Hymn o Miłości

św. Pawła (1 Kor. 13, 4-8)

”4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 

5 nie dopuszcza bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 

7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 

8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.”

 

Z natchnienia Bożego o sposobach uświęcania się

Podstawowe wskazówki do rozwoju naszego życia wewnętrznego w życiu codziennym, zawarte są w „Hymnie o Miłości” w liście św. Pawła do Koryntian, w rozdz. 13. Wskazówki św. Pawła mamy rozsądnie dostosować do swojego życia. Ma to być przede wszystkim działanie w świetle prawdziwej, Świętej Miłości. 

Miłość cierpliwa jest.

Należy pracować usilnie nad swoją cierpliwością, aby nic nie zdołało zmącić naszego wewnętrznego i zewnętrznego spokoju. Nigdy nie powinniśmy na nikogo podnosić głosu, bić, lecz spokojnie, bez nerwów tłumaczyć, z Miłością. Cierpliwość to opanowanie samego siebie, także w odniesieniu do innych.

Miłość łaskawa jest,

więc bądźmy łaskawi wobec wszystkich, pamiętając, że Miłość daje, a nigdy nie żąda. Ponieważ w obecnym czasie zło nagminnie żeruje na dobrym, trzeba niekiedy okazać stanowczość wobec bliźniego, lecz zawsze spokojnie i z Miłością.

Miłość nie zazdrości,

więc nie wolno nam nigdy, nikomu, niczego zazdrościć, gdyż zazdrość popycha do czynów złych i zbrodni. Trzeba natychmiast odrzucać ducha zazdrości.

Miłość nie szuka poklasku

u tzn. nie czyńmy nic dla ludzkiego uznania, lecz zawsze z Miłości do bliźniego, na Chwałę Bożą. Z tym wiąże się też odrzucenie od siebie wszelkich przejawów pychy i dumy.

Miłość nie unosi się pychą.

Pycha wprowadza do duszy chaos i rozterki, gubiąc człowieka. Każdy powinien ćwiczyć się w pokorze. Należy zawsze brać pod uwagę słowa krytyki pod swoim adresem. Jeśli jest ona słuszna, trzeba podjąć kroki ku zmianie swojego postępowania, jeśli jest niesłuszna, wysłuchać także cierpliwie. Jednakże delikatnie dać znać bliźniemu, że to, co mówi, jest nieprawdą i fałszywym oskarżeniem. Trzeba być również stanowczym, jeżeli chodzi o oskarżanie innych. Jeśli się nie zna sprawy, trzeba to bezwarunkowo powiedzieć, przerywając bezpodstawne oskarżenie. 

Miłość nie dopuszcza się bezwstydu,

więc, każdy powinien ubierać się czysto i skromnie. Miłość nigdy nie będzie bezwstydna. Każdy człowiek powinien posiadać wrodzone poczucie wstydu. Jeżeli brak mu tego, powinien to w sobie wypracować. Normą ma być zawsze zachowanie kulturalne. 

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, nie powinni nosić za krótkich, za ciasnych i opiętych ubrań, bowiem wyzwala to w drugim człowieku zazwyczaj nieczyste myśli. Pobudzanie czynne lub bierne do zła jest grzechem, którego czynić nie wolno. Nikt, przed nikim nie może się obnażać, a szczególnie przed dziećmi. Obowiązkiem wszystkich jest pielęgnowanie u siebie poczucia wstydu.

Miłość nie szuka swego

tzn. nie możemy się wyłącznie kierować własnymi korzyściami, lecz być bezinteresowni. Tak czynić wszystko, aby pamiętać o dobru bliźniego.

Miłość nigdy nie unosi się gniewem.

Gniew to uczucie, które pochodzi od szatana. Nie wolno nam się nigdy na nikogo gniewać. Nawet, jeśli ktoś nas skrzywdzi, znośmy to cierpliwie i nie gniewajmy się. Natychmiast hamujmy to uczucie w naszej duszy od początku jego powstania.

Miłość nie pamięta złego.

Wyrzućmy z naszej pamięci zło nam wyrządzone, zwłaszcza, jeśli ktoś żałuje i czyni za nie pokutę. Jeśli człowiek żałuje i postanawia poprawę, Bóg natychmiast przebacza. Niezależnie od stanu duszy winowajcy, zawsze powinniśmy mu przebaczyć. Tym bardziej wówczas, gdy odpuścił mu Bóg. Kto nie chce przebaczyć winy bliźniego, ten robi dostęp i ściąga tym samym na siebie wielu złośliwych demonów, a tego czynić nie wolno.

Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą.

Nie może nas cieszyć cudze nieszczęście czy czyjeś fałszywe, nieprawdziwe oskarżenie, niezależnie do kogo jest skierowane. Wszelka niesprawiedliwość jest zła i powinniśmy ją od siebie odrzucić. Jedynie powinniśmy się cieszyć z tryumfu prawdy i sprawiedliwości. 

Miłość wszystko znosi,

powinniśmy więc być cierpliwi, pokorni, wytrzymując wszystkie uciski, bicie, niesprawiedliwości bądź słowa obelgi pod naszym adresem.

Miłość wszystkiemu wierzy.

Bądźmy zawsze bezgranicznie ufni w stosunku do Boga, natomiast do ludzi w sposób ograniczony. Cokolwiek mówimy, ma być prawdziwe. Jeżeli nie chcemy powiedzieć prawdy, milczmy. Wierzmy w zasadzie w to, co mówi do nas bliźni, chyba, że wiemy w 100%, iż jest to kłamstwo. Wtedy mamy obowiązek występnego upomnieć. Naszą mowę traktujmy tak jak pouczył Pan Jezus: „mowa wasza niech będzie tak - tak, nie - nie, a co nadto jest, od złego pochodzi”. 

Miłość we wszystkim pokłada nadzieję,

ufając bezgranicznie Bogu i wierząc w sens Bożych Wyroków. Także w złej godzinie nigdy nie powinniśmy załamywać się, pielęgnując w sobie cnoty wiary, nadziei i miłości. Wierzymy ponad wszystko Bogu, wierzymy ludziom, że w końcu się nawrócą.

Pielęgnowanie nadziei do końca naszych dni jest koniecznością, oczywiście opromienioną Miłością, otwierającą wrota do pełnej chwały Niebieskiego Królestwa.

Miłość wszystko przetrzyma

- wbrew nawet wszelkiej logice mamy trwać przy Bogu, Dobru i Prawdzie. Nasza autentyczna Miłość ku Bogu i bliźniemu przetrwa wszystkie próby, nigdy nie ustanie ani się nie zachwieje. 

 

„Kochać, to znaczy współdziałać z Łaską Bożą i dać z siebie Bogu i bliźniemu wszystko, co możecie. Miejcie w sobie wiele Miłości bliźniego. Pamiętajcie, że Miłość jest wszystkim i tylko na Miłości można zbudować cokolwiek.”

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/

 

O Dar Miłości

O Boże, napełnij mnie Swoją Miłością. Pomóż mi dzielić się Darem Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż mi bardziej Cię kochać. Pomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości. Pomóż mi kochać Twoich wrogów. Pozwól, abym ogarnął Miłością, jaką Ty mnie błogosławisz, serca wszystkich z którymi się spotykam. Tą Miłością, którą przenikasz moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć szatana oraz wszystkich jego nikczemnych przedstawicieli, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twego Świętego Słowa. Amen.

 

Nieść Płomień Twojej Miłości

Pomóż nam, drogi Jezu, by bez lęku powstać w Twoje Imię, abyśmy mogli nieść Płomień Twojej Miłości do wszystkich narodów. Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, z którymi będziemy mieli do czynienia, przebywając pośród tych wszystkich, którzy nie są prawdziwymi wyznawcami Twojego Miłosierdzia. Amen. 

 

O ponowne rozpalenie mojej Miłości do Jezusa

O Błogosławiona Matko, Matko Zbawienia całego świata, módl się, aby moja Miłość do Jezusa mogła ponownie zapłonąć. Pomóż mi poczuć Płomień Jego Miłości tak, aby wypełnił moją duszę. Pomóż mi bardziej kochać Jezusa. Módl się, żeby moja Wiara, Miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze. Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie zadręczają, i pomóż mi wyraźnie zobaczyć Boskie Światło Prawdy, które promieniuje od Twojego Umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości. Amen.

 

O odczuwanie Miłości Jezusa

Jezu pomóż Mi, gdyż jestem tak bardzo zdezorientowany. Moje serce nie otwiera się na Ciebie. Moje oczy Cię nie widzą. Mój umysł blokuje się na Ciebie. Moje usta nie potrafią wypowiedzieć słów, aby Cię pocieszyć. Moja dusza jest pogrążona w ciemności. Proszę, miej Litość nade mną, biednym grzesznikiem. Jestem bezradny bez Twojej Obecności. Napełnij mnie Swoimi Łaskami, abym miał odwagę dotrzeć do Ciebie, by błagać o Twoje Miłosierdzie. Pomóż mi, zagubionemu uczniowi, który Cię kocha, ale już nie odczuwa poruszenia Miłości w swoim sercu, bym zobaczył i przyjął Prawdę. Amen.

http://paruzja.info/

 

 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: 

 „...doskonała Miłość bliźniego polega na tym, by znosić błędy innych, nie dziwić się wcale ich słabościom, budować się nawet najdrobniejszymi aktami cnót, który u nich spostrzegamy.”

Św. Alfons:

„Prawdziwa Miłość – znosić tych, które są nieznośne.”

Św. Tomasz z Akwinu:

„Miłość jest radością z dobra; dobro jest jedynym powodem Miłości. Kochać - znaczy chcieć okazać komuś dobro.”

Janis Rāinis:

„Miłość to nagroda otrzymana bez zasług.”

Seneka:

„Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam.” 

Antoine de Saint-Exupéry:

„Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.”

William Wordsworth:

„Najlepsza część ludzkiego życia to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i Miłości.”

William Szekspir:

„Bo Miłość sądzi sercem, nie rozumem.”

 

„I teraz wzywam was do Miłości: kochajcie najpierw swoich domowników, a potem możecie przyjmować i kochać wszystkich, którzy przychodzą.”

( From orędzie z Medziugorje, 6.06.1985 ) http://www.medjugorje.ws/pl/

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Bądź wzorem dla wiernych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

...

1. czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Bądź wzorem dla wiernych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Psalm (Ps 111, 7-8. 9. 10)

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,
nadane ze słusznością i mocą.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
na wieki ustanowił swoje przymierze,
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę,
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują,
a Jego sprawiedliwość
będzie trwać na wieki.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Aklamacja (Mt 11, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 7, 36-50)

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.

Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.

On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”.

„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”

Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.

On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.

Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”.

Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”

On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Dodaj komentarz

32. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Dziś rozpoczynamy 32. Nowennę Pompejańską za Polskę

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 19 września do 15 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:...
Dziś rozpoczynamy 32. Nowennę Pompejańską za Polskę

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 19 września do 15 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 16 października do 11 listopada odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).


http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/np-32
Nowenna Nr 32.119 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Aleksandra Pt
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Cs z rodziną
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Km
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Joanna Błb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Agata Wl

Część druga — Tajemnice Światła – Regina B. M.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu –...
Nowenna Nr 32.119 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Aleksandra Pt
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Cs z rodziną
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Km
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Joanna Błb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Agata Wl

Część druga — Tajemnice Światła – Regina B. M.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Stanislava Ab. z Włoch
Biczowanie Pana Jezusa – Jolanta H. G.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Alina M. Maria z USA
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Krysia Srf z Brooklynu
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Marlena Hjn

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Danuta Agata B.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa –
Zesłanie Ducha Świętego – Ela
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Tereska
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Miłosława R. K.

Módlmy się

av
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013