Nowenna do Bożej Sprawiedliwości

Słowo wstępne

Pisz, drogie dziecię Żywy Płomieniu, bo taka jest Wola Boża, Wola Trójcy Świętej. Trójca Święta dała światu przez ciebie tę modlitwę - nowennę jako nowe, mocne narzędzie do wspólnej walki o sprawiedliwość w tym zdominowanym przez szatana świecie, który tak bardzo wprowadza wszelką niesprawiedliwość i zło na świat, zmusza ludzi do jego wykonywania. Teraz Boża Sprawiedliwość po to, by wymusić siłą Bożej Sprawiedliwości na osobie szatana i ludzi głęboko niesprawiedliwych z powodu działania tegoż złego ducha zmianę ich nastawienia, podaje tę wielką i porażającą demony broń duchową.

Boża Sprawiedliwość nie jest tożsama z żadną inną sprawiedliwością. Nie da się Jej oszukać, ani naciągnąć niesprawiedliwie na czyjąkolwiek krzywdę. Nie radzę prosić Bożej Sprawiedliwości w sprawach i kwestiach niesprawiedliwych, kłamliwych, bo Ręka Bożej Sprawiedliwości z całą siłą, według stopnia świadomości czynu, uderzy w niesprawiedliwie przyzywającego Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Można za to prosić Bożą Sprawiedliwość o pomoc i interwencję w trudnych i zagmatwanych sprawach, zwłaszcza, gdy wyczerpie się ludzkie środki w walce o jakąkolwiek sprawiedliwość

Boża Sprawiedliwość jest doskonałym Bożym przymiotem. Nie da się Go okłamać, naciągnąć, sfałszować, działać tendencyjnie, niesprawiedliwie. Boża Sprawiedliwość jest częścią Bożej Miłości i ma porażającą moc nawet nad Trójcą Świętą i całym stworzeniem.

Nowenna do Bożej Sprawiedliwości będzie bardzo silną i bardzo skuteczną bronią. Dzięki Niej będzie można walczyć z demonami lepiej i o wiele bardziej efektywniej, skuteczniej. Chcę wam uświadomić, że to właśnie ten przymiot jest tym, który spowodował usunięcie z Nieba upadłych Chórów Anielskich.

Walka ze złymi duchami nie jest łatwa ani przyjemna dla każdego człowieka, bo on docenia tylko to, co go drogo kosztuje. Uświadomiłem tobie, Żywy Płomieniu, ten fakt niejednokrotnie. Dobrze wiesz, jak słaby i beznadziejny jesteś sam z siebie wobec potęgi piekła. Sam niczego nie zdołasz uczynić, a wszystko uczynisz jedynie z Trójcą Świętą i Maryją, Moją Świętą, Kochaną Mamą. Teraz, w tym czasie, podam wam kolejną broń, kolejny ratunek dla świata. Cała Trójca Święta nadaje Moc i znaczenie tym Słowom, a siła Słów tej Modlitwy - Nowenny jako całość, gromić będzie znacznie siłę i potęgę szatana.

Pragnę, aby każdy, kto może i zdoła, używał tej modlitwy, aby dopomóc Kościołowi Świętemu przejść czas jego najcięższych prób w dziejach. Po zatwierdzeniu tej modlitwy przez Kościół Święty, od tej pory stanie się ta modlitwa potężną bronią Kościoła Świętego.

  • Obiecuję, że każdy kto będzie ubiegać się, uciekać do obrony Bożej Sprawiedliwości, dozna Jej przemożnej opieki.
  • Obiecuję potężną Moc sprawczą tej Nowennie, Litanii, a nade wszystko Koronce do Bożej Sprawiedliwości.
  • Obiecuję szybkie pokonanie demona, bo w obronie sprawiedliwości staje cała Trójca Święta ze swoją Mocą.
  • Obiecuję sprawiedliwe pokonanie każdego, kto współpracuje ze złymi duchami i ich zwolennikami.
  • Obiecuję przywrócenie godności tym, którym ją siłą odebrano.
  • Obiecuję uruchomienie Bożej Sprawiedliwości wobec każdego, kto działa niesprawiedliwie i stronniczo.
  • Obiecuję obronę skrzywdzonych, jeżeli odwołają się do Bożej Sprawiedliwości. Tu czas i działanie pozostawcie samej Trójcy Świętej.

 

To są obietnice do Nowenny do Bożej Sprawiedliwości. Trójca Święta dała wam, o dziateczki, na te niełatwe czasy straszną w skutkach i działaniu duchową broń. Na wyraźny Boży rozkaz wyruszą, aby was bronić, Aniołowie wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego.

Nowennę należy odmawiać następująco. Najpierw modlitwa wstępna, następnie modlitwa na dany przypadający dzień odmawiania, następnie Litania do Bożej Sprawiedliwości, dziesiątek Różańca Świętego, a na końcu Koronka do Bożej Sprawiedliwości i modlitwa na zakończenia każdego dnia Nowenny.

Nowennę można odmawiać przez dziewięć dni, to jest normalne tradycyjne odmawianie. Można też odmawiać przez dziewięć miesięcy, wtedy uzyska się więcej specjalnych Łask Bożych i uzyska większą pomoc Bożą. Można też odmawiać przez dziewięć lat, to w wyjątkowo ciężkich i zagmatwanych sprawach. Odmawiając przez dziewięć miesięcy, odmawia się cały miesiąc jeden dzień nowenny, odmawiając dziewięć lat, dany dzień odmawia się przez cały rok. Pragnę wam udzielić wielu łask, przynieść wiele pomocy, ale wy musicie o to prosić. Błogosławię wam na cierpliwe odmówienie Nowenny.

Jezus

 

Modlitwa wstępna

Najświętsza, ukochana Boża Sprawiedliwości, która Jesteś Wspaniała, Nieogarniona, Wieczna, Straszliwa i Nieprzejednana, Sprawiedliwa, ale także Surowa, lecz zewszechmiar Kochająca wszelką sprawiedliwość i uczciwość.  Sprawiedliwy Boże, Trójco Święta, kochająca zabłąkaną od grzechów i win ludzkość, daj mi łaskę dobrego odprawienia tej nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, takie sprawiedliwe działanie Trójcy Świętej, jakie Ty Sam, Sprawiedliwy Boże, chcesz nam udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask Bożych potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości i do uzyskania wszelkiej sprawiedliwości, której sami nie możemy się doczekać.  Amen.

 

I dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niesprawiedliwie na Kościół Święty.

Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże w Trójcy Świętej Jedyny, składamy Ci stokrotne dzięki, że nas stworzyłeś i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne dobra - łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony! Proszę Cię, o Wszechpotężny Władco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, abyś przegnał szatana działającego na nasz Kościół Święty, pomógł wymóc na wszystkich rządzących w nim przełożonych wszystkich szczebli zewszechmiar sprawiedliwe traktowanie, by opamiętali się z zajadliwości swoich grzechów, odstąpili od demonów, a te by ich opuściły na dobre. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich osób, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego na organizacje demoniczne iluminatów i masonerię oraz mędrców Syjonu, działających na szkodę ludzi, zwłaszcza w naszym kraju.

Najlepszy, Sprawiedliwy Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobra i łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za odkupieńczą Ofiarę Syna Bożego, która wykupiła nas z rąk Bożej Sprawiedliwości, a która nieustannie nas uświęca. Boże Sprawiedliwy pełen litości, Ty Jesteś naszym ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Proszę Cię, Sprawiedliwy Boże, o nawrócenie ludzi będących w masonerii, iluminatach i pośród mędrców Syjonu, zwłaszcza pracujących na naszą zgubę w naszym kraju. Proszę też o zablokowanie pracy szatana w tych organizacjach, przegnanie go, wrzucenie z powrotem do piekła. Proszę Cię, o Sprawiedliwy Boże, powstrzymaj wszelkie złowrogie działanie ludzi z tych organizacji, nie pozwól im bezczelnie niszczyć ludzi i ich mienia. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na kapłanów i hierarchię Świętego Kościoła Katolickiego.

Najczulszy Boże w Trójcy Świętej Jedyny, składam Ci gorące podziękowania za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który zechciałeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Boże, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, zwłaszcza z grona kapłanów i hierarchii naszego Świętego Kościoła Katolickiego, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Pełen dobroci i miłości Sprawiedliwy Boże, zadziałaj na kapłanów, biskupów, kardynałów oraz papieża, którzy podejmują niejednokrotnie i tendencyjnie pod wpływem diabła złe, krzywdzące innych decyzje, nawróć ich, opamiętaj. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, co są z narodu żydowskiego i chazarskiego.

Odwieczny Boże, Stwórco Nieba i Ziemi, dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego. Błagam Cię o takie łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali łaskę pomocy dla tych biednych dusz. Wiekuisty Boże, udziel swoich łask tym duszom, zwłaszcza tym, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Ukochana Sprawiedliwa Trójco Święta, powstrzymaj złe, złowrogie działanie ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego, aby nie działali źle, zwodniczo i niesprawiedliwie. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na muzułmanów całego świata.

Odwieczny Boże pełen Miłosierdzia, proszę Cię o wywarcie Bożej Sprawiedliwości na atakujących nas muzułmanach całego świata. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z ich opresji. Prosimy Cię o bezmiar łask dla tych nieszczęsnych błądzących dusz, aby nawrócili się i jak najprędzej mogli oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. One wiele zawiniły swoim grzesznym życiem, ale było i jest to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca i nieznajomości prawdziwego Boga. Proszę Cię, o Sprawiedliwy Boże, o opamiętanie muzułmanów, by nas nie mordowali, nie krzywdzili. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania, albo by Ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na wrogów naszego Narodu.

Boże Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną radą. Jednak Twoje Kochające Serce, o mój Boże Sprawiedliwy, nadal bije dla nas współczuciem, pomimo Twojej odwiecznej Sprawiedliwości. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu z Nieba, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Prosimy Cię i błagamy o nawrócenie się i opamiętanie wszystkich wrogów naszego umęczonego przez wrogów Narodu. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na wrogów naszych rodzin.

Boże Miłosierny, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich doskonałych, świętych planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Pomóż go nam pokonać. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wiekuistą Wolę. Boże Sprawiedliwy, udziel mi takiej łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Proszę Cię również o nawrócenie wrogów naszych rodzin, tych, którzy chcą je rozbić, zniweczyć i zniszczyć. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, którzy nas kiedykolwiek niesprawiedliwie potraktowali.

Nieśmiertelny Sprawiedliwy Boże, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Prosimy Cię również, aby nawrócili się ci, którzy nas atakują i mszczą się pełni buty i niesprawiedliwości. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

O Święta Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na nas samych, o usunięcie wszelkiej ukrytej przed naszymi oczami niesprawiedliwości oraz wszelkiego złego, brutalnego nas traktowania.

Ukochany Sprawiedliwy Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Pomóż odkryć mi wszelkie ukryte, podstępne pułapki, usuń je, usuń wszelkie niesprawiedliwe traktowanie nas, spraw, aby nasi prześladowcy się nawrócili i ujawnili.  Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię, o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam, Boże, chcesz, pragniesz i musisz uczynić.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Bożej Sprawiedliwości

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Sprawiedliwy Boże, Stwórco Nieba i Ziemi  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, w Twojej Mądrości i Potędze  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Stworzycielu Aniołów  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Chwało i celu naszej wędrówki  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Chwało Świętych w Niebie  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, wyganiający pierwszych rodziców z Raju  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Chwało stworzenia  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Opatrzności Boża na naszej drodze  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, w niezliczonych swych przymiotach  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, nieogarniony, litościwy w swym Miłosierdziu  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, nieszczędzący Syna swojego dla naszego Odkupienia  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, dający nam Matkę Syna swojego  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, serdeczny, czuły i kochający  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, delikatniejszy niż dziecko  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, żarliwy i płomienny  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, czysta Miłości  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, zsyłający potop na ludzi zbuntowanych przeciw Tobie za dni Noego  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, najdoskonalszy nasz Boże  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Wszechmocny i pełen łaskawości  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, ogarniający wszystkich swą czułą opieką  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, patrzący na nas przez Rany Syna swojego  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, objawiający wszelkie Tajemnice Boże  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, opiekujący się Kościołem i stworzeniem  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, nasza pociecho i nagrodo  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, rozkoszy zbawionych i duchów czystych  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, nadziejo zbawiających się  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, dający przez Mojżesza Dziesięć Przykazań Bożych  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, niewyczerpany w swych cudach  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, mądry w swych zarządzeniach  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, najmilszy, najczulszy i przedziwny  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, dający zawsze dobre i mądre rady  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, czysta Sprawiedliwości  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, dający natchnienie naszej pobożności  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, wiedzący o wszystkim  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, widzący wszystko i wszędzie  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, przed którym nic ani nikt się nie ukryje  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, perło najcenniejsza  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, umierający za nasze grzechy  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, niedający z nikim ani z niczym się porównać  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, dochowujący Przymierza na wieki  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Obietnico wypełniająca się zawsze  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Słowo zawsze wypełniające się  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, z Sercem gorejącym jak ogień gorącym  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, siejący cnoty dla dusz czystych  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, klejnocie najcenniejszy  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, dający nam ze swej pełni  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, zawsze hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, źródło życia i świętości  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, grzechami naszymi raniony  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, stanowczy i pokorny  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, źródło wszelkiej pociechy  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, przyjmujący całopalenia  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, przyjmujący wszelkie dobre ofiary  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, natchnienie świętych  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, mścicielu tych, którzy uciekają się pod Twoją opiekę  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, mój Ojcze i Pasterzu  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, przewodniku, doradco i opiekunie  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, broniący uciśnionych  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, przyjacielu mój i Boże  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, nieliczący się z nikim ani z niczym  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Tatusiu najlepszy  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, hojny, oświecający Kościół swój  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, zawsze o nas dbający  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, przyjmujący i słuchający naszych próśb i jęków  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, wypełniający wszystko, coś powiedział  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Królu rodzin  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Królu Kościoła  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, rozkoszy wszystkich Świętych  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, Miłości stworzeń wszystkich zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

Sprawiedliwy Boże, nadziejo w Tobie umierających  zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boża Sprawiedliwości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, o Boża Sprawiedliwości.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Sprawiedliwości.

 

P. - Tyś Chwałą i Obroną Twojego ludu wiernego.

W. - Dający nam Zbawienie, życie wieczne oraz wszelką obronę.

 

Módlmy się

Wszechmogący, Wieczny Ojcze Przedwieczny, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

 

Różaniec Święty II Tajemnica Bolesna – Bolesne Biczowanie Pana Jezusa.

 1 x Ojcze nasz...    10 x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...  

 

 Koronka do Bożej Sprawiedliwości

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:

Kocham, sławię i uwielbiam Cię, o Święta Boża Sprawiedliwości, zechciej pogromić szatana i dopomóc w walce o Sprawiedliwość.  (1x).

Na małych paciorkach:

O Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o Sprawiedliwość. (10 x)

Na zakończenie:

Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, sławię i uwielbiam, proszę Cię o Twoją pomoc, działanie i obronę w mojej sprawie i w moim problemie. (3 x)

 

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Boże z Nieba, który sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw w swojej Sprawiedliwości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie łaski - dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który Jesteś Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Sprawiedliwy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Spraw, o Wieczny Boże, abyśmy mogli uprosić w tej modlitwie, Nowennie potrzebne dla nas Łaski Boże i abyśmy doczekali się wypełnienia wszelkiej Bożej Sprawiedliwości w tych sprawach i problemach, o które tak bardzo Ciebie, o Sprawiedliwy Boże, prosimy. Amen.  

 

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Lb 24, 2-7. 15-17a)

Wschodzi Gwiazda z Jakuba

Czytanie z Księgi Liczb

Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo swoje, mówiąc:

„Wyrocznia Balaama, syna Beora;
wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;
wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,
który ogląda widzenie Wszechmocnego,
który pada, a oczy mu się otwierają.
Jakubie, jakże piękne są twoje namioty,
mieszkania twoje, Izraelu!
Jak szerokie doliny potoków,
jak ogrody nad brzegiem strumieni
lub jak aloes, który Pan sadził,
i jak cedry nad wodami.
Płynie woda z jego wiader,
a zasiew jego ma wilgoć obfitą;
król jego wiele mocniejszy niż Agag,
królestwo jego w górę

...

1. czytanie (Lb 24, 2-7. 15-17a)

Wschodzi Gwiazda z Jakuba

Czytanie z Księgi Liczb

Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo swoje, mówiąc:

„Wyrocznia Balaama, syna Beora;
wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;
wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,
który ogląda widzenie Wszechmocnego,
który pada, a oczy mu się otwierają.
Jakubie, jakże piękne są twoje namioty,
mieszkania twoje, Izraelu!
Jak szerokie doliny potoków,
jak ogrody nad brzegiem strumieni
lub jak aloes, który Pan sadził,
i jak cedry nad wodami.
Płynie woda z jego wiader,
a zasiew jego ma wilgoć obfitą;
król jego wiele mocniejszy niż Agag,
królestwo jego w górę wyniesione».
I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc:
«Wyrocznia Balaama, syna Beora;
wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;
wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,
który ogląda widzenie Wszechmocnego,
a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada,
a oczy mu się otwierają.
Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,
dostrzegam go, ale nie z bliska:
wschodzi Gwiazda z Jakuba,
a z Izraela podnosi się berło”.

Psalm (Ps 25, 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9)

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Aklamacja (Ps 85, 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?”

Jezus im odpowiedział: „Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?”

Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» A jeśli powiemy: «od ludzi», boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka”.

Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. On również im odpowiedział: „Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

Dodaj komentarz

34. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 5 stycznia do 27 lutego).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec. Poprzednie 33 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 5 stycznia do 27 lutego).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 33 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny: „JASNA GÓRA jest Stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i TU również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.” [263]

A więc I. szczegółowa INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017).

W myśl wykonania tego zadania został opracowany szczegółowy Plan Naprawy Polski.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w II. szczegółowej INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili jeszcze w III. szczegółowej INTENCJI (również w osobnych różach):

O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 5 do 31 stycznia odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 1 do 27 lutego odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Nowenna Nr 34.47

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Andrzej B.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria S.
Narodzenie Pana Jezusa – Maria C.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ilona W.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Gabriela G. G.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Monika M. Cud w Kanie...
Nowenna Nr 34.47

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Andrzej B.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria S.
Narodzenie Pana Jezusa – Maria C.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ilona W.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Gabriela G. G.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Monika M.
Cud w Kanie Galilejskiej – Jan K.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Irena Sw. ze Lwowa
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Bogusława M.
Ustanowienie Eucharystii – Bp Stanisław SChr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Anna Ch.
Biczowanie Pana Jezusa – Jadwiga P.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Beata G.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Derek Kr.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Elzbieta R.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Stanisława Kr.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Elżbieta Cg
Zesłanie Ducha Świętego – Maria Kr
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Eva N. Eva
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Angelika J.

Módlmy się

av
Santa Lucia
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.
Nowenna Nr 34.48

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Dorota Nw

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Elżbieta Mrs
Cud w Kanie Galilejskiej – Edyta Ann
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Wojciech Wjn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Ks. Marek Wr
Ustanowienie Eucharystii – Barbara St.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne ...
Nowenna Nr 34.48

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Dorota Nw

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Elżbieta Mrs
Cud w Kanie Galilejskiej – Edyta Ann
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Wojciech Wjn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Ks. Marek Wr
Ustanowienie Eucharystii – Barbara St.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Halina Jr
Biczowanie Pana Jezusa – Beata Anna Marta
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Justyna H.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Kate Sz.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Renata Nw

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Zofia Pn
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Liliana Śn.
Zesłanie Ducha Świętego – Ewa Zn
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Lucyna Wl z Wilna
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Elżbieta Gr
Nowenna Nr 34.49

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Alicja Wr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Anna Maria
Narodzenie Pana Jezusa – Bp Piotr T.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Dora Dorka
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Janusz Ost.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Celina O. z USA Cud w Kanie...
Nowenna Nr 34.49

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Alicja Wr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Anna Maria
Narodzenie Pana Jezusa – Bp Piotr T.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Dora Dorka
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Janusz Ost.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Celina O. z USA
Cud w Kanie Galilejskiej – Joanna Drc
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Mateusz Ols.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Krzesisława Jw
Ustanowienie Eucharystii – Wiktoria Wd

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Wiesław Jr
Biczowanie Pana Jezusa – Alicja Sn
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ewa Ps
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Krystyna Ch.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Jadwiga Nw

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Hubert Ptk
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Urszula Wsk
Zesłanie Ducha Świętego – Zosia Wtk
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Roza Kr.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Jadwiga Sz.-B. z Chicago

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013