PRZESŁANIA DO MAŁGORZATY SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z CICHEGO I POKORNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO, ZJEDNOCZONEGO Z NIEPOKALANYM SERCEM MARYI

(2023)

 

 

06.01.2023 r., piątek, godz. 14:30

JEZU! CHOĆ CIĘ NIE POJMUJĘ, JEDNAK NAD WSZYSTKO MIŁUJĘ. NAD WSZYSTKO, CO JEST STWORZONE, BOŚ TY DOBRO NIESKOŃCZONE

DZISIAJ, W TYM DNIU OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, PRZYSZŁAŚ DO MNIE BEZPOŚREDNIO PO MSZY ŚWIĘTEJ. BARDZO SIĘ UCIESZYŁEM, BO TEN DZIEŃ W KOŚCIELE ŚWIĘTYM JEST BARDZO WAŻNYM DNIEM DLA WAS KATOLIKÓW. JEST TO JEDEN ZE SZCZYTÓW WIARY KATOLICKIEJ, GDZIE JA WAM OBJAWIAM WIELE PRAWD WIARY. POPRZEZ MOJE NARODZENIE, CHRZEST ŚWIĘTY W JORDANIE I CUD W KANIE GALILEJSKIEJ PAN BÓG POKAZUJE WAM NA GÓRZE TABOR, ŻE JEDYNIE PRZEZE MNIE MOŻECIE BYĆ ZBAWIENI. BÓG OJCIEC POWIEDZIAŁ: TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY I JEGO SŁUCHAJCIE.

SŁUCHAJCIE WIĘC, DZIECI BOŻE, CO MAM WAM DO POWIEDZENIA. NIKT NIE WEJDZIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO BEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO, BO TO BYŁA WAM DANA ŁASKA DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA. OBJAWIŁEM WAM CUD W KANIE GALILEJSKIEJ, ABYŚCIE UWIERZYLI, ŻE JESTEM Z WAMI I W KAŻDEJ CHWILI MOGĘ JA, JEZUS, DOKONAĆ WASZEGO NAWRÓCENIA. DZIECI MOJE, PIELĘGNUJCIE WIARĘ I PRZEKAZUJCIE JĄ SWOIM BRACIOM I SIOSTROM, ABY TEŻ OSIĄGNĘLI ZBAWIENIE I WESZLI DO KRÓLESTWA BOŻEGO, KTÓRE WAM PRZYGOTOWAŁEM. CZASY, KTÓRE NADCHODZĄ, BĘDĄ STRASZNE DLA WAS, MOJE DZIECI, I DLATEGO, MOJA DROGA MAŁGORZATO, NA TEN ROK ZOSTAŁEM TWOIM PATRONEM W EUCHARYSTII. 

TYDZIEŃ TEMU W PIĄTEK PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM POKAZAŁEM CI MOJE OBLICZE NA POSADZCE TEGO KOŚCIOŁA. W NIM TEŻ NIE JEST DO KOŃCA DOBRZE, BO JEDEN KAPŁAN MA PATENĘ I UDZIELA KOMUNII ŚWIĘTEJ DO UST I NA KLĘCZĄCO, A INNY NA STOJĄCO I BEZ PATENY. JA, JEZUS, NIE ROZUMIEM TEGO ROZGRANICZENIA W MOIM KOŚCIELE. JEST DLA MNIE WIELKA OBRAZA, GDY WIDAĆ W NIM TAKI PODZIAŁ I NIERÓWNOMIERNE MNIE TRAKTOWANIE. JA JESTEM ŻYWY I PRAWDZIWY W KAŻDYM KOMUNIKANCIE, DLATEGO UPOMINAM TYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY NIE SZANUJĄ MNIE W NAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE EUCHARYSTII. 

JESTEŚ, MOJE DZIECKO, OPIEKUNKĄ MOJEJ EUCHARYSTII, I DLATEGO MASZ TAKIEGO PATRONA NA TEN ROK – MNIE. ZAUWAŻASZ WIELE RZECZY, KTÓRE MNIE TAK BOLĄ, I NIEKTÓRZY KAPŁANI PRZYPRAWIAJĄ MNIE O WIELKIE PONOWNE UKRZYŻOWANIE W MOIM KOŚCIELE. UPADAM NAGMINNIE NA POSADZKI MOICH ŚWIĄTYŃ, I NIKT JUŻ NIE OBMYWA TYCH POSADZEK, A MOJE KAWAŁKI CIAŁA SĄ DEPTANE I NA WASZYCH BUTACH WYNOSZONE POZA ŚWIĄTYNIE. ROZRYWACIE MOJE ŚWIĘTE CIAŁO NA TROTUARACH I DROGACH WASZYCH MIAST I WSI, I MOJĄ ŚWIĘTĄ KREW DEPCZECIE I ROZNOSICIE PO CAŁEJ ZIEMI. TYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY ZMUSZAJĄ WAS DO PRZYJĘCIA MNIE NA RĘKĘ I NA STOJĄCO ZASŁANIAJĄC SIĘ, ŻE INACZEJ BYŚCIE NIE MIELI W OGÓLE EUCHARYSTII, TAKŻE SROGO OSĄDZĘ. NIE MOŻE BYĆ ICH USTĘPSTW I WYRACHOWANIA W ICH POSTĘPOWANIU, BO W TAKIM RAZIE SAMI NIE WIERZĄ, ŻE JESTEM OBECNY W TYCH OKRUSZYNACH BIAŁEGO CHLEBA. W NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁACH ZABRANIA SIĘ MOIM DZIECIOM PRZYJMOWANIA MNIE NA KLĘCZĄCO I DO UST, I TE DZIECI CIERPIĄ RAZEM ZE MNĄ. TE DZIECI, KTÓRE BRONIĄ MOJEJ WIARY, DO KOŃCA WYNAGRODZĘ – 7-KROTNE, TO ZNACZY WYJĄTKOWO. 

ODSZEDŁ OD WAS BENEDYKT XVI – WIELKI PAPIEŻ I CZŁOWIEK STRZEGĄCY WIARY W KOŚCIELE ŚWIĘTYM. MUSICIE TO WIEDZIEĆ, ŻE ON NIE ABDYKOWAŁ Z POWODU CHOROBY FIZYCZNYCH CZŁONKÓW, LECZ Z POWODU CHOROBY, JAKA POJAWIA SIĘ W MOIM ŚWIĘTYM MIEJSCU W RZYMIE. WIDZIELIŚCIE TO NA POGRZEBIE BENEDYKTA XVI, JAK KAPŁAN NIE CHCIAŁ UDZIELIĆ MNIE W KOMUNII ŚWIĘTEJ MOIM OWCOM W POSTAWIE POKORNEJ, JAKĄ PRZYJĘLI MĘDRCY ZE WSCHODU GDY PRZYBILI DO ŻŁÓBKA I DO UST. POWIEDZIAŁEM JUŻ WAM DUŻO WCZEŚNIEJ, ŻE RZYM ODSTĄPI OD WIARY, I TERAZ ZOBACZYLIŚCIE TO NA WŁASNE OCZY. MOJA DROGA MAŁGORZATO! BROŃ DO KOŃCA MOJEJ EUCHARYSTII, BO CIEBIE TEŻ DO TEGO POWOŁAŁEM. 

WZYWAM WSZYSTKIE DZIECI, ABY TERAZ ZA WSTAWIENNICTWEM BENEDYKTA XVI, KTÓRY WKRÓTCE DOŁĄCZY DO ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA, MODLIŁY SIĘ W RÓŻNYCH WAŻNYCH DLA NICH PROBLEMACH ZDROWOTNYCH DO BOGA OJCA. BĘDZIE ON WAM BARDZO W TYM POMOCNY, BO PAN BÓG CHCE WASZYCH ŚWIADECTW, ABY GO WYWYŻSZYĆ NA ZIEMI JAKO ŚWIĘTEGO. ON JEST JUŻ Z NAMI I TERAZ PRZEZ CIEBIE MÓWI: "DZIĘKUJĘ CI, MAŁGORZATO, ŻE TYLE LAT ZA MNIE SIĘ MODLIŁAŚ, I DZIĘKI TAKIM DZIECIOM JAK TY JESZCZE TAK DŁUGO ŻYŁEM I TRZYMAŁEM W MIARĘ PROSTO STER KOŚCIOŁA, ABY ŁÓDŹ NIE ZATONĘŁA. DZIECI, POPRZEZ WASZE MODLITWY MOGŁEM WYTRWAĆ W SWOJEJ MODLITWIE I POKORNE ZNOSIĆ MOICH CIEMIĘŻYCIELI. TO PAN BÓG KAZAŁ MI USTĄPIĆ, ABY JEGO BOŻE DZIEŁO MOGŁO BYĆ REALIZOWANE I SPEŁNIONE. MOJA PUSTELNIA MIAŁA POWSTRZYMYWAĆ ŚWIAT OD NAGŁEJ ZAGŁADY, KTÓRA JUŻ WCZEŚNIEJ MIAŁA NASTĄPIĆ. TERAZ Z NIEBA WAM BŁOGOSŁAWIĘ I WSŁUCHUJĘ SIĘ W WASZE MODLITWY RAZEM Z JEZUSEM, KTÓREGO ZAWSZE KOCHAŁEM I MU UFAŁEM."

DZIECI BOŻE! TERAZ MÓWIĘ JA, SYN BOŻY – JEZUS CHRYSTUS – MÓDLCIE SIĘ I NIE USTAWAJCIE, BO ELITY SZYKUJĄ NA WAS CORAZ WIĘKSZE CIĘŻARY – PO LUDZKU NIE DO UDŹWIGNIĘCIA. MY CZUWAMY NAD WAMI I DO KOŃCA WAS NIE OPUŚCIMY, BO DBAMY O MAŁĄ TRZÓDKĘ WIERNĄ EWANGELII.

MOJA KOCHANA MAŁGORZATO: CZĘŚĆ DOTYCZĄCĄ MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. BENEDYKTA MOŻESZ OPUBLIKOWAĆ. POWIEDZIAŁEM CI DZISIAJ, ŻEBYŚ BYŁA CIERPLIWA W OCZEKIWANIU NA KAPŁANA MARKA. PODESZŁAŚ DO MNIE TAK BLISKO I Z ŻALEM POWIEDZIAŁAŚ DO MNIE: NO, PANIE JEZU! KIEDY TEN KAPŁAN SIĘ DO MNIE ODEZWIE? A JA CI TAK ODPOWIEDZIAŁEM... (to [już nie] do publikacji). ZAWSZE MIAŁAŚ NATCHNIENIE, ABY MODLIĆ SIĘ O JAPONIĘ, BO TAM NA TEJ ZIEMI WIELU NIEWINNYCH CHRZEŚCIJAN ZOSTAŁO ZAMORDOWANYCH. PAN BÓG UKARZE JAPONIĘ – ROZPADNIE SIĘ NA CZĘŚCI I ZATONIE, JUŻ DAWNO WIEDZIAŁAŚ O TYM, ALE JA MILCZAŁEM. 

Z WYSPY PATMOS PRZYWIEZIESZ OSTATNIE PRZESŁANIE, GDZIE ZWRÓCĘ SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH KOŚCIOŁÓW ŚWIATA, TAK JAK KIEDYŚ W APOKALIPSIE JANOWI PODYKTOWAŁEM ORĘDZIA DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW [(Ap 1-3)].

MOJE DZIECI, KOCHAM WAS I CIERPIĘ RAZEM Z WAMI. BĄDŹCIE WCIĄŻ W ŁĄCZNOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ, BO JEST JEDNA, JEDYNA  DROGA, KTÓRA PRZEZE MNIE PROWADZI WAS DO NIEBA. NIEBO JEST PIĘKNE, WIECZNE, I MA WIELE MIESZKAŃ PRZEZNACZONYCH DLA WAS.

WASZ JEZUS W EUCHARYSTII

 

 

3 luty 2023 r.            piątek godz. 15

OFIAROWANIE PAŃSKIE, KTÓRE WCZORAJ PRZEŻYWALIŚCIE W SWOIM KOŚCIELE ŚWIĘTYM

PRAGNIE MOJA DUSZA, ABY ZACHOWYWANO TEN ZWYCZAJ PRZYNOSZENIA DO ŚWIĄTYŃ PIERWORODNYCH NIEMOWLĄT CHŁOPCÓW W 4O. DZIEŃ PO URODZENIU I POŚWIĘCANIE ICH BOGU WSZECHMOGĄCEMU. MOI RODZICE DALI WAM PRZYKŁAD, GDY MNIE PRZYNIEŚLI DO ŚWIĄTYNI, ABY ODDAĆ MNIE W RĘCE BOGA OJCA. NIE DZIWCIE SIĘ ZATEM, MOJE DROGIE DZIECI, ŻE TERAZ JEST TAK MAŁO POWOŁAŃ ZAKONNYCH I KAPŁAŃSKICH, BO NIE NAŚLADUJECIE MOICH RODZICÓW I NIE ODDAJECIE DZIECI NA POSŁUGĘ BOŻĄ. BOICIE SIĘ, DRODZY RODZICE, ŻE WASZE DZIECKO ZA BARDZO PRZYLGNIE DO NIEBA, A WOLICIE, ABY PRZYLGNĘŁO DO TEGO ŚWIATA, KTÓRY NIEWIELE MOŻE IM W TYM CZASIE ZAOFEROWAĆ. 

DZISIAJ BYŁAŚ ŚWIADKIEM, JAK SZAFARZ NADZWYCZAJNY PODSZEDŁ DO MNIE W TABERNAKULUM I OTWORZYŁ JE, A POTEM WYJĄŁ DO PUDEŁECZKA KONSEKROWANE HOSTIE. PYTAM: GDZIE BYLI W TYM CZASIE MOI WYŚWIĘCENI KAPŁANI I CO ROBILI, ŻE NIE MIELI CZASU PÓJŚĆ I NAWIEDZIĆ CHORYCH? PO TO IM POBŁOGOSŁAWIŁEM DŁONIE, ABY DOTYKALI MOJEGO ŚWIĘTEGO CIAŁA I SŁUŻYLI MOIM CHORYM DZIECIOM. KAŻDY KAPŁAN POSIADAJĄCY ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE JEST MOIM SŁUGĄ I SŁUGĄ LUDU BOŻEGO. JEGO ZWIĄZEK JEST NIEROZERWALNY ZE MNĄ TAK JAK ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI. NAWET GDYBY PORZUCIŁ KAPŁAŃSTWO, TO NADAL JEST MOIM WYBRANYM SŁUGĄ, KTÓREGO POWOŁAŁEM NA ZAWSZE DO WYKONYWANIA I POSŁUGIWANIA W MOICH ŚWIĄTYNIACH. GDY ŁAMIE TĄ ZASADĘ, TO JEST ZDRAJCĄ W MOICH OCZACH I NIGDY NIE BĘDZIE ZBAWIONY, CHYBA ŻE ZEJDZIE ZE ZŁEJ DROGI I WRÓCI DO KAPŁAŃSTWA. MA WIELE CZASU, ABY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD WYBOREM ŻYCIA KONSEKROWANEGO LUB WYBRANIEM INNEJ DROGI DO ZBAWIENIA. WSZYSTKIE SAKRAMENTY SĄ NIEROZERWALNE Z MAŁYMI WYJĄTKAMI CO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA (o tym już wam mówiłem). 

KOCHANE DZIECI! JA WAS OPRÓCZ MOICH ŚPIĄCYCH APOSTOŁÓW WIDZIAŁEM JUŻ W OGRÓJCU, GDY SIĘ MODLIŁEM PRZED MĘKĄ KRZYŻOWĄ. WIDZIAŁEM WAS MODLĄCYCH SIĘ NA RÓŻAŃCACH I TYCH W OBRONIE NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII, MODLĄCYCH SIĘ ZA BŁĄDZĄCYCH KAPŁANÓW I ZA NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW I DLATEGO, ŻE WAS WIDZIAŁEM, TO ŁATWIEJ MI BYŁO PÓJŚĆ NA KRZYŻ. WIDZIAŁEM WAS, MOJĄ MAŁĄ TRZÓDKĘ, KTÓRA WCIĄŻ OPŁAKIWAŁA TE DNI WASZEGO PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA CZASÓW OSTATECZNYCH. WIDZIAŁEM, JAK ZACZĘLIŚCIE BRONIĆ MNIE W EUCHARYSTII, KLĘKAJĄC CZASAMI POJEDYNCZO PRZEDE MNĄ NA MOJĄ CHWAŁĘ I ABY DAĆ INNYM WZÓR DO NAŚLADOWANIA. O WY, DZIECI BOŻE! ZROZUMIELIŚCIE, JAK BARDZO JESTEM PONIŻANY I RANIONY W MOICH KOŚCIOŁACH, KTÓRE PONOĆ ZBUDOWANO DLA MNIE. WILKI W OWCZYCH SKÓRACH POUSUWAŁY BALASKI, ABY POKAZAĆ, ŻE JUŻ NIE JESTEM WYWYŻSZONY NA MOICH OŁTARZACH, LECZ BEZBRONNY I PONIŻONY. 

KOCHANE MOJE DZIECI! JESTEŚCIE JUŻ TAK BLISKO NA DRODZE DO ZBAWIENIA I KRÓLESTWA BOŻEGO, KTÓRE WAM OBIECYWAŁEM PRZEZ MOJA CÓRKĘ MAŁGORZATĘ. JUŻ NIEDŁUGO ZOBACZYCIE MNIE TAK, JAK OBIECYWAŁEM - NA OBŁOKU NIEBIESKIM, ALE PRZEDTEM BĘDZIE OSTRZEŻENIE I ZARAZ PO TYM NIESPEŁNA W ROK – CUD.

MOJA KOCHANA MAŁGOSIU! CZY UWAŻASZ, ŻE TWÓJ WIELKI CZWARTEK, KTÓRYM NAZNACZAŁEM CIĘ NIM WIELE RAZY W TWOIM ŻYCIU, NIE BĘDZIE POŁĄCZONY Z... ALEŻ TAK I DZISIAJ ODCZYTAŁAŚ, KIEDY TO NASTĄPI. NIE BĘDĘ PODAWAŁ W TYM PRZESŁANIU DATY, BO CHCĘ, ABYŚ ZACHOWAŁA W DALSZYM CIĄGU DLA SIEBIE. MOŻESZ JEDYNIE PRZEKAZAĆ SWOJEMU KIEROWNIKOWI DUCHOWEMU I OPIEKUNOWI DUCHOWEMU, ŻE TO BĘDZIE... DOKŁADNIE BĘDZIE TO... DLATEGO TO TAK POŁĄCZYŁEM, ABYŚ ROZPOZNAŁA DATĘ MOJEGO CUDU. TAK, MOJE DROGIE DZIECKO: NA NIEBIE POJAWI SIĘ W TEN DZIEŃ „... ...”, KTÓRA... BĘDZIE TO NA ZNAK... DLATEGO JESTEM TWOIM PATRONEM NA TEN ROK JAKO JEZUS OBECNY W EUCHARYSTII. BROŃ MNIE, MOJE UMIŁOWANE DZIECKO DO KOŃCA SWOICH DNI I NIE PRZERYWAJCIE PROSZĘ NOWENNY.

W PRZYSZŁYM ROKU 2024 WOJNA PRZENIESIE SIĘ NA INNE KONTYNENTY I JEJ ZARZEWIE SIĘ MOCNO SKUMULUJE. PAN BÓG, RATUJĄC ŚWIAT PRZED WIELKĄ ZAGŁADĄ, SZYKOWANĄ PRZEZ ANTYCHRYSTA I JEGO SŁUGUSÓW, ZATRZYMA TO ZGOTOWANE WAM PIEKŁO – ... WSZYSTKO WYDARZY SIĘ PO 17 LUTEGO 2024 ROKU, W NIEDŁUGIM CZASIE WTEDY, GDY  UKOŃCZYCIE JUŻ WIELKĄ NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ TRWAJĄCA 9 LAT. POLSKA BEDZIE W TAKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE, ŻE ZARAZ PRZED... DOKONACIE INTRONIZACJI, ALE, MOJE DZIECI, WIELE PRZYJDZIE WAM WYCIERPIEĆ. WIDZICIE, JAK BARDZO JESTEŚCIE GNĘBIENI PRZEZ MOŻNYCH TEGO ŚWIATA, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE WASZ RZĄD. MOGLIBYŚCIE BYĆ ZUPEŁNIE WYSTARCZALNI ENERGETYCZNIE (14 lutego podano do wiadomości o nowym odkryciu złoża gazu ziemnego ok 500 mln sześciennych na Lubelszczyźnie) I ŻYWNOŚCIOWE, ALE TO WSZYSTKO JEST NISZCZONE, ABY WAS PONIŻYĆ I PRZEŚLADOWAĆ JAKO OSTATNI BASTION WIARY.

NIE CHCIELIŚMY TEGO, ALE SAM NARÓD WYBRAŁ, BO BOŻYCH DZIECI BYŁO ZA MAŁO DO REALIZACJI PLANU BOŻEGO. SAMI WIECIE DLACZEGO – BO NIE POSŁUCHANO POLECEŃ BOGA OJCA, ABY MNIE ODDAĆ WŁADZĘ W WASZYM NARODZIE. DOPIERO WTEDY, GDY BÓG W SWEJ SZCZODROŚCI ODSUNIE OD WŁADZY WASZYCH NIEUDACZNIKÓW – RZĄDZĄCYCH - WTEDY BĘDZIE MOŻLIWE PRZEPROWADZENIE INTRONIZACJI. DOKONACIE TEGO, ALE WCZEŚNIEJ KOSZTEM WIELKIEGO ZNISZCZENIA W WASZYM NARODZIE I WIELU CIERPIEŃ. INTERWENCJA BOGA POMOŻE WAM SIĘ ODBUDOWAĆ I WZNIEŚĆ OŁTARZE NA MOJĄ CHWAŁĘ.

DZIECI! PRZYGOTUJCIE SIĘ NA WIELKIE ZMIANY, BO WASZA WŁADZA TAK BARDZO ZAPOMNIAŁA O WŁASNYM NARODZIE I KONIECZNIE CHCE DOPROWADZIĆ DO KONFRONTACJI. BĄDŹCIE DZIELNE, BROŃCIE MNIE DO KOŃCA, CHOCIAŻ BYŚCIE NIE WIDZIELI NADZIEI, ABY URATOWAĆ EUCHARYSTIĘ W WIELKIEJ JEJ ŚWIETNOŚCI. OBIECUJĘ WAM, ŻE ZOBACZYCIE WASZ KOŚCIÓŁ PEŁEN CHWAŁY W PEŁNYM JEGO ROZKWICIE I DOSKONAŁOŚCI. CHOCIAŻ BĘDZIE WAS MAŁO, ALE ZWYCIĘŻYCIE RAZEM ZE MNĄ, ABYŚMY RAZEM ZAMIESZKALI W NIEBIE.

WASZ JEZUS, KTÓRY TERAZ JEST BARDZO BICZOWANY W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

 

 

 

3 marca 2023 roku,     piątek godz. 10:45

KŁANIAMY CI SIĘ PANIE JEZU I BŁOGOSŁAWIMY TOBIE, ŻEŚ PRZEZ KRZYŻ I MĘKĘ SWOJĄ ŚWIAT ODKUPIĆ RACZYŁ

O MOJE DZIECKO! DOCENIAM TWOJE POŚWIĘCENIE, ŻE W TAK WIELKIM CIERPIENIU NIE OPUSZCZASZ MNIE W ADOROWANIU MNIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. JA TO WSZYSTKO ODCZUWAM W SWOIM SERCU, JAK TY, DZIECKO, DO MNIE PRZYCHODZISZ Z WIELKĄ SWOJA PROSTOTĄ I ZAANGAŻOWANIEM I WCIĄŻ TRWASZ W MODLITWIE ZE MNĄ PRZYTULAJĄC SWÓJ WŁASNY KRZYŻ DO MOJEGO KRZYŻA. POMAGASZ MI W TEN SPOSÓB I PRZYNOSISZ ULGĘ W CIERPIENIU, KIEDY TAK BARDZO JA TERAZ CIERPIĘ W SWOIM KOŚCIELE. NIE ZAPIERASZ SIĘ SWOJEGO KRZYŻA, TYLKO JESZCZE BARDZIEJ MI UFASZ I WIERZYSZ, ŻE NIGDY CIĘ NIE OPUSZCZĘ. PRZEZ OSTATNIE 12 LAT SWOJEGO ŻYCIA PORZUCASZ WSZYSTKO I PODĄŻASZ MOIMI ŚLADAMI NA MOJE WEZWANIE PRZED MOJE OBLICZE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. NIE ZAUWAŻASZ JUŻ NAWET TEGO HAŁASU WOKÓŁ SIEBIE, KIEDY INNI ZAJMUJĄ SIĘ CZYM INNYM W ŚWIĄTYNI (sprzątanie Kościoła, włączony odkurzacz, mycie posadzek) I NADAL NIE PRZERYWASZ SWOJEJ MODLITWY. 

POKAZAŁEM WAM, MOJE KOCHANE DZIECI, CZYM JEST NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA. JEDNEGO DNIA SARA UMIERAŁA, A ODPRAWIONA MSZA ŚWIĘTA NASTĘPNEGO DNIA PRZYWRÓCIŁA JĄ DO ŻYCIA. WCIĄŻ WAM POKAZUJĘ, JAKIE DARY WYPŁYWAJĄCE Z MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY POTRAFIĄ CZYNIĆ CUDA UZDROWIENIA DUSZY I CIAŁA. WSZYSTKICH, KTÓRZY MNIE NAŚLADUJĄ I SZERZĄ CIERPLIWIE I NIEUSTANNIE WARTOŚCI EWANGELII I MSZY ŚWIĘTEJ, WYNAGRADZAM I UCZĘ, CZYM JEST NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA. JESTEM DLA WAS NAJLEPSZYM LEKARSTWEM. ALE TO NIE DZIEJE SIĘ ZAWSZE, BO GDY KTOŚ ZANIEDBUJE MIŁOŚĆ DO MNIE I ŻĄDA NAGLE ODE MNIE WIELE, NIE ZAWSZE MOGĘ POMÓC MU NATYCHMIAST. ZNAM WASZE SERCA NIEJEDNOKROTNIE ZATWARDZIAŁE, KTÓRE CHCĄ TEGO CUDU UZDROWIENIA BEZ NAJMNIEJSZEGO WYSIŁKU I PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI DO MNIE – WASZEGO JEZUSA. W WASZEJ NIEUGIĘTEJ MIŁOŚCI DO MNIE POMIMO CIĘŻARU WŁASNEGO KRZYŻA POTRAFIĘ BYĆ SZCZODRYM I PRZYNOSIĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ZDROWIU I DUSZY.

DZIĘKUJĘ CI, MAŁGORZATO, ZA TĄ ODPRAWIONĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ PRZED MOIM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM. WYNIOSŁAŚ Z TEJ DROGI KRZYŻOWEJ NAUKĘ, ŻE NAWET WY, MOJE DZIECI, MNIE BŁOGOSŁAWICIE, TO CZYŻ MOJA MATKA MARYJA NIE MOŻE TEGO UCZYNIĆ? NAWIĄZUJE DO TEGO KAPŁANA, KTÓRY WYPOWIEDZIAŁ SIĘ PUBLICZNIE O TYM, ŻE NIE MA NAJŚWIĘTSZA PANNA MARYJA TAKIEGO PRAWA, ABY TO CZYNIĆ W STOSUNKU DO WAS. (Abp. Lenga). MOI KAPŁANI ZBACZAJĄ BARDZO Z DOBREJ DROGI TAK CZĘSTO Z POWODU KRYTYKI WŁASNEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO. NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO NIE MOGĄ CZYNIĆ, JAK PODWAŻAĆ TO, CO W NIM SIĘ DZIEJE. A DZIEJE SIĘ W NIM DUŻO NIEDOBREGO I POWINNI TO ROZUMIEĆ, ŻE PRZEZ WIEKI KOŚCIÓŁ CZĘSTO DOZNAWAŁ CHOROBY, ALE ŻADNA SIŁA NIE MOGŁA GO UŚMIERCIĆ NA ZAWSZE. ZAWSZE POZOSTAWAŁA RESZTA, KTÓRA Z GODNOŚCIĄ I WIELKA MIŁOŚCIĄ OBRONIŁA SWÓJ WŁASNY KOŚCIÓŁ I MNIE RAZEM Z NIM. 

SZATAN BARDZO TERAZ DOPUSZCZA SIĘ ATAKU WŁAŚNIE NA MOJE SŁUGI BOŻE, KTÓRE NAJPIERW IDĄ DOBRĄ DROGĄ, A POTEM Z NIEJ ZBACZAJĄ, BO WŁASNA PYCHA ICH GUBI. SZATAN JEST PRZEBIEGŁY I WCIĄŻ WALCZY Z MOIM KOŚCIOŁEM, ABY JAK NAJWIĘCEJ PRZYNIEŚĆ DLA NIEGO SZKODY I POZYSKAĆ DLA SIEBIE DUSZE. 

MATKA BOŻA ZOSTAŁA WAM PODAROWANA PRZEZE MNIE POD KRZYŻEM I ZARÓWNO SCHODZI NA ZIEMIĘ JAK TEZ DO CZYŚĆCA, ABY PRZYPROWADZAĆ DUSZE DO NIEBA. NA ZIEMI ODWIEDZA UTRUDZONYCH, ZMARTWIONYCH, CHORYCH, BIEDNYCH I OPUSZCZONYCH. ODWIEDZA WAS, MOJE DZIECI, KTÓRE MODLICIE SIĘ NA RÓŻAŃCU I WCIĄŻ WAS POCIESZA. PRZYSZŁA DO CIEBIE, MOJE DZIECKO, 21 LUTEGO WIECZOREM, ABY WESPRZEĆ W TYM, CO MIAŁO NASTĄPIĆ. BO JUŻ ZA KILKA DNI - 28 LUTEGO - SARA BYŁA W BARDZO CIĘŻKIM STANIE – BLISKIM AGONII. PRZYSZŁA TEŻ, JAK NAPISAŁAŚ, PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM DZIECIOM, KTÓRE Z TOBĄ MODLĄ SIĘ W NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ. JEST, KOCHANE DZIECI, Z WAMI I WAM WCIĄŻ POMAGA GDY DOPADAJĄ WAS WĄTPLIWOŚCI.

DZIECI, JESTEŚCIE SŁABE, BO ŚWIAT NIGDY NIE BYŁ TAK SZTYWNO STOJĄCY W SWOICH KOLANACH PRZED MOIM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM. NIE MÓWIĘ TUTAJ DO DZIECI, KTÓRE MAJA TRUDNOŚCI W KLĘKANIU, LECZ DO WIELU ZDROWYCH, PYSZNYCH DUSZ, KTÓRE BOGA UWAŻAJĄ W SWOIM RACJONALIZMIE JEDYNIE ZA DODATKOWĄ POTRZEBĘ DLA NICH W TRUDNYCH SPRAWACH I NIE ROZUMIEJĄ TEGO, ŻE NIE SĄ RÓWNI BOGU. ICH DUSZE SĄ ZAMARZNIĘTE JAK LÓD I NIE POTRZEBUJĄ ROZGRZANIA WZAJEMNEJ MIŁOŚCI, LECZ OCZEKUJĄ JEDYNIE ZAPEWNIENIA SOBIE USPOKOJENIA SUMIENIA ("O, GDYBY TO PRAWDA BYŁA - ISTNIENIE BOGA, TO WOLĘ CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA") SĄ OGRANICZENI W MIŁOŚCI DO BOGA I LUDZI. 

TY, DZIECKO NIE BĄDŹ WOBEC SIEBIE TAKA WYMAGAJĄCA, GDY NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ DO MNIE O 15.00, PRZECIEŻ WIESZ, ŻE MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO JEST BARDZO POTRZEBNA W ZBAWIENIU CZŁOWIEKA. GDY IDZIESZ Z POMOCĄ DO WNUKÓW, JESTEŚ ICH NAUCZYCIELKĄ MIŁOŚCI DO MNIE. ONI WIDZĄ, JAK PRZERYWASZ Z NIMI ZABAWĘ I OBOWIĄZKI I KLĘKASZ NA KORONKĘ. ONI NIE ZAWSZE CHCĄ SIĘ Z TOBĄ MODLIĆ, ALE DAJESZ IM WZÓR WIARY, I ONI NIGDY TEGO NIE ZAPOMNĄ. PAMIĘTASZ, JAK TY BYŁAŚ MAŁA I Z MAMĄ CHODZIŁAŚ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ. WIDZIAŁEM, JAK CZASAMI SIĘ NUDZIŁAŚ, ALE OBSERWOWAŁAŚ, JAK TWOJA MAMA UWIELBIAŁA MNIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE I JAK BIŁA SIĘ W PIERSI I MÓWIŁA: "BOŻE, BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE, GRZESZNEJ". NAUCZYŁA CIĘ TEGO I DLATEGO WIESZ, CO MASZ MÓWIĆ PODCZAS NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII, ŻE ŻAL ZA GRZECHY JEST TAK BARDZO WAŻNY. WAM SIĘ WYDAJE, ŻE TE DROBNE SZCZEGÓŁY NIE POZOSTAWIAJĄ ŚLADÓW W WASZEJ PAMIĘCI, ALE JEST ODWROTNIE - POTRAFICIE TO ZAPAMIĘTYWAĆ I KSZTAŁTOWAĆ WIARĘ. DLATEGO DZIECI POWINNY JAK NAJCZĘŚCIEJ UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIĘTEJ, ONI SĄ NAJLEPSZYMI OBSERWATORAMI. 

TERAZ, DZIECKO, ODPOWIEM CI, KIEDY MASZ POJECHAĆ NA SAMOS. OTÓŻ SPAKUJ SIĘ WCZEŚNIEJ, TO ZNACZY W CZERWCU MIEJ GOTOWE BAGAŻE, A JA WTEDY WSKAŻĘ CI KORZYSTNY DLA CIEBIE WYJAZD, KTÓRY JUŻ DLA CIEBIE ZAREZERWOWAŁEM. ZRÓB TO W SYSTEMIE LASTE MINUTE. ZWOLNIĘ DLA CIEBIE KORZYSTNE MIEJSCE I KORZYSTNY TERMIN, ABYŚ MOGŁA DOSTAĆ SIĘ NA PATMOS. ZAUFAJ MI, BO BARDZO PRAGNĘ, ABYŚ STAMTĄD, Z TEGO MIEJSCA, PRZYWIOZŁA OSTATNIE PRZESŁANIE DLA TWOJEGO NARODU I DLA INNYCH KOŚCIOŁÓW NA ŚWIECIE. ZAUFAJ MI DO KOŃCA I NIC NIE RÓB WCZEŚNIEJ. PROWADZĘ CIĘ, MOJE DZIECKO, I DO CIEBIE MÓWIĘ, CHOCIAŻ TWÓJ MĄŻ PODSUWA CI WIELE WĄTPLIWOŚCI. JEŻELI CHODZI O KIEROWNIKA DUCHOWEGO, TO PO ODMÓWIONYCH TYCH NOWENNACH DOSTANIESZ OSTATECZNE ROZWIĄZANIE. W TYM MI RÓWNIEŻ ZAUFAJ I BĄDŹ CIERPLIWA NA TO, CO MA SIĘ WYDARZYĆ. 

BŁOGOSŁAWIĘ TOBIE, TWOJEMU OPIEKUNOWI DUCHOWEMU, UCZESTNIKOM NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ I WSZYSTKIM, KTÓRZY PRACUJĄ MODLITWĄ, POSTEM I JAŁMUŻNĄ DLA ZBAWIENIA DUSZ NA ŚWIECIE.

WASZ LEKARZ W EUCHARYSTII ŚWIĘTEJ, JEZUS – MESJASZ PRAWDZIWY

 

 

 

WIELKI PIĄTEK,  07.04.2023 r., godz. 15

ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ

MOJE DROGIE DZIECKO! WIEM, ŻE BARDZO STĘSKNIŁAŚ SIĘ ZA MNĄ W TYM OCZEKIWANIU NA MOJE SŁOWO. DZISIAJ, W DNIU MOJEJ ŚMIERCI, PRAGNĘ CI POWIEDZIEĆ O ŹRÓDLE ŻYCIA WIECZNEGO. ŚW. JAN W EWANGELII OPISAŁ, CO POWIEDZIAŁEM: "KTO ZAŚ BĘDZIE PIŁ WODĘ, KTÓRĄ JA MU DAM, NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ NA WIEKI, LECZ WODA, KTÓRĄ JA MU DAM, STANIE SIĘ ŹRÓDŁEM  W Y T R Y S K A J Ą C Y M  KU ŻYCIU WIECZNEMU." (J 4, 14)

ZWRACAM SIĘ DO MOICH SŁUG BOŻYCH, ABY SZANOWALI TEŻ SŁOWO BOŻE, KTÓRE SKIEROWAŁEM DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY I NIE LEKCEWAŻYLI JEJ OBJAWIEŃ. POMIMO TEGO, ŻE PISMO ŚWIĘTE MÓWI O TYM, ŻE MOJA KREW ZOSTAŁA "WYLANA" I PODCZAS KONSEKRACJI KAPŁANI WYPOWIADAJĄ TE SŁOWA, TO ZAPOMINAJĄ O TYM, CZYM JEST WODA ŻYCIA, KTÓRA WYTRYSKA Z TEGO ŹRÓDŁA. PEŁNIA MOJEGO MIŁOSIERDZIA ZAWIERA NIE TYLKO WYLANĄ MOJĄ KREW, ALE TO ŹRÓDŁO WODY NA ŻYCIE WIECZNE. BEZ WYLANIA DUCHA ŚWIĘTEGO NIE BYŁOBY PEŁNI, BEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ SAKRAMENTEM ŚWIĘTYM BEZ UŻYCIA WODY ŚWIĘCONEJ, WTEDY MOJA KREW WYLANA NIE MOŻE WAS DOPROWADZIĆ DO ZBAWIENIA. GDY ŻOŁNIERZ WŁÓCZNIĄ PRZEBIŁ MI BOK, NIE WYPŁYNĘŁA SAMA KREW, ALE TAKŻE WODA. GDY ŹRÓDŁO ZACZYNA SIĘ RODZIĆ PO RAZ PIERWSZY, WODA Z NIEGO WYTRYSKA, A NIE WYPŁYWA. TEN PIERWSZY MOMENT JEST NAJWAŻNIEJSZY I ZAWSZE OCZEKIWANY PRZEZ CZŁOWIEKA. GDY JUŻ ŹRÓDŁO WYBIJE, CZYLI WYTRYŚNIE Z NIEGO WODA, MOŻECIE Z NIEGO CZERPAĆ. PODOBNIE BYŁO Z MOIM MIŁOSIERDZIEM, KTÓRE PRZEKAZAŁEM ŚWIĘTEJ FAUSTYNIE. KREW POMIESZANA Z WODĄ WYTRYSNĘŁA Z WIELKIM IMPETEM (MÓWIŁEM JUŻ RAZ O TYM) I WIELKIM DLA WAS MIŁOSIERDZIEM. 

CZY PAMIĘTASZ, JAK O TYM ŹRÓDLE I STUDNI POWIEDZIAŁEM DO CIEBIE, ZACHĘCAJĄC CIĘ, ABYŚ PRZYCHODZIŁA DO MNIE PRZED NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT? MÓWIŁEM - CZERP Z TEJ STUDNI I POWIEDZIAŁEM:  "O tak, Moje dziecko! To Ja do Ciebie mówię. Otwieraj swoje serce dla Mnie, bo chcę w nim zamieszkać. Ja pragnę być Twoim Światłem. Wlewam mądrość Bożą do Twojego serca, a Ty Mnie czuj każdym drgnieniem. Ja jestem Twoim życiem. Zanurzaj się w Mojej Miłości, bo szczęśliwy jest ten, kto czerpie ze studni Mojej Miłości. Błogosławię tobie i twoim bliskim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen." Pan Jezus dalej: "Dziecko, ty idź zawsze prostą drogą. Podążaj za głosem twojego serca. Ja w nim jestem, naucz się tylko słuchać Mojego głosu. Ja prowadzę ciebie. Zaufaj Mojemu Słowu. Ja jestem Prawdą i Światłem dla wszystkich stworzeń. Ofiaruj Mi swoją modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Ja w Nim na ciebie czekam i tęsknię. Błogosławię tobie z Moją Matką. Twój Jezus i Przyjaciel."

TERAZ WIELU KAPŁANÓW ZMIENIA SŁOWA KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, POWOŁUJĄC SIĘ NA SŁOWA Z PISMA ŚWIĘTEGO WG EWANGELII ŁUKASZA, MATEUSZA CZY MARKA... A ZAWSZE MÓWIŁEM TEŻ, ŻE ANI JEDNA JOTA NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONA W PIŚMIE ŚWIĘTYM, BO TEN, CO TO ZROBI, NIECH BĘDZIE WYKLĘTY. ALE MUSICIE ZAUWAŻYĆ, ŻE JA MÓWIŁEM O SAMEJ  MOJEJ KRWI WYLANEJ NA KRZYŻU. NIE MOŻECIE TEGO PORÓWNYWAĆ, GDY MÓWIĘ O DWÓCH PROMIENIACH (STRUMIENIACH) WODY I KRWI, KTÓRE WYTRYSNĘŁY Z MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA. NIEKTÓRZY KAPŁANI MOŻE MOCNO TRZYMAJĄ SIĘ TEJ EWANGELII DOTYCZĄCEJ KONSEKRACJI, ALE WYKAZUJĘ WAM RÓŻNICĘ, KIEDY WYTRYSNĘŁA WODA, A RAZEM Z NIĄ KREW, A NIE ZAUWAŻAJĄ EWANGELII MOJEGO UKOCHANEGO UCZNIA JANA. TAK POSTĘPUJĄC ZMIENIAJĄ SENS KORONKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I W TEN SPOSÓB WYSTĘPUJĄ PRZECIWKO MOJEMU KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU, KTÓRY PRZECIEŻ UZNAŁ MOJĄ SŁUŻEBNICĘ BOŻĄ FAUSTYNKĘ ZA ŚWIĘTĄ. 

ZMIENIAJĄ TAKŻE TREŚĆ INTENCJI NOWENNY, KTÓRĄ PODYKTOWAŁEM ŚW. FAUSTYNIE DO ODMAWIANIA PRZED ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. BYŁAŚ TEGO ŚWIADKIEM, GDY KAPŁAN PROWADZĄC KORONKĘ ZMIENIŁ INTENCJĘ W PIERWSZY DZIEŃ TEJ NOWENNY MODLĄC SIĘ O POKÓJ, A PROSIŁEM O PRZYPROWADZENIE MI GRZESZNIKÓW: "Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w Morzu Miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz".

KOCHANI POLACY! MACIE TAKĄ PIĘKNĄ SPUŚCIZNĘ PO TEJ ŚWIĘTEJ, A MOI KAPŁANI NIE SZANUJĄ TEGO, LECZ SAMOWOLNIE ODRZUCAJĄ PRZECIEŻ MOJE SŁOWA JEJ PODYKTOWANE. DOPIERO TERAZ MODLĄ SIĘ O POKÓJ, GDY WOJNA NABRAŁA ROZPĘDU. JEST CZAS ZAWSZE PODAROWANY PRZEZ BOGA NA ODPOWIEDNIE MODLITWY. OCZYWIŚCIE MACIE PRAWO DO MODLITWY O POKÓJ, O NAWRÓCENIE ROSJI I UKRAINY, ALE NIE MACIE PRAWA TEGO ROBIĆ, ABY ZMIENIAĆ MOJE SŁOWA, KTÓRE PRZEKAZAŁEM DO ŚWIATA W TEJ NOWENNIE.

POWIEDZIAŁEM DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY: "Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej Koronki: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę Koronkę, wnętrzności Miłosierdzia Mego poruszone są dla odmawiających tę Koronkę. Zapisz te słowa, córko Moja, mów światu o Moim Miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione Miłosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają [się] do źródła Miłosierdzia Mojego, niech korzystają z Krwi i Wody, która dla nich wytryska." (Dz. 848)

JAKŻE MI SMUTNO, MNIE - UKRZYŻOWANEMU DZISIAJ JEZUSOWI - KIEDY DOKŁADA MI SIĘ W NARODZIE POLSKIM TYLE CIERPIENIA, KTÓRE POCHODZI OD MOICH SŁUG BOŻYCH. TY, POLSKO, ŻEBYŚ OCALAŁA, WIESZ PRZECIEŻ, CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJĘ. BŁAGAM JAK ŻEBRAK, ABYŚCIE W KOŃCU OGŁOSILI MNIE SWOIM KRÓLEM I ODDALI POD MOJE PANOWANIE WASZE KRÓLESTWO POLSKIE. CIĄGLE MYŚLICIE, ŻE WOJNA RÓWNIEŻ I WAM ZAGRAŻA, MEDIA PODAJĄ WAM STAN SCHRONÓW, KTÓRYCH PRAKTYCZNIE NIE POSIADACIE. JEST WAS PRAWIE 40 MLN, A Z PRZYBYSZAMI Z UKRAINY JESZCZE WIĘCEJ, A MIEJSC SCHRONIENIA JEST TYLKO 300 TYS. W PEŁNI ZABEZPIECZONYCH. JA, JEZUS CHRYSTUS, WOŁAŁEM DO WAS I OSTRZEGAŁEM, ŻE TYLKO TEN KRAJ SIĘ OSTOI, CO WYBIERZE MNIE JAKO SWOJEGO KRÓLA, A TERAZ JEST DLA WAS TEŻ DUŻE ZAGROŻENIE, BO PLAN ANTYCHRYSTA JEST TAKŻE  PRZEWIDZIANY DLA WASZEJ OJCZYZNY.

NIE MASZ, DZIECKO, W DALSZYM CIĄGU TEGO KIEROWNIKA DUCHOWEGO, ALE MUSISZ ZROZUMIEĆ, ŻE W WASZYM KOŚCIELE POLSKIM ZOSTAŁO JUŻ TEŻ WEWNĄTRZ NIEGO WPROWADZONE WIELKIE PRZEŚLADOWANIE KAPŁANÓW BOŻYCH. TEN KAPŁAN JEDNAK SIĘ BOI, BO ONI WSZYSCY SĄ INWIGILOWANI I SPRAWDZA SIĘ IM CAŁĄ KORESPONDENCJĘ. WIELE SPRAW, KTÓRE CI PRZEKAZAŁEM, JEST WARUNKOWYCH, I DLATEGO TYM RAZEM MOŻESZ OPUBLIKOWAĆ TO PRZESŁANIE, BO JEST NIEZMIERNIE WAŻNE DLA NAS W NIEBIE – ABY ZOBACZYŁO ŚWIATŁO DZIENNE, JAK JEST PRZEŚLADOWANY U WAS KOŚCIÓŁ I JAK KAPŁANI SĄ ZASTRASZANI. 

NIE PO TO WAM PODAROWAŁEM KORONKĘ Z NIEBA JAKO MIŁOSIERDZIE DLA WAS, DZIECI, I ŚWIATA CAŁEGO, ABY JĄ ZNIEKSZTAŁCONO, I NAWET W WASZYM "RADIO MARYJA". KAPŁANI RZADKO WYPOWIADAJĄ JEJ ZAKOŃCZENIE: "JEZU UFAM TOBIE", A DODAJĄ INNĄ MODLITWĘ. TA DODATKOWA MODLITWA MOŻE POZOSTAĆ, ALE ZAWSZE PO PRAWIDŁOWYM ZAKOŃCZENIU TYM ZAWOŁANIEM. DLACZEGO TEGO ZAWOŁANIA - "JEZU UFAM TOBIE" - DO MNIE NIE MÓWIĄ? BO PO PROSTU STRACILI WIARĘ I MI NIE UFAJĄ, I JAKO ZWYKLI URZĘDNICY PROWADZĄ Z WAMI NIEDBALE TĄ MODLITWĘ (ZA SZYBKO RÓWNIEŻ BEZ MIŁOŚCI DO MNIE). ZWRACAM SIĘ DO WAS WIĘC, DZIECI, KTÓRE DZWONICIE DO RADO MARYJA, ABY KTO ODMAWIA OSTATNIĄ DZIESIĄTKĘ KORONKI, NIECH TA OSOBA PO ZAWOŁANIU "ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY NIEŚMIERTELNY..." ZAKAŃCZALI PRAWIDŁOWO TĄ MODLITWĘ, BO BEZ TEGO ZAWOŁANIA DO MNIE NIE JEST PRZEZ NAS WYSŁUCHIWANA. 

CIESZ SIĘ DZIECKO, Z TEGO OPIEKUNA DUCHOWEGO – MŁODEGO KAPŁANA - I CODZIENNIE DZIĘKUJ ZA NIEGO, ŻE CI GO PODAROWAŁEM. MUSISZ JESZCZE POJECHAĆ TAM DO TEGO MIEJSCA ŚWIĘTEGO, BO TEGO BARDZO PRAGNĘ.

DZIECI MOJE KOCHANE, CHOCIAŻ WY MNIE NIE OPUSZCZAJCIE I BROŃCIE KRZYŻA, A JA NA PEWNO WAS OCHRONIĘ W TYCH CZASACH.

WRACAJĄC JESZCZE DO ŹRÓDŁA ŻYCIA WIECZNEGO, PODKREŚLAM WIELKIE ZNACZENIE WODY ŚWIĘCONEJ I EGZORCYZMOWANEJ ORAZ INNYCH LEKARSTW, KTÓRE WAM POLECIŁA MATKA BOŻA. MIŁOSIERDZIE  WYTRYSNĘŁO WŁAŚNIE TAKŻE JAKO WODA CHRZCIELNA ORAZ DLA WASZEGO ZDROWIA. CZERPCIE Z NIEGO W OBFITOŚCI JAK WAM  WCZEŚNIEJ PRZEKAZAŁEM, I TERAZ POBŁOGOSŁAWCIE TĄ WODA ŚWIĘTĄ SWOJE DOMOSTWA NA CZTERY STRONY ŚWIATA OZNACZAJĄC KAŻDĄ STRONĘ ZNAKIEM MOJEGO KRZYŻA. BĘDĘ WAS OSŁANIAŁ JAK IZRAELITÓW, KTÓRYM KAZAŁEM KRWIĄ BARANKA OZNAKOWAĆ SWOJE DRZWI. 

ZOSTAWIAM WAM  MOJE ŚWIĘTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Z DNIA MOJEGO POGRZEBU.

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO AMEN.

JEZUS PO ŚMIERCI W GROBIE,
ALE ZMARTWYCHWSTANIE,
I WY RAZEM ZE MNĄ OTRZYMACIE ŻYCIE WIECZNE

 

 

05.05.2023 r.,  pierwszy piątek miesiąca maja, godz.15

WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ

 

DZISIAJ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM PROSIŁEM CIĘ ABYŚ OTWORZYŁA PISMO ŚWIĘTE I PRZECZYTAŁA FRAGMENT 1 KOR 13 i PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI.

Hymn o Miłości

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

2 Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.

a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.

4 Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

5 nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

7 Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

8 Miłość nigdy nie ustaje,

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,

albo jak dar języków, który zniknie,

lub jak wiedza, której zabraknie.

9 Po części bowiem tylko poznajemy,

po części prorokujemy.

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,

zniknie to, co jest tylko częściowe.

11 Gdy byłem dzieckiem,

mówiłem jak dziecko,

czułem jak dziecko,

myślałem jak dziecko.

Kiedy zaś stałem się mężem,

wyzbyłem się tego, co dziecięce.

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:

Teraz poznaję po części,

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

13 Tak4 więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:

z nich zaś największa jest miłość.

MÓWIĘ, DZIECI MOJE DROGIE, ŻE GDY NIE MACIE W SERCU MIŁOŚCI DO MNIE I DO BLIŹNIEGO, JESTEŚCIE PUSTYM BĘBNEM NIEWYDAJĄCYM DŹWIĘKU. OPRÓCZ WIARY I NADZIEI MUSICIE BYĆ KONIECZNIE PRZEPEŁNIENI MIŁOŚCIĄ , KTÓRĄ OBDARZA WAS BÓG WSZECHMOGĄCY KIEDY PRZYCHODZICIE NA ŚWIAT I OTRZYMUJECIE SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO. WSZYSTKO JEST SKOŃCZONE, I KIEDYŚ NASTAJE JEGO KRES, ALE MOJA MIŁOŚĆ DO WAS TRWA WIECZNIE I TEGO SAMEGO OCZEKUJE OD WAS BÓG. MIŁOŚĆ TA NIE UMIERA NIGDY, BO JA BÓG JESTEM WASZĄ MIŁOŚCIĄ NIESKOŃCZONĄ. KIEDYŚ KOŃCZĄ SIĘ PROROCTWA ALE MIŁOŚĆ W WAS DO MNIE MA TRWAĆ WIECZNIE.

WSZELKIE PROROCTWA, KTÓRE SŁUŻĄ DO BUDOWANIA I WZMOCNIENIA MOJEGO KOŚCIOŁA, POCHODZĄ OD BOGA, A W NICH ODNAJDZIECIE MOJĄ MIŁOŚĆ DO WAS, ABY WAS ULECZYĆ I POPROWADZIĆ DROGĄ DO ZBAWIENIA, ABYŚMY MIŁOWALI SIĘ NA ZAWSZE W NIEBIE.

TAM, GDZIE JESTEM, PANUJE WSZECHOBECNA MIŁOŚĆ I WZAJEMNE ZROZUMIENIE. NIE MA NIEPOROZUMIEŃ ANI WAŚNI, BO MIŁOŚĆ TEGO NIE ZNA. JESTEM UCZUCIEM PŁYNĄCYM Z SERCA BOGA DO WAS. GDY WZNIECICIE W SOBIE W WASZYCH SERCACH TEN OGIEŃ MIŁOŚCI, ŻADNE NIEBEZPIECZEŃSTWO WAM NIE GROZI. KOCHAĆ BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO W DZISIEJSZYM ŚWIECIE JEST BARDZO TRUDNE, ALE TAK BYŁO ZAWSZE, BO NA TYM ŚWIECIE ODTRĄCONO MNIE W WIELU NARODACH JUŻ OD DAWNA.  MIŁOŚCIĄ MOJĄ POGARDZONO I ZASTĄPIONO JĄ NIENAWIŚCIĄ I NIEZGODĄ. JA, JEZUS CHRYSTUS, PRAGNĘ, ABY W IMIĘ MIŁOŚCI WSZYSTKIE NARODY POŁĄCZYŁY SIĘ I TRWAŁY W JEDNYM WYZNANIU KATOLICKIM. NIECH RUNĄ MURY MIĘDZY RÓŻNYMI WYZNANIAMI I POŁĄCZĄ SIĘ W JEDNO WYZNANIE U STÓP STOLICY PIOTROWEJ. POWOŁAŁEM PIOTRA NA STOLICĘ APOSTOLSKĄ I NIE WIEM JAKI BY TAM ZASIADAŁ NASTĘPCA, MUSICIE BYĆ ZJEDNOCZENI, A NIE ROZPROSZENI. PROSZĘ, NIE ZROZUMCIE MNIE ŹLE, ŻE DO MOJEGO KOŚCIOŁA CHCĘ WPROWADZIĆ LUDZI, KTÓRZY SĄ INNEGO WYZNANIA, BO NIE O TO, DROGIE DZIECI, MI CHODZI. ONI - CZY TO PRAWOSŁAWNI, CZY GREKOKATOLICY, CZY ANGLIKANIE, CZY PROTESTANCI  - MAJĄ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ PRAWU BOŻEMU I TYLKO WZORUJĄC SIĘ NA NAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE MAJĄ PODCZAS EUCHARYSTII STOSOWAĆ ZASADY KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO. NIE MOŻE BYĆ MIĘDZY WAMI RÓŻNIC W SPOSOBIE ODPRAWIANIA LITURGII ŚWIĘTEJ, ANI TEŻ ZWIERZCHNICTWO NIE MOŻE BYĆ ROZPROSZONE. 

POLSKO! JESTEŚ WZOREM DO NAŚLADOWANIA W WIERZE KATOLICKIEJ, CHOCIAŻ I U WAS WYSTĘPUJĄ BŁĘDY I WKRADŁY SIĘ WILKI W OWCZEJ SKÓRZE. TEGO ZJEDNOCZENIA ŻĄDAŁ WASZ ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA, I Z TEGO POWODU ZOSTAŁ MĘCZENNIKIEM ZA WIARĘ. UPOMINAM SIĘ O TO, ABY MIĘDZY WAMI NASTAŁA JEDNA OWCZARNIA, CZYLI WSPÓLNA JEDNOŚĆ W WYZNAWANIU WIARY. NAGNIJCIE SIĘ, GAŁĄZKI GRECJI, ANGLII, ROSJI... I POWRÓĆCIE DO PRAWDZIWYCH KORZENI WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. JA, JEZUS CHRYSTUS, PŁACZĘ NAD STANEM MOJEGO KOŚCIOŁA, KTÓREMU WYZNACZYŁEM JEDNEGO PASTERZA W STOLICY PIOTROWEJ. WASZE ROZPROSZENIE OWIEC NISZCZY MÓJ KOŚCIÓŁ I NIE DAJE MU PŁYNĄC JAKO JEDNEJ ŁODZI W JEDNYM DOBRYM KIERUNKU. 

MOJE DZIECKO ZAWIEŚ TO PRZESŁANIE TAM GDZIE TERAZ CIĘ POSYŁAM I ZOSTAW W 2 MIEJSCACH , KTÓRE CI WYZNACZĘ. 

(prywatny tekst...)

TERAZ, DZIECKO, ODPOCZNIJ, I ZOSTAWIAM DLA WASZEJ RODZINY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DZIEŃ 1. KOMUNII ŚWIĘTEJ  KIEDY A...A PRZYJMIE MNIE DO SERCA PO RAZ PIERWSZY. JESTEM SZCZĘŚLIWY, ŻE JESZCZE JEDNO DZIECKO ZJEDNOCZY SIĘ ZE MNĄ W MOJEJ ŚWIĘTEJ EUCHARYSTII. KONIECZNIE PRZEŚLIJ JEJ TA MODLITWĘ PO KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

WASZ JEZUS, KTÓRY BŁOGOSŁAWI WAM NA TEN UROCZYSTY DZIEŃ 14. MAJA, DZIEŃ PO 1. OBJAWIENIU W FATIMIE,  KIEDY MOJA MATKA PRZYSZŁA WAS UPOMNIEĆ, ABYŚCIE WCIĄŻ ODMAWIALI RÓŻANIEC ŚWIĘTY. Z MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA BŁOGOSŁAWIĘ WASZEJ RODZINIE I CAŁEJ POLSCE, ŻYCZĄC ABY ZACHOWAŁA WIARĘ DO KOŃCA, I IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

WASZ JEZUS – WASZA MIŁOŚĆ NIESKOŃCZONA

 

Dodatkowa uwaga: To przesłanie przetłumaczone na język grecki było zawiezione do Grecji jako 3 listy i pozostawione w wyznaczonych miejscach na wyspie Samos i Patmos – (wybrane długie fragmenty). W liście był obrazek Jezusa Miłosiernego i prośba aby Grecy odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

 

 

02.06.2023 r. piątek godz. 15

BOŻE CIAŁO – JUŻ WKRÓTCE TO MOJE ŚWIĘTO

W TYM DNIU, KOCHANE MOJE DZIECI, WYCHODZĘ Z WAMI NA DROGI I ULICE WASZYCH WIOSEK I MIAST POZA ŚWIĄTYNIĘ. PRZYBĄDŹCIE LICZNIE I TOWARZYSZCIE MI W PROCESJACH NA TERENIE WASZYCH KRAJÓW. JUŻ WIELE MIEJSC NA ŚWIECIE NIE OBCHODZI TEGO ŚWIĘTA, BO ZAPOMNIELI O MNIE I NIE UCZESTNICZĄ TEŻ W MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII W SWOICH KOŚCIOŁACH. KOŚCIOŁY OPUSTOSZAŁY I CZĘSTO STAŁY SIĘ MIEJSCEM MOJEGO ZNIESŁAWIENIA I ZAMIENIŁY SIĘ W ŚWIĄTYNIE ZBÓJCÓW, ZAMIENIAJĄC MOJE OŁTARZE NA HUCZNE ZABAWY. CIERPIĘ Z TEGO POWODU, ALE PAN BÓG KAŻDEMU DZIECKU PODAROWAŁ WOLNĄ WOLĘ I CZĘSTO JEST ONA WYKORZYSTYWANA DO OBRAŻANIA MNIE W MIEJSCACH KULTU, ODDAJĄCEGO MI WCZEŚNIEJ CZEŚĆ I CHWAŁĘ NA CZEŚĆ MOJEGO IMIENIA. WIZERUNKI MOJEJ MAMY I MOJE ORAZ WIELU ŚWIĘTYCH OBROSŁY KURZEM W WIELU MIEJSCACH ICH PRZECHOWYWANIA. WIARA UPADŁA JAK NIGDY DOTĄD I TY, POLSKO, TEŻ ZMIERZASZ  KU TEMU SAMEMU, WYŚWIĘCAJĄC KOBIETY NA SZAFARZY ORAZ ZAPRASZAJĄC DZIEWCZYNKI ZAMIAST CHŁOPCÓW DO SPRAWOWANIA OBRZĄDKÓW W MOICH OŁTARZACH PODCZAS EUCHARYSTII. 

DZIECI, PAMIĘTAJCIE, ŻE GDY PRZYJDĘ OCZYŚCIĆ ZIEMIĘ, TO MIEJSCA TAM GDZIE ZOSTAŁEM OBRAŻANY BĘDĄ ZNISZCZONE I ZAPADNĄ SIĘ POD ZIEMIĘ. PAN BÓG JUŻ WSZYSTKO PRZYGOTOWAŁ NA OCZYSZCZENIE ZIEMI I NIC NIE MOŻE BYĆ COFNIĘTE, BO GRZECHY ŚWIATA SĄ TAK BARDZO OGROMNE, A LICZBA LUDZI NIMI DOTKNIĘTA JEST TAK LICZNA, ŻE NIE MOŻNA TEGO INACZEJ POWSTRZYMAĆ, JAK TYLKO PRZEZ OCZYSZCZENIE ŚWIATA Z TEJ ZARAZY UPADKU MORALNEGO. 

DZIECKO! MÓWIĘ DO CIEBIE, A WIDZĘ, ŻE TEŻ ZNOWU MASZ TE SWOJE WĄTPLIWOŚCI. CZYM BLIŻEJ ŚWIAT ZBLIŻA SIĘ DO TEGO OCZYSZCZENIA WRAZ Z OSTRZEŻENIEM, WIELU Z WAS USYPIA I STAJE SIĘ OBOJĘTNYMI NA TO, CO POWIEDZIAŁEM PRZEZ TWOJE I INNE OBJAWIENIA. TAK JAK MOI PIERWSI APOSTOŁOWIE ZWĄTPILI I ZAPOMNIELI O TYM, CO IM MÓWIŁEM PODCZAS MOJEGO NAUCZANIA  NA ZIEMI, TAK I WY ZACZYNACIE SZYBKO O TYM ZAPOMINAĆ. MUSICIE STRZEC MOJEJ WIARY DO KOŃCA I BYĆ BARDZO CZUJNYMI NA [TO], CO MA SIĘ WYDARZYĆ. A WYDARZY SIĘ BARDZO DUŻO NIEBEZPIECZNYCH DLA WAS WYDARZEŃ I KATAKLIZMÓW, KTÓRE POCHŁONĄ TYSIĄCE OFIAR, A NAJBARDZIEJ ZASMUCA MNIE TO, ŻE NIESTETY NIE BĘDĄ MIAŁY SZANSY NA ZBAWIENIE. UMRĄ NA ZAWSZE W GRZECHACH CIĘŻKICH, I TAKI STAN DUSZ POZBAWI ICH TYCH PIĘKNYCH MIESZKAŃ, KTÓRE DLA WIELU PRZYGOTOWAŁEM W NIEBIE. 

JEDYNYM MOIM UCZNIEM, KTÓRY TRWAŁ W WIERZE DO KOŃCA I MNIE UMIŁOWAŁ, BYŁ ŚW. JAN APOSTOŁ. JAKO JEDYNY NIE UMARŁ ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ, BO BYŁ MI WIERNY, SPRAWIEDLIWY I ODDANY, I DLATEGO JEMU POWIERZYŁEM SPISANIE OBJAWIEŃ ZAWARTYCH W APOKALIPSIE NA CZASY OSTATECZNE. DLATEGO TEŻ WYSYŁAM CIĘ W TO MIEJSCE, GDZIE DAM CI BARDZO WAŻNE PRZESŁANIE DLA TWOJEGO KRAJU I CAŁEGO ŚWIATA. MUSISZ BYĆ SILNA I WYTRWAĆ W TEJ MISJI, BO JA PO TO CIĘ POWOŁAŁEM. DZISIAJ, BĘDĄC NA ADORACJI PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, POKIEROWAŁEM CIĘ DO DZIEJÓW APOSTOLSKICH, GDZIE POKAZAŁEM CI, JAK KIEDYŚ PODOBNIE POWOŁYWAŁEM INNYCH LUDZI DO WYKONYWANA INNYCH MISJI. KORNELIUSZOWI ZLECIŁEM ZADANIE SPROWADZENIA SZYMONA - PIOTRA, ABY POSZEDŁ DO POGAN I GŁOSIŁ NOWINĘ O MOIM ZMARTWYCHWSTANIU I WNIEBOWSTĄPIENIU. WSKAZAŁEM CI FRAGMENT, GDZIE BÓG POKAZUJE, ŻE NIE MA WZGLĘDU NA OSOBY, A WAŻNE JEST, ABY BYĆ CZŁOWIEKIEM SPRAWIEDLIWYM I BAĆ SIĘ BOGA. SPEŁNIASZ, MOJE DZIECKO, TE WARUNKI, I JESTEŚ POSŁUSZNA BOGU, DLATEGO PAMIĘTAJ, O CO CIĘ PROSIŁEM W MIESIĄCU MARCU CO DO TWOJEGO WYJAZDU. ZAUFANIE DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO JEST  BARDZO WAŻNE, I GDY WYPEŁNIASZ JEGO PROŚBY, ZAWSZE SĄ REALIZOWANE. ZACZNIJ WIĘC ROBIĆ TO, O CO CIE PROSIŁEM, ABY SPROSTAĆ TEMU ZADANIU. ROZUMIEM TWOJE SŁABOŚCI I TWOJE UPADKI, GDY WCIĄŻ JE POPEŁNIASZ, ALE NIGDY NAWET ŚWIĘCI NIE BYLI IDEALNI I MIELI SWOJE NĘDZE. WSZYSCY JESTEŚCIE GRZESZNIKAMI I TAK BARDZO SŁABYMI LUDŹMI, BO JESTEŚCIE DOTKNIĘCI GRZECHEM PIERWORODNYM, KTÓRY ZA WAMI WCIĄŻ SIĘ UPOMINA, ABYŚCIE ZESZLI Z DOBREJ DROGI.

W ODRÓŻNIENIU OD WAS MOJA NAJŚWIĘTSZA MATKA MARYJA ZOSTAŁA OCZYSZCZONA Z TEGO GRZECHU PRZEZ BOGA OJCA, BO MIAŁA ZOSTAĆ MOJA MATKĄ. TERAZ WY W POLSCE ZMIENILIŚCIE MODLITWĘ PODYKTOWANĄ ŚW. OJCU KOLBE "O MARYJO, BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA" NA "MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA". MUSICIE ZROZUMIEĆ, ŻE TO WŁAŚNIE GRZECH PIERWORODNY ZAWAŻA NA WASZEJ GRZESZNOŚCI I PRZEZ CAŁE SWOJE ŻYCIE JESTEŚCIE SKŁONNI DO POPEŁNIANIA GRZECHÓW. JEST BARDZO WAŻNE W TEJ MODLITWIE, ABY WYSZCZEGÓLNIĆ TO, ŻE PONIEWAŻ MARYJA BYŁA BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA, TO NIE MIAŁA RÓWNIEŻ JEGO NASTĘPSTW CZYLI INNYCH GRZECHÓW. WIARA ZACZYNA WAM BARDZO PRZEZ TO BYĆ MYLONA, BO NIE ZROZUMIECIE, ŻE TO WŁAŚNIE GRZECH PIERWORODNY DOPROWADZIŁ DO UPADKU MORALNEGO I DUCHOWEGO ŚWIATA. ŻE PIERWSZE NIEPOSŁUSZEŃSTWO CZŁOWIEKA WOBEC PANA BOGA SPOWODOWAŁO LAWINĘ NIESZCZĘŚĆ NA ŚWIECIE. TRADYCJA I WIARA IDĄ W PARZE, A GDY UTRACI SIĘ SÓL WIARY, NIE JESTEŚCIE W STANIE POJĄĆ PODSTAW MOJEGO NAUCZANIA – JEZUSA. WALCZCIE, DZIECI, O PRZYWRÓCENIE TEJ PRAWIDŁOWEJ MODLITWY, BO NIE BĘDZIECIE SOLĄ ZIEMI, LECZ PUSTYM NACZYNIEM BEZ DNA DO NICZEGO NIE SŁUŻĄCYM.

WY, DZIECI POLSKIE, WCIĄŻ JESTEŚCIE ZASTRASZANE PRZEZ WASZE MEDIA: A TO SKAŻENIEM RADIOAKTYWNYM, A TO RAKIETĄ, KTÓRA SPADŁA W LESIE, A TO, ŻE BALON PRZELECIAŁ NAD WASZYM KRAJEM ITD. TO WSZYSTKO MA DOPROWADZIĆ POLAKÓW DO LĘKU I ROZPACZY, ABYŚCIE NIE ZAUWAŻYLI TEGO, CO NAPRAWDĘ JEST WAM PRZYGOTOWYWANE. BĄDŹCIE ROZTROPNE I PRZYGOTUJCIE SIĘ DUCHOWO I CZĘŚCIOWO ŻYWNOŚCIOWO, BO WASZ KLIMAT JEST MANIPULOWANY I STEROWANY, ABYŚCIE NIE UZYSKALI PLONÓW ZIEMI. DĄŻĄ DO TEGO, ABYŚCIE BYLI UZALEŻNIENI ŻYWNOŚCIOWO OD INNYCH KRAJÓW, A WY PRZECIEŻ MOGLIBYŚCIE BYŚ SAMOWYSTARCZALNI. JEST TO JEDNAK DLA WAS KARA BOŻA DLA WAS ZA TO, ŻE WASZA WŁADZA ZIGNOROWAŁA MOJE MIŁOSIERDZIE, W KTÓRYM DO WAS WOŁAŁEM. MUSICIE JEDNAK ZROZUMIEĆ, ŻE CZASY OSTATECZNE BYŁY ZAPOWIEDZIANE W APOKALIPSIE ŚW. JANA, I TO, CO MA SIĘ WYDARZYĆ – WYPEŁNI SIĘ JUŻ WKRÓTCE.

WASZ JEZUS, KTÓRY CZUWA NAD WAMI I OSŁANIA SWOIMI 5 GŁÓWNYMI RANAMI

 

 

 

ŚWIĘTA WYSPA PATMOS

07.07.2023 r., pierwszy piątek miesiąca,  godz. 11:12

MOJE KOCHANE DZIECKO! DZIĘKUJĘ CI, ŻE ZAWIOZŁAŚ TE LISTY, O KTÓRE CIĘ POPROSIŁEM, W TE MIEJSCA, GDZIE CIĘ POSŁAŁEM. SAMA WIDZIAŁAŚ, JAK BARDZO LUDZIE SĄ OBOJĘTNI W SWOICH ZACHOWANIACH NA MIEJSCU MOICH OBJAWIEŃ. W GROCIE APOKALIPSY, GDZIE MÓJ UCZEŃ ŚW. JAN MIAŁ OBJAWIENIA, JEDYNIE TYLKO TY PRZYKLĘKŁAŚ PRZYZNAJĄC SIĘ DO WIARY. WIELU LUDZI PRZYCHODZI TU Z CIEKAWOŚCI I ODCHODZĄ, A GDY TY UKLĘKŁAŚ, PRZEWODNICZKA ONIEMIAŁA I WYCISZYŁA GŁOS PATRZĄC NA TWOJE ZACHOWANIE. OPOWIADAŁA WAM, ŻE TO TYLKO GRECY UZNAJĄ TO MIEJSCE ZA ŚWIĘTE I ODDAJĄ MI HOŁD CZCI UŚWIĘCONEGO MIEJSCA. JEDNAK TAK NIE JEST, BO ONI SĄ ODŁĄCZENI OD KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO POPRZEZ TO, ŻE NIE UZNAJĄ MOJEGO NASTĘPCY JAKO PIOTRA, KTÓREGO POWOŁAŁEM PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY. POWOŁAŁEM MOICH APOSTOŁÓW USTANAWIAJĄC DLA NICH KAPŁAŃSTWO.

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». (Mt 16, 17-19)

A TERAZ OSTATNIO MÓWI SIĘ, ŻE ŚW. JAN BYŁ DO MNIE PRZYTULONY DO SERCA MOJEGO PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, BO BYŁ DZIECKIEM. TO JEST NIEPRAWDA, BO JA NA KAPŁANÓW NIE POWOŁAŁEM DZIECI, LECZ DOJRZAŁYCH MĘŻCZYZN. GDY ŚW. JAN DOZNAŁ W GROCIE OBJAWIENIA SŁÓW BOGA, PODYKTOWANYCH W APOKALIPSIE, PRZYPIECZĘTOWAŁEM TO UDERZENIEM PIORUNA Z NIEBA, AŻ SKAŁA PĘKŁA I ROZWARŁA SIĘ NA 3 CZĘŚCI POKAZUJĄC TYM, ŻE TRÓJCA ŚWIĘTA W BOGU JEDYNYM JEST BLISKO NIEGO. ON TEŻ MIAŁ SWOJE WĄTPLIWOŚCI JAKO DOJRZAŁY JUŻ MĘŻCZYZNA, I DLATEGO DAŁEM MU TEN ZNAK ABY GO WZMOCNIĆ. GDY ŚW JAN SPISYWAŁ, WEZWAŁ PROCHORA, ABY DYKTOWAĆ MU TE SŁOWA BOŻE - PROROCTWA NA CZASY OSTATECZNE. 

Gdy chciałam odnaleźć ucznia Prochora w Piśmie Świętym, otworzyłam za pierwszym razem ten fragment, dokładnie na tej stronie Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o [Wybor Siedmiu Diakonów], było to dla mnie wielkie przeżycie jakby potwierdzenie, że to Sam Pan Bóg wciąż do mnie mówi i jest ze mną w łączności. O ten fragment Pisma Św chodzi: 

Ustanowienie Siedmiu

"Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści1 szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa». Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, PROCHORA, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 6 Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę." (Dz 6, 1-7) (Jeszcze dodam od siebie, co Pan Bóg mi podpowiedział, że stolica Patmos nazywa się CHORA od pisarza pomagającego Św. Janowi ucznia Chrystusa ProCHORA.)

[Św. Jan] BYŁ SĘDZIWEGO WIEKU, I WIDZIAŁAŚ I DOTKNĘŁAŚ TEGO  MIEJSCA, GDZIE DOZNAŁ TEGO OBJAWIENIA ORAZ WIDZIAŁAŚ WYŻŁOBIENIE W SKALE, GDZIE JAKO STARZEC PRZEBYWAJĄC W GROCIE 18 MIESIĘCY, PODNOSIŁ SIĘ NA WYŻŁOBIONEJ WNĘCE, ABY WYPROSTOWAĆ KOŚCI. MIAŁ WYJĄTKOWE – GOŁĘBIE SERCE I BARDZO MNIE KOCHAŁ, I WE WSZYSTKO MI WIERZYŁ, CO DO NIEGO MÓWIŁEM W CZASIE, GDY JESZCZE ŻYŁEM. BYŁ ZESŁANY NA TO MIEJSCE NA WYSPĘ PATMOS, BO PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN BYŁY BARDZO CIĘŻKIE. GDY NAUCZAŁ INNYCH WIARY WE MNIE, NIE PODOBAŁO SIĘ TO POGANOM, A ZESŁANO GO TAM,  ABY ODERWAĆ I ODŁĄCZYĆ OD LUDZI, KTÓRZY TAKŻE MI UFALI. (W tym czasie na wyspie Patmos panował pogański kult bogini Artemidy, gdzie na samym szczycie gdzie obecnie znajduje się Klasztor Św. Jana Teologa wybudowano jej Świątynię, i Pan Bóg miał w tym swój zamiar, że Św. Jan został tam zesłany. Św. Jan swoją ewangelizacją pokonał ten kult, a wiec  zburzył Artemidę, a wielu pogan nawrócił i udzielał im Chrztu Świętego.)

JEGO SAMOTNOŚĆ W STAROŚCI ZAOWOCOWAŁA DAREM DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓREGO INNI NIE CHCIELI PRZYJĄĆ. ZMARŁ NIE W TYM MIEJSCU OBJAWIEŃ, BO PO OBJAWIENIACH, GDY ZELŻYŁO PRZEŚLADOWANIE, MÓGŁ OPUŚCIĆ JUŻ WYSPĘ PATMOS. NAUCZAŁ W EFEZIE I NA INNYCH ZIEMIACH, GDZIE GROMADZIŁ WOKÓŁ SIEBIE WIELU CHRZEŚCIJAN, ALE GDY PEWNEGO DNIA, GDY W EFEZIE MŁODZI UCZNIOWIE PRZYSZLI NA SPOTKANIE Z JANEM, JUŻ GO NIE ZASTALI, BO ZOSTAŁ WZIĘTY DO NIEBA TAK JAK MATKA BOŻA. DOŻYŁ 104 LAT I JEST TERAZ Z NAMI W NIEBIE. UPRASZAJCIE WIĘC U NIEGO ZA JEGO WSTAWIENNICTWEM WIELU ŁASK WIARY.

GRECJO! PRZYJMIJ TEN LIST Z POKORĄ I NAWRÓĆ SIĘ, I TO SAMO MÓWIĘ DO MOJEGO NARODU WYBRANEGO ŻYDOWSKIEGO, DO NIEMCÓW, TURKÓW, ROSJAN, ANGLIKÓW I INNYCH NARODÓW. NAWRACAJCIE SIĘ, BO CZAS SIĘ SKRÓCIŁ I PRZYBLIŻA SIĘ MOJE KRÓLESTWO NIEBIESKIE.

MOJA MAŁGORZATO! ZANIOSŁAŚ TE LISTY TAKŻE DO KAPLICY ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KARLOVASSI NA SAMOS ORAZ DO KLASZTORU MNICHÓW PRZY MONASTYRZE ŚW. JANA TEOLOGA (postawiony na miejscu świątyni bogini Artemidy). PROSIŁEM DO DWÓCH MIEJSC, MAJĄC NA MYŚLI TE DWIE WYSPY, LECZ ŁĄCZNIE 3 LISTY, A WIĘC WYPEŁNIŁAŚ TO ZADANIE STARANNIE. (Listy zostały przetłumaczone na język grecki. Listy stanowią obszerne fragmenty przesłania z dnia 5 maja 2023 r., prośbę o odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, i na końcu adres naszej strony). ABY DOJŚĆ DO KAPLICZKI ŚW. TRÓJCY, MUSIELIŚCIE WEJŚĆ NA WYSOKI SZCZYT, A WASZA SIŁA W TYM WIEKU WIEM, ŻE NIE JEST TAKA JAK WCZEŚNIEJ. TO OBJAWIENIE MOŻESZ OPUBLIKOWAĆ, I POPRZEDNIE ZALEGŁE TAKŻE, LECZ BEZ POŚPIECHU, BO WIEM, JAKĄ PODRÓŻ POKONAŁAŚ, ABY WYPEŁNIĆ MOJĄ WOLĘ. TO PRZESŁANIE ODE MNIE JEST OSTATNIE DO CZASU ODEZWANIA SIĘ DO CIEBIE KIEROWNIKA DUCHOWEGO. ON CZYTA TE PRZESŁANIA, LECZ JEST KAPŁANEM MAŁEJ WIARY I BOI SIĘ O UTRATĘ STANOWISKA, A NIE BACZY NA MNIE SWOJEGO CHRYSTUSA.

BŁOGOSŁAWIĘ TOBIE I TWOJEMU MĘŻOWI (bardzo mnie wspierał i pomagał) NA PODRÓŻ POWROTNĄ DO DOMU (bagaże z taśmy wyjechały jako prawie pierwsze: w jednym Matka Boża z Fatimy, a w drugim  - Michał Archanioł, i z lotniska do naszego miasta przyjechaliśmy w niecałe 2 godziny). A WIDZIAŁAŚ, JAKIE PRZESZKODY ROBIŁ CI SZATAN PRZED WYKONANIEM MISJI (pęknięta walizka na lotnisku na Samos i inne przykrości w hotelu). ALE TAK JEST, MOJA MAŁGORZATO, GDY KTOŚ PRACUJE DLA MNIE, MUSI ZNOSIĆ TEŻ CIERPIENIA I NIEWYGODY.

BŁOGOSŁAWIĘ DZIECIOM UCZESTNICZĄCYM W NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ I CAŁEJ POLSCE ORAZ MOIM DZIECIOM Z CAŁEGO ŚWIATA Z MIEJSCA OBJAWIEŃ.

JEZUS, KTÓRY BARDZO KOCHAŁ ŚW. JANA, KIEDY CHODZIŁ PO ZIEMI, I DLATEGO POWIERZYŁ MU SPISANIE APOKALIPSY NA CZASY OSTATECZNE

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN

 

 

 

1. piątek miesiąca,  04.08.2023 r., godz. 15 

DROGA MAŁGORZATO! TAK JAK PRZECZUWAŁAŚ, NIE POWIEDZIAŁEM CI WSZYSTKIEGO, CZEGO PRAGNĄŁEM NA WYSPIE PATMOS. OTO DALSZY CIĄG.

DZIECI BOŻE! NA CAŁYM ŚWIECIE CZUWAJCIE, BO BĘBNY WOJNY BIJĄ SROGO NA ALARM. MUSICIE BYĆ PRZYGOTOWANE NA TO CO, NASTĄPI JUŻ WKRÓTCE. NIE ZANIEDBUJCIE SWOICH SPOWIEDZI I TRWAJCIE PRZY MNIE W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ. WIELKA TRWOGA IDZIE NA TEN GRZESZNY ŚWIAT, CO OBRAŻA MNIE TAK BARDZO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE OŁTARZA. TERAZ JESTEŚCIE TEGO ŚWIADKAMI, CO CZYNI SIĘ Z MOIM NAJŚWIĘTSZYM CIAŁEM NA ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY W PORTUGALII.

DO KOŚCIOŁA W PORTUGALII

PORTUGALIO! GDY TYLKO PAPIEŻ WYJEDZIE Z TEGO KRAJU, WYPIJESZ WIELKI KIELICH GORYCZY. (Pewnie chodzi o te pożary, które zaraz wybuchły po wyjeździe p. Franciszka). WYSŁAŁEM DO WASZEGO KRAJU NAJŚWIĘTSZĄ MATKĘ Z OBJAWIENIAMI, A TY TERAZ ŻYJESZ W GRZECHU ROZPUSTY (Msza dla członków LGBT) I OBRAŻANIA MNIE W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. ANIOŁ Z NIEBA W FATIMIE POKAZAŁ WAM, JAK MACIE PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ (Hiacynta przyjęła na klęcząco i do ust konsekrowane  Ciało Chrystusa, a Franciszek - ponieważ miał niedługo umrzeć - otrzymał Krew z Kielicha jako wiatyk), A WY MOJE CIAŁO POWIERZACIE ŚWIECKIM DZIECIOM –  W TYM KOBIETOM, KTÓRE NIGDY NIE POWINNY DOTYKAĆ MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI.

DO KAPŁANÓW

TO WY, CZŁONKOWIE KOŚCIOŁA – KAPŁANI - JESTEŚCIE TEMU WINNI, ŻE NA TO POZWALACIE I SWÓJ STAN KAPŁAŃSTWA NIE ROZUMIECIE CZYM JEST. ZRÓWNUJECIE SWOJE POBŁOGOSŁWIONE DŁONIE Z DŁOŃMI NIEUŚWIĘCONYMI I DOPUSZCZACIE DO TEGO  TEŻ KOBIETY, CZYM  OBRAŻACIE MNIE, SWOJEGO JEZUSA. GDY PRZYBĘDĘ WAS SĄDZIĆ, TO POWIEM, ŻE  ZNAM WAS PO TYCH CZYNACH, I WYPLUJĘ Z MOICH UST NA ZAWSZE DO OGNIA WIECZNEGO NA POTĘPIENIE WASZYCH DUSZ. ZWRACAM SIE TERAZ  DO TYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY PO PRZYJĘCIU ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH PORZUCILI MNIE I ZERWALI POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ. TAKI SAM LOS WAS CZEKA, BO TO, CO  ZWIĄZANE ZOSTAŁO PRZEZ PRZYSIEGĘ KAPŁAŃSKĄ MI SŁUŻENIA, NIGDY NIE JEST UNIEWAŻNIONE W NIEBIE. PAMIĘTAJCIE O TYM: CO BÓG ZŁĄCZY, CZŁOWIEK NIE MOŻE SAM ROZŁĄCZYĆ. W STARYM TESTAMENCIE POWIEDZIAŁ BÓG DO MOJŻESZA: «Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom» (Wj 19, 6) oraz «Później powiedział ludowi: «Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet» (Wj 19, 15). A TERAZ DO STOŁU PAŃSKIEGO ZAPRASZACIE ŚWIECKIE OSOBY, KTÓRYCH NIE ZNACIE, I DOPUSZCZACIE DO ROZDAWANIA MOJEGO CIAŁA. O JAK BARDZO MÓJ KOŚCIÓŁ UPADŁ, ŻE NIE ZNA TYCH MOICH SŁÓW Z PISMA ŚWIĘTEGO I TAK ŁATWO DOPUSZCZA DO ŚWIĘTOKRADZTWA I BEZCZESZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY OŁTARZA. 

MÓWIĘ TERAZ DO KOŚCIOŁÓW W CAŁEJ EUROPIE I NA CAŁYM ŚWIECIE 

JAK BARDZO ODESZLIŚCIE OD WIARY WE MNIE, SYNA, POSŁANEGO PRZEZ BOGA OJCA NA ZIEMIĘ, ABY UCZYNIĆ INNĄ OFIARĘ NAJDOSKONALSZĄ PO MOJEJ ŚMIERCI! STARE PRZEMINĘŁO, I TERAZ NIE MA JUŻ KAPŁAŃSTWA, GDZIE CZŁOWIEK MOŻE SŁUŻYĆ JEDNOCZEŚNIE SWOJEJ RODZINIE I BOGU W TEJ POSŁUDZE. KAPŁAN MUSI BYĆ CZYSTY, ŚWIĘTY, I CAŁKOWICIE MI ODDANY W SWOJEJ POSŁUDZE, A TAM W WASZYCH KOŚCIOŁACH, GDZIE JEST INACZEJ, NIE MA MNIE NA OŁTARZU PODCZAS NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. DLATEGO JESZCZE RAZ ZWRACAM SIĘ DO WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW NA ŚWIECIE: KAPŁAN  TYLKO I WYŁĄCZNIE MUSI TRWAĆ W CZYSTOŚCI I ODDANY MNIE, JEZUSOWI. POZOSTAŁYCH WYRZUCĘ I WTRĄCĘ DO PIEKŁA, GDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW. 

KAPŁANI! MOI ŚWIĘCI SŁUDZY! ZOSTAŃCIE W POKORZE W SWOJEJ CODZIENNEJ MODLITWIE I ODDANI MI DO KOŃCA, A BĘDZIECIE WYWYŻSZENI I NAJBLIŻSI MOJEMU OBOLAŁEMU SERCU. MOJE DZIECI! CIERPIĘ BARDZO, A PRZECIEŻ ODDAŁEM ZA WAS SWOJE ŻYCIE, ABYŚCIE WY MIELI ŻYCIE WIECZNE. MOI KAPŁANI! WRÓĆCIE DO MNIE I BŁAGAJCIE O PRZEBACZENIE, A JA WAM TO WYBACZĘ, ALE NIE MOŻECIE ZWLEKAĆ, BO ŻNIWO DOJRZAŁO DO ZBIORÓW. PLEWY ODRZUCĘ I NIE BĘDZIE DLA NICH RATUNKU, BO CZAS JEST BARDZO SKRÓCONY I BLISKI MOJEMU POWTÓRNEMU PRZYJŚCIU. NIEBO POŁĄCZY SIĘ Z ZIEMIĄ I ZEJDZIE DO WAS NOWE KRÓLESTWO BOŻE. I OBIECUJĘ, ŻE NIE BĘDZIECIE JUŻ, DZIECI MOJE, CIERPIEĆ. WSZYSTKIM JESTEM GOTOWY WYBACZYĆ, NAWET TYM MŁODYM OSOBOM – "NIBY SZAFARZOM" KOMUNII ŚWIĘTEJ, ALE NIECH BŁAGAJĄ O LITOŚĆ I NIECH NIE DOTYKAJĄ WIĘCEJ MOJEGO KONSEKROWANEGO I PRZEZ TO KRZYŻOWANEGO POWTÓRNIE CIAŁA. DZIECI POLSKIE, KTÓRE POJECHAŁY NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – POSŁAŁEM WAS DO PORTUGALII, ABYŚCIE DAWAŁY ŚWIADECTWO RESZTEK WIARY, KTÓRA POZOSTAŁA W WASZYM NARODZIE. WIELU Z WAS TEŻ ULEGŁO TYM TRENDOM NIBY NOWOCZESNOŚCI KOŚCIOŁA. BĄDŹCIE MĄDRE I NIE ULEGAJCIE TEMU. POWIEDZIANO WAM: PODĄŻAJCIE ZA SWOIMI MARZENIAMI, A JA WAM MÓWIĘ: PODĄŻAJCIE MOIMI ŚLADAMI CHRYSTUSA. ALE WIELU Z WAS DZIĘKUJĘ ZA ODWAGĘ I ŚWIADECTWA, I NADAL TRWAJCIE PRZY MNIE Z WIARĄ.

DO KOŚCIOŁÓW:  WE FRANCJI, W NIEMCZECH, W ANGLII, W IRLANDII, W BUŁGARII, W CZECHACH, NA WĘGRZECH, W DANII, W AUSTRII, W SZWECJI, W SZWAJCARII...

NAWRACAJCIE SIĘ I ŚPIEWAJCIE CHWAŁĘ SWEMU PANU, BO JESTEŚCIE TAK BARDZO ODDALONE OD SWEGO BOGA. TWÓRZCIE MAŁE TRZÓDKI I MÓDLCIE SIĘ O WASZE OCALENIE NARODÓW, BO KARA ZA OBRAŻANIE BOGA MUSI PRZYJŚĆ I WYLAĆ NA WAS KIELICH GORYCZY. MODLITWA MOŻE WŚRÓD TYCH MAŁYCH TRZÓDEK OCALIĆ CHOĆ CZĘŚĆ WASZYCH RODAKÓW. PAN BÓG KOCHA WAS WSZYSTKICH, JEDNAK JEGO SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST PONAD MIŁOSIERDZIE, Z KTÓRYM WCIĄŻ PRZYCHODZI DO WAS. WALCZCIE O PRZETRWANIE WIARY, CZYŻ NIE PAMIĘTACIE WASZYCH ŚWIĘTYCH, KTÓRZY CHODZILI PO WASZYCH ZIEMIACH? ZWRACAJCIE SIĘ DO NICH W MODLITWACH WSTAWIENNICZYCH.

DO KOŚCIOŁA W AFRYCE

AFRYKO! DUŻO CIERPISZ, BO MOŻNI TEGO ŚWIATA O TOBIE ZAPOMNIELI (głód), WIELE DZIECI ZOSTAŁO SKRZYWDZONYCH W RÓŻNORAKI SPOSÓB I POPRZEZ PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA I INNE EKSPERYMENTY. KOŚCIELE W AFRYCE, NAŚLADUJCIE PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJAN W POLSCE I TAŃCE PRZY BĘBNACH NIECH ZGINĄ Z WASZYCH OŁTARZY. CISZA I SPOKÓJ I KONTEMPLACJA SĄ MI MIŁE PODCZAS OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ.

DO KOŚCIOŁA W USA

ZBLIŻA SIĘ DUŻA KARA DLA USA (czyżby pożar i ofiary śmiertelne na Hawajach to początek tej kary?)  ZA ŹRÓDŁO NIENAWIŚCI WIELU NARODÓW, BO STĄD WŁAŚNIE POCHODZI WIELKA PYCHA TEGO NARODU, KTÓRY CHCIAŁBY DYKTOWAĆ WARUNKI KRAJOM SŁABIEJ ROZWINIĘTYM, A TAKŻE TOBIE POLSKO! 

NARODZIE POLSKI! LEŻYCIE DOKŁADNIE W ŚRODKU JADOWITYCH ŻMIJ, KTÓRE OTACZAJĄ WAS OD WSCHODU I ZACHODU. MUSICIE BYĆ ROZTROPNI I UWAŻNI, BO ŻMIJE POŁĄCZĄ SWÓJ ŚMIERTELNY JAD I ZECHCĄ CIĘ ZAATAKOWAĆ. JESTEŚCIE  W DUŻYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE, A JEDYNYM WASZYM PRZYJACIELEM JESTEM JA – JEZUS CHRYSTUS I MOJA MATKA MARYJA. WOBEC TEGO JADU MY ZWYCIĘŻYMY, BO JA - JEZUS CHRYSTUS - WIEM, DZIECI, O CO WALCZYCIE RAZEM Z MOJĄ UKOCHANĄ MATKĄ.

WASZ JEZUS – ZWYCIĘZCA PIEKŁA I SZATANA

 

 

1 września 2023 r.,   1 piątek miesiąca godz., 15

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – KRÓLOWEJ POKOJU

W LITANII LORETAŃSKIEJ MACIE, KOCHANE DZIECI, BOŻE WEZWANIE DO KRÓLOWEJ POKOJU, I ZOSTAWIŁEM WAM MATKĘ BOŻĄ, ABY MIAŁA MOC WSTAWIENNICZĄ W WASZYCH MODLITWACH O POKÓJ NA ŚWIECIE I W POSZCZEGÓLNYCH NARODACH. WIELU LUDZI ZLEKCEWAŻYŁO TĘ MOŻLIWOŚĆ ZWRACANIA SIĘ DO KRÓLOWEJ POKOJU O POKÓJ NA WASZEJ PLANECIE ZIEMI. NAWET MOI NASTĘPCY PIOTRA W RZYMIE NIE WYPEŁNILI W PEŁNI TEGO ZADANIA, ABY ZAWIERZYĆ PEWNE NARODY NIEPOKALANEMU SERCU MATKI BOŻEJ. STĄD MACIE TERAZ TAKĄ WOJNĘ NA ŚWIECIE, BO NIE POSŁUCHANO MOJEJ MATKI, GDY PRZYCHODZIŁA DO MOICH DZIECI, ABY OSTRZEC ICH PRZED GROŻĄCĄ WOJNĄ NA ŚWIECIE. LEKCEWAŻENIE SŁOWA BOŻEGO POWODUJE KONSEKWENCJE NIE Z WINY BOGA, LECZ SAMI LUDZIE ŚCIĄGAJĄ TO NIESZCZĘŚCIE NA ŚWIAT.

MÓDLCIE SIĘ, DZIECI, W TYM MIESIĄCU WRZEŚNIU DO MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE, BO ONA TAKŻE PRZYSZŁA DO WAS, ABY OSTRZEC WAS PRZED GŁODEM I NIEURODZAJAMI WYNIKAJĄCYCH Z GRZECHU CZŁOWIEKA. MÓWIŁA WAM, ABY PRZESTRZEGAĆ DNIA ŚWIĘTEGO NIEDZIELI I UCZESTNICZYĆ W KAŻDEJ NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII. KAŻDE ZANIEDBYWANIE I LEKCEWAŻENIE ŚWIĘTA USTANOWIONEGO PRZEZ KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY NAPEŁNIA MNIE WIELKIM SMUTKIEM, KIEDY MOJE DZIECI PĘDZA PO GALERIACH I ZAPOMINAJĄ, ŻE JA NA NICH CZEKAM W NAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE, KTÓRĄ WAM ZOSTAWIŁEM. MATKA BOŻA WZYWAŁA WAS W LA SALETTE, ABYŚCIE NIE PRZEKLINALI I NIE BLUŹNILI JEDEN PRZECIW DRUGIEMU I PRZECIWKO SAMEMU BOGU. PROSIŁA WAS O POKUTĘ I NAWRÓCENIE, I JA TO SAMO POWTARZAM DO WAS W TYCH PRZESŁANIACH, ABYŚCIE NIE MARNOWALI CZASU, BO MOJE PRZYJŚCIE JEST BLISKIE. PORZUĆCIE MARNOŚCI TEGO ŚWIATA, CZYŻ NIE WIDZICIE, JAK TERAZ WZBUDZIŁY SIĘ WICHRY I ULEWY, BO CAŁE NIEBO PŁACZE NAD WASZYMI OPORNOŚCIAMI W NAWRÓCENIACH. 

WIELU JUŻ ZAPOMNIAŁO, ŻE SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA JEST WIELKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DANYM WAM OD BOGA OJCA, CUDZOŁOŻYCIE ŻYJĄC W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH. JESTEŚCIE JAK SODOMICI, KTÓRZY NIE POTRZEBUJĄ TEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I UWAŻAJĄ, ŻE TAKIE ZWIĄZKI MUSZĄ SIĘ DOTRZEĆ PRZEZ KILKA LAT, A CO BĘDZIE ZA CHWILĘ WY NIE WIECIE. SĄDZICIE, ŻE TAKIE ZWIĄZKI "NA PRÓBĘ" PODOBAJĄ SIĘ PANU BOGU? – OTÓŻ BRZYDZI SIĘ BÓG TAKIMI WASZYMI LUDZKIMI WYRACHOWANIAMI. CZYŻ ZNACIE DZIEŃ, KTÓRY MOŻE WAS ZASTAĆ W TAKIM GRZECHU CUDZOŁÓSTWA? NIE ZNACIE, BO PLAN BOŻY JEST WŁAŚNIE W PRZYŚPIESZONEJ REALIZACJI. NIE MACIE JUŻ CZASU, ABY TO ODWLEKAĆ, BO PALEC BOŻY WAS DOSIĘGNIE I POUMIERACIE W GRZECHU NIECZYSTOŚCI I NIESZANOWANIA PRAWA BOŻEGO. 

MOJE KOCHANE BOŻE DZIECI! TERAZ ZNOWU BĘDĄ WAS CHCIELI POGRĄŻYĆ W NOWYCH ZARAZACH I PRZEZ TO WPROWADZIĆ OGRANICZENIA WOLNOŚCI CZŁOWIEKA. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA TO JEGO WYBÓR - CZY MA PRZYJĄĆ LEKARSTWO OD PANA BOGA, CZY TEŻ ZAAPLIKOWAĆ SOBIE NASTĘPNĄ TRUCIZNĘ, WYMYŚLONĄ PRZEZ SZATAŃSKI PLAN ZMNIEJSZENIA WASZEJ POPULACJI, ALE DLA BOGA ZNISZCZENIA JEGO DZIECI, KTÓRYM PODAROWAŁ ŻYCIE WIECZNE. DZIECI, UCIEKAJCIE OD TEGO ZAMIERZONEGO ZGŁADZENIA LUDZKOŚCI I ZAUFAJCIE MNIE - JEZUSOWI, KTÓRY MA DLA WAS LEKARSTWO W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. NIE ZANIEDBUJCIE TEGO WIELKIEGO DARU LECZENIA DUSZY I CIAŁA I PAMIĘTAJCIE, ŻE SILNA WIARA JEST W STANIE POKONAĆ KAŻDĄ CHOROBĘ WYMYŚLONĄ PRZEZ CZŁOWIEKA. 

DO NARODU POLSKIEGO! 

WASZE WYBORY ZOSTANĄ PRZEŁOŻONE PRZEZ NIEOCZEKIWANE ZDARZENIE WYNIKAJĄCE Z PLANU BOŻEGO, ABY WAS OSZCZĘDZIĆ PRZED DALSZYMI KONSEKWENCJAMI NISZCZENIA MOICH DZIECI BOŻYCH. MÓDLCIE SIĘ, DZIECI, DO KRÓLOWEJ POKOJU O BEZPIECZEŃSTWO DLA WASZEGO KRAJU I O POKÓJ NA ŚWIECIE. 

TWOJE LISTY ODBIŁY SIĘ TERAZ ECHEM WPROWADZENIA JEDNEJ DATY ŚWIĄT WG KALENDARZA WASZEGO NARODU. (https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/3098992,prawoslawne-boze-narodzenie-wedlug-kalendarza-julianskiego-poprzedzilo-je-wigilijne-czuwanie

fragment artykułu: Spora część prawosławnych obchodzi Boże Narodzenie 25 grudnia: m.in. Grecy, Bułgarzy. Coraz częściej tę datę wybierają także Ukraińcy, ze względu na chęć odcięcia się od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, popierającej agresję na Ukrainę.) TO PEWIEN SUKCES, KTÓRY JEST WG PLANU BOŻEGO, ALE INNE NASZE PRAGNIENIA NIE ZOSTANĄ TAK SZYBKO OSIĄGNIĘTE. DOPIERO PO OSTRZEŻENIU WIELE SIĘ ZMIENI W MOIM KOŚCIELE, BO WIELU UWIERZY, GDY ZOBACZY SWOJĄ NAGOŚĆ I GRZESZNOŚĆ W OBLICZU BOGA.

DO KOŚCIOŁA  KANADZIE!  

UTWÓRZCIE MAŁĄ RESZTĘ W KOŚCIELE, ABY GO RATOWAĆ I MODLIĆ SIĘ, DZIECI, O MĄDROŚĆ DLA WASZYCH RZĄDZĄCYCH, BO ONI CHCĄ BARDZO OGRANICZYĆ WAM WOLNOŚĆ I NARZUCIĆ SIŁĄ SZCZEPIENIA. TERAZ PRZYSZEDŁ CZAS DLA DZIECI POLSKICH, BY WRACAŁY DO OJCZYZNY, BO JA WAS OCHRONIĘ I PRZYRZEKAM, ŻE TUTAJ BĘDZIECIE BEZPIECZNE BO ZATRZYMAM PLAN OPRAWCÓW, KTÓRZY CHCĄ TUTAJ WYWOŁAĆ NIEPOKÓJ I WAS MOCNO POGRĄŻYĆ W BIEDZIE. JA, JEZUS CHRYSTUS – KRÓL PRZYSZŁY POLSKI - OSŁONIĘ WAS, A RZĄDZĄCYM WYMIERZĘ KARĘ TAK MOCNĄ, ŻE MĄŻ WALECZNY BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ OBJĘCIA WŁADZY. 

DZISIAJ PRZYSZŁAŚ ZE SWOJĄ WNUCZKĄ... O! JAK KOCHAM DZIECI, KTÓRE PRZYCHODZĄ DO MNIE...(tekst prywatny). JESTEM PRZESZCZĘŚLIWY, GDY MAŁE SERCA POTRAFIĄ MNIE TAK POCIESZYĆ. CZEKAM NA WAS Z UTĘSKINIENIEM, I NIE ZABRANIAJCIE MOIM DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE. BŁOGOSŁAWIĘ TWOJEJ RODZINIE, BLOGOWI, KTÓRY PROWADZI MÓJ UMIŁOWANY UCZEŃ MATEUSZ, ORAZ CAŁEMU NARODOWI POLSKIEMU - TAKŻE PRZEBYWAJĄCYM ZAGRANICĄ I CAŁEMU ŚWIATU. W IMIĘ OJCA I MNIE JEZUSA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN

JEZUS, KTÓRY OTWIERA SERCE DLA SWOICH WSZYSTKICH BOŻYCH DZIECI, A SZCZEGÓLNIE DLA MALUCZKICH

 

 

 

6.10.2023 r.,   1. piątek miesiąca,  godz. 15 

WYSPA RODOS

MOJE KOCHANE DZIECKO! CHOCIAŻ JESTEŚ PONAD 2 TYS. KM OD SWOJEJ OJCZYZNY – POLSKI, OD TABERNAKULUM, GDZIE MNIE NAWIEDZASZ W TYM KOŚCIELE, JA JESTEM WCIĄŻ PRZY TOBIE I CHRONIĘ CIEBIE I TWOJEGO MĘŻA. JESTEŚ TUTAJ ŚWIADKIEM, JAK ŚWIAT BARDZO ODSZEDŁ OD WIARY I NA TEJ WYSPIE DZIEJE SIĘ WIELE ROZPUSTY I ZGORSZENIA. (Pamiątki w sklepach pełne gadżetów erotycznych). KOBIETY NA PLAŻY OBNAŻAJĄ SWOJE PIERSI I JUŻ NIKT IM NIE ZWRACA UWAGI, ŻE GORSZĄ DZIECI I SĄ ICH SIEDLISKIEM GRZECHU. ICH CIAŁO JEST DLA NICH NAJWAŻNIEJSZE, BO OBNAŻAJĄ JE, A ICH MĘŻCZYŹNI NIE MAJĄ NIC PRZECIWKO TEMU. TO ŚWIADCZY, ŻE ICH NIE KOCHAJĄ, BO POZWALAJĄ ICH CIAŁO POKAZYWAĆ INNYM, A PRZECIEŻ PODCZAS ZAWARTEGO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA SĄ JEDNYM CIAŁEM I JEDNĄ DUSZĄ POŁĄCZONĄ NIEROZERWALNIE. WIELU Z NICH TEGO NIE ROZUMIE, BO ŻYJĄ W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH I SUMIENIE IM TEGO NIE WYRZUCA, ŻE POSTĘPUJĄ NIEMORALNIE. 

KAŻDY CZŁOWIEK MUSI COŚ WYCIERPIEĆ ZANIM DOZNA ŻYCIA WIECZNEGO... (Długi prywatny tekst do członka rodziny).

MOJE BOŻE DZIECI! WKRÓTCE NASTĄPI ZWROT W WASZEJ WOLNOŚCI, JAKĄ ZNACIE DOTYCHCZAS.  MUSICIE NIE ZWLEKAĆ W PRZYGOTOWANIU DUSZ, BO ZABRAKNIE WAM KAPŁANÓW, ABYŚCIE MOGLI SIĘ WYSPOWIADAĆ. JESZCZE RAZ POWTARZAM: WASZE WYBORY BĘDĄ PRZESUNIĘTE PRZEZ NAGŁE ZJAWISKO, KTÓRE ZBLIŻA SIĘ DO POLSKI. WY, DZIECI, BĘDZIECIE W TYM CZASIE BEZPIECZNE I OSŁONIĘTE PŁASZCZEM MOJEJ MATKI – MARYI. ZROZUMIECIE TO, JAK TO NASTĄPI, I TYLKO TYLE MOGĘ WAM NA RAZIE POWIEDZIEĆ NA TEN TEMAT. MIEJCIE USZY I OCZY SZEROKO OTWARTE NA TO, CO SIĘ WYDARZY, I NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE JA - WASZ JEZUS - NIGDY WAS NIE OPUSZCZĘ. MOCNI W WIERZE, SILNI DUCHEM I NIEUSTRASZENI W TYM, CO ZOBACZYCIE WKRÓTCE. ZOSTAWCIE WSZYSTKIE NIEMOŻNOŚCI I KŁOPOTY POZA WASZĄ DUCHOWOŚCIĄ I OCZEKUJCIE OSTRZEŻENIA, KTÓRE, DROGA MAŁGOSIU, JEST JUŻ BLISKIE. 

WULKAN KOŁO NEAPOLU NAROBI WIELE ZAMIESZANIA W LOTACH SAMOLOTÓW, ALE TO PRZESUWAM NA CZAS, KIEDY TY WRÓCISZ DO OJCZYZNY. CO DO LISTÓW, ZOSTAW JE WSZYSTKIE, A JA WSKAŻĘ CI MIEJSCA PRZEZ TE OSTATNIE TWOJE DNI POBYTU, I NIE ZWAŻAJ NA ŻADNE ZWIĄZANE Z TYM KONSEKWENCJE. NIC CI NIE GROZI POZA MOJĄ OPIEKĄ W TEJ NASTĘPNEJ MISJI. NIE MUSIAŁAŚ WYJEŻDŻAĆ NA WYCIECZKĘ, ABYŚ OSTRZEGŁA WYSPĘ RODOS, ABY JEJ LUDNOŚĆ SIĘ NAWRÓCIŁA.

WASZ JEZUS, KTÓRY CIERPI, GDY PATRZY TERAZ NA ZACHOWANIE LUDNOŚCI NA TEJ WYSPIE I W WIELU INNYCH MIEJSCACH ŚWIATA

 

 

 

 

3.XI.2023 r., pierwszy piątek miesiąca, godz 15:45

DZISIAJ, DZIECKO MOJE, W GODZINIE MIŁOSIERDZIA BYŁAŚ ZE MNĄ NA KRZYŻU I BARDZO CIERPIAŁAŚ. WIEM O TYM – GDY LEKARZ USUWAŁ ZĘBA TWOJEJ WNUCZCE, TY BYŁAŚ ZE MNĄ. O 15:00 WYPOWIEDZIAŁAŚ SŁOWA: "O KRWI I WODO, KTÓRAŚ WYTRYSNĘŁA Z NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO  JAKO ZDRÓJ MIŁOSIERDZIA DLA NAS – UFAM TOBIE!" POMIMO, ŻE NIE MOGŁAŚ BYĆ W TEJ GODZINIE ZE MNĄ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, JA BYŁEM Z WAMI. JEDNOCZYŁYŚCIE SIĘ WE DWIE ZE MNĄ W MOIM UMIERANIU NA KRZYŻU ZA DUSZE CZYŚĆCOWE. ZAWSZE, GDY KOGOŚ WYPROWADZAM Z CZYŚĆCA, TO POTRZEBUJE NIE TYLKO MODLITWY, ALE I OFIARY, KTÓRĄ MI PODAROWAŁYŚCIE. TO JA, JEZUS CHRYSTUS, PRZENIOSŁEM WASZĄ WIZYTĘ DOKŁADNIE NA TĄ GODZINĘ MOJEJ ŚMIERCI. 

MOJE DROGIE DZIECI! SMUTNY TO CZAS DLA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO, KIEDY NARUSZA SIĘ W NIM DOKTRYNĘ, KTÓRA PRZEZ WIEKI BYŁA OCZYWISTA I ZNANA I UZNAWANA PRZEZ LUDZI WIERZĄCYCH. Z NIEDOWIERZANIEM PATRZYCIE NA TO, JAK ŚWIAT UPADŁ I TAK MAŁO DZIECI WYZNAJE MOJĄ ŚMIERĆ ZA ODKUPIENIE WASZYCH GRZECHÓW. JA, DZIECI, PATRZĘ NA WAS Z KRZYŻA I CI, KTÓRZY TERAZ ZE MNĄ CIERPIĄ, WIDZĄ TEŻ CO DZIEJE SIĘ Z MOIM ZABIJANYM POWTÓRNIE CIAŁEM I KRWIĄ NA OŁTARZACH. DO MOJEGO I WASZEGO KOŚCIOŁA CHCĄ WPROWADZIĆ GRZESZNIKÓW ŻYJĄCYCH W CUDZOŁÓSTWIE JAKO COŚ NORMALNEGO I NIBY Z MOJEJ STRONY MIŁOSIERNEGO.  TO NIEPRAWDA, ABYM BYŁ Z TEGO ZADOWOLONY I ŻE USTA ROZPUSTNIKÓW BĘDĄ KARMIĆ SIĘ MOIM ŚWIĘTYM CIAŁEM, A JA TO AKCEPTUJĘ.  TO JEST JEDNO Z WIELU KŁAMSTW, KTÓRE CHCĄ WAM NARZUCIĆ I POKAZAĆ, ŻE JA Z TEGO POWODU NIE CIERPIĘ.

OBSERWUJECIE TERAZ, JAK BARDZO BÓG OJCIEC WYMIERZA KARĘ ZA GRZECHY, GDY HURAGANY WEZBRAŁY SWOJĄ NIECODZIENNĄ MOCĄ, GDY WODA MORZA ZALEWA LĄDY, GDY ZIEMIA SIĘ TRZĘSIE, A WOJNA ROZSZERZA SIĘ NA CAŁY ŚWIAT. TYLKO GŁUPCY TEGO NIE ZAUWAŻAJĄ I SADZĄ, ŻE TO TYLKO CZŁOWIEK TO WSZYSTKO POWODUJE. TAK, W DUŻEJ MIERZE CZŁOWIEK TEŻ SAM NA SIEBIE ZESŁAŁ TĄ KARĘ SWOIM NIEROZTROPNYM POSTĘPOWANIEM, ALE TERAZ TO PAN BÓG MA DECYDUJĄCY GŁOS I JEST TO JEGO DOPUST. KAŻDEGO DNIA BĘDZIE CORAZ GORZEJ I ŚWIAT OGARNIE WIELKI CHAOS, A LUDZIE BEZ WIARY WE MNIE NIE ZROZUMIEJĄ TEGO, CO SIĘ DZIEJE, AŻ DO SAMEGO KOŃCA WYMIERZANIA KARY PRZEZ BOGA OJCA. ZNAJDĄ TYLKO JEDNĄ PRZYCZYNĘ TEJ TRAGEDII – CZŁOWIEKA ("ocieplenie klimatu"), ALE NIE ZROZUMIEJĄ, ŻE JEST TO WŁAŚNIE KARA ZA GRZECHY TEGO OPORNEGO, ZACIETRZEWIONEGO O TWARDYM KARKU CZŁOWIEKA BEZ WARY W BOGA OJCA TRÓJCY JEDYNEGO. 

JA, JEZUS, STARAŁEM SIĘ WAS PRZYGOTOWAĆ PRZEZ TE 10 LAT PRZEZ MOJĄ SŁUŻEBNICĘ MAŁGORZATĘ NA TEN CZAS, KTÓRY SIĘ WYPEŁNIA. JEDNI SKORZYSTALI Z TYCH NAPOMNIEŃ I SIĘ NAWRÓCILI, INNI JESZCZE BARDZIEJ ODESZLI OD BOGA NIE AKCEPTUJĄC MOICH SŁÓW PRZEKAZYWANYCH WAM WŁAŚNIE Z MOJEGO MIŁOSIERDZIA. MIŁOSIERDZIE TO NIE JEST AKCEPTOWANIE WASZYCH GRZECHÓW, A WYCIĄGANIE PRZEZE MNIE RĘKI, ABYŚCIE SIĘ NAWRÓCILI I PODĄŻALI DROGĄ PRAWDY. DLA WIELU PRAWDA JEST TRUDNA DO PRZYJĘCIA I WCIĄŻ ZNAJDĄ SPOSÓB, ABY USPRAWIEDLIWIAĆ SWOJĄ GRZESZNOŚĆ. NAWET UWAŻAJĄ, ŻE PO ŚMIERCI JEST CZAS, KIEDY POWIEDZĄ BOGU SWOJE TAK. TO ICH ZŁE WYOBRAŻENIE, BO TO NIE TAK WYGLĄDA MIŁOSIERDZIE BOGA, BO JUŻ TUTAJ NA ZIEMII ZAPRACOWUJECIE NA TO, CO PO ŚMIERCI OD NAS OTRZYMACIE. JEDYNIE OSOBY, KTÓRE TRAFIĄ DO CZYŚĆCA, MAJĄ JESZCZE SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO OSÓB ŚWIĘTYCH W NIEBIE PO WYPEŁNIENIU MĘKI CZYŚĆCOWEJ DO NAS DOŁĄCZYĆ. JEDAK CI, CO TRAFIAJĄ DO PIEKŁA, NIGDY NIE MOGĄ LICZYĆ NA MIŁOSIERDZIE BOŻE. ZAUWAŻCIE, ŻE BYŁOBY TO WIELKĄ NIESPRAWIEDLIWOŚCIĄ, ABY KAŻDY GRZESZNIK JESZCZE PO ŚMIERCI LICZYŁ NA MIŁOSIERDZIE BOŻE. A TERAZ MOJE DZIECI SĄ WPROWADZANE W BŁĄD PRZEZ UCHWALENIA SYNODU DAJĄCE IM PRZYZWOLENIE GRZECHU NIBY WYNIKAJĄCY Z MOJEGO MIŁOSIERDZIA. 

TE DZIECI WIERZĄCE, KTÓRE OBECNIE IDĄ ZE MNĄ NA KRZYŻ, CIERPIĄ I PRZYJMUJĄ TEN KRZYŻ JAKO MÓJ DAR DLA NICH I W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WEJDĄ DO NIEBA I BĘDĄ SIĘ RADOWAŁY RAZEM Z NAMI W NIEBIE. NIEKTÓRZY Z WAS, KTÓRZY WIERZĄ, LECZ NIE ZA BARDZO CHCIELI PRZYJMOWAĆ MÓJ KRZYŻ, W WIĘKSZOŚCI POZOSTANĄ, ABY PROWADZIĆ NADAL MÓJ KOŚCIÓŁ PIELGRZYMUJĄCY NA ZIEMI. BĘDZIE IM CZĘSTO CIĘŻKO I BĘDĄ ZAZDROŚCILI UMARŁYM, BO ŻYCIE NA OCZYSZCZONEJ ZIEMI BĘDZIE DLA WIELU BARDZO WYCZERPUJĄCE I TRUDNE. NIE POTRWA TO JEDNAK DŁUGO, BO DLA MOICH DZIECI SKRÓCIŁEM TEN CZAS JAK OBIECYWAŁEM I CO NAPISANE W PIŚMIE ŚWIĘTYM.

WOJNA SIĘ ROZPRZESTRZENI DO TEGO STOPNIA, ŻE W KOŃCU NIKT NIE BĘDZIE WIEDZIAŁ, KTO JEST JEGO WROGIEM, A KTO PRZYJACIELEM. POMIMO TEGO, ŻE DO WOJNY WŁĄCZAJĄ SIĘ INNE NARODY I PODSYCAJĄ KONFLIKTY DOSTARCZAJĄC BRONI, TO MOŻNI TEGO ŚWIATA JUŻ NIE REAGUJĄ. PATRZĄ NA TO Z BOKU I ZACIERAJĄ RĘCE, ŻE ICH PLAN JEST REALIZOWANY. LUDNOŚĆ MA BYĆ ZNIEWOLONA, UZALEŻNIONA ZUPEŁNIE OD NICH I POZBAWIONA ŚRODKÓW DO ŻYCIA. CI, CO PRZYSTANĄ NA ICH WARUNKI, BĘDĄ MOGLI ŻYĆ W MIARĘ NORMALNIE, ALE INNYM MOIM DZIECIOM ZABRAKNIE POŻYWIENIA I NORMALNOŚCI, BO WYBIORĄ MNIE - JEZUSA. DZIECI, BĘDZIECIE MIELI TRUDNE WYBORY, I ALBO POWIECIE "NIE" ZŁU, ALBO WYBIERZECIE MNIE Z  TYMI NIEWYGODAMI. PAMIĘTAJCIE, TE TRUDY BĘDĄ KRÓTKIE, BO BÓG OJCIEC NIE BĘDZIE PATRZAŁ DŁUGO NA WASZE CIERPIENIE I BĘDZIE CHCIAŁ UKARAĆ TYCH NIKCZEMNIKÓW, KTÓRZY ZAKŁADAĆ BĘDĄ WAM KAJDANY. DUCH ŚWIĘTY BĘDZIE WAS PROWADZIŁ I PODPOWIADAŁ, CO MACIE MÓWIĆ W SĄDACH I URZĘDACH, I KAŻDE SŁOWO BĘDZIE POCHODZIŁO ODE MNIE. NIE ZATRWAŻAJCIE SERC WASZYCH, BO NAGRODA CZEKA DLA WAS WIELKA. JEST WIELE MIESZKAŃ W NIEBIE, KTÓRE NA WAS CZEKAJĄ.

MOJA POLSKO! JAK JUŻ MÓWIŁEM, WYBORY BĘDĄ POWTÓRZONE, A NIEDŁUGO PRZEKONACIE SIĘ DLACZEGO, BO BÓG OJCIEC ODSUNIE OD WŁADZY WASZYCH CIEMIĘŻYCIELI, A MĄŻ WALECZNY DOJDZIE DO WŁADZY. UWIERZCIE W TO, BO BÓG MA MOC NADPRZYRODZONĄ I TAK WIELKĄ, ŻE JEGO POTĘGA W WASZYM NARODZIE ZWYCIĘŻY. WASZE MODLITWY BYŁY I SĄ WCIĄŻ WYSŁUCHIWANE PRZED TRONEM BOGA OJCA I ZAPANUJE W WASZYM NARODZIE ŁAD I PORZĄDEK , KTÓREGO SIĘ NIE SPODZIEWACIE.

WASZ JEZUS – KRÓL ODWIECZNY, KTÓRY ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ I DA WAM ŻYCIE WIECZNE W PRZYSZŁYM JERUZALEM

 

 

 

1 grudnia 2023 r.  piątek godz. 8:40

WYBIŁA JUŻ GODZINA, KIEDY MOJE DZIECI ROZPOZNAJĄ CZAS, ŻE JEST TO JUŻ OSTATNI MOMENT NA NAWRÓCENIE

MUSICIE MI UFAĆ DO KOŃCA, BO WIDZĘ, ŻE MOJE DZIECI BOŻE SĄDZĄ, ŻE MODLITWY, KTÓRE WAM PODAROWAŁEM, SĄ NIESKUTECZNE. NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO: MÓDLCIE SIĘ, KOCHANE DZIECI, DO SAMEGO KOŃCA - DO MOJEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA. CZYŻ APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA NIE POKAZUJE WAM, JAK BARDZO BĘDĄ TO PRZYKRE DLA WAS CZASY I NIE BYŁO W NIEJ POWIEDZIANE, ŻE TO SIĘ NIE WYPEŁNI? OTÓŻ, MOJE BOŻE DZIECI, WSZYSTKO CO DO JOTY WYPEŁNI SIĘ WG PISMA ŚWIĘTEGO I WY JEDYNIE TYMI MODLITWAMI MOŻECIE ZŁAGODZIĆ PRZEBIEG WASZEGO UCISKU PRZEZ WASZYCH CIEMIĘŻYCIELI. MOŻNI TEGO ŚWIATA CORAZ BARDZIEJ ODKRYWAJĄ SIĘ PRZED WAMI I ODSŁANIAJĄ SWOJĄ NIEWIARĘ WE MNIE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. PROWADZILI WAS DROGĄ KRĘTĄ I ZAKRYWALI PRZED WAMI, JAK BARDZO WAS OSZUKIWALI. 

NARODZIE POLSKI! CZYŻ WY NIE ROZPOZNAJECIE TEGO NA PRZYKŁADZIE WASZYCH RZĄDZĄCYCH? WY, MOI UMIŁOWANI, ZAUFALIŚCIE RZĄDZĄCYM POCHODZĄCYM Z MOJEGO NARODU WYBRANEGO. ALE ONI TAK SAMO POSTĄPILI Z WAMI JAK ZE MNĄ, KTÓREGO WYSŁALI NA KRZYŻ. TERAZ CHCĄ WAS WYDAĆ WHO, ABY MOGLI UMYĆ RĘCE TAK JAK PIŁAT UMYŁ WYDAJĄC MNIE NA ŚMIERĆ I WINĘ PRZEKAZAĆ NA INNYCH RZĄDZĄCYCH ŚWIATEM. MOI UMIŁOWANI POLACY, BĘDZIECIE WYDAWANI NA ŚMIERĆ POPRZEZ PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA I BĘDZIECIE MUSIELI PODJĄĆ WALKĘ PRZED TYM OKRUTNYM ZŁEM. ONI W UKRYCIU WSZYSTKO JUŻ PRZYGOTOWALI, I ANI JEDNI ANI DRUDZY NIE STANĄ W WASZEJ OBRONIE, BO NIGDY MNIE NIE POZNALI I NIE POKOCHALI TAK JAK KOCHAJĄ MNIE BOŻE DZIECI! ONI KOCHAJĄ SWOJE STANOWISKA I DBAJĄ TYLKO O SWOJE RODZINY SĄDZĄC, ŻE TE MAJĄTKI IM NIE PRZEPADNĄ. TE ICH DOBRA PRZEPADNĄ I ZOSTANĄ WYPĘDZENI NA WYGNANIE, ALE NAJBARDZIEJ BOLESNE JEST DLA MNIE TO, ŻE UTRACILI SWOJE DUSZE POPRZEZ BRAK MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO.

MOJE KOCHANE DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA! WZYWAM WAS DO JESZCZE PILNIEJSZEJ MODLITWY W TYCH INTENCJACH, KTÓRE WAM PRZEKAZAŁEM ORAZ MÓDLCIE SIĘ O POKÓJ, KTÓRY W KAŻDEJ CHWILI ZAKŁÓCI WOJNA WASZE NORMALNE FUNKCJONOWANIE. TERAZ BĘDĄ JUŻ BEZ ŻADNEGO UKRYCIA I MIŁOSIERDZIA KROCZYĆ, ABY WAS UKAMIENOWAĆ I ZABIJAĆ RÓŻNYMI SPOSOBAMI. PRZEWAŻNIE WAS BĘDĄ PRZEŚLADOWAĆ, MOJE BOŻE DZIECI, ALE JA WAM WIELE ZOSTAWIŁEM BRONI MOCNYCH, ABY WAS UCHRONIĆ OD PRZYKRYCH KONSEKWENCJI. CIESZCIE SIĘ, ŻE BÓG OJCIEC BARDZO SKRÓCIŁ CZAS PRZEZ TO, ŻE ZIEMIA OBRACA SIĘ DUŻO SZYBCIEJ I W CIĄGU DNIA BRAKUJE WAM TEGO CZASU I TO ODCZUWACIE.

OSTRZEŻENIE SIĘ BARDZO PRZYBLIŻA I TY, DROGA MAŁGOSIU, DOBRZE WIESZ KIEDY BĘDZIE. JA CI TO, DZIECKO, POKAZAŁEM, I GDY DZIECI DOBRZE CZYTAŁY TE PRZESŁANIA ODE MNIE DO CIEBIE, TO TEŻ POWINNY SIĘ DOMYŚLAĆ KIEDY TO NASTĄPI. GDY TEN SYNOD SIĘ JUŻ ZAKOŃCZY, TO ZROZUMIECIE DOBRZE, ŻE BYŁEM WŚRÓD WAS NA TYM BLOGU, ABY PROWADZIĆ WAS ZE WSKAZÓWKAMI CZASU DO MOJEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA. ŁASKA NA NIEKTÓRYCH Z WAS SPŁYNĘŁA I SIĘ TAKŻE MOŻECIE DOMYŚLAĆ KIEDY TO NASTĄPI. TERAZ TE MIESIĄCE BĘDĄ NAJBARDZIEJ PRZYKRE DLA WAS, I WIELU Z WAS SIĘ POPŁACZE OD WŁASNEJ BEZSILNOŚCI WOBEC WASZEGO RZĄDU I PANUJĄCEJ W NIM PYCHY I ŻĄDZY WŁADZY.

NIE ZABRANIAJCIE, DZIECI, ABYM BYŁ OBECNY WŚRÓD WAS, BO NIEKTÓRZY Z ROZPACZY WYPRĄ SIĘ MNIE SADZĄC, ŻE BĘDZIE LEKKO PRZEZ TO PRZEJŚĆ. NIE TRAĆCIE WIARY I WCIĄŻ MNIE PRZYWOŁUJCIE RAZEM Z MOJĄ DROGĄ MATKĄ - ZAWSZE WAS OKRYJEMY SWOIMI DŁOŃMI MIŁOSIERDZIA I TROSKI O WASZE RODZINY. TRUDNE TO BĘDĄ WASZE WYBORY, ABY ZOSTAĆ ZE MNĄ DO SAMEGO KOŃCA, I JA Z WIELKIM CZASAMI ŻALEM BĘDĘ PATRZAŁ, JAK ODCHODZĄ ODE MNIE DUSZE MI BLISKIE, ODDAJĄC POKŁON ANTYCHRYSTOWI. ZAUWAŻYCIE, ŻE BĘDĄ NAKŁADAĆ NA WAS CIĘŻARY NIE DO UDŹWIGNIĘCIA - TAK JAK NA MNIE NAKŁADALI KRZYŻ, KTÓREGO NIE MOGŁEM JUŻ CHWILAMI DŹWIGAĆ NA KALWARIĘ.

MOJA INTRONIZACJA DOPIERO SIĘ DOKONA, GDY WIELU SIĘ NAWRÓCI PO OSTRZEŻENIU I ROZPOZNA, ŻE TYLKO JA JESTEM PRAWDZIWYM MESJASZEM. GDYBY WASZA HIERARCHIA KOŚCIOŁA POMOGŁA WAM DOKONAĆ DOBRYCH WYBORÓW, POLSKA NIE ZNALAZŁABY SIĘ W TAK ROZPACZLIWEJ SYTUACJI. JEDNAK JA DLA WAS PRZEWIDUJĘ ŚWIATŁO NADZIEI W MĘŻU WALECZNYM, KTÓRY W KOŃCU ZDOBĘDZIE AUTORYTET U WIELU WASZYCH RODAKÓW, GDY GŁÓD W WASZYM KRAJU OSIĄGNIE NIESPODZIEWANY WYMIAR. DZIECI MOJE! NIE MARNUJCIE CZASU, ALE ZDOBĄDŹCIE SIĘ JEDNAK, ABY O TYM POMYŚLEĆ I ZABEZPIECZYĆ SWOJE RODZINY. 

DOBRZE, ŻE PRZECZYTAŁAŚ TĄ KSIĄŻKĘ O ŚW. TERESIE OD DZIECIĄTKA JEZUS, I W TEJ CHWILI MÓWIĘ DO CIEBIE TO, CO DO NIEJ KIEDYŚ POWIEDZIAŁEM, ŻE JESTEM TWOIM KIEROWNIKIEM DUCHOWYM NA TEN CZAS I MOŻESZ WSZYSTKO PUBLIKOWAĆ. KSIĄDZ MAREK NIE MA ODWAGI, A ZDOBĘDZIE JĄ DOPIERO PO OSTRZEŻENIU, BO TO CZŁOWIEK SŁABY O MAŁEJ WIERZE. CELOWO POKAZAŁEM CI, JAK ŚW. TERESA PRZYJĘŁA PODWÓJNĄ HOSTIĘ ŚW. I TAK BARDZO TO DOCENIŁA, ŻE TO COŚ NADPRZYRODZONEGO. OBDAROWAŁEM CIĘ HOJNIEJ, I DLATEGO TERAZ PO CZASIE PRÓBY, GDY NIE ODSTĄPIŁAŚ OD TAJEMNICY CI ZADANEJ, ZWALNIAM CIĘ, MOJE DZIECKO, Z TEGO. WIEM, ILE JUŻ LAT DO MNIE PRZYCHODZISZ, A NIE JESTEŚ OSOBĄ STANU WOLNEGO, W STANIE ZAKONU, A ZWYKŁĄ MOJĄ WIERNĄ OWCĄ. NIE LĘKAJ SIĘ I ZRÓB, O CO PROSZĘ, BO CZAS NAGLI, A MOJE DZIECI NIE OTRZYMAJĄ TYCH WIADOMOŚCI NA BIEŻĄCO.

TWÓJ JEZUS – OSOBISTY KIEROWNIK DUCHOWY PROWADZĄCY TWOJĄ DUSZĘ DO ZBAWIENIA

 

 

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona! 

 

Źródła:

od 03.01.2014 r. do 08.01.2016 r. - https://dzieckonmp.wordpress.com/
od 22.01.2016 r. do 13.05.2016 r. - https://urbietorbi-apokalipsa.net/
od 13.05.2016 r.  - https://mariusz2015.wordpress.com/