Nowenna do Bożej Miłości

Słowo wstępne

Oto z Woli Bożej powstała nowa Nowenna do Mojego przymiotu, do przymiotu Bożej Miłości. Zachęcam was drogie dziateczki do tego, aby wypraszać dla siebie i innych u Trójcy Świętej to, czym dysponuje cała Trójca Święta, a wypływa z wnętrza Mojego Świętego, Gorącego Serca, czyli Bożą Miłość. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Oblicza, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie panować nad sobą i tym co czynicie oraz myślicie.

Nowa Nowenna do Bożej Miłości, porusza najczulszą strunę Boga. Im gorliwiej będziecie prosić, im więcej serca w tę modlitwę włożycie, tym więcej i tym bogaciej i tym hojniej będę mógł was obdarować. Nigdy nie zniechęcajcie się trudnościami, lecz pokonujcie je jedne po drugich. Każdy kto będzie się modlił tą nową modlitwą, będzie obdarzony darem Bożej Miłości, który z łatwością pokonuje potęgę demonów. Tą, która pośredniczy wam wszelką łaską jest Maryja, Moja Ukochana Oblubienica, a zarazem Matka Jezusa Chrystusa. Proście o Bożą Miłość dla siebie, dla waszych rodzin, dla waszych wrogów, waszych nieprzyjaciół, dla rządzących, dla waszych kapłanów, biskupów, itp.

Chcę dzięki tej Nowennie, abyście rozbudzili w sobie i w innych Bożą Miłość, chcę
by zapłonęła wewnątrz waszych serc i dusz. Kto będzie się modlił tą Nowenną w całości a nawet
Jej poszczególnymi częściami, dozna Bożej opieki. Serca zimnych i zademonionych osób będą topniały, demon nie będzie mógł wytrzymać siły Bożej Miłości, a tym samym będzie zmuszony
do odejścia, ze swoją bezsilną wściekłością. Wielu opętanych będzie uwolnionych przy pomocy
tej modlitwy.

Proście jednak za waszymi kapłanami i biskupami, aby się opamiętali, nawrócili, odwrócili się od zła, które czynią. Oni bezwolnie pełnią wolę demona, realizują bez większych oporów założenia czarta o zniszczeniu Kościoła Świętego, Ja jednak mu na to nie pozwolę. Nie jest wam obecnie łatwo żyć na ziemi, zbyt łatwo funkcjonować, ale Ja zawsze wam chętnie pomogę, zwłaszcza wtedy, kiedy Mnie o pomoc poprosicie.

Proście Trójcę Świętą o Bożą Miłość, przemianę serca dla waszych wrogów, prześladowców, o opamiętanie, nawrócenie tych, którzy wpędzili was w długi, a także w kłopoty finansowe. Wypraszając im ich nawrócenie się, opamiętanie, sprawicie że Moc Boża ich nawróci,  opamiętają się, odwrócą się od swojego złego postępowania, naprawią zło, które czynili, wyrządzili.

Modląc się tą modlitwą, Nowenną, poruszycie twarde serca na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc, w każdej waszej potrzebie, kłopocie. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Oblicza, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie pracować nad sobą, nad swoją ułomnością, grzesznością.

Módlcie się do Mojej Świętej Osoby, módlcie się modlitwami gotowymi, ale i tymi, które płyną
z wnętrza waszych czystych serc i dusz.

 

Zazdrosny przeciwnik waszego zbawienia, waszego szczęścia, pilnuje, aby nie było wam zbyt łatwo. Zechciejcie docenić wysiłek i trud całej Trójcy Świętej, to że nieustannie podejmuje wszelkie starania, o to, aby każde z was mogło finalnie trafić do Nieba, do wiecznego szczęścia i radości.
Złe duchy są o was i wasze szczęście piekielnie zazdrosne. Pałają żądzą zemsty i czynią wszystko, aby utrudnić wam dojście do Nieba. 

Oto obietnice:

 • 1.    Każdemu kto będzie modlił się tą modlitwą, Nowenną do Bożej Miłości, dam niezbędną odwagę i wleję w serce tyle Bożej Miłości, że osoba ta będzie promieniować na inne dusze.

  2.    Modląc się tą modlitwą, Nowenną, poruszycie twarde serca na tyle, że mięknąc będą
  w stanie wam pomóc, w każdej waszej potrzebie, kłopocie.

  3.    Obiecuję modlącym się członkom Kościoła Świętego wielki wzrost Bożej Miłości w tych,
  za których się modlą.

  4.    Obiecuję, że każdy kto będzie się modlił tą Nowenną do Bożej Miłości spowoduje jej wzrost u siebie i tych, za których się modli, a przy tym będzie pokonany szatan, który nie wytrzyma presji Bożej Miłości i zmuszony będzie uchodzić w popłochu.

  5.    Każda osoba, która choć raz odmówi tę Nowennę do Bożej Miłości, nie będzie potępiona,
  a Boża Miłość zaopiekuje się nią na wieki.

  6.    Każdy czciciel Bożej Miłości będzie bardzo sowicie nagrodzony przeze Mnie w wieczności, jaśnieć będzie specjalnym blaskiem chwały Bożej.

  7.    Każda prośba, która będzie zaniesiona do Mojej Osoby dotycząca wzrostu Bożej Miłości
  w Osobie która o to prosi i w osobach za które prosi, będzie szybko wysłuchana.

 

 

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień Nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Bożej Miłości. Po niej odmawia się jeden dziesiątek Różańca, tajemnica pierwsza Radosna: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi, a Ona poczęła z Ducha Świętego. Po niej odmawia się Koronkę do Bożej Miłości. Na zakończenie Nowenny odmawia się modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny do Bożej Miłości. 

Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Miłości, obiecuję specjalną opiekę Bożej Miłości i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem. 

Drugim sposobem odmawiania Nowenny, oprócz tradycyjnego, czyli przez dziewięć kolejnych dni, można odmawiać w drugi sposób do pomnożenia Bożych Łask o 10 000 razy. Drugi sposób jest sposobem Wielkiej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące, i tak, na przykład, w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd. 

Wielką Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza gdy prosić się będzie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. 

Największą Nowennę odmawia się dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone, Tu pomnażam łaski o 100 000 razy. Tu przez cały rok odmawia się tylko jeden z dni Nowenny, następny dzień Nowenny odmawia się dopiero w następnym roku i tak przez 9 lat. 

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Boża Miłość was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łaski Bożej Miłości. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy, Nowenny. †

Duch Święty

Michałowice koło Krakowa, sobota, 13 czerwca 2020r.

 

Modlitwa wstępna

Bądź uwielbiona, wychwalona i wywyższona, o Święta Boża Miłości, we wszelkiej Opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością, jak potężnie uczysz nas tego co najcenniejsze i najwartościowsze. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i nad tymi, za których prosimy. Oddal od nas, modlących się, złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw, o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju odprawić tę Nowennę oraz doznać Opieki Bożej Miłości. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do Ciebie (tu wymień jakie prośby.) Spraw o Wieczny Boże, abym mógł zawsze i z ochotą, do końca wypełniać Twoją Wolę. Spraw, abym zrozumiał to czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością oraz dla Bożej Miłości. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu zasadzki diabelskiego nieprzyjaciela. Spraw, abym nie cierpiał nędzy duchowej z powodu wrogiego działania demona, ani nie doznawał nigdy braku Bożej Miłości. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża Miłość. Amen. 

 

I dzień

W pierwszym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.

Wszechmogący Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe, złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Ogrzej cały Kościół Święty opieką Bożej Miłości, rozpal w nas swą Miłość do tego stopnia, aby nigdy nie ostygły serca członków Kościoła Świętego. Rozciągnij płaszcz Bożej opieki nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić do zdrady Boga i do kroczenia drogami bez Miłości i Miłosierdzia. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia nią i niech uczy innych Miłości w praktyce ją stosując i powielając. Niech Miłość zakwitnie w całym Kościele Świętym. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

W drugim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (wymień jakim) oraz rozpalenie w jego sercu pożaru Bożej Miłości. 

Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu papieżowi, a następcy Św. Piotra Apostoła (wymień kogo.) Daj jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującego mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Wlej w jego serce ocean Łaski Bożej Miłości, rozpal jego serce w Miłości, aby dał radę kroczyć drogami Bożej Miłości i chętnie wypełniał zawsze Bożą, a nie swoją wolę. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie dla niego sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Miłość stale czuwała nad nim i pomogła osiągnąć jak najwyższe poziomy jego osobistej świętości. Spraw, o Wieczny Boże, aby zawsze dał radę iść za Bożą Miłością, wychodzić jej naprzeciwko i siać Nią najmocniej jak potrafi. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

W trzecim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi biskupami całego Kościoła Świętego oraz rozpalenie w nich silnej Miłości do Boga i by przez to zawsze chętnie wykonywali Wolę Bożą.

O wielka przemożna Boża Miłości, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim biskupom całego Kościoła Świętego i rozgrzej ich serca pożarem Bożej Miłości. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić na tyle z sił Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech nikt z demonów nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą, niech rozpaleni Bożą Miłością, umiejętnie przekazują Ją swoim podopiecznym. Zechciej, o Wieczny Panie, zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj także odpowiednie Światło Ducha Świętego dla nich, aby nigdy nie obnosili się żyjąc ponad stan. Spraw, o Najpokorniejszy z Pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory i Miłości, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary, z Miłością, Cierpliwością, Wyrozumiałością. Uwolnij ich od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi, rozpalali wszystkich Miłością do Trójcy Świętej. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

W czwartym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego, rozpalenie w nich silnej Miłości do Boga i bliźniego, aby przez to zawsze chętnie wykonywali Wolę Bożą oraz siali Miłością na ludzi, którym służą z Woli Bożej.

O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz Miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze znaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tą pomoc proszą. O Święta Boża Miłości zechciej na tyle obudzić serca wiernych, wlać w nich wielką, przepastną Bożą Miłość, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów, by mogli pracować z Miłością pośród tych, których postawiła im Boża Wola. Odpędź wszelkie demony od kapłanów i spraw, aby nigdy nikim nie gardzili, ani nie wynosili się nad nikogo, by byli pełni Bożej Miłości. Udziel im niezbędnej Łaski Pokory i Miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest jakakolwiek prawdziwa pomoc i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować, zapewnić. O dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wzbije się w pychę i niech zawsze pamiętają, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę i Bożą Miłość w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego obciążenia, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie jego balastem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

W piątym dniu Nowenny proszę  Bożą Miłość i o pomoc  oraz opiekę Bożą nad Całym Ludem Wiernym  całego Kościoła Świętego.

Jedyny Boże zechciej rozciągnąć Płaszcz Bożej Opieki i Bożej Miłości nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym  ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę oraz niezbędną miłość tym, co mają więcej środków do życia niż inni, aby ci potrafili podzielić się z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w Kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia i miłości, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innych, ucząc ich prawdziwej Bożej Miłości. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

W szóstym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą dla Świętych Dusz Czyśćcowych całego Kościoła Świętego.

Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym duszom czyśćcowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie i miłość jaką żywimy do tych dusz. My wiemy, że poprzez swoje grzechy, zaciągnęły przewiny wobec Trójcy Świętej i Bożej Miłości. Prosimy Ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie się nad tymi duszami i byś zechciał uwolnić ich od mąk czyśćcowych, jak największą ich ilość. Spraw o Boża Miłości, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

W siódmym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad naszymi rodzinami, o rozpalenie w nich Bożej Miłości, której w nich tak bardzo brakuje.  

O Święty Świętych, proszę Twój Święty Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad naszymi rodzinami, o rozpalenie w każdym członku rodziny Twej wspaniałej Bożej Miłości. Daj siłę i Moc oraz miłość, aby nigdy nie upadali pod ciężarem ponad siły. Zechciej dać im Łaskę Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni, wiernie trwając przy Tobie. Całej rodzinie daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech, gdzie króluje pełnia Bożej Miłości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

W ósmym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o Przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszych wrogów i za tych, którzy nam źle życzą. 

O Przenajświętsza Boża Miłości, bardzo proszę Twój Święty Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz opiekę nad nami, o przemianę serca naszych nieprzyjaciół i wrogów oraz tych, którzy nam źle życzą. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia działanie złych nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Bożej Miłości. Proszę (prosimy) również o dobrą opiekę i Boże Błogosławieństwo materialne. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby utracili poprzez nią swoją wiarę. Proszę (prosimy) Twój Święty Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie, Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, wlej w ich serca prawdziwą Bożą Miłość, aby oni mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie, by opamiętali się i nikogo nigdy więcej nie prześladowali. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o wejrzenie na moje (nasze) osobiste prośby, o rozpalenie we mnie samym Łaski Świętej Bożej Miłości. 

O Najlepszy z Najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie (nas) Twojego sługę (Twoją służebnicę) i proszę o wysłuchanie mojej (naszej) prośby i wypełnienie jej o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej. (Tu wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu). Proszę dla siebie o niezbędne dla Mnie (nas) Łaski Boże, ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne, a niezbędne dla mnie (nas) środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie (nas) dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Bardzo proszę Cię, o wieczny Panie, o to byś wlał we Mnie tyle Bożej Miłości, abym Nią siał tam, gdzie Ty zechcesz i mnie poślesz.  Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Bożej Miłości

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Boża Miłości, czuwająca nad nami,-

              - bądź uwielbiona, czczona, czuwająca oraz rozlewająca się na nas i naszych bliskich.

Święta Boża Miłości, czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia.- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje,- 

Święta Boża Miłości, zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,- 

Święta Boża Miłości, dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,- 

Święta Boża Miłości, dbająca o nasze wszystkie potrzeby duchowe,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Mądrością Ducha Świętego,-

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Miłością Trójcy Świętej,-

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas wszelkimi Darami Bożymi,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską Głębokiej wiary,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską Pokory i Czystości,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską Świętej Cierpliwości,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską prawdziwej skruchy i żalu doskonałego,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską skruchy i żalu agonalnego,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską wytrwałości w dobrym,- 

Święta Boża Miłości, obdarzająca nas Łaską wstrzemięźliwości od złego,- 

Święta Boża Miłości, ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,- 

Święta Boża Miłości, działająca w Patriarchach i przez nich,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez Proroków wszystkich czasów i w nich,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków oraz w nich,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez Kościół Święty i w Nim,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez hierarchię Kościoła Świętego i w niej,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez kapłanów Kościoła Świętego, a także w nich,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez lud wierny oraz w nim,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, a także w nich,- 

Święta Boża Miłości, działająca przez dusze, które na to pozwalają, a także w nich samych,- 

Święta Boża Miłości, działająca we wszystkich czasach i wiekach,- 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Święta Boża Miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Święta Boża Miłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, Święta Boża Miłości.

 

P. - Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

W. - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. - Pan z wami.

W. - I z duchem Twoim.

 

 

 

Tu odmawia się jeden dziesiątek Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza Radosna, Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi, a Ona poczęła z Ducha Świętego:

 1 x Ojcze nasz...    10 x Zdrowaś Maryjo... 3 x Chwała Ojcu...  

 

 Koronka do Bożej Miłości

Wstęp:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:

Bądź uwielbiona i wychwalona, o wspaniała Boża Miłości,  teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.  (1x).

Na małych paciorkach:

O Boża Miłości, kocham Cię, uwielbiam Cię,  rozpalaj się we mnie i w tych, za których Cię proszę i wzywam. (10 x)

Na zakończenie:

Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona  Święta Boża Miłość za wszystkie dobra i opiekę, jaką nam zapewnia, niech w nas na wieki zapłonie. (3 x)

 

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Wszechmogący Wieczny Panie w Trójcy Świętej Jedyny, Panie Nieba i Ziemi. Dziękujemy Tobie za wszelkie Dobro, Opiekę i Miłość, jaką nam darowuje Twoja, o Trójco Święta, Boża Święta Miłość. Nikt nigdy nie zdoła się Tobie, o Wieczny Panie, odwdzięczyć i podziękować za to,co uniżywszy się do człowieka, jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą nędzą i głupotą oraz bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich oraz tych, za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi, a nade wszystko wlej w nas, o wieczny Boże, tyle Miłości, ile zdoła wytrzymać nasza nędzna dusza i ciało. Oddajemy się Tobie, o Boże w Trójcy Świętej Jedyny, na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej, wyłącznej dyspozycji przez Wszechpośredniczkę Wszelkich Łask i Współodkupicielkę. Dysponuj nami, naszymi duszami i ciałami, oraz zasługami i otrzymanymi przez nas darami do woli i tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Amen.