Modlitwy dla Duchowieństwa

Modlitwa dla Księży o podtrzymywanie nauczania Kościoła

 

O mój Ukochany Jezu, zachowaj mnie silnym i utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie w każdym momencie mojego dnia. Nigdy nie dozwól, aby ten płomień miłości migotał lub zgasł. Nigdy nie dozwól, abym był słaby wobec pokus. Daj mi łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojej pobożności, mojej wierności i do stania na straży nauczania Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego. Ofiaruję ci moją wierność o każdym czasie. Ślubuję moje zaangażowanie do walki w Twojej armii, aby Kościół Katolicki mógł ponownie wzrosnąć w chwale na powitanie Ciebie, drogi Jezu, kiedy powrócisz. Amen.

 

Ślub wierności dla chrześcijańskich duchownych

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą. Ślubuję Ci moją miłość i wierność. Błagam Cię, daj mi znak, że to jest Twoje wołanie. Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy. Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoim Imieniu, lecz nie mówią prawdy. Pokaż mi prawdę. Pozwól mi odczuć Twoją miłość, abym wypełnił Twoją Najświętszą Wolę. Proszę pokornym sercem, abyś mi pokazał, w jaki sposób mogę Ci pomóc zbawić dusze ludzkości. Amen.

 

Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

 

O, pomóż mi, Drogi Jezu, pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu o każdym czasie. Daj mi siłę, bym mimo przeciwności utrzymał w mocy Prawdę Twojego Kościoła. Napełnij mnie łaską, abym udzielał Sakramentów Świętych w taki sposób, jak Ty nas tego nauczyłeś. Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pomóż, bym pozostał Ci wierny nawet wówczas, kiedy mi się tego zabroni. Uwolnij mnie z tej zwodniczej sieci, z którą mogę zostać skonfrontowany, głosząc prawdziwe Słowo Boże. Osłoń wszystkie Swoje wyświęcone sługi Swą Najdroższą Krwią, tak abyśmy pozostali odważni, oddani i niewzruszeni w naszej lojalności wobec Ciebie, Naszego Umiłowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

O pozostanie wiernym Twojemu Świętemu Słowu

 

O mój najdroższy Jezu, błagam Ciebie, zachowaj mnie mocnym i odważnym, abym potrafił bronić Prawdy w Twoim Najświętszym Imieniu. Błagam Cię żarliwie, udziel mi Łaski, której potrzebuję, abym nieustannie dawał świadectwo Twojemu Świętemu Słowu. Uczyń mnie zdolnym do tego, abym się oparł naciskom, by promować kłamstwa, wiedząc w sercu swoim, że one Ciebie obrażają. Dopomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu aż do dnia mojej śmierci. Amen.

 

Dla Kapłanów pragnących Obrony Świętej Eucharystii

O Drogi Ojcze, w imię Twojego Drogiego Syna, który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie. Okryj mnie Przenajdroższą Krwią Twojego Syna i udziel mi Łask, abym nadal służył Ci w wierze, zaufaniu i szacunku przez resztę mojej posługi. Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani od celebrowania Eucharystii dla Twoich dzieci. Daj mi siłę do reprezentowania i karmienia Twojego stada w taki sposób, w jaki musi być ono karmione Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Amen.  

 

Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wołanie

O Mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na dźwięk Twojego głosu, otwórz moje serce na Twoje miłosierne wołanie, wypełnij moją duszę Duchem Świętym, abym mógł Cię rozpoznać w tym czasie. Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim, o co mnie poprosisz. Pomóż mi dostrzec prawdę, w niej wzrastać, odpowiadać Ci i podążać za Twoim głosem, abym pomógł Ci zbawić dusze wszystkich ludzi. Twoja wola jest dla mnie rozkazem. Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci mną sterować, abym mógł chwycić za zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do Twojego Nowego Królestwa. Amen. 

O obronę Prawdy

O ukochana Matka Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy jestem w potrzebie. Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylewanymi przez moc Ducha Świętego na moją niegodną duszę, abym bronił Prawdy w każdym czasie. Podtrzymuj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie o zaprzeczenie Prawdzie, Słowu Bożemu, Świętym Sakramentom i Najświętszej Eucharystii. Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby ostać się wobec niegodziwości szatana i wszystkich biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pomóż mi w godzinie potrzeby. Dla dobra dusz, daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać. Amen. 

 

Modlitwa na przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście

O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą, który Ciebie potrzebuje, abyś mnie pouczył, tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście. Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak aby były one godne, by wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które Ty obiecałeś całej ludzkości przez swoją śmierć na Krzyżu. Udziel mi łask, których potrzebuję, tak abym mógł przekazać Twoje słowo spragnionym duszom i nigdy nie zaniedbał mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu ślubowałem moją wierność przez Moją Świętą Przysięgę. Amen. 

 

Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy

Mój Panie, otwórz mi oczy. Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce na oszustwa. Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu. Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen. 

 

 

http://paruzja.info/