Modlitwa za wstawiennictwem BENEDYKTA XVI

"...WZYWAM WSZYSTKIE DZIECI, ABY TERAZ ZA WSTAWIENNICTWEM BENEDYKTA XVI, KTÓRY WKRÓTCE DOŁĄCZY DO ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA, MODLIŁY SIĘ W RÓŻNYCH WAŻNYCH DLA NICH PROBLEMACH ZDROWOTNYCH DO BOGA OJCA. BĘDZIE ON WAM BARDZO W TYM POMOCNY, BO PAN BÓG CHCE WASZYCH ŚWIADECTW, ABY GO WYWYŻSZYĆ NA ZIEMI JAKO ŚWIĘTEGO. ON  JUŻ JEST Z NAMI I TERAZ..."  WASZ JEZUS W EUCHARYSTII,  (6 stycznia 2023 r.)

 

BENEDYKCIE XVI nasz orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach

Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie  ofiarowane za bliźnich, 

co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w sprawie...

 

Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga Ojca

z ufnością w Miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

 

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...