Modlitwy o ocalenie nas od prześladowań

O Jezu, ratuj Boże dzieci przed Antychrystem. Obroń nas przed planami kontrolowania ziemi. Panie, wybaw nas od prześladowań. Obroń ciemne dusze przed Antychrystem, aby mogły się wykupić w Twoich Oczach. Dopomóż nam w przezwyciężeniu naszych słabości. Umocnij w nas ducha, abyśmy powstali i prowadzili jeden drugiego, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju. Potrzebuję Cię, Drogi Jezu. Kocham Cię, Drogi Jezu. Oddaję Chwałę Twojej Obecności na ziemi. Unikam ciemności. Uwielbiam Ciebie i poddaję siebie Tobie ciałem i duszą, abyś mógł ujawnić mi Prawdę o Swojej Obecności, a ja żebym miał do Ciebie zaufanie. Nigdy nie przestanę ufać Twojemu Miłosierdziu, w żadnym czasie. Amen.

 

O wytrzymanie prześladowań religijnych

Mój najdroższy Jezu, Ty, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi na mój skromny sposób pomóc Ci ratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia, aby szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bo pragnę pomóc Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję moją wierność Twojej Najświętszej Woli o każdym czasie. Amen.

 

Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań

O mój Odwieczny Ojcze, Boże, Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego drogiego Syna błagam Cię, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności. Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, aby zbawić Twoje dzieci na ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz. Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości, aby mogli oni, wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi, przyłączyć się do przebywających w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką troskliwością dla nas stworzyłeś. Amen.

  

http://paruzja.info/