Modlitwy o złagodzenie kar

O drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje nędzne dzieci, padamy przed Twym Chwalebnym Tronem w Niebiosach. Błagamy Cię, abyś świat oczyścił ze zła. Błagamy Cię o Twoje Miłosierdzie wobec tych dusz, które wpędzają Twoje dzieci na ziemi w okropną niedolę. Prosimy, wybacz im. Prosimy, usuń antychrysta, kiedy tylko się ujawni. Prosimy Cię, drogi Boże, abyś załagodził kary pochodzące z Twej Dłoni. Przyjmij w zastaw, błagamy Ciebie, nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć niedoli Twoich dzieci w tym nadchodzącym czasie. Ufamy Tobie. Czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za bezgraniczną ofiarę, jaką uczyniłeś, kiedy zesłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawić nas od grzechu. Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości. Prosimy, otocz nas ochronną. Zachowaj nas od niedoli. Dopomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.

 

 

Modlitwa o osłabienie kary Ojca

O Boże Najwyższy. Błagamy Cię o Przebaczenie za grzechy Twoich dzieci. Dziękujemy Ci za Dar, jakim jest Ziemia. Dziękujemy Ci za Dar ludzkiego życia. Doceniamy Dar życia. Czcimy Dar życia. Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia. Wysławiamy Twoją Boskość. Całkowicie Ci się powierzamy, tak aby Twoja Święta Wola mogła się spełnić zarówno na ziemi, jak i w Niebie. Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia. Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego. Witamy z radością Nowy Raj. Błagamy Cię, abyś ocalił wszystkie dusze, łącznie z tymi, które Cię zadręczają, jak i z tymi, które są dla Ciebie stracone. Dziękujemy Ci za Miłość, jaką okazujesz wszystkim Swoim dzieciom. Dziękujemy Ci za Dar proroctwa. Dziękujemy Ci za Dar modlitwy. Prosimy Cię, daj nam pokój i zbawienie. Amen.

  

http://paruzja.info/