Modlitwy za młodych ludzi

Matko Zbawienia, proszę, abyś modliła się o miłosierdzie dla młodych dusz, które przebywają w tak strasznej ciemności. Módl się, żeby rozpoznały Twojego Kochanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą ludzkość. Nie pozwól żadnej duszy upaść w drodze. Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim Świętym Płaszczem, aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem. Amen.

 

Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz. Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia. Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia. Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy. Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą. Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

 

Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości i które nie akceptują Twojej Obietnicy. Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne. Bądź miłosierny dla wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą chcieli żałować za swoje grzechy. Amen.

 

Modlitwa za młode dusze

O Jezu, pomóż mi ocalić dusze młodych ludzi na całym świecie. Za przyczyną Twej łaski dopomóż im w ujrzeniu prawdy o Twoim istnieniu. Sprowadź je do Twojego Najświętszego Serca i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie. Ocal ich od ognia piekielnego i okaż Miłosierdzie ich duszom za sprawą mojej modlitwy. Amen.

 

Uchroń Moje dzieci przed królem kłamstwa

Proszę Cię, drogi Jezu, błagam Cię, uchroń moje dzieci przed królem kłamstwa. Poświęcam moje dzieci (tu proszę podać imiona) Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę Cię, oświeć ich dusze Mocą Twojej Najdroższej Krwi i daj im bezpieczne schronienie w Twoich Ramionach, aby nie stała im się żadna krzywda. Proszę Cię, abyś w czasie aktu Rozświetlenia ich sumienia otworzył ich serca i wlał w ich dusze Twojego Świętego Ducha, aby zostali oczyszczeni z każdej nieprawości. Amen. 

 

http://paruzja.info/