25. Nowenna Pompejańska

Komentarze

Dodaj komentarz
25. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 6 września do 29 października).
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 24 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka...
25. Nowenna Pompejańska za Polskę

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 6 września do 29 października).
Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 24 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny.

A więc INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017) .

Na to wygląda, że naszym biskupom oraz rządzącym krajem z takim zwieńczeniem Intronizacji się nie spieszy. Wydaje im się, że są sprawy pilniejsze i ważniejsze. A więc tym bardziej obowiązkiem tych, którzy zdają sobie sprawę, od Kogo tak naprawdę zależy prawdziwe bezpieczeństwo Polski oraz dobrobyt Polaków, jest wzmocnienie modlitw w tej intencji.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili w jeszcze jednej intencji (również w osobnych różach):

O jak najszybsze ogłoszenie przez Kościół V Dogmatu Maryjnego (o Współodkupicielce, Orędowniczce i Pośredniczce Wszystkich Łask).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 6 września do 2 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 3 do 29 października odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Nowenna Nr 25.1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
–Michał Sybirak

Część druga — Tajemnice Światła – Żona Michała

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – S. Michalina

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – O. Roman
Nowenna Nr 25.1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
–Michał Sybirak

Część druga — Tajemnice Światła – Żona Michała

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – S. Michalina

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – O. Roman
Nowenna Nr 25.2 – Justyna Orz. – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 25.3

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Lydia Pz z Kanady
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ks. Piotr C.
Narodzenie Pana Jezusa – Monika Jr z Bawarii
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Robert Src
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Irena Celina Jr

Część...
Nowenna Nr 25.2 – Justyna Orz. – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 25.3

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Lydia Pz z Kanady
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ks. Piotr C.
Narodzenie Pana Jezusa – Monika Jr z Bawarii
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Robert Src
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Irena Celina Jr

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Stanisław Wojtek Z.
Cud w Kanie Galilejskiej – Janusz Kzk
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Bartek Mch
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Barbara Zlm
Ustanowienie Eucharystii – Piotr G. W.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Ela
Biczowanie Pana Jezusa – Ela
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Monika
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Tereska
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Tereska

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Grażyna G.
Nowenna Nr 25.4 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) za Kapłanów

Nowenna Nr 24.5 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (3 części)

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Mira Str
Cud w Kanie Galilejskiej – Krystyna Wz
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ewa Mrk
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Janusz Ost.
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Adam Pl

Nowenna Nr 25.6
...
Nowenna Nr 25.4 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) za Kapłanów

Nowenna Nr 24.5 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (3 części)

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Mira Str
Cud w Kanie Galilejskiej – Krystyna Wz
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ewa Mrk
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Janusz Ost.
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Adam Pl

Nowenna Nr 25.6

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Marek Wr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Teresa Drg
Narodzenie Pana Jezusa – Dora Dorka
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Piotr Nwk
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Ludmiła Pl

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Maria Orn.
Cud w Kanie Galilejskiej – Emilia Jnd
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Krystyna R.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Krystyna R.
Ustanowienie Eucharystii – Halina Flp

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Krystyna B. z Włoch
Biczowanie Pana Jezusa – Arek Lks
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Jarosław Ant.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Maria Jnk
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Stanislava Ab. z Włoch

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Maria Cs z mężem
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Maria Cs z mężem
Zesłanie Ducha Świętego – Renia Mk ze Szwajcarii
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Stanisława K.C.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Barbara Kw.
Nowenna Nr 25.7

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Leszek Cł
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Urantuya Ts. z Mongolii
Narodzenie Pana Jezusa – Paul Sh.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Syntia Marzena B.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Remek Sek

Część druga — Tajemnice Światła – Lucja Mt

Część trzecia — Tajemnice Bolesne ...
Nowenna Nr 25.7

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Leszek Cł
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Urantuya Ts. z Mongolii
Narodzenie Pana Jezusa – Paul Sh.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Syntia Marzena B.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Remek Sek

Część druga — Tajemnice Światła – Lucja Mt

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Marlena Hjn
Biczowanie Pana Jezusa – Kasia Łc
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Artur Pwl
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Anna Wjc
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Teresa Wsz

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Teresa Nwc
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Teresa Lts
Zesłanie Ducha Świętego – Teresa Wsz
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Monika Agnieszka
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Bozena Wlg
Nowenna Nr 25.8

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Wacław Hsr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Kamila Zjc
Narodzenie Pana Jezusa – Zofia Wcs
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Wiktoria M.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Wiktoria M.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Zosia Wtk
Cud w Kanie...
Nowenna Nr 25.8

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Wacław Hsr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Kamila Zjc
Narodzenie Pana Jezusa – Zofia Wcs
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Wiktoria M.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Wiktoria M.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Zosia Wtk
Cud w Kanie Galilejskiej – Daniela F.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ireneusz Gnt
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Liz Pl
Ustanowienie Eucharystii – Helena Agnieszka Gd

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Teresa Mnd
Biczowanie Pana Jezusa – Agnieszka Mrd
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Lucyna Zb
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Brygida Ch. Z Niemiec
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Brygida Ch. Z Niemiec

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Teresa Jst
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Jolanta Jr
Zesłanie Ducha Świętego – Dorota Obst
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Adam M.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Jolanta Nwk
Nowenna Nr 25.9

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Mariusz Hr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Jadwiga Sts
Narodzenie Pana Jezusa – Kasia Sml
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Lusinda Lusi
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jozek Okr.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Anna Gbw
Cud w Kanie Galilejskiej – Marta Gzd
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Marta Czr
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Rafal Br z UK
Ustanowienie Eucharystii – Irena Sw. ze Lwowa

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Irena Js

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Irena Js
Nowenna Nr 25.9

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Mariusz Hr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Jadwiga Sts
Narodzenie Pana Jezusa – Kasia Sml
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Lusinda Lusi
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jozek Okr.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Anna Gbw
Cud w Kanie Galilejskiej – Marta Gzd
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Marta Czr
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Rafal Br z UK
Ustanowienie Eucharystii – Irena Sw. ze Lwowa

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Irena Js

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Irena Js
Nowenna Nr 25.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Maria Bc

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Wala Sb z Włoch
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Justyna Kn
Narodzenie Pana Jezusa – Barbara Lb
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Barbara Lb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Anna Wh

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Ryszard Drz
Cud w Kanie Galilejskiej – Jolanta F.
Głoszenie królestwa i wzywanie do...
Nowenna Nr 25.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Maria Bc

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Wala Sb z Włoch
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Justyna Kn
Narodzenie Pana Jezusa – Barbara Lb
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Barbara Lb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Anna Wh

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Ryszard Drz
Cud w Kanie Galilejskiej – Jolanta F.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Joanna M.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Tadeusz Chc
Ustanowienie Eucharystii – Krystyna Dr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Halina Mr
Biczowanie Pana Jezusa – Natalia Sł
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Teresa Bc
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Mateusz Michał Md
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Jakub Czs

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Zofia Gl
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Miro Ljt
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Kanonik Marek Wl
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ewa Ps
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Elżbieta H. z mężem
Nowenna Nr 25.11

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Maria Gnp
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ela Jn
Narodzenie Pana Jezusa – Marta Bsm z Londynu
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Łukasz Brł
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Elzbieta R.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Stanisława Kr.
Cud w...
Nowenna Nr 25.11

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Maria Gnp
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ela Jn
Narodzenie Pana Jezusa – Marta Bsm z Londynu
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Łukasz Brł
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Elzbieta R.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Stanisława Kr.
Cud w Kanie Galilejskiej – Stanisława Kr.
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Halina M. z Australii
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Bozena Wjt
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Jan Kc

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Krystyna M. z Italii

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – S. Helena B.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Elzbieta Br.
Zesłanie Ducha Świętego – Jolanta Kw z Niemiec
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Zofia Wn
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Zofia Wn
Nowenna Nr 25.12 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)
Nowenna Nr 25.13 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) za Kapłanów
Nowenna Nr 25.14 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) – o Dogmat Maryjny

Nowenna Nr 25.15

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Izabella Ks

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Oleńka Po
Cud w Kanie Galilejskiej – Bogumiła K-b
Głoszenie królestwa i...
Nowenna Nr 25.12 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)
Nowenna Nr 25.13 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) za Kapłanów
Nowenna Nr 25.14 – Krystyna Sw. z Włoch – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) – o Dogmat Maryjny

Nowenna Nr 25.15

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Izabella Ks

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Oleńka Po
Cud w Kanie Galilejskiej – Bogumiła K-b
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Michalina Mr.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Michalina Mr.
Ustanowienie Eucharystii – Michalina Mr.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Barbara Basia

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Jadwiga Rz
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Waclawa-Maria z Bułgarii
Zesłanie Ducha Świętego – Waclawa-Maria z Bułgarii
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Frania P.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Ryszard G.
Nowenna Nr 25.16

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Helena Wtk
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Zofia Gj
Narodzenie Pana Jezusa – Zofia Gj
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Teresa K. Chicago
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jadwiga Bj

Część druga — Tajemnice Światła – Helena W. z New York

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Agnieszka Stn

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ewa Mc
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ewa Mc
Zesłanie Ducha Świętego – Ewa Mc
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ewa Mc
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Michał Ll
Nowenna Nr 25.16

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Helena Wtk
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Zofia Gj
Narodzenie Pana Jezusa – Zofia Gj
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Teresa K. Chicago
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jadwiga Bj

Część druga — Tajemnice Światła – Helena W. z New York

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Agnieszka Stn

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ewa Mc
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ewa Mc
Zesłanie Ducha Świętego – Ewa Mc
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ewa Mc
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Michał Ll
Nowenna Nr 25.17 – Gosia Kp – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 25.18

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Janina Ł.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Janina Pt
Cud w Kanie Galilejskiej – Wanda K. z UK
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Wanda K. z UK
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Jarosław Hb
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Wojciech Sn

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Wanda Srw
Biczowanie Pana Jezusa – Ewa N. z Austrii
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ewa Wś
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Bronisława F.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Cecylia Br

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Elzbieta J. L. z Illinois
Nowenna Nr 25.17 – Gosia Kp – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 25.18

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Janina Ł.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Janina Pt
Cud w Kanie Galilejskiej – Wanda K. z UK
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Wanda K. z UK
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Jarosław Hb
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Wojciech Sn

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Wanda Srw
Biczowanie Pana Jezusa – Ewa N. z Austrii
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ewa Wś
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Bronisława F.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Cecylia Br

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Elzbieta J. L. z Illinois
Nowenna Nr 25.19

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ewa Wl
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Grazyna Gl.
Narodzenie Pana Jezusa – Irena Kz
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Aleksander Cs
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Iwona L.

Część druga — Tajemnice Światła – Renata K. z Niemiec

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Jan Pł.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Małgorzata B. z Londynu
Nowenna Nr 25.19

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ewa Wl
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Grazyna Gl.
Narodzenie Pana Jezusa – Irena Kz
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Aleksander Cs
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Iwona L.

Część druga — Tajemnice Światła – Renata K. z Niemiec

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Jan Pł.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Małgorzata B. z Londynu
Cały różąniec
Cały różąniec
Bóg zapłać!
Bóg zapłać!
Nowenna Nr 25.20

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Małgorzata Wld
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria K. z New Jersey
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Sk
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Mirosław Pr.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jan Pts

Część druga — Tajemnice Światła – Halina B. z Bawarii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Barbara Hr ze Szwajcarii

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Colmcille Gr, USA
Nowenna Nr 25.20

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Małgorzata Wld
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria K. z New Jersey
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Sk
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Mirosław Pr.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jan Pts

Część druga — Tajemnice Światła – Halina B. z Bawarii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Barbara Hr ze Szwajcarii

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Colmcille Gr, USA
Nowenna Nr 25.21

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Jolanta L.

Część druga — Tajemnice Światła – Grazyna M. z Anglii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Grażyna Okr.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ela N.-F.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Rafał Zn
Zesłanie Ducha Świętego – Sabina K.- D.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Elżbieta Cg
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Teresa Jd
Nowenna Nr 25.21

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Jolanta L.

Część druga — Tajemnice Światła – Grazyna M. z Anglii

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Grażyna Okr.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ela N.-F.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Rafał Zn
Zesłanie Ducha Świętego – Sabina K.- D.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Elżbieta Cg
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Teresa Jd
Nowenna Nr 25.22

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Anna Słw

Nawiedzenie świętej Elżbiety – Gabriela Pt
Narodzenie Pana Jezusa – Stanisław Sj
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Stanisław K.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Alina Kl

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Beata Anna Marta
Cud w Kanie Galilejskiej – Maria Mt
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Maria Mt
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Henryk Kw z Waszyngtonu
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Kanonik Andrzej R.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Ania V. z Belgii

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Marzena Marta
Nowenna Nr 25.22

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Anna Słw

Nawiedzenie świętej Elżbiety – Gabriela Pt
Narodzenie Pana Jezusa – Stanisław Sj
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Stanisław K.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Alina Kl

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Beata Anna Marta
Cud w Kanie Galilejskiej – Maria Mt
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Maria Mt
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Henryk Kw z Waszyngtonu
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Kanonik Andrzej R.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Ania V. z Belgii

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Marzena Marta
Nowenna Nr 25.23

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Kanonik Roman B.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Regina Zł
Narodzenie Pana Jezusa – Regina Zł
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Grzegorz Pr
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Piotr B.-g.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Jolanta H. G....
Nowenna Nr 25.23

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Kanonik Roman B.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Regina Zł
Narodzenie Pana Jezusa – Regina Zł
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Grzegorz Pr
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Piotr B.-g.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Jolanta H. G.
Cud w Kanie Galilejskiej – Jarosław Sd
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Izabela Sd
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Izabela Ltw
Ustanowienie Eucharystii – Bp Wiesław

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Danuta G.
Biczowanie Pana Jezusa – Halina Malgorzata z Chicago
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ircia W.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ela Ewa
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Katarzyna R.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Bogumiła Weronika B.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Gretchen P. z Los Angeles
Zesłanie Ducha Świętego – Barbara Van Der Lei
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Kalle Sb z Holandii
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Urszula Nw

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013