Modlitwy za Wizjonerów

O Ochronę dla Wizjonerów z całego świata

 O Boże Najwyższy, błagam Cię o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Twoim świętym posłańcom na całym świecie. Modlę się dla nich o ochronę przed nienawiścią. Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie. Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, ubliżeniami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Chroń ich rodziny i osłaniaj je Duchem Świętym o każdym czasie, aby orędzia, które przekazują światu, były przyjmowane ze skruszonym i pokornym sercem. Amen.

 

Powstrzymanie nienawiści wobec Wizjonerów

O Najświętsze Serce Jezusa, proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, które wzbierają w tych czasach wśród Twoich wyznawców przeciwko Twoim prawdziwym Wizjonerom. Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy i dał Wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa niewierzącemu światu. Amen. 

 

O obronę Słowa Bożego

O Jezu drogi, uchroń nas przed kłamstwami obrażającymi Boga. Obroń nas przed szatanem i jego armią. Pomóż nam jeszcze bardziej Ciebie kochać. Podtrzymaj nas w naszym zmaganiu. Broń nas, by utrzymać naszą wiarę. Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia. Dopomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli. Umocnij naszą wolę, abyśmy byli Twoimi prawdziwymi uczniami. Daj nam odwagę. Daj nam ufność. Prowadź nas na ścieżce Prawdy. Obroń nas przed wrogiem. Wylej na nas Twoje ochronne Łaski. Pomóż nam unikać pokusy. Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca. Dopomóż, abyśmy trwali wiernie przy Tobie przez cały czas. Amen.

 

O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

Najdroższy Jezu, kiedy upadam, podnieś mnie. Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie. Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość. Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie. Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta. Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoim Imieniu, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę. Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz. Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości, dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski. Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy. Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję. Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym, także wobec tych, którzy Tobie złorzeczą. Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen. 

 

http://paruzja.info/