28. Nowenna Pompejańska

Komentarze

Dodaj komentarz
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 28. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 125 Róż (w tym 20 – za Kapłanów i 14 - o V. Dogmat Maryjny).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Wśród 947 uczestników modli się z nami 5 Biskupów, 60 Kapłanów, i 16 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko). Większość nadal rozważa po jednej dziesiątce, ale coraz więcej – po 2-3, zaś 158 osób - po całej części oraz 43 – cały różaniec, zaś rekordzistki z Włoch i Ukrainy rozważają po 3 pełne (4 części) różańce – w każdej intencji....
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 28. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 125 Róż (w tym 20 – za Kapłanów i 14 - o V. Dogmat Maryjny).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Wśród 947 uczestników modli się z nami 5 Biskupów, 60 Kapłanów, i 16 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko). Większość nadal rozważa po jednej dziesiątce, ale coraz więcej – po 2-3, zaś 158 osób - po całej części oraz 43 – cały różaniec, zaś rekordzistki z Włoch i Ukrainy rozważają po 3 pełne (4 części) różańce – w każdej intencji. Oprócz tego, kilka osób zaprosiło do Nowenny swoich bliskich i znajomych – przykład dostojny do naśladowania.

Chcę również dodać, że każdy uczestnik tej Nowenny (obecnej oraz poprzednich) ma zapewnioną od Boga specjalną dodatkową ochronę (tak potrzebną w tych niepewnych czasach). Tym bardziej więc zachęcam przyłączyć tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali.
28. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 15 lutego do 9 kwietnia).
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 27 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka...
28. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 15 lutego do 9 kwietnia).
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 27 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny.

A więc I. szczegółowa INTENCJAtej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017).

Na to wygląda, że naszym biskupom oraz rządzącym krajem z takim zwieńczeniem Intronizacji się nie spieszy. Wydaje im się, że są sprawy pilniejsze i ważniejsze. A więc tym bardziej obowiązkiem tych, którzy zdają sobie sprawę, od Kogo tak naprawdę zależy prawdziwe bezpieczeństwo Polski oraz dobrobyt Polaków, jest wzmocnienie modlitw w tej intencji.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w II. szczegółowej INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili jeszcze w III. szczegółowej INTENCJI (również w osobnych różach):

O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 15 lutego do 13 marca odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 14 marca do 9 kwietnia odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Nowenna Nr 28.1 – Mikolaj G. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 28.2

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Michał Sybirak

Część druga — Tajemnice Światła – Żona Michała

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – O. Roman

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – S. Michalina
Nowenna Nr 28.1 – Mikolaj G. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 28.2

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Michał Sybirak

Część druga — Tajemnice Światła – Żona Michała

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – O. Roman

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – S. Michalina
Będę odmawiał dziesiątek Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Serdecznie Was pozdrawiam
0. Tadeusz Rostworowski sj
Będę odmawiał dziesiątek Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
Serdecznie Was pozdrawiam
0. Tadeusz Rostworowski sj
Bóg zapłać!
Bóg zapłać!
Nowenna Nr 28.3 – Marta W. z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 28.4 – Leokadia Dl z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 28.5

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Krystyna Mlc

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Jagoda Trf
Cud w Kanie Galilejskiej – Halina Tm z Ukrainy
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ewa Ps...
Nowenna Nr 28.3 – Marta W. z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 28.4 – Leokadia Dl z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 28.5

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Krystyna Mlc

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Jagoda Trf
Cud w Kanie Galilejskiej – Halina Tm z Ukrainy
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ewa Ps
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Bożena Łg
Ustanowienie Eucharystii – S. Małgorzata S.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Monika M.
Biczowanie Pana Jezusa – Elfryda W. ze Szkocji
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ks. Andrzej Ż.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Julia Pr. z mężem i dziećmi
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Miłosz Pr., ministrant

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Danuta Nwk
Nowenna Nr 28.6 – Renata Rs – CAŁY RÓŻANIEC – za Kapłanów

Nowenna Nr 28.7

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Wojciech Sn
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Grazyna M. z Anglii
Narodzenie Pana Jezusa – Grazyna M. z Anglii
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Grazyna M. z Anglii
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Grazyna M. z Anglii
...
Nowenna Nr 28.6 – Renata Rs – CAŁY RÓŻANIEC – za Kapłanów

Nowenna Nr 28.7

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Wojciech Sn
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Grazyna M. z Anglii
Narodzenie Pana Jezusa – Grazyna M. z Anglii
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Grazyna M. z Anglii
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Grazyna M. z Anglii

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Justyna H.
Cud w Kanie Galilejskiej – Beata Grd
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Bp Wiesław
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Gladys Vz Oc z Hiszpanii
Ustanowienie Eucharystii – Mariusz St. ze Szwecji

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Ziutka Kld

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Jacek K.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Helena W. z New York
Zesłanie Ducha Świętego – Helena W. z New York
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Helena W. z New York
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Helena W. z New York
Nowenna Nr 28.8 — o Dogmat Maryjny

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Grazyna M. z Anglii
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Bogumiła K-b
Narodzenie Pana Jezusa – Halina Malgorzata z Chicago
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Kj
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Kj

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa...
Nowenna Nr 28.8 — o Dogmat Maryjny

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Grazyna M. z Anglii
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Bogumiła K-b
Narodzenie Pana Jezusa – Halina Malgorzata z Chicago
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Kj
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Kj

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Noemi Karolina
Cud w Kanie Galilejskiej – Czeslawa Br z Malborku
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Tadeusz Chc
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Kinga Ch. K.
Ustanowienie Eucharystii – Wanda Mj

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Avith Rordrigus
Biczowanie Pana Jezusa – Maria Gz
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Jerzy Pjr
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Irena St.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Kasia Wiesia

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Tadeusz Szm
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Janusz Krs
Zesłanie Ducha Świętego – Maria K.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Dorota Obst
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Lucyna Br

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013