Modlitwy za światowych przywódców, ludzi sławnych i masonów

Modlitwa za światowych przywódców

Mój Przedwieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, abyś ochronił swoje dzieci przed prześladowaniem, które jest planowane przez globalne siły w stosunku do niewinnych narodów. Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tej trudnej sytuacji, tak aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Proszę, daj siłę swoim torturowanym dzieciom, aby mogły wytrzymać te cierpienia na przebłaganie za grzechy świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Łańcuch Ochrony

O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego do zstąpienia na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, aby zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci. Proszę Cię o zachowanie nas od ubóstwa, głodu i wojen, które niszczą Twoje dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę Twojej miłości. Amen.

 

Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców

O moja Błogosławiona Matko Zbawienia, proszę, uproś u Swojego Syna, aby wylał Swoje Łaski oraz Miłość na tych przywódców, którzy kontrolują świat. Módl się, aby Światło Boga uleczyło ich zaślepienie i odemknęło ich kamienne serca. Powstrzymaj ich od przysparzania niewinnym ludziom prześladowań. Proszę, módl się, aby Jezus mógł ich poprowadzić oraz powstrzymać, tak aby nie mogli zablokować szerzenia Prawdy Jego Nauk wśród narodów całego świata. Amen.

 

O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem. Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Dopomóż im otworzyć serca i okazać prawdziwą pokorę ku czci Twojej wielkiej Ofiary poprzez Twą śmierć na Krzyżu, kiedy to skonałeś za ich grzechy. Pomóż im rozpoznać, kto jest ich Prawdziwym Stworzycielem, ich Prastwórcą, oraz napełnij ich łaskami, tak aby ujrzeli Prawdę. Proszę, powstrzymaj ziszczenie się ich planów skrzywdzenia milionów ludzi za pomocą szczepionek, niedostatku żywności, przymusowej adopcji niewinnych dzieci i rozbijania rodzin. Uzdrów ich. Otocz ich Swoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby wyratować ich z sideł złego. Amen.

 

Za tych, którzy sprzedali swoje dusze 

Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (wymień te dusze) oraz wszystkich tych, którzy wymienili swoje dusze za cenę sławy. Uwolnij je od ich skażenia. Odwróć je od zagrożenia ze strony Iluminatów, którzy ich pożerają. Daj im odwagę, aby bez strachu wyszły z tej niegodziwej niewoli. Weź je w swoje Miłosierne Ramiona i uzdrów je z powrotem do Stanu Łaski, aby były godne stanąć przed Tobą. Poprzez Twoją Boskość, pomóż mi przez tę modlitwę za dusze przejęte przez szatana, odciągnąć je od masonerii. Uwolnij je z kajdan, które ich pętają i sprowadzą na nie straszne tortury w komorach piekła. Pomóż im, poprzez cierpienia wybranych dusz, poprzez moje modlitwy i poprzez Twoje Miłosierdzie, zająć miejsce w pierwszym szeregu w gotowości do wejścia przez Bramy Nowej Ery Pokoju - Nowego Raju. Błagam Cię, abyś uwolnił je z niewoli. Amen. 

 

O Łaskę Zbawienia dla masonów

Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, byś okrył Twoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali zaatakowani przez szatana. Uwolnij ich biedne dusze od strasznej niewoli, z której nie potrafią uciec. Amen. 

 

http://paruzja.info/