten „klucz do rozszyfrowania” słów proroka Daniela (Dn 12) został przekazany jednej współczesnej polskiej prorokini. Połowę roboty po konkretnemu zastosowaniu tego „klucza” zrobiła propagatorka tych orędzi, jej znajoma Gosia 3. Ja zaś ukończyłem tę robotę, wykorzystując inne prawdziwe proroctwa i własne opracowania.

Jak pisze Gosia, „Wg Księgi Daniela czas, wyznaczony przez Pana Boga, to 2 czasy i pół czasu. Mojej znajomej Pan Bóg odkrył ten czas: on wynosi od 104 do 105 miesięcy, czyli 8 lat i 8-9 miesięcy... te dwa czasy i pół czasu jest to 1260 dni (42 miesiące) +1260 dni (42m) + pół czasu 630 dni (21m) = 105 miesięcy. A dlaczego napisałam: od 104 do 105 miesięcy, a dlatego, że od czasu zniesienia stałej ofiary upłynie 1290 dni - to są te dodatkowe 30 dni.” Nie ujawniła ona jednak, od kiedy liczyć. Ale mamy podpowiedź: wg tejże prorokini, „20.02.2015 roku jesteśmy dokładnie w połowie wielkiego ucisku. Czyli, jak przez MBM znamy początek WU, to od 20.12.2012 do dnia 20.02.15 minęło 26 miesięcy, ale to połowa, a koniec - dodać następne 26 miesięcy, czyli wypada tak pod koniec kwietnia 2017 roku.” Pytanie, co spowoduje „koniec WU” ? Rzecz jasna, że sami organizatorzy tego ucisku (iluminaci i masoneria, kierowani przez ukrytego na razie Antychrysta ) nigdy by go nie zakończyli, aż do pełnego zniewolenia ludzkości i unicestwienia nie pokornych im chrześcijan. My sami też nie możemy tego ucisku zatrzymać. Zrobić to może tylko Sam Bóg. Właśnie On to i zrobi poprzez Wielkie Ostrzeżenie, podczas którego prawie wszyscy ludzie się nawrócą (niestety, nie na długo), zaś uparci (najgorsi nasi wrogowie) umrą zaraz po Ostrzeżeniu. Nastąpi, naturalnie, tymczasowy spokój, „cisza jakby na pół godziny” (Ap 8,1) , czy „pół czasu” Daniela (21 miesiąc). W Orędziach Ostrzeżenia bowiem wyraźnie napisano, że Wielkie Ostrzeżenie będzie miało miejsce w środku ucisku. Natomiast, wg Żywego Płomienia , po Ostrzeżeniu ludzkość będzie miała trochę czasu, żeby dokładnie to przemyśleć i się zastanowić. Wszystko więc miedzy sobą się zgadza.

Uwzględniając powyższe uważam, że „czasy Daniela” trzeba traktować w sposób następujący. Pierwszy czas, czyli 1260 dni (42 miesięcy), to pierwsza (lżejsza) część Wielkiego Ucisku, w którym okresie właśnie żyjemy. Kończy ten okres Wielkie Ostrzeżenie, które ma być mniej więcej pod koniec kwietnia 2017 roku. Po nim nastąpi „pół czasu” (21 miesiąc), podczas którego jedna część ludzkości (od 1/3 do 2/3) pozostanie nawróconą (w tym wiele Żydów i muzułmanów), zaś druga, pod wpływem przyzwyczajenia do grzesznego życia i przekonania „naukowców”, że to było tylko „zjawisko naturalne” (o którym oni, w odróżnieniu od współczesnych proroków, ludzkości nie uprzedzali!) z powrotem odstąpi. Tak, jak kolejność zapowiedziana w Orędziach Ostrzeżenia (oraz innych): najpierw – Ostrzeżenie, potem – odstępstwo, później – kara (III Wojna Światowa i kataklizmy). Tak więc mniej więcej w styczniu-lutym 2019 roku zostanie zniesiona Najświętsza Ofiara (przez „papieża”, który stanie się wtedy Fałszywym Prorokiem ) i zacznie się druga (gorsza) część Wielkiego Ucisku pod przewodnictwem już ujawnionego Antychrysta , z obowiązkowym czipowaniem, ale wcześniej - wojną i kataklizmami. Będzie to trwało dokładnie 1290 dni , czyli 3 i ½ roku. Koniec tego okresu, a więc Trzy Dni Ciemności i Początek Nowej Ery wypada wtedy mniej więcej na lipiec-sierpień 2022 roku.

Oczywiście, że to tylko spekulacje, choć i bazowane na Biblii i współczesnych prorokach. Nie wiemy bowiem, czy Pan Bóg liczy czas dokładnie tak, jak my. Pewnym jednak jest to, że finałowe wydarzenia Apokalipsy - to kwestia najbliższych kilku lat, a nie miesięcy, jak sądzą niektórzy (najbardziej gorliwi), albo następnych stuleci, jak uważają drudzy (zwłaszcza samozadowolone duchowieństwo) . Nie zwalnia nas to również z obowiązku żyć tak, jakby Ostrzeżenie miało nastąpić jutro(a więc być przygotowanymi i stale trwać w stanie łaski uświęcającej). Tym bardziej, że każdy może być wezwany na swój osobisty sąd przed Bogiem o wiele wcześniej, nawet już dziś. Nie mniej jednak, znając przybliżone terminy, można spokojnie się przygotować do gorszych czasów (chodzi o zapasy jedzenia, wody, drobnego srebra i złota, kto może, lub nawet załatwienia domu na wsi). Dla tych zaś, kto nie może, starczy zrobić symboliczne zapasy, które Pan Bóg obiecał cudownie rozmnażać w trudnych czasach, jak mąkę i olej tej ubogiej wdowie (1 Kr 17,14).

No i modlimy się intensywnie o trwałe nawrócenie podczas Ostrzeżenia jak największej liczby ludzi (nie tylko bliskich i znajomych). Im więcej bowiem ludzi na stałe się nawróci, tym łagodniejsze będą kary (wojny i kataklizmy) oraz ucisk i prześladowania. A także im więcej nawróconych wejdzie żywcem do Nowej Ery, tym mniej będzie trupów do zakopywania po Trzech Dniach Ciemności (dlatego Pan Bóg przez ŻP radzi nam przygotować jak najwięcej szpadli i łopat), oraz tym szybciej odbudujemy zniszczoną gospodarkę. Proponuję zatem w szczególny sposób modlić się o nawrócenie dobrych fachowców, bo bez nich będzie bardzo trudno to zrobić.

Michał Sybirak

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Wj 11, 10-12, 14)

Baranek paschalny

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia

...

1. czytanie (Wj 11, 10-12, 14)

Baranek paschalny

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.

Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.

I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto».

Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13))

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Albo: Alleluja

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Albo: Alleluja

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Albo: Alleluja

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Albo: Alleluja

Aklamacja (Por. J 10, 27)

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Dodaj komentarz
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0029
bible0030
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0017
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0021
crucifix0022
crucifix0023
goleb0006
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0012
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0013
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0002
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013