Modlitwy za Australię i Nową Zelandię

O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

O Boże, Wszechmogący Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, okaż Miłosierdzie wszystkim Twoim dzieciom w Australii i Nowej Zelandii. Wybacz nam, że odrzuciliśmy Twoje Święte Słowo. Wybacz nam grzech obojętności. Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury i obsyp nas Łaskami, jakich potrzebujemy, aby wśród naszych braci i sióstr wzbudzić nadzieję, wiarę i miłość bliźniego. Błagamy Ciebie o Dar Rozeznania i Ciebie prosimy, udziel nam wszystkim Twoich Błogosławieństw, koniecznych, aby sprawić, żeby słyszalna mogła być tylko Prawda Twojego Świętego Słowa, i żeby wszystkim duszom przyznane zostały klucze do życia wiecznego. Amen. 

 

Ochroń nasz naród od Złego

O Ojcze, za przyczyną Twojego Syna uratuj nas od komunizmu. Ocal nas od dyktatury. Wybaw nasz naród od pogaństwa. Zachowaj nasze dzieci od krzywdy. Dopomóż nam ujrzeć Boże Światło. Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna. Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Błagamy Ciebie, abyś zachował nasze narody wolne od prześladowań. Najdroższy Jezu, spójrz na nas z Miłosierdziem, nie zważając na to, jak bardzo Ciebie obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, osłoń nas Swoją Najdroższą Krwią. Wybaw nas z szatańskich sideł. Błagamy Cię, o drogi Boże, wkrocz i powstrzymaj zło, aby tym razem nie pochłonęło ono świata. Amen.

 

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

 

http://paruzja.info/