34. Nowenna Pompejańska

Komentarze

Dodaj komentarz
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 34. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 153 Róże (w tym 27 – za Kapłanów, 13 - o V. Dogmat Maryjny oraz 10 — O POKÓJ NA ŚWIECIE). Wśród 1 155 uczestników modli się z nami 5 Biskupów, 56 Kapłanów, i 18 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko).
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„BARDZO MNIE CIESZY TO, ŻE WY, KOCHANE DZIECI, TAK BARDZO MI ZAUFAŁYŚCIE I TAK DŁUGO MODLICIE SIĘ W TYCH TRZECH INTENCJACH. JESTEŚCIE APOSTOŁAMI TYCH CZASÓW, BO NIE ZASNĘŁYŚCIE, LECZ CZUWACIE, KIEDY PRZYJDĘ. A PRZYJDĘ NIEBAWEM - NAJPIERW NA MAŁY SĄD, A POTEM W NIEDŁUGIM CZASIE NA SĄD OSTATECZNY.” (Przesłanie z dn. 11.10.2019 )
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 34. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 153 Róże (w tym 27 – za Kapłanów, 13 - o V. Dogmat Maryjny oraz 10 — O POKÓJ NA ŚWIECIE). Wśród 1 155 uczestników modli się z nami 5 Biskupów, 56 Kapłanów, i 18 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko).
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„BARDZO MNIE CIESZY TO, ŻE WY, KOCHANE DZIECI, TAK BARDZO MI ZAUFAŁYŚCIE I TAK DŁUGO MODLICIE SIĘ W TYCH TRZECH INTENCJACH. JESTEŚCIE APOSTOŁAMI TYCH CZASÓW, BO NIE ZASNĘŁYŚCIE, LECZ CZUWACIE, KIEDY PRZYJDĘ. A PRZYJDĘ NIEBAWEM - NAJPIERW NA MAŁY SĄD, A POTEM W NIEDŁUGIM CZASIE NA SĄD OSTATECZNY.” (Przesłanie z dn. 11.10.2019 )
34. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 5 stycznia do 27 lutego).
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec. Poprzednie 31 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka...
34. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 5 stycznia do 27 lutego).
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 31 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny: „JASNA GÓRA jest Stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i TU również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.” [263]

A więc I. szczegółowa INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017).

W myśl wykonania tego zadania został opracowany szczegółowy Plan Naprawy Polski.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w II. szczegółowej INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili jeszcze w III. szczegółowej INTENCJI (również w osobnych różach):

O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 5 do 31 stycznia odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 1 do 27 lutego odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Michale, jak zwykle:1 tajemnica bolesna O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ
2 tajemnica bolesna ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH
3 tajemnica bolesna JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).
z Panem Bogiem
Michale, jak zwykle:1 tajemnica bolesna O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ
2 tajemnica bolesna ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH
3 tajemnica bolesna JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).
z Panem Bogiem
Oczywiście. Bóg zapłać!
Oczywiście. Bóg zapłać!
Pragnę wziąć udział w Nowennie. Będę omawiam tajemnicę Nawiedzenie św. Elżbiety.
Zyczę Wszystkiego co Dobre na Nowy Rok. Aby Pan Bóg błogosławił.
0. Tadeusz Rostworowski sj
Pragnę wziąć udział w Nowennie. Będę omawiam tajemnicę Nawiedzenie św. Elżbiety.
Zyczę Wszystkiego co Dobre na Nowy Rok. Aby Pan Bóg błogosławił.
0. Tadeusz Rostworowski sj
Bóg zapłać i nawzajem!
Bóg zapłać i nawzajem!
Proszę o 3 dziesiątki w podanych intencjach kolejne, jeżeli to możliwe albo 3 dowolne. Z Bogiem
Proszę o 3 dziesiątki w podanych intencjach kolejne, jeżeli to możliwe albo 3 dowolne. Z Bogiem
Bóg zapłać. Proszę bardzo:
w intencji Intronizacji – Zesłanie Ducha Świętego;
za Kapłanów – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
w intencji V. Dogmatu – Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi
Bóg zapłać. Proszę bardzo:
w intencji Intronizacji – Zesłanie Ducha Świętego;
za Kapłanów – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
w intencji V. Dogmatu – Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi
Nowenna Nr 34.1 – Marta W. z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 34.2 – Leokadia Dl z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 34.3

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Michał Sybirak

Część druga — Tajemnice Światła – Żona Michała

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – O. Roman

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – S. Michalina
Nowenna Nr 34.1 – Marta W. z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 34.2 – Leokadia Dl z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 34.3

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Michał Sybirak

Część druga — Tajemnice Światła – Żona Michała

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – O. Roman

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – S. Michalina
Nowenna Nr 34.4 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)
Nowenna Nr 34.5 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) za Kapłanów
Nowenna Nr 34.6 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) o Dogmat Maryjny

Nowenna Nr 34.7 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Wiesława Mkc

Część druga — Tajemnice Światła – Basia Prz.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Grażyna Okr.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Henia Swl
Nowenna Nr 34.4 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)
Nowenna Nr 34.5 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) za Kapłanów
Nowenna Nr 34.6 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) o Dogmat Maryjny

Nowenna Nr 34.7 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Wiesława Mkc

Część druga — Tajemnice Światła – Basia Prz.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Grażyna Okr.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Henia Swl
Nowenna Nr 34.8 – Barbara Sw – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 34.9 – Tomasz Michał Rm – CAŁY RÓŻANIEC (3 części) – za Kapłanów

Część druga — Tajemnice Światła – Santa Lucia

Nowenna Nr 34.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Daniela F....
Nowenna Nr 34.8 – Barbara Sw – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 34.9 – Tomasz Michał Rm – CAŁY RÓŻANIEC (3 części) – za Kapłanów

Część druga — Tajemnice Światła – Santa Lucia

Nowenna Nr 34.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Daniela F.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Zofia Ksk
Narodzenie Pana Jezusa – Tadeusz Rt
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Danuta Kwl
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jacek Krz z Niemiec

Część druga — Tajemnice Światła – Karol Jerzy B.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Marianna Wls
Biczowanie Pana Jezusa – Anna Mlk
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Małgorzata Rkw
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Zofia Duda
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – S. Ester W.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ela N.-F.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Wojciech St.
Zesłanie Ducha Świętego – Jolanta Cz.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Urszula Błd
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Bozena Ps
Nowenna Nr 34.11 – Helena Dż. – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 34.12 – Barbara Prs – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) – za Kapłanów

Nowenna Nr 34.13

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Dana Ja
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Wisia Chm.
Narodzenie Pana Jezusa – Alicja Lsz
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Danuta Knp
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Prałat dr Lech K.

Część druga — Tajemnice Światła – Jolanta K.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Teresa Lts,

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Bogdan B.
Nowenna Nr 34.11 – Helena Dż. – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 34.12 – Barbara Prs – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) – za Kapłanów

Nowenna Nr 34.13

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Dana Ja
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Wisia Chm.
Narodzenie Pana Jezusa – Alicja Lsz
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Danuta Knp
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Prałat dr Lech K.

Część druga — Tajemnice Światła – Jolanta K.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Teresa Lts,

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Bogdan B.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013