Nowenna do Boga Ojca

 

Modlitwa wstępna

Ojcze Przedwieczny, który jesteś Nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy - Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz nam udzielić. Ojcze Godny Uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.

 

I dzień

Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, Ukochany Ojcze, Moje Schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki, że stworzyłeś nas i cały wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym Tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy pełen Litości, Ty jesteś naszym Ocaleniem; porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną Błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

Najczulszy Ojcze Niebieski, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na Wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu Żmii. Doprowadź wszystkich do szczęśliwej Wieczności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających. Błagam Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku przygotuj na Godzinę Odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win. A jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi. Lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, Ojcze, nadal bije dla nas współczuciem. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił Zła - Szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Boga Ojca

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

 • Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Chwało i Celu naszej wędrówki - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Chwało Świętych w Niebie - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych Swych przymiotach - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nieszczędzący Syna Swojego dla naszego odkupienia - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający nam Matkę Syna Swojego - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Żarliwy i Płomienny - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen Łaskawości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Patrzący na nas przez Rany Syna Swojego - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Objawiający wszelkie Tajemnice Boże - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Opiekujący się Kościołem i stworzeniem - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i Duchów czystych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Mądry w Swych Zarządzeniach - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający zawsze Dobre i Mądre Rady - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający natchnienie naszej pobożności - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Wiedzący o wszystkim - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Widzący wszystko i wszędzie - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, przed którym nic ani nikt się nie ukryje - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze przedwieczny, Niedający z nikim, ani z niczym się porównać - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dochowujący  Przymierza na wieki - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Obietnico wypełniająca się zawsze - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze wypełniające się - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Siejący Cnoty dla dusz czystych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający nam ze Swej Pełni - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Źródło Życia i Świętości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Boże Stanowczy i Pokorny - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Źródło wszelkiej Pociechy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący całopalenia - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący wszelkie dobre ofiary - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Natchnienie Świętych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Broniący uciśnionych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Tatusiu Najlepszy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Kościół Swój - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas Dbający - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący i Słuchający naszych próśb i jęków - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Wypełniający wszystko, coś powiedział - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Królu Kościoła - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich Świętych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Miłości stworzeń wszystkich - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających - ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży,   który  gładzisz  grzechy  świata,  wysłuchaj   nas,  Boże  Ojcze.

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam nasze winy, Boże  Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

 

P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.      

W. - Dający Zbawienie i Życie wieczne.

 

 

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

 

Różaniec Św. V Tajemnica Bolesna  -  Śmierć P. Jezusa na Krzyżu

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Boga Ojca

Na wstępie: 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski, naucz mnie pełnienia Twojej Świętej Woli. (1x)


Na małych paciorkach:

Ojcze Niebieski, kocham Cię, pomóż mi. (10x) 

Na zakończenie:

3 x Bądź Uwielbiony, Ojcze Niebieski, za wszystkie Dobro, które nam dajesz.

 

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś Najdoskonalszym Źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim Złem. Wzmocnij w nas prawdziwą Wiarę i głęboką Nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia. A także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.

Nowenna do Boga Ojca przyniesie wiele Łask wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci Swą Siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci Samego Boga Ojca.

 

 

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/