Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

„Nowenna ta jest źródłem wielu Łask. Chcę, aby tę Nowennę odmawiano jako przygotowanie przed Świętem Bożego Narodzenia. Można i trzeba ją odmawiać w okresie Bożego Narodzenia. Nowenna ta jest uniwersalna, gdyż można ją odmawiać przez cały rok. Kto może, niech ją odprawia przed każdym 25 dniem każdego miesiąca. Dam wam w tym czasie naprawdę wiele Łask, gdyż czas, w którym się znajdujecie jest czasem ciężkim i trudnym. Szatan uwija się i porywa liczne dusze na wieczne potępienie. W poszczególnych dniach nowenny są pogrupowane wszystkie dusze według stanu, jaki reprezentują. Miłość Moja jest tak ogromna, że muszę wykorzystać wszystkie możliwe sposoby i środki, aby ratować dusze idące na wieczne męki. Pragnę podać dziś słowa modlitwy, które będą jako Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus. Koronka ta odmawiana przed Świętem Bożego Narodzenia, da wielu duszom krocie Łask Bożych. Będzie ona odmawiana jako jedna z modlitw do nowenny, jaką podyktowałem. Niech nikt z was już się nie trwoży i nie lęka, bo Łaska Boża pomimo waszych win i grzechów, przygotuje was do przeżycia tej końcówki czasu, jaki jeszcze pozostał.

Kolejność odmawiania nowenny jest następująca: modlitwa wstępna, modlitwa na dany dzień nowenny, modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny, litania, dziesiątek Różańca (Tajemnica trzecia Radosna, Narodzenie Pana Jezusa), koronka, modlitwa na zakończenie.

Na rozważanie i gorącą modlitwę błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie.”

 

Modlitwa wstępna

O, Najświętsze, Najsłodsze Dzieciątko Jezus z Nazaretu! Ty Żywy Boże, jako Dziecię zechciałeś zejść na ten nędzny padół ze wspaniałego Nieba. Nikt z ludzi nie dorówna Twojej Świętej Miłości i Twojemu Poświęceniu. Składamy hołd uwielbienia przed Twoim Najświętszym Obliczem - dziecięcym oraz dojrzałym i dziękujemy Ci, Boże, za zadośćuczynienie, jakie złożyłeś za nasze grzechy Swojemu Miłosiernemu Ojcu. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal do Ciebie i bliźnich serca dziś żyjących ludzi.

 

I dzień

Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź głęboką Miłość w naszych sercach oraz sercach hierarchii Katolickiego Kościoła, który stworzyłeś. Najsubtelniejsze Dziecko Świata, narodzone w Betlejemskiej Stajence, a dziś znów cierpiące nawet z rąk wielu hierarchów, rozgrzej Swoją Miłosierną Miłością te serca i skieruj je na wyżyny doskonałości. Mój Boże, spraw, niechaj Mocą Twojego Świętego Ducha Prawdy całkowicie realizują oni Twoją Świętą Wolę i Twoje Drogi.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzbudź nieustraszoną miłość w sercach kapłanów Katolickiego Kościoła. Nieskalane, Słodkie Dziecię narodzone w Betlejemskiej Szopie, a dziś niejednokrotnie cierpiące z powodu niegodnego pełnienia kapłańskiej służby, bądź błogosławione! Kiedy te kapłańskie dusze zostaną odnowione Światłością Świętego Ducha Prawdy, będą śpiewać Najświętszemu hymn dziękczynienia i uwielbienia oraz staną się narzędziem Bożej Miłości i Pokoju.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

Najmilsze, Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź gorliwą Bożą Miłość w sercach wybranych dusz z zakonów męskich i żeńskich Katolickiego Kościoła. Chwała Ci, Słodki Jezusku, narodzony w Betlejemskiej Stajence, a dziś niejednokrotnie cierpiący z powodu grzechów tych wybranych dusz. Żarem Twej Świętej Miłości uwolnij ich od własnych błędów i zła. I tak uzdolnij tych wybrańców, aby promieniując swoją postawą i Bożym Słowem, otworzyli i przeszyli rozdarte, zbuntowane serca biednych grzeszników. Najczulsze Dziecię, spraw, aby te wybrane istoty obdarzone Darami Ducha Świętego po swoim przebóstwieniu godnie pełniły Wolę Bożą do końca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

Najświętsze Dzieciątko Jezus, ogarnij Swoją Miłością serca wybranych dusz - mistyków, którzy przekazują ludziom i Kościołowi prawdziwe, niczym nieskażone przez Szatana Boże Słowa. Umiłowane Dzieciątko Jezus, zawróć te serca z drogi pomyłek. Oby Duch Święty odnowił ich nowym duchem unicestwiając wszelki grzech, gnuśność i moralny bezwład. Oby ci powołani już z odnowionym sercem stali się przykładem dla innych, potrzebujących nawrócenia oraz oby ukazywali niezawodną Drogę ku Doskonałości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

Cudny, Słodki Kwiecie, Najjaśniejsza Gwiazdo - Ukochane Dzieciątko Jezus, cierpiące już od Żłóbka. Spójrz na wierny lud Katolickiego Kościoła. Ci nieraz błądzący frustraci nie oddają Bogu należytej czci. Pochłonięci ułudą tego świata, tkwią w przeciętności, nie rozpoznając czyhających pułapek Szatana. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal w ich sercach prawdziwą Bożą Miłość i spraw, by w Żarze Twojej Miłości wypalił się ich lekkomyślny grzech. Oby w każdym sercu zapłonęły jak słońce: Radość, Pokój, Twoje Błogosławione Łaski.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

VI dzień Najświętsze Dzieciątko Jezus, rozgrzej Ogniem Twej Miłości dusze biednych, zagubionych ludzi oraz tych, którzy błądzą całkowicie w ciemnościach grzechu i niewiedzy. Wstrząśnij też ich zbłąkane serca i umysły Twoim ludzkim, Małym, ale Boskim Wielkim i Gorącym Serduszkiem. Dotknij ich tak Wielką, Wspaniałą Miłością, by uwierzyli, że tylko Ty jesteś, Boże, ich Najwierniejszym Przyjacielem i Obrońcą. Wtedy zrozumieją, że tylko z Tobą, Panie, zakróluje Jedyne Dobro i Prawdziwe Życie. I będą na Wieczność sławić Imię Boga!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

Najwierniejsze Dzieciątko Jezus, przyjdź i rozpal żarem Swej Czystej, Wspaniałej Miłości dusze oziębłe, które są daleko od Katolickiego Kościoła. Ukochane Dzieciątko Jezus, tak bardzo cierpiące w Betlejemskiej Stajence, a dziś tak mocno ranione oziębłością i brakiem ufności, ocal i wskrześ te zlodowaciałe dusze. Jak lodołamacz krusz duchową martwotę serc tych biednych grzeszników. Ześlij takie Dary Ducha Świętego dla wyzwolenia ich z duchowej niemocy, z niewoli grzechu, aby na zawsze zjednoczyły swoje serca z Bożym Sercem i aby modliły się żarliwie o nawrócenie całej ludzkości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

Najdroższe Dzieciątko Jezus, rozpal Twoją Nieskończoną Miłością dusze naszych wszystkich krewnych oraz znajomych - drogich naszemu sercu, a także naszych wrogów. Najmilsze Dzieciątko, któreś tak bardzo cierpiało w Stajence Betlejemskiej, a dziś cierpiące od tych dusz poleconych przeze mnie w modlitwie. Naucz nas wszystkich miłowania nieprzyjaciół. Niech Ogień Miłości Twojego Serca rozgrzeje też te wspomniane, biedne dusze i zniszczy tkwiące w nich zło. Tak, aby wyzwolone od demona złości zostały przeniknięte Bożym Duchem Miłości i promieniowały tą Życiodajną Siłą na swe otoczenie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

Wszechmocne Dzieciątko Jezus, rozjaśnij Twoją Czystą, Potężną Miłością te dusze, które przedstawi Ci dziś Twoja i nasza Święta Matka oraz poleci Ci je Sama. Najczulsze Dzieciątko, spraw, aby nieustannie była pełniona Wola Świętej Trójcy. Oby żar tej Miłości i Moc Ducha Świętego ogarnęły cały Kościół Święty, a zwłaszcza polecone Ci dusze.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 Modlitwa na zakończenie 

Najświętsze Dzieciątko Jezus, Synu Boży, który jesteś Słowem od Początku, który stworzyłeś świat i zostałeś Ukrzyżowany, by na nowo zostało zawarte Przymierze pomiędzy grzesznym światem a Twoim Miłosiernym Ojcem. Narodziłeś się w Betlejemskiej Grocie, jako maleńkie, kruche, zwyczajne Dziecko ukrywające Swój Boski Majestat, niepoznane i nieprzyjęte przez Swoich. Utajony Boże, zawsze byłeś i jesteś Znakiem Sprzeciwu dla zbuntowanego świata. Trudno Cię rozpoznać i zobaczyć także dziś - cierpiącego w Tabernakulum, jako Ofiara Miłości. Boskie Dziecię, uświęć nasze serca tak jak serca ubogich pasterzy w Żłóbku Betlejemskiej Stajenki oraz tak jak serca mędrców szukających Prawdy - poprzez ubóstwo, pokorę, łagodność i kochające oczy.

 

Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

 • Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego, - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, w którego przyjściu poznajemy Miłość Boga Ojca - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, jedyna nasza Drogo do Ojca Przedwiecznego - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przychodzące w Mocy Ducha Świętego - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Odwieczna Światłości - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, dla którego stworzony został cały świat - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Boże Przymierza zawartego z Patriarchami - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Sługo Boży, Emanuelu zapowiadany przez Proroków - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przywołane na ziemię Miłością Maryi - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez Swą Matkę uczczone - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, w pieluszki owinięte - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, w żłóbku położone - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Panieńskimi piersiami nakarmione - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, zachwycone Niepokalanym Sercem Matki - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Błogosławiony Owocu łona Najświętszej Dziewicy - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę Miłości - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Nauczycielu Swojej Matki - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez Aniołów uwielbione - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez pasterzy uczczone - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez gwiazdę wskazane - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, dające radość św. Janowi w łonie Matki - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, błogosławiące św. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Wszechmocny, Uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Światło nocy betlejemskiej - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez mędrców Tajemniczymi Darami uczczone - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez Najśw. Maryję Pannę do Świątyni przyniesione - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez prorokinię Annę uwielbione - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez króla Heroda prześladowane - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, do Egiptu przeniesione - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, pomordowanych młodzianków Koroną Męczeństwa obdarzające - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, z Egiptu do Ziemi Żydowskiej przyprowadzone - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, w Nazarecie wychowane - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, dla wielkiego posłuszeństwa i wszelkich cnót przez każdego ukochane - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, w Świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, z największą radością znalezione - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Światłości Wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, radości śpiewających Aniołów - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przynoszące na ziemię Pokój ludziom dobrej woli - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, nazywane Synem Cieśli - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej Miłości - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, z Miłością przyjmujące wszystkich pasterzy i wszystkich ubogich- kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przyjmujące dary serc Trzech królów i wszystkich narodów - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, zagrożone przez nienawiść "Herodów" wszystkich czasów - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, szukające pokarmu Miłości w naszym domu - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, szukające ciepła i miłości w moim sercu - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, obecne w rodzinach złączonych modlitwą - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, szukające "Symeonów", którzy wezmą Cię w objęcia - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Nadziejo i Pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, przez Twoją ucieczkę do Egiptu Pociecho wygnańców z ojczyzny - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, wzrastające w Łasce u Boga i u ludzi - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Wzorze posłuszeństwa rodzicom - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, miłujące ubóstwo, cichość i pokorę - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Wzorze czystej, radosnej dziecięcej zabawy - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Doskonałe we wszystkich Swoich myślach, słowach i czynach - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, rodzące się w Tajemnicy Ofiary Mszy Świętych na ołtarzach całego świata - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, spragnione wielkiej Miłości kapłanów - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, oddające się nam w Chlebie-Hostii Przenajświętszej - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Sercem Swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, nasza Miłości teraz i na wieki - kocham i wielbię Cię.
 • Najświętsze Dziecię Jezus, Chwało Kościoła teraz i na wieki - kocham i wielbię Cię.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 • Od wszelkiego złego - wybaw nas, Jezu! 
 • Od grzechu każdego- wybaw nas, Jezu!
 • Od nieuszanowania w Kościele - wybaw nas, Jezu!
 • Od gniewu wszelkiego - wybaw nas, Jezu!
 • Od kłamstwa i obłudy - wybaw nas, Jezu!
 • Od złych mów i gorszących przykładów - wybaw nas, Jezu!
 • Od złych nałogów - wybaw nas, Jezu!
 • Przez Wcielenie Twoje - wybaw nas, Jezu!
 • Przez prześladowania i cierpienia Twoje - wybaw nas, Jezu! 
 • My grzeszne dzieci Twoje - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś na nas miłościwie spojrzeć raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, łaskawie przyjąć raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Aby Światło Ewangelii Świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś nas od zepsucia uchronić raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
 • Abyś naszych duszpasterzy Boskim Światłem i Mocą obdarzyć raczył - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Baranku Boży,  który  gładzisz  grzechy  świata, przepuść nam, Najświętsze Dziecię Jezus.

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Najświętsze Dziecię Jezus.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Najświętsze Dziecię Jezus.

 

W - Słowo stało się Ciałem.  

O - I zamieszkało między nami.

 

Módlmy się:

Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się "jak dzieci" czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

1 dziesiątek Różańca Św. - Tajemnica Narodzenia

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Na wstępie: 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach:

Najświętsze Dziecię Jezus siej Bożą Miłość w serce moje i w serca grzesznego ludu. (1x)


Na małych paciorkach:

Najświętsze Dziecię Jezus obudź w nas prawdziwą Bożą Miłość. (10x) 

Na zakończenie:

3 x Najświętsze Dziecię Jezus wyślij mnie na żniwo w Twej apokaliptycznej winnicy.

 

 

 

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/