Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

„Mojej Armii, z powodu jej Miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne Łaski. Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia Pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie. Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą. Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz Moc Ducha Świętego.”

O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi. Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic. Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na Krzyżu, Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie. Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, aby głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Ciebie, Wysławiamy Ciebie, Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są. AMEN

„Idźcie naprzód w pokoju Moi ukochani wyznawcy i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi ogromną radość Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, Mojej Świętej Matce, aniołom i wszystkim Świętym w niebie. Kocham was wszystkich. Czekam na moment, kiedy obejmę Moimi ramionami każdego z was, tak że odnajdziecie pokój, miłość i radość, na które oczekiwaliście przez całe wasze życie na ziemi.”

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

http://paruzja.info/