O wyrzeczenie się szatana, aby chronić tę Misję

Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec szatana. Błagamy Cię: zmiażdż głowę bestii Swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen. 

„Proszę was, abyście zaczęli odmawiać tę potężną Modlitwę wyrzeczenia się szatana, aby zapewnić tej Misji ochronę przeciw niegodziwości szatana. Kiedy przynajmniej dwa razy w tygodniu będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, przyczynicie się do ochrony tej Misji Zbawienia i przyprowadzicie więcej dusz do Panowania Królestwa Bożego.

Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz. Toteż dla tych, którzy za Nią pójdą, będzie to bardzo trudna droga. Zależy Mi na tym, abyście byli świadomi, że są tacy, którzy mówią, iż przychodzą w Imię Mojego Syna, a potem oświadczają, że To Słowo Boga pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z najcięższych błędów bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te biedne dusze. Nie gniewajcie się na nie. Lecz musicie prosić o miłosierdzie dla ich dusz. 

Dzieci, musicie pamiętać, że nigdy nie jest łatwo, gdy pomagacie Mojemu Synowi nieść Jego Krzyż. Jego Cierpienie staje się waszym, kiedy wyznajecie swoją przynależność do Niego. Obdarzając Go całkowitym zaufaniem i okazując wytrwałość w waszej drodze, by pomóc Mu ratować dusze, staniecie się silniejsi. Otrzymacie odwagę, siłę i godność, aby wznieść się ponad ośmieszanie, bluźnierstwa i pokusy, jakie będą waszym codziennym udziałem, aż do dnia Powtórnego Przyjścia mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju. Całkowicie zaufajcie Mojemu Synowi i zawsze wzywajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, abym przyszła wam pomocą w waszej Misji wspierania zbawienia dusz.“ 

Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

http://paruzja.info/