Modlitwy o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

O Drogi Jezu, zjednocz wszystkich swoich ukochanych wyznawców w miłości, abyśmy mogli głosić prawdę Twojej obietnicy dla wiecznego zbawienia całego świata. Błagamy, aby te oziębłe dusze, obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy, porzuciły swoją zbroję dumy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi. Ogarnij, Drogi Jezu, te wszystkie zagubione dusze i pozwól naszą miłością, jako ich bracia i siostry, unieść ich z pustyni i zabrać z nami do wnętrza Miłości i Światła Trójcy Przenajświętszej. Pokładamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje Święte Ręce. Błagamy Cię, byś zwiększył naszą pobożność, abyśmy mogli zbawić więcej dusz. Amen.

 

O zjednoczenie Grup Modlitewnych

O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy zjednoczyła na świecie wszystkich przynależnych do Reszty Bożej Armii. Okryj wszystkie Grupy Modlitewne Krucjaty Łaską Zbawienia, która zostanie na nas wylana dzięki Miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a szczególnie tych kapłanów, którzy przewodzą Grupom Modlitewnym Krucjaty Modlitwy. Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia, które staje się przyczyną podziału pomiędzy nami, i ochraniaj nas swoim podarowanym nam orężem, tak abyśmy się stali odporni na ataki, które będziemy musieli wytrzymać z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa w czasie tej Świętej Misji ratowania dusz. Amen. 

 

O zebranie i zjednoczenie wszystkich dusz

Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim ukochanym uczniom zebrać świat w Twoje Ramiona i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, byśmy dopilnowali, aby Płomień Prawdy ogarnął wszystkich, którzy oddzielili się od Ciebie. Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał szansę pojednania. Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim Świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie. Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tej naszej drogi do zbawienia. Amen.

 

Błogosław i chroń Twoją Grupę Modlitewną Krucjaty

O mój Najdroższy Jezu, pobłogosław nas i nas chroń — Twoją Grupę Modlitewną — tak abyśmy się stali odporni na nikczemne ataki diabła oraz wszelkich złych duchów, które mogłyby nas gnębić w trakcie tej Świętej Misji ratowania dusz. Obyśmy pozostali wierni i silni, podczas gdy wytrwale strzeżemy Twojego Świętego Imienia wobec świata, i obyśmy nigdy nie poddali się w naszej walce, aby szerzyć Prawdę Twojego Świętego Słowa. Amen.  

  

Zjednoczyć wszystkie Rodziny

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie. Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu, i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.  

 

http://paruzja.info/