Przygotowanie do Ostrzeżenia

O mój Drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością, aby stały się pokorne przed Tobą. I błagam o przebaczenie ich grzechów, aby mogli się oni stać częścią Twojego Chwalebnego Królestwa. Amen

 

Mój dar dla Jezusa, dla ratowania dusz

Mój najdroższy Jezu, Ty, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi na mój skromny sposób pomóc Ci ratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia, aby szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bo pragnę pomóc Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję moją wierność Twojej Najświętszej Woli o każdym czasie. Amen.

 

O ocalenie dusz w czasie Ostrzeżenia

O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imieniu Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i dla uczczenia Jego śmierci krzyżowej dla ocalenia dusz, błagam Cię, zbaw te dusze, które już nie potrafią same siebie ocalić, a które mogą umrzeć w grzechu ciężkim w czasie Ostrzeżenia. Aby zadośćuczynić cierpieniom Twojego umiłowanego Syna, usilnie proszę o wybaczenie tym wszystkim, którzy nie są w stanie szukać odkupienia, ponieważ nie będą żyć wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie uwolnienia ich od grzechu. Amen.

  

Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje utrapienia i moje modlitwy, aby zbawić ich dusze od ducha ciemności. Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia. Otwórz ich serca, splatając je z Twoim Najświętszym Sercem, aby mogli zabiegać o przebaczenie, konieczne do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę zadośćuczynienia, aby mogli zostać nawróceni promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen. Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie. Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu, i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen. 

 

Przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

O Mój Jezu, trzymaj mnie mocno podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi łaski, potrzebne do stania się małym w Twoich oczach. Otwórz moje oczy na Prawdę Twojej obietnicy o Wiecznym Zbawieniu. Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją miłość oraz przyjacielską dłoń. Weź mnie w ramiona i przyłącz do Świętej Rodziny, abyśmy wszyscy znowu byli jedno. Kocham Cię, Jezu, i obiecuję, że począwszy od dnia dzisiejszego będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w moim sercu i z czystością duszy na wieki wieków. Amen. 

 

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców Życia Wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna, aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.

 

Za dusze po Ostrzeżeniu

O Najświętsze Serce Jezusa, okaż każdemu z nas, biednych grzeszników, Twoje Miłosierdzie. Oświeć te serca z kamienia, które tak rozpaczają w poszukiwaniu przewodnictwa. Przebacz im ich winy. Dopomóż odnaleźć im w swoich sercach, za przyczyną Twojej Miłości i Miłosierdzia, Twój wielki Dar Zbawienia. Błagam Cię o przebaczenie dla wszystkich dusz, które odrzucają Prawdę o Bogu. Okryj ich Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby byli oni osłonięci od niegodziwości i zasadzek szatana, który próbuje oddzielić ich od Ciebie na wieczność. Błagam, daj wszystkim dzieciom Boga siłę, aby okazały Ci wdzięczność za Twoje Wielkie Miłosierdzie. Proszę Cię, otwórz drzwi do Swojego Królestwa przed wszystkimi zagubionymi duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi. Amen.

 

http://paruzja.info/