44. Nowenna Pompejańska

Komentarze

Dodaj komentarz
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 44. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 130 Róż. Wśród 867 uczestników modli się z nami 4 Biskupów, 51 Kapłanów, 16 Sióstr zakonnych, a także 21 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„Polacy, cieszą Mnie wasze pojedyncze akcje modlitewne, pokutne, postne, ale Ja pragnę waszego ciągłego, nieustannego działania, a nie tylko w chwilach doraźnych akcji. Cieszą Moje Święte Serce ruchy intronizacyjne, cieszy Mnie żar waszych serc i dusz. To co wielu z was uważa za dokonanie intronizacji Mojej...
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 44. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 130 Róż. Wśród 867 uczestników modli się z nami 4 Biskupów, 51 Kapłanów, 16 Sióstr zakonnych, a także 21 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„Polacy, cieszą Mnie wasze pojedyncze akcje modlitewne, pokutne, postne, ale Ja pragnę waszego ciągłego, nieustannego działania, a nie tylko w chwilach doraźnych akcji. Cieszą Moje Święte Serce ruchy intronizacyjne, cieszy Mnie żar waszych serc i dusz. To co wielu z was uważa za dokonanie intronizacji Mojej Osoby, jest dobre, ale są to tylko częściowe intronizacje. Widzę żar i pragnienie waszych serc, odpowiednio w swoim czasie wam to policzę, osłaniając was w czasie działania Bożej Sprawiedliwości, Gniewu Bożego.

Dzięki waszym staraniom, rozpoczął się proces wielu pozytywnych zmian. Musicie zdać sobie sprawę, że walczycie z całą potęgą piekła, a upadli Aniołowie nie oddadzą wam tak łatwo tego co raz zdobyli. Chcę, abyście skupili się teraz w boju o dusze kapłanów, biskupów i kardynałów… (Przekaz z dn. 17.06.2021)

„Ja nie oddam was bez walki, a do bitwy o was na Moją prośbę, staje Mój Słodki Syn, Jezus Chrystus, którego wielu z was intronizowało na Jego prośbę na Króla Polski. Pomożemy wam odzyskać Polskę wolną i suwerenną, od nikogo niezależną, lecz to wielu z was musi teraz Nam pomóc swoją usilna modlitwą, postem i pokutą…” (Przekaz z dn. 20.06.2021)

„Ze wszystkich krajów na świecie, tylko Polacy jeszcze chcą się modlić i trwają przy Bogu. Wiarę na Wschodzie i na Zachodzie podtrzymują przebywający tam Polacy. Ludzie reszty świata wpadli we wtórne pogaństwo.

Niebawem Duch Święty oświetli całą ludzkość Światłem Bożej Sprawiedliwości. Fakt ten uwolni dusze całej ludzkości z hipnozy i znieczulenia demonicznego. Każdy żywy, żyjący na ziemi człowiek ujrzy całą prawdę o sobie samym, a to spowoduje spory ból waszych dusz. Wydarzenia te, które niebawem nastąpią, zmienią układ sił na ziemi, bo powrócą do wiary ci, którzy dawno nią wzgardzili. Po krótkiej przerwie szatan ponownie uderzy, ale czynić to będzie z dziką furią. Ci którzy potrafią się modlić i żyć po Bożemu, niechaj uczą modlitwy i właściwego duchowego postępowania tych, którzy się nawrócą.

Chcę o wiele więcej postów i modlitwy za duchowieństwo wszystkich szczebli w Polsce. Demony niszczą do szczętu stan kapłański. Polacy, gdziekolwiek jesteście, uczcie innych prawdziwej wiary, a zwłaszcza gorącej modlitwy i prawdziwego, nieudawanego postu. Ci z was, którzy przetrwają czas ciężkich prób, okażą Mi wierność pod każdym względem, ci wejdą do Nowej Ery, Ery Ducha Świętego. ” (Przekaz z dn. 20.06.2021)
44. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 czerwca do 20 sierpnia) .

Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec. Nadal będziemy się modlić...
44. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 czerwca do 20 sierpnia) .

Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec.

Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:

I. O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE

V. DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW


Duch Święty: „Polacy, wy jedni pozwalacie Mi w was i przez was działać, więcej niż inni. Chcę, aby każdy kto tego jeszcze nie uczynił, oddał się w Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną, albo w Niewolę Niepokalanej. Oddanie to da Trójcy Świętej w miarę swobodny dostęp do was. Niczego się nie obawiajcie, lecz spokojnie dajcie Mi dostęp do waszych serc i dusz, Ja wówczas Sam dokonam reszty.

Pragnę, aby taki krok uczynili wszyscy polscy kapłani, biskupi i kardynałowie. Ktokolwiek z ludzi świeckich czy duchownych kiedykolwiek oddał się diabłu podpisując cyrograf czy przez inne sposoby oddania, teraz niechaj się dobrowolnie i bez przymusu wyrzeknie diabła, a w zamian niechaj się odda dobrowolnie i bez jakiegokolwiek przymusu, w dobrowolną Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną, wówczas moc szatana zostanie w was złamana, wyłączona, a wy będziecie mogli być uratowani i korzystać z wolności dzieci Bożych...

Nim nastąpi zasadnicza eskalacja wydarzeń zapowiadanych w Apokalipsie Świętego Jana Apostoła, a także u wielu proroków, we właściwym momencie, ale już niedługo, pokażę całej ludzkości ich opłakany stan duszy i na co w chwili swojego Sądu zasługują. Całość poprzedzi ukazanie się Świetlistego Znaku Krzyża na Niebie...

W tym czasie wielu ludzi zakończy swoje życie, część będzie porwana na obłoki, a część będzie zostawiona na ziemi, aby mogli swoim dalszym dobrym życiem odpokutować za swoje wszelkie grzechy i winy. Ofiaruję ludzkości chwilę czasu do namysłu, na podjęcie własnej, od nikogo niezależnej decyzji.

Spora część ludzi i duchowieństwa wszystkich szczebli się nawróci, odwrócą się od zła, które czynili. Niestety, po chwili przerwy, demony użyją swoich wszystkich sił do walki z dobrem i wszelkimi pozytywnymi skutkami Bożego Ostrzeżenia. Szatan ponownie zwiedzie słabych używając hipnozy i demonicznego znieczulenia, rozpocznie walkę z dobrem i dobrymi ludźmi rękoma swoich wiernych sług. Rozpocznie się wojna cywilizacyjna. Przez to co nastąpi na skutek działań wojennych i szalejących sił przyrody, na całej ziemi nastąpi wielki głód, mnożyć się będą choroby i prawdziwe, nieudawane zarazy, a moce Niebios zostaną wstrząśnięte...

Od wczoraj demony zaczęły gromadzić swe wielkie siły do walki z Polakami, przybyła do „pomocy” 1/3 demonów, to jest około tryliona. Chcą zniszczyć do szczętu ludzi i polską gospodarkę, a nade wszystko chcą wytępić wszelką wiarę w Polsce. Obecnie potrzebny jest wielki szturm modlitewno-ekspiacyjny, pokutny do całego Nieba, aby stawić zaciekły opór każdemu działaniu złych duchów...

Przetrwa i wytrwa tylko ten, kto się modli i pokutuje, inni ulegną zwodniczemu działaniu demona...” ( Przekaz z dn. 06.06.2021)Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 28 czerwca do 24 lipca odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 25 lipca do 20 sierpnia odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
av
Aneta Zdrojewska
Zgalszm sie
Zgalszm sie
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
proszę więc rozważać tym razem
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
proszę więc rozważać tym razem
Poproszę o trzy dziesiątki. Bóg zapłać!
Poproszę o trzy dziesiątki. Bóg zapłać!
Proszę bardzo:
w intencji Intronizacji – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
za Kapłanów – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
w intencji V. Dogmatu – Zesłanie Ducha Świętego
Proszę bardzo:
w intencji Intronizacji – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
za Kapłanów – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
w intencji V. Dogmatu – Zesłanie Ducha Świętego
Poproszę, jak zwykle, 2 dziesiątki zmartwychwstanie i wniebowstąpienie w intencji intronizacji i za kapłanów
Poproszę, jak zwykle, 2 dziesiątki zmartwychwstanie i wniebowstąpienie w intencji intronizacji i za kapłanów
Proszę bardzo.
Proszę bardzo.
av
Zbigniew Wiesław Wierciński
Tajemnice chwalebne
Tajemnice chwalebne
Proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Poproszę Tajemnice Radosne. Proszę tylko o doprecyzowanie, bo dopiero zaczynam się modlić Różańcem. Wybrane Tajemnice odmawiamy codziennie przez okres trwania Nowenny, tak?
Poproszę Tajemnice Radosne. Proszę tylko o doprecyzowanie, bo dopiero zaczynam się modlić Różańcem. Wybrane Tajemnice odmawiamy codziennie przez okres trwania Nowenny, tak?
Proszę więc od 28 czerwca do 20 sierpnia rozważać
Część pierwszą — Tajemnice Radosne
(codziennie 1 raz o dowolnej godzinie).
Proszę więc od 28 czerwca do 20 sierpnia rozważać
Część pierwszą — Tajemnice Radosne
(codziennie 1 raz o dowolnej godzinie).

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013