Modlitwy za Brytanię i Irlandię

Za Wielką Brytanię

 

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, Stworzycielu człowieka, proszę, usłysz moją modlitwę. Błagam Cię, ocal Anglię ze szpon zła i dyktatury. Proszę Cię, abyś zjednoczył nas wszystkich, wszystkie religie, wyznania wiary i rasy, tak abyśmy się stali w Twoich Oczach jedną rodziną. Obdarz nas siłą, by zjednoczyć się w ruchu oporu wobec każdego prawa postulującego nielegalność Twojego Nauczania

Obdarz nas mocą i odwagą, abyśmy nigdy Ciebie nie zapomnieli i dopomóż nam ocalić wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy. Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, aby złożyć hołd Twojej obietnicy obdarzenia nas życiem wiecznym, i zaprowadź nas do Twojego Raju. Amen. 

 

O powstrzymanie aborcji w Irlandii

 

O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec niegodziwym czynom aborcji, które chce się nam narzucić. Chroń ten święty naród od coraz głębszego zanurzania się w rozpaczy i od ciemności, która zalewa nasz kraj.

Uwolnij nas od złego, który chce zniszczyć Twoje jeszcze nienarodzone dzieci.

Módl się za ich przywódców, aby mieli odwagę do wysłuchania tych, którzy kochają Twojego Syna, i aby postępowali zgodnie z nauczaniem Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Ochroń nasz naród od Złego

O Ojcze, za przyczyną Twojego Syna uratuj nas od komunizmu. Ocal nas od dyktatury. Wybaw nasz naród od pogaństwa. Zachowaj nasze dzieci od krzywdy. Dopomóż nam ujrzeć Boże Światło. Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Błagamy Ciebie, abyś zachował nasze narody wolne od prześladowań. Najdroższy Jezu, spójrz na nas z Miłosierdziem, nie zważając na to, jak bardzo Ciebie obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas Swoją Najdroższą Krwią. Wybaw nas z szatańskich sideł. Błagamy Cię, o drogi Boże, wkrocz i powstrzymaj zło, aby tym razem nie pochłonęło ono świata. Amen.

 

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

 

http://paruzja.info/