Modlitwy za USA

O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

O drogi Jezu, otocz nasz naród Swoją drogocenną opieką. Wybacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym. Dopomóż narodowi amerykańskiemu powrócić do Boga. Nakieruj jego umysł ku Prawdziwej Ścieżce Pańskiej.

Odemknij zatwardziałe serca, tak aby mogły powitać Twoją Dłoń Miłosierdzia. Dopomóż naszemu narodowi, aby sprzeciwił się bluźnierstwom, które mogą zostać nam narzucone, aby nas zmusić do wyparcia się Twojej Obecności.

Błagamy Ciebie, o Jezu, ocal nas i ochroń od wszelkiego zła, i zamknij nasz naród w Swoim Najświętszym Sercu. Amen.

 

Ochroń nasz naród od Złego

O Ojcze, za przyczyną Twojego Syna uratuj nas od komunizmu. Ocal nas od dyktatury. Wybaw nasz naród od pogaństwa. Zachowaj nasze dzieci od krzywdy. Dopomóż nam ujrzeć Boże Światło. Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Błagamy Ciebie, abyś zachował nasze narody wolne od prześladowań. Najdroższy Jezu, spójrz na nas z Miłosierdziem, nie zważając na to, jak bardzo Ciebie obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas Swoją Najdroższą Krwią. Wybaw nas z szatańskich sideł. Błagamy Cię, o drogi Boże, wkrocz i powstrzymaj zło, aby tym razem nie pochłonęło ono świata. Amen.

 

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

 

http://paruzja.info/