Modlitwy o wierność Armii Jezusa Chrystusa

Ślubowanie wierności Armii Jezusa Chrystusa 

Trwamy zjednoczeni z Twym Najświętszym Sercem, drogi Jezu. Głosimy z przekonaniem Prawdziwe Słowo Boże. Pójdziemy na krańce ziemi, aby szerzyć Prawdę. Nigdy nie zaakceptujemy żadnej nowej, głoszonej w Twoim Imieniu doktryny – innej od tej, którą Ty Sam nam wyłożyłeś. Pozostaniemy oddani, wierni i niezłomni w naszej wierze. Tych, którzy Ciebie zdradzą, potraktujemy z miłością i współczuciem – w nadziei, że oni do Ciebie powrócą. Będziemy stanowczy, lecz cierpliwi dla tych, którzy w Twoje Imię nas prześladują. Będziemy triumfująco kroczyć naprzód, aż do Twojego Nowego Raju. Obiecujemy, że przez nasz ból i cierpienie sprowadzimy Ci wszystkie te zagubione dusze, które łakną Twojej Miłości. Proszę, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, tak abyśmy stali się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie w Nowej Erze Pokoju. Amen.

 

Ofiarowanie wolnej woli Bogu

Mój najdroższy Jezu, przyjmij modlitwę ode mnie, od najbardziej niegodnej duszy i pomóż mi bardziej Cię kochać. Poprzez moją wolną wolę, ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga. Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Panowanie oznacza dla mnie posłuszeństwo każdemu Twojemu życzeniu. Moja wolna wola jest Twoją, abyś zrobił z nią to, co jest potrzebne, aby zbawić wszystkich ludzi, na całym świecie, którzy są od Ciebie oddzieleni. Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją Najświętszą Służbę. Amen.

 

Ofiarowanie cierpienia jako daru

O Najświętsze Serca Jezusa, naucz mnie w Twoje Święte Imię akceptować zniewagi, kiedy z pokorną wdzięcznością głoszę Twoje Słowo. Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca. Pozwól mi przyjąć takie próby z miłością i szczodrością ducha, tak abym mógł ofiarować je jako dary, które są dla Ciebie tak cenne, jeśli idzie o ratowanie dusz. Amen.

 

Przekazuję Ci Moje Cierpienie, Mój Jezu

Jezu, łączę mój ból i cierpienie z tym, które Ty przecierpiałeś w czasie Swej Agonii na Kalwarii. Każde urąganie i każdy słowny atak, przez które cierpię, ofiaruję Tobie w hołdzie Ukoronowania Ciebie Cierniami. Każdą niesprawiedliwą krytykę mojej osoby ofiaruję Tobie na cześć Twojego upokorzenia przed Piłatem. Każde fizyczne cierpienie, zadawaną mi rękami innych, ofiaruję Tobie na cześć Twojego biczowania przy Słupie. Każdą obelgę, która mnie dotyka, ofiaruję Tobie na cześć okrutnej fizycznej tortury, którą przecierpiałeś w czasie Ukoronowania Cierniem, kiedy przeszyte zostało Twoje Oko. Za każdym razem, gdy staję się Twoim odbiciem, udziel mi Twego Nauczania, a kiedy ze mnie drwią, pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię. Dopomóż mi wykorzenić z siebie pychę i nigdy się nie bać przyznać, że Cię kocham, Drogi Jezu. A kiedy wszystko wydaje się być w moim życiu beznadziejne, Drogi Jezu, wesprzyj mnie odwagą, przypominając mi, że dobrowolnie pozwoliłeś Siebie ukrzyżować w tak nikczemny i okrutny sposób. Pomóż mi powstać i być poczytywanym za prawdziwego Chrześcijanina, prawdziwego żołnierza w Twojej Armii, pokornego i o skruszonym sercu na pamiątkę Ofiary, jakiej dokonałeś dla mnie. Trzymaj mnie za rękę, Drogi Jezu, i pokaż mi, jak moje własne cierpienie może natchnąć innych, aby włączyli się do Twojej Armii dusz, które myślą podobnie i Ciebie kochają. Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar, aby ocalić dusze w tej ostatecznej bitwie przeciwko tyranii złego. Amen. 

 

http://paruzja.info/