Modlitwy do Boga Ojca

Modlitwa do Boga Ojca

 

Mój Najdroższy Ojcze, oto wzywam Cię w Imieniu
Twojego Najdroższego Syna i na pamiątkę Jego Męki na Krzyżu.
Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
dzierżysz nasze zbawienie w Twoich Świętych Rękach.
Obejmij wszystkie Twoje dzieci, w tym także te, które Cię nie znają,  
i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.
Przebacz nam nasze grzechy i uchroń nas przed prześladowaniami szatana i jego armii.
Weź nas w Twoje ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, 
aby zobaczyć drogę prawdy. Amen.

 

Modlitwa do Boga Ojca, by przyjąć Jego Bożą Wolę

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Bożą Wolę.
Dopomóż Twoim dzieciom, by i one Ją przyjęły.
Wstrzymaj szatana, aby nie miał możliwości odbierania Twoim dzieciom
prawa do Twojego Dziedzictwa.

Nigdy nie dopuść, abyśmy zaprzestali walki o nasze dziedzictwo w Raju.

Usłysz nasze prośby o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię, Drogi Ojcze, o oczyszczenie ziemi Twoim Miłosierdziem
i o to, abyś nas osłonił Twoim Duchem Świętym.

Kieruj nami podczas tworzenia Twojej Najświętszej Armii, 
aby wyposażyć ją w moc, pozwalającą na wygnanie bestii na zawsze. Amen.

 

Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

 

Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości,
za Miłość i współczucie, jakimi ludzkość obdarzasz.

Dziękujemy za ten Dar Zbawienia, który ofiarowałeś Twoim biednym dzieciom.

Błagamy Cię, Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym,

i aby ich serca zostały otwarte na Prawdę ich życia wiecznego. Amen.

 

Chwała Bogu Najwyższemu

 

O Ojcze Przedwieczny,
ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu
za Twój cenny dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu,
naszą cześć i uwielbienie
za Twoje kochające i czułe miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem
i za ten dar, który nam teraz przynosisz,
leżymy u Twoich stóp jako Twoi pokorni słudzy.

Proszę, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

 

Przyrzeczenie wierności Bożej Woli

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebiański,
przyrzekam, że będąc Ci na stałe wiernym,
będę okazywał Ci cześć i posłuszeństwo we wszystkim,
co zgodne jest z Twoją Bożą Wolą na ziemi.

Ofiaruję Ci przez wzgląd na Świętą Krew
Twojego Jednorodzonego, kochanego Syna,
Prawdziwego Mesjasza,
w imieniu wszystkich dusz,
mój umysł, moje ciało i moją duszę,
abyśmy mogli się zjednoczyć
w Twoim Niebiańskim Królestwie,
które właśnie nadchodzi,
i aby Twoja Boska Wola spełniała się tak na ziemi,
jak i w Niebie.

Amen.

 

http://paruzja.info/