Nowenna do Trójcy Świętej

„Jam Jest, Który Jest, postanowiłem podać kolejny, tym razem specjalny ratunek dla świata. Będzie to specjalna 9 godzinna Nowenna do Trójcy Świętej, o wielkiej, przeogromnej mocy. Prośby proszących o ile zgadzały się będą z Wolą Bożą, na pewno będą wysłuchane i wypełnione. Jest to kolejne, tym razem największe naczynie, dzięki któremu wiele będzie można zyskać specjalnych Łask. Sposób odmawiania jest następujący. Nowennę zaczyna się odmawiać o całej godzinie (np. 7:00 rano) i odmawia się całość Nowenny ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej godziny odmawiania Nowenny. W następnej godzinie (np. 8:00) odmawia się już drugą godzinę Nowenny, itd. Nowenna do Trójcy Świętej składa się z modlitwy wstępnej, modlitwy na każdą poszczególną godzinę, modlitwy na zakończenie, Litanii do Trójcy Św., dziesiątka Różańca, Koronki do Trójcy Świętej.”

Modlitwa wstępna

O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mi Łaskę dobrego, pobożnego odprawienia tej Nowenny. Daj mi Łaskę........., o którą Ciebie pokornie proszę, o ile zgadza się to z Twoją Świętą Wolą. Spraw o Panie, aby Twoja Łaska sprawiła gruntowną przemianę mojego serca. Spraw o Panie, aby moje serce stało się podatne na wszelkie działanie Twojej Świętej Łaski. Spraw o Panie, abym bez szemrania przyjął wszystkie Łaski i Dary, jakie zsyłasz do mojej duszy.

1. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mojej duszy niezwykłą czułość i delikatność, aby stała się ona czuła na najmniejszy powiew Twojej Świętej Łaski. Daj skruchę mojemu sercu oraz sercu (wymień czyjemu sercu). Spraw, o Panie, aby Twa Łaska była stanowcza i dogłębna i aby pewnie poruszyła zatwardziałe serce. Niech Twa Święta Łaska zmiękczy moje serce oraz serce (wymień czyje) i spraw, o Panie, abyśmy ja oraz (kto) stali się poddani działaniu Twojej Świętej Ożywczej Łaski. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

2. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej poruszyć i zmiękczyć Swą Ożywczą Łaską wszystkie serca w całym Kościele św. Daj tyle i takich Łask, aby każdy członek Kościoła stawał się coraz bardziej święty i posłuszny Twojej Świętej Woli. Daj, o Trójco Święta, stosowne Łaski wszystkim kapłanom i biskupom na całym świecie, zwłaszcza w mojej ojczyźnie, diecezji, parafii i spraw, o Panie, aby wszyscy oni przyjęli Twoje Łaski i zechcieli zrealizować wszystkie Twoje plany i zamiary, jakie masz wobec nich. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

3. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej przemienić serca ludzi, którzy dzierżą jakąkolwiek władzę. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby na tyle otwarli oni swoje serca, aby zaczęli podejmować i realizować takie decyzje, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Spraw, o Boże, aby wszyscy ludzie stali się otwartymi na wszelkie działanie Twojej Świętej Ożywczej Łaski. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

4. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daruj Twoim wybranym, widzącym i słyszącym oraz wszelkim duszom uprzywilejowanym, krocie Łask i darów, potrzebnych do realizacji Twojej Świętej Woli. Spraw o Boże Wszechmogący, Mocą Swojej Łaski, aby wszyscy byli jedno i aby dążyli do jedności, miłości, wzajemnego zrozumienia. Spraw o Panie, aby przyjmowali oni wszystkie Dary i Łaski, jakie zechcesz im zesłać i udzielić. Oddal od nich wszelkie złe duchy i spraw, aby zawsze przekazywali Twoją Świętą, niczym nieskażoną Wolę. Broń ich przekazy od jakiegokolwiek wtrącenia szatana, złego ducha. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

5. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, oddal wszelkiego rodzaju złe duchy od (wymień kogo) i spraw Swoją Świętą Odwieczną Wolą, aby odszedł od (wymień kogo) i usunął się i nie dręczył go (jej). Niech padnie na samo dno piekła. Usuń o Panie je z miejsc w których przebywają (podaj z jakiego miejsca). Spraw o Boże w Trójcy Świętej Jedyny, aby już nigdy więcej nie dręczył, ani nie szkodził miejscu w którym przebywa (w jakim miejscu). Daj o Panie dodatkowych Aniołów opiekunów, aby dopomogli w walce ze złymi duchami. Spraw o Panie, aby pomogli oni lepiej chwalić po wieki Twoje Święte Imię. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

6. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeśli się to zgadza z Twoją Świętą Przemożną Wolą, oddal ode mnie, oddal od nas, wszelkie choroby, wojny, kataklizmy, klęski, plagi, itp. Niech Twój Święty Anioł, Wykonawca Twoich Świętych, Sprawiedliwych Wyroków, powstrzyma ich wykonywanie, a gdzie to możliwe, odwoła wszystkie zło, jakie zamierzałeś dopuścić do nas. Pogłębiaj we mnie i w nas cnotę bezgranicznej ufności i miłości, abym mógł tak nimi siać, aby dusze ludzi źle czyniących nawracały się. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

7. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest taka Twoja Święta Wola, to udziel mi tylu i takich specjalnych Łask, o które gdybym nie poprosił, nigdy nikomu nie byłyby udzielone. Ja nie znam tych Łask, zna je nasza kochana Matka, Pani i Królowa, Pośredniczka Wszelkich Łask. Poproś, o Matko Boża, o te Łaski, nazywając je właściwą im nazwą. Spraw o Trójco Święta, aby wszystkie Łaski Boże, jakich będę doznawał, zawsze służyły mnie oraz innym duszom do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

8. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej godzinie ciemności proszę Cię dla mnie i innych o dar pełnego zrozumienia Twojej Świętej Woli i Drogi. Daj mi chęć oraz zdolności, abym zawsze chętnie zgadzał się na wszystko, co jest dobre i owocne dla mojej duszy. Spraw, o Panie, aby rozpaliła się we mnie Twoja Święta Miłość do tego stopnia, aby każda Twa Wola, nawet ta pozornie ciężka, była łatwa do wypełnienia. Stale potęguj we mnie bezgraniczną ufność do tego stopnia, abym swoją postawą mógł zawsze pociągać innych do jak największej świętości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

9. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej ostatniej godzinie Nowenny, proszę Cię o wysłuchanie wszystkich naszych próśb i błagań, jakie do Ciebie zanoszę. Panie, proszę Ciebie zwłaszcza o (wymień prośbę). Jeśli się to nie sprzeciwia Twojej Świętej Woli, to proszę Cię, Trójco Święta, wysłuchaj tej prośby. Dziękuję Ci, o Panie, za wszelkie dobro, doznane z Twojej Woli. Poprzez wieczność nigdy się Tobie nie odpłacę za wszystkie dobro, jakiego doznałem, doznaję i doznam.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Dziękuję Ci o Trójco Święta za ogrom Łask, których doznałem do tej pory. Spraw, abym zawsze dobrze zagospodarowywał wszelkie Łaski, których doznaję, a zwłaszcza Łaski otrzymane dzięki tej Nowennie. Spraw, abym nigdy i nigdzie nie wystąpił przeciwko Twojej Świętej Woli. Amen.Litania do Trójcy Świętej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Trójco Święta stwarzająca świat cały - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Patriarchach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Prorokach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Apostołach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Uczniach wszystkich czasów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Kościele Świętym - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Hierarchii Kościoła Świętego - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Kapłanach Kościoła Świętego - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w ludzie wiernym - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w wybranych dzieciach ostatnich czasów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Św. działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje Święte działanie - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca we wszystkich czasach i wiekach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta pełna miłości i współczucia dla ludzi - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta obdarowująca ludzkość wielkimi Łaskami - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta chroniąca nas przed skutkami naszych złych decyzji - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta posyłająca na pomoc ludzkości zastępy Swoich Niebieskich Aniołów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta ratująca ludzkość przemożnym wstawiennictwem Maryi - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta ratująca ludzkość wstawiennictwem wszystkich Świętych - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta błagająca ludzkość, aby zechciała skorzystać ze zbawienia - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta pragnąca zbawienia wszystkich dusz stworzonych od początku świata - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta, którą kochamy, czcimy, podziwiamy i chwalimy - kocham i wielbię Ciebie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam nasze winy, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Trójco Święta.

P. - Tyś chwałą Twojego ludu wiernego.
W. - Dający zbawienie i życie wieczne.

Módlmy się: Trójco Święta, dziękuję Ci za Łaski udzielone w tej Nowennie. Spraw, bym Je wykorzystał dobrze, według Twojej Świętej Woli, nigdy się Jej nie sprzeciwiając. Najświętsza Trójco, kocham Cię na ile zdołam, tak jak Twoje stworzenie. Pomóż mi kochać Cię ponad wszystko, wielbić i oddawać Ci największą Chwałę. Proszę Cię również o pomoc w realizacji Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Trójcy Świętej

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:
O Trójco Święta, pozwól nieść wszędzie wiarę, nadzieję i miłość.
Na małych paciorkach:
O Trójco Święta, kocham i wielbię Cię, pomóż mi.
Na zakończenie:
3x Bądź uwielbiona i wychwalona Trójco Święta teraz i na wieki.

„Wiele, naprawdę wiele będziecie mogli przez tę Nowennę wyprosić. Jam Jest Bogiem Miłosiernym i Łaskawym. Daję wam wiele szans, abyście mogli się uratować. Jest Moją Świętą Wolą, aby dusza kochała Mnie ze wszystkich sił i możliwości.”