Różaniec Drogi Krzyżowej

Różaniec Drogi Krzyżowej

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Na Krzyżyku różańca mówimy: Wierzę w Boga Ojca...

Na dużym paciorku różańca: Na cześć Trójcy Przenajświętszej: Ojcze nasz... 

Na trzech małych paciorkach: 

  1. Na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi: Zdrowaś Maryjo...
  2. Na cześć Maryi, Matki Boga: Zdrowaś Maryjo...
  3. Na cześć Maryi, zawsze Dziewicy: Zdrowaś Maryjo... 

Na dużym paciorku: Chwała Ojcu...

Na medaliku:

Przyjmij, Trójco Święta, moje rozważanie Drogi Krzyżowej Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uwielbienie Boskiego Majestatu Twego, na zadośćuczynienie za moje grzechy, na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje oraz na uproszenie Łask zbawiennych dla żyjących i na wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących. Daj im, Jezu, to poznać, że jesteś moją Światłością i Drogą, a zarazem pobudź mnie do skruchy za grzechy i rozpal mnie Miłością Swoją, abym mógł dostąpić Łask i odpustów, jakie do tego nabożeństwa są przywiązane. 

 

Modlitwy przy każdej stacji 

Na dużym paciorku: Ojcze nasz... Chwała Ojcu...

Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, kochamy was, ratujcie dusze.

Po każdym „dziesiątku”:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Błogosławione niech będą Rany Jezusa Chrystusa, bo One wyzwoliły nas od kar za grzechy.

Błogosławiona niech będzie Jego Drogocenna Krew, która obmywa nas z naszych grzechów. 

Stacja I  Pan Jezus na śmierć skazany 
Stacja II Pan Jezus bierze Krzyż na Swoje Ramiona 
Stacja III  Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz pierwszy
Stacja IV  Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną 
Stacja V  Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż
Stacja VI  Św. Weronika ociera Twarz Panu Jezusowi 
Stacja VII  Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz drugi 
Stacja VIII  Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty
Stacja IX Pan Jezus po raz trzeci upada pod Krzyżem
Stacja X  Pan Jezus z szat obnażony
Stacja XI Pan Jezus do Krzyża przybity
Stacja XII Pan Jezus umiera na Krzyżu 
Stacja XIII  Pan Jezus z Krzyża zdjęty
Stacja XIV Pan Jezus do Grobu złożony 
Stacja XV Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

Na zakończenie

Jezu, Odkupicielu świata, który pokonałeś śmierć przez Swoje Zmartwychwstanie, spraw to, by Twoja Droga Krzyżowa stała się dla mnie światłem i mocą moją w dźwiganiu codziennego krzyża pracy, trudności i cierpienia. Tobie ofiaruję życie swoje z wszystkimi jego krzyżami i cierpieniami, Ty zaś uświęć je Swoimi Zasługami. Naucz mnie wielkoduszności, natchnij mnie Duchem Miłości i poświęcenia dla Ciebie i dla bliźnich moich, za których położyłeś Duszę Swoją, abym mógł powtórzyć słowa Twojego Apostoła: A ja, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mnie jest ukrzyżowany, a ja światu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Witaj, Królowo, Matko Litości, Nadziejo nasza, Życia Słodkości!
Witaj Maryjo, Matko Jedyna, Matko nas, ludzi - Salve, Regina!
Nędzne my dzieci Ewy wołamy do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna na tym padole - Salve, Regina!
O Pośredniczko, rzuć Swe wejrzenie łaskawe, od nas przyjmij westchnienie.
Pokaż nam, Matko, Twojego Syna w górnej krainie - Salve, Regina! 

Pomnij, o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek, uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie, staje przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. Nie chciej, o Matko Słowa Przedwiecznego, gardzić słowami moimi, ale je usłysz, o Łaskawa, o Litościwa, Słodka Panno Maryjo. Amen.

Modlitwa do św. Józefa

Pomnij, o Najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, wzywając Twej pomocy, miał być przez Ciebie opuszczony. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, Stróżu i Opiekunie Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - i proszę o Twoją opiekę, a szczególnie w ostatniej chwili życia mojego. Amen.

Matka Boża 5.01.1984 r. powiedziała: "Żebyś zrozumiał wielką moc tej modlitwy (Różaniec Drogi Krzyżowej), zatem Ja ci teraz objawiam przez Serce Mojego Boskiego Jezusa tę Cudowną Łaskę. Za każdym razem, kiedy ta modlitwa zostanie odmówiona, dziesięć tysięcy dusz zostaje zbawionych i otrzymuje Łaskę wejścia do Królestwa Raju."

„Kto w Godzinie Miłosierdzia (godzinie Mojego Konania od 1500 do 1600 ) odmówi Różaniec Drogi Krzyżowej, zwiększy do czterech razy liczbę dusz uwalnianych z czyśćca i nawracających się dzięki tej Modlitwie (40.000 dusz uwalnianych z czyśćca i 400 nawracających się).” ( http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/ )