42. Nowenna Pompejańska

Komentarze

Dodaj komentarz
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 42. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 128 Róż. Wśród 873 uczestników modli się z nami 4 Biskupów, 49 Kapłanów, 16 Sióstr zakonnych, a także 18 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
„MOJE UKOCHANE MALEŃSTWA, KTÓRE CZUWACIE WCIĄŻ I WSPÓŁCZUJECIE MI, JAK BARDZO CIERPIĘ W SWOIM KOŚCIELE, CHCĘ WAM POWIEDZIEĆ, ŻE BARDZO JEST MI MIŁE TO WASZE ZAPARCIE W MODLITWIE W INTENCJI MOJEJ INTRONIZACJI. MODLICIE SIĘ TAK DŁUGO, I NIEKTÓRZY Z WAS WĄTPIĄ, ŻE TO MA SENS, A JA WAM PRZYRZEKAM – JA, WASZ ZBAWICIEL, ŻE MOJA TRZÓDKA DOKONA TEGO...
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 42. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 128 Róż. Wśród 873 uczestników modli się z nami 4 Biskupów, 49 Kapłanów, 16 Sióstr zakonnych, a także 18 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„MOJE UKOCHANE MALEŃSTWA, KTÓRE CZUWACIE WCIĄŻ I WSPÓŁCZUJECIE MI, JAK BARDZO CIERPIĘ W SWOIM KOŚCIELE, CHCĘ WAM POWIEDZIEĆ, ŻE BARDZO JEST MI MIŁE TO WASZE ZAPARCIE W MODLITWIE W INTENCJI MOJEJ INTRONIZACJI. MODLICIE SIĘ TAK DŁUGO, I NIEKTÓRZY Z WAS WĄTPIĄ, ŻE TO MA SENS, A JA WAM PRZYRZEKAM – JA, WASZ ZBAWICIEL, ŻE MOJA TRZÓDKA DOKONA TEGO DZIEŁA, ALE PO BOŻEJ INTERWENCJI. TERAZ TAKIE ZŁO WESZŁO DO WASZEGO KOŚCIOŁA, ŻE PO LUDZKU NIE MACIE NA TO NADZIEI. ALE JA WAS KOCHAM, I GDY WY Z TAKĄ WIARĄ WALCZYCIE O MNIE, KRÓLA W POLSCE, TO JA WAM OBIECUJĘ, ŻE TO SIĘ STANIE. CZYŻ EWANGELIA NIE GŁOSI WAM, ŻE JEŚLI PROSICIE I BŁAGACIE BOGA, TO ON BY WAS NIE WYSŁUCHAŁ? PRZECIEŻ WY WALCZYCIE O JEGO SYNA – JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓREGO BÓG POSŁAŁ, ABY UMARŁ ZA WASZE GRZECHY. PAN BÓG JEST ŁASKAWY, MIŁOSIERNY, WSZECHMOCNY I WSŁUCHUJĄCY SIĘ W WASZĄ MODLITWĘ, DLATEGO NIE UPADAJCIE I NADAL SIĘ MÓDLCIE.

NIE MARTWCIE SIĘ TEŻ O OGŁOSZENIE V DOGMATU - TAKŻE ZATRIUMFUJE, PODOBNIE JAK NIEPOKALANE SERCE MARYI. BĄDŹCIE UFAJĄCY I WIERNI W TEJ MODLITWIE, BO PRZECIEŻ BŁAGACIE O MOJĄ MATKĘ – MATKĘ BOGA. CZYŻBY BÓG, KTÓRY JĄ POWOŁAŁ JAKO MOJĄ MATKĘ, MÓGŁBY WAS NIE WYSŁUCHAĆ? WASZE SERCA SĄ TAK MIŁE BOGU, BO PROSICIE O WYPEŁNIENIE SIĘ DO KOŃCA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, A NIE WE WŁASNYCH SPRAWACH.

PAN BÓG PATRZY NA WASZĄ CZĘŚĆ LUDU BOŻEGO I CIESZY SIĘ, ŻE JEST JEDNAK TA GARSTKA UFAJĄCA MU DO KOŃCA, I PRZYGOTOWAŁ WAM JUŻ BIAŁE I NIEBIESKIE SZATY WYRÓŻNIAJĄCE WAS, GDY PRZYJDĘ W CHWALE. TAK, PRZYJDĘ W CHWALE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH, I WIELU Z WAS KAŻĘ PRZYODZIAĆ SIĘ W TE SZATY. NIEKTÓRYCH Z WAS POWOŁAMY WCZEŚNIEJ, I TEŻ OTRZYMAJĄ NIEBIESKIE ODZIENIE. NIE BÓJCIE SIĘ TYCH CZASÓW, BO ANIOŁOWIE JUŻ SĄ DO WAS WYSŁANI, I ONI ROZKAŻĄ WAM, CO MACIE ROBIĆ. PAMIĘTAJCIE: SŁUCHAJCIE ICH, BO ONI POPROWADZĄ WAS W BEZPIECZNE SCHRONIENIA.

BŁOGOSŁAWIĘ WAM, MOJA TRZÓDKO, I ZAPEWNIAM, ŻE WASZE MODLITWY WYPEŁNIĄ SIĘ JAK WYPEŁNIAJĄ SIĘ SŁOWA ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM.

WASZ JEZUS Z MARYJĄ” (25 lutego 2021 r., czwartek, godz.15:00)
42. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 12 marca do 4 maja) .

Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec. Nadal będziemy się modlić (aż do...
42. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 12 marca do 4 maja) .

Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec.

Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:

I. O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE

V. DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW


„Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie, że wiele tajemnic podawanych Moim prorokom i widzącym, zapowiadających przyszłe, mające nadejść wydarzenia, zostało złagodzonych poprzez modlitwę. Wiele, bardzo wiele katastrof ekologicznych zostało anulowanych ze względu na oddanie okazane Mojej Błogosławionej Matce. Jej wierni, przez ich modlitwy, zapobiegli wielu trzęsieniom ziemi, powodziom i tsunami. Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród. Pamiętajcie o tym.
Kocham wszystkie Moje dzieci. Moc uratowania każdego z was leży w waszych rękach, dzieci. Nie zapomnę tego, co powiedziałem wcześniej. Modlitwa jest waszym ochronnym pancerzem przed złem na tym świecie. Modlitwa może złagodzić globalne katastrofy. Módlcie się o pokój na świecie. Módlcie się też o ułatwienie w przejściu do nowego Raju na ziemi, który czeka na wszystkie Moje dzieci, szukające zbawienia. Wasz umiłowany Jezus” (21.09.2011, 22:00)

„Uwielbię nowy dzień Wielkiego Czwartku w sposób niezrównany.
Krzyż i Eucharystia są nierozłączne. Dlatego wieczorem tego Wielkiego Czwartku jaśniejący Krzyż przypomni wszystkim moją bolesną Mękę i Boską Eucharystię. Hostia Święta zajaśnieje jak Boskie słońce przed oczami mieszkańców ziemi. Będzie to wielka radość dla wszystkich dusz, które na Mnie czekają i rozumieją, że mój wielki powrót nie jest daleki. W chwili ukazania się Krzyża i Hostii Świętej cały świat zrozumie, że Ja zaprowadzam nowy porządek i że obejmę na nowo panowanie”. (Jadwiga Kamska, współczesna wizjonerka ze Śląska)Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 12 marca do 7 kwietna odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 8 kwietna do 4 maja odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Poproszę o trzy dziesiątki, najlepiej z tajemnic bolesnych. Bóg zapłać!
Poproszę o trzy dziesiątki, najlepiej z tajemnic bolesnych. Bóg zapłać!
Proszę bardzo:
w intencji Intronizacji – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
za Kapłanów – Biczowanie Pana Jezusa
w intencji V. Dogmatu – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Proszę bardzo:
w intencji Intronizacji – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
za Kapłanów – Biczowanie Pana Jezusa
w intencji V. Dogmatu – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
av
Zbigniew Wiesław Wierciński
Tajemnice światła
Tajemnice światła
Proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Proszę o kontynuację tajemnic różańca świętego...o Dogmat Maryjny taj. 3 części radosnej... O pokój taj. 3 części chwalebnej....o zwieńczenie intronizacji taj. 3 części Bolesnej....za kapłanów taj. 3 części chwalebnej. Z Panem Bogiem
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Proszę o kontynuację tajemnic różańca świętego...o Dogmat Maryjny taj. 3 części radosnej... O pokój taj. 3 części chwalebnej....o zwieńczenie intronizacji taj. 3 części Bolesnej....za kapłanów taj. 3 części chwalebnej. Z Panem Bogiem
Na wieki wieków. Amen.
Proszę bardzo. Bóg zapłać!
Na wieki wieków. Amen.
Proszę bardzo. Bóg zapłać!
av
EWA LUTKOWSKA
Szczęść Boże.
Jeżeli można będę kontynuować tajemnice bolesne różańca św.
Z Panem Bogiem❤
Szczęść Boże.
Jeżeli można będę kontynuować tajemnice bolesne różańca św.
Z Panem Bogiem❤
Proszę bardzo. Bóg zapłać!
Proszę bardzo. Bóg zapłać!
Proszę o dziesiątkę.
Proszę o dziesiątkę.
Proszę bardzo:
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi
Proszę bardzo:
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013