Modlitwy za najbliższych

Zbaw moich braci i moje siostry

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują. Zezwól, abym dopomógł w zbawieniu ich dusz. Błagam Cię, przebacz im ich grzechy, oraz proszę o to, aby ich dusze zostały wypełnione Duchem Świętym, tak aby pobiegły do Twoich ramion jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim nie zostaną utracone na zawsze. Ofiaruję Ci za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu mój dar. Amen.

 

Uchroń Moje dzieci przed królem kłamstwa

Proszę Cię, drogi Jezu, błagam Cię, uchroń moje dzieci przed królem kłamstwa. Poświęcam moje dzieci (tu proszę podać imiona) Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę Cię, oświeć ich dusze mocą Twojej Najdroższej Krwi i daj im bezpieczne schronienie w Twoich Ramionach, aby nie stała im się żadna krzywda. Proszę Cię, abyś w czasie aktu Rozświetlenia ich Sumienia otworzył ich serca i wlał w ich dusze Twojego Świętego Ducha, aby zostali oczyszczeni z każdej nieprawości. Amen.

 

Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci (podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi, tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy. Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego, a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone, aby od Niego się odwrócić. Amen.

 

O uświęcenie najbliższych Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa

Drogi Jezu, proszę Cię, uświęć mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród, aby ochronić nas Twoją Najdroższą Krwią. Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które znosić będę podczas przygotowywań na Twoje Powtórne Przyjście. Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boga do Twojego Serca, abyśmy mieli życie wieczne. Okryj mnie i wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią. Amen.

 

O ratowanie mojej duszy i dusz tych, których kocham

O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu. Pomóż mi i moim bliskim (wymień ich imiona ...), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze złe czyny. Uznać nasze wady. Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów. Okazać miłość tym, których skrzywdziłem. Błagać o Miłosierdzie, by zostać zbawionym. Tak ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu Wielkiego Oświetlenia sumień, moje sumienie i sumienia (wymień ich imiona ...) były czyste i abyś zalał moją duszę Twoim Boskim Miłosierdziem. Amen.

 

 

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców Życia Wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna, aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.

 

http://paruzja.info/