Nowenna do Bożej Opatrzności

 1. Obiecuję każdemu, kto będzie miał we czci i poważaniu Świętą Bożą Opatrzność pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.
 2. Obiecuję czcicielom łaskę, że chociaż ktoś odmówi jeden raz tę Nowennę w całości, nie zazna ognia piekielnego.
 3. Obiecuję czcicielom Łaskę pomnożenia Bożej Opieki w sferze ducha, przed nadmiernymi atakami i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi.
 4. Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie.
 5. Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę jakiejkolwiek osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą.
 6. Obiecuję stałą opiekę materialną tym osobom, które modlić się będą o opiekę Bożej Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci, co będą się modlić i wstawiać za inne osoby.
 7. Obiecuję czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej, jaka jest wobec nich, a także wobec ich bliskich i znajomych, w intencji których modlić się będą.
 8. Obiecuję wzrost cnót i Życia Bożego u tych, którzy będą się modlili słowami tej nowenny.
 9. Obiecuję wzrost i pomnożenie Łaski Bożej w duszach ludzi, modlących się tymi modlitwami.
 10. Obiecuję nawrócenie się szczególnie zatwardziałych grzeszników
 11. Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych ludzi opętanych i owładniętych.
 12. Obiecuję modlącym się tymi modlitwami, specjalną Łaskę Bożej tzw. Łaskę Niespodzianki.

 

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

 Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień Nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Bożej Opatrzności. Po niej odmawia się jeden dziesiątek różańca, tajemnica Piąta Chwalebna: „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi”. Po niej odmawia się Koronkę do Bożej Opatrzności. Na zakończenie każdego dnia nowenny, odmawia się modlitwę na zakończenie Nowenny do Bożej Opatrzności.

Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Opatrzności, obiecuję specjalną opiekę Bożej Opatrzności i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem i ofiarą.

Drugim sposobem odmawiania nowenny oprócz tradycyjnego, (czyli przez dziewięć kolejnych dni) jest sposób Wielkiej Nowenny. I tak na przykład w całym styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień nowenny itd. Sposób ten da pomnożenie Bożych Łask o 10 000 razy. Wielką Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. Nie dajcie się jemu.

 

Modlitwa wstępna

Bądź uwielbiona Boża Opatrzności we wszelkiej opiece, jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi, za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju odprawić tę nowennę. Zechciej wysłuchać próśb, jakie zanoszę do Ciebie (tu wymień prośby.) Spraw o Wieczny Boże, abym zawsze i z ochotą wypełniał Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to, czego Ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża Opatrzność. Amen.

 

I dzień

W pierwszym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą, nad całym Kościołem Świętym. Wszechmogący Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał zwieść. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego, zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia Ją. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

W drugim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność, o pomoc i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (Benedyktem XVI - wygnanym, ale nadal jedynym prawdziwym dożywotnim Papieżem). Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu Papieżowi, następcy Św. Piotra Apostoła. Daj Jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty, i miał siłę sprzeciwiać się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizujących mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie Mu sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Opatrzność stale czuwała nad Nim i pomogła osiągnąć jak najwyższe poziomy osobistej świętości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

W trzecim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Biskupami całego Kościoła Świętego. O Wielka Przemożna Boża Opatrzności, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim Biskupom całego Kościoła Świętego. Spraw, o Panie, w Swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić na tyle sił i Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech żaden demon nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże Biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą. Zechciej, o Wieczny Panie, zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich troski o swój byt materialny. Daj im także odpowiednie Światło Ducha Świętego, aby nigdy nie obnosili się życiem ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z Pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną łaskę pokory, aby fakt bycia Biskupem nie wbijał ich w pychę, ale aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o Dobro i czystość Wiary. Uwolnij ich od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających. Błagam Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku przygotuj na Godzinę Odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win. A jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi. Lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, Ojcze, nadal bije dla nas współczuciem. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił Zła - Szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Bożej Opatrzności

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

 • Święta Boża Opatrzności czuwająca nad nami, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności dbająca o właściwy rozwój naszego ducha, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas mądrością Ducha Świętego, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas darami Bożymi, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską głębokiej wiary, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską pokory i czystości, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską świętej cierpliwości, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską skruchy i żalu, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską skruchy i żalu agonalnego, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską wytrwałości w dobrym, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności obdarzająca nas łaską wstrzemięźliwości od złego, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez Patriarchów, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez Proroków wszystkich czasów, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez Kościół Święty, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez lud wierny, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca przez dusze, które na to pozwalają, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami. 
 • Święta Boża Opatrzności działająca we wszystkich czasach i wiekach, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami.

Baranku Boży,  który  gładzisz  grzechy  świata,  wysłuchaj   nas,  Boża Opatrzności.

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam nasze winy, Boża Opatrzności.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Opatrzności.

 

P. - Panie wysłuchaj modlitwy nasze.       

W. - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

 

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

 

Dziesiątek Różańca Świętego: Tajemnica V Chwalebna, „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi przez Majestat Trójcy Świętej”

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Bożej Opatrzności

Na wstępie: 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach:

Bądź uwielbiona o Boża Opatrzności teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. (1x)


Na małych paciorkach:

Boża Opatrzności kocham i wielbię Ciebie, dopomóż i zaradź naszym troskom i potrzebom. (10x) 

Na zakończenie:

3 x Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Boża Opatrzność za wszelkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia.

 

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Wszechmogący Wieczny Panie Nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje Twoja Święta Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o Wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się Tobie na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.

 

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/