Modlitwa o przyprowadzenie dusz nienarodzonych i abortowanych dzieci Ojcu Niebieskiemu

Modlitwa o przyprowadzenie dusz nienarodzonych i abortowanych dzieci Ojcu Niebieskiemu

Ojcze nieskończonej dobroci i miłosierdzia, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Twojej Córki i naszej Matki; Dajemy wam dusze wszystkich nienarodzonych i poddanych aborcji dzieci na tym świecie. Prosimy Cię szczególnie o wybaczenie dla tych ojców i matek, którzy postępowali tak niesprawiedliwie, wyrażając zgodę na i dokonując aborcji Twoich stworzeń. Błogosławimy wszystkie nienarodzone i poddane aborcji dzieci; Chrzcimy ich chrztem pożądania aby były uprawnione wejść do nieba. Dzieci nienarodzone i poddane aborcji chrzcimy Umiłowany Ojcze Imieniem Twojego Syna Jezusa, a dziewczęta Imieniem Maryi. W imię + Ojca, w imię + Syna i w imię + Ducha Świętego Amen. Ojcze, przyjmij dusze tych stworzeń i poprowadź je do wiecznej chwały; Prosimy o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego i jest Bogiem na wieki wieków. Amen

Małe dzieci, nienarodzone i abortowane niemowlęta, nieochrzczone, udają się do miejsca w wieczności zwanego Limbo; Potrzebuję małych wiernych dzieci, które pomogą mi wydostać te niewinne dzieciątka z tego miejsca. Módlcie się, pośćcie i pokutujcie za nich, oddajcie ich Ojcu Niebieskiemu, zwłaszcza w momencie podniesienia na Mszy Świętej; a Ja, wasza Matka, w towarzystwie Aniołów, zejdę po nich do tego miejsca i zabiorę ich do wiecznej chwały. Koronka Święta do miłosierdzia Mojego Syna, Mój Różaniec poprzez tajemnice Światła i wszystkie dzieła miłosierdzia, które ofiarujecie Ojcu za tych niewinnych, służą zabraniu ich do Nieba. Wszystkie nienarodzone i poddane aborcji dzieci muszą zostać ochrzczone chrztem pożądania aby były uprawnione wejść do nieba. Daję wam, Moje wierne małe dzieci, tę modlitwę za nienarodzone i poronione dzieci, abyście mogli je ochrzcić i oddać je w Moje ramiona, aby przyprowadzić je razem z Aniołami przed oblicze Ojca Niebieskiego.

Źródło: PRZESŁANIE DO ENOCHA, 24 KWIETNIA 2021