Modlitwy o ocalenie Chrześcijaństwa

Modlitwa o ocalenie Chrześcijaństwa

 

O drogi Jezu, błagamy Ciebie, abyśmy byli zdolni do przetrwania prób, które oczekują nas teraz, kiedy ostatni Prawdziwy Papież zakończy Misję, jaką wypełniał dla Ciebie. Pomóż nam przetrwać te straszne złorzeczenia, które teraz, na skutek upadku Kościoła, jaki kiedyś był nam znany, na nas spadną. Nigdy nie dopuść, abyśmy odeszli od Prawdy Twojego Boskiego Słowa. Dopomóż nam zachować milczenie, kiedy nasze ramiona obciąży brzemię ataków, które będą nas prowokować, aby odwrócić się plecami do Ciebie i do Sakramentów, które Ty dałeś światu. Osłoń Twoją Armię potęgą Miłości, której potrzebujemy jak tarczy, aby była nam ochroną przed fałszywym prorokiem i antychrystem. Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozrastać się i pomnażać, tak aby mógł przylgnąć do Prawdy i dopomóc Ci prowadzić naszych braci i siostry po ścieżce Prawdy, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować na Twoje Powtórne Przyjście. Amen.

 

Modlitwa zbawienia dla Kościoła Katolickiego

(którą należy odmawiać każdego dnia, aby święci kapłani Boży nie ulegali niegodziwym podstępom, które są planowane przez Fałszywego Proroka i jego zwolenników) 

O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę w tych trudnych czasach o Twoją modlitwę za Kościół Katolicki oraz za naszego ukochanego papieża Benedykta XVI. Aby złagodzić jego cierpienie, prosimy Cię, Matko Zbawienia, o okrycie wyświęconych sług Bożych Twoim świętym płaszczem, żeby otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób, które ich czekają. Módl się także, ażeby opiekowali się swoim stadem zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła Katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi, dar umiejętności dowodzenia, abyśmy pomogli prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna. Prosimy Cię, Matko Zbawienia, trzymaj oszusta z dala od dążących do zachowania swoich dusz wyznawców Twojego Syna, tak by byli godni wejścia do bram Nowego Raju na Ziemi. Amen..

 

Modlitwa za Kościół Katolicki

 

O Boże Ojcze, w imię umiłowanego Syna Twojego błagamy Cię, daj siłę i potrzebne łaski, by pomóc kapłanom przetrzymać prześladowania, które przechodzą. Pomóż im być wiernymi prawdzie Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i by nigdy się nie zachwiali, nie osłabli ani nie poddali kłamstwom na temat Świętej Eucharystii. Amen.

 

O Zwycięstwo Reszty Kościoła

 

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie ślubujemy nasz honor, naszą wierność oraz nasze poczynania, aby wszystkim głosić Twoją Chwałę. Dopomóż nam nabrać siły i śmiałości, aby powstać i o każdym czasie głosić Prawdę. Nigdy nie dopuść, abyśmy się zachwiali czy opóźnili w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz. Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak aby nic nam nie przeszkadzało, kiedy będziemy podążać ciernistą drogą do bram Nowego Raju. Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Jednoczymy się ciałem, umysłem i duchem z Twoim Najświętszym Sercem. Wylej na nas Łaskę, dającą nam Twoją Ochronę. Osłoń nas Twoją Drogocenną Krwią, tak abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, by powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.

 

Modlitwa o zjednoczenie wszystkich Kościołów Chrześcijańskich

O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi. Niech występujące między nami różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego światowego odstępstwa. Ze względu na naszą miłość do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, udziel nam łaski, abyśmy się wzajemnie kochali w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię. Kochamy Cię. Łączymy się w walce o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi w czasie prób, na jakie możemy napotkać w przyszłych latach. Amen. 

 

http://paruzja.info/