Modlitwy za grzeszników

Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Jezu, nalegam, byś przebaczył tym grzesznikom z mrocznymi duszami, którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.

 

Modlitwa do Matki Zbawienia za Ciemne Dusze

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko wszystkich łask, Ty, która będziesz uczestniczyć w zbawieniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły miłość i miłosierdzie, okazywane przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, by uratować Ludzkość i dać nam szansę wiecznego zbawienia. Amen.

 

Za dusze niewierzących

O mój Jezu, dopomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia. Błagam Cię, abyś — wspierając to moimi modlitwami i cierpieniami — otworzył oczy niewierzących, by mogli ujrzeć Twoją czułą miłość i pobiec w Twoje święte, opiekuńcze ramiona. Pomóż im ujrzeć prawdę i uprosić przebaczenie za wszystkie swoje grzechy, aby dzięki temu mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść do Bram Nowego Raju. Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci oraz oręduję u Ciebie, abyś rozgrzeszył ich z ich przewinień. Amen.

 

Modlitwa Krucjaty o nawrócenia

O drogi Jezu, proszę Cię, obejmij wszystkie dzieci Boże Twoimi ramionami, osłoń je Twoją Najdroższą Krwią. Osłoń każdą duszę jedną kroplą Twojej Krwi i uchroń ją od zła. Otwórz wszystkie serca, zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię wprawdzie znają, ale są splamieni Grzechem Pychy — niech padną na kolana i Cię proszą, żeby światło Twojej miłości zalało ich dusze. Otwórz ich oczy na Prawdę, aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich i rozświetlił ich Jego promieniami. Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię teraz proszę. Drogi Jezu (tu proszę podać swoją intencję), błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu na przebłaganie za wszystkie grzechy. Amen.

 

Zbaw moich braci i moje siostry

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują. Zezwól, abym dopomógł w zbawieniu ich dusz. Błagam Cię, przebacz im ich grzechy, oraz proszę o to, aby ich dusze zostały wypełnione Duchem Świętym, tak aby pobiegły do Twoich ramion jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim nie zostaną utracone na zawsze. Ofiaruję Ci za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu mój dar. Amen.

 

Za tych w grzechu śmiertelnym

 O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie błagam Cię o łaskę uniewinnienia dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, które mogą być wzięte z tej ziemi w czasie Ostrzeżenia. Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. Błagam Cię, abyś użyczył mi tej specjalnej łaski dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą jako pokutę za zbawienie ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne. Amen.

 

Za 2 miliardy zagubionych dusz

O Drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze. Wybacz im, że Cię odrzucają, i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, wylewając na nich za przyczyną Twojego Miłosierdzia Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz. Proszę Cię o dar łaski dla ich dusz. Proszę Cię o otwarcie ich serc, tak aby podeszli do Ciebie i Cię poprosili o napełnienie ich Duchem Świętym, żeby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości i żyć z Tobą i całą Bożą rodziną na wieki. Amen.

 

Za dusze tych, którzy są mordercami

O drogi Jezu, błagam Cię o miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwo. Usilnie proszę o ułaskawienie dla tych, którzy żyją w grzechu śmiertelnym. Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i problemy, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy. Proszę Ciebie, abyś okrył wszystkich tych, którzy mają w swoich duszach złe intencje, Swoją Najdroższą Krwią, tak aby zostali obmyci do czysta ze swych nieprawości. Amen.

 

Oswobódź tę duszę od zniewolenia

 Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata i siostry, którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi. Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach. Oswobódź tę duszę od zniewolenia przez bestię i przynieś jej wieczne zbawienie. Amen.

 

Dar Nawrócenia dla Innych

O Mój najdroższy Jezu, proszę, za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie, przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą. Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę Tych wszystkich, z którymi wchodzę w kontakt. Otocz każdą duszę, którą napotykam, Swoim Świętym Miłosierdziem i udziel im zbawienia, którego potrzebują, aby wkroczyć do Twojego Królestwa. Usłysz moje modlitwy. Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.

 

O Zbawienie tych będących w grzechu śmiertelnym

 O Jezu, ocal wszystkich grzeszników od ogni piekła. Wybacz tym sczerniałym duszom. Dopomóż im Ciebie zobaczyć. Wydobądź je z ciemności. Otwórz ich oczy. Odemknij ich serca. Pokaż im Prawdę. Ocal je. Dopomóż im słuchać. Uwolnij je od buty, pożądliwości i zawiści. Uchroń je od złego. Wysłuchaj ich wołania o pomoc. Pochwyć je za dłonie. Przyciągnij je do Siebie. Wybaw je od szatańskiego podstępu. Amen.

http://paruzja.info/