22. NOWENNA POMPEJAŃSKA

Komentarze

Dodaj komentarz
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzedniej oraz obecnej 22. NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA OJCZYZNĘ. Tym razem udało się utworzyć 105 Róż (w tym 4 – za Kapłanów). Wśród 754 uczestników modli się z nami 8 Biskupów, 54 Kapłanów i 12 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko). Większość nadal rozważa po jednej dziesiątce, ale coraz więcej – po 2-3, zaś 116 osób - po całej części oraz 43 – cały różaniec.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Oprócz tego, kilka osób (w kraju i za granicą) organizowało podobne nowenny w swoich parafiach lub lokalnych środowiskach – przykład dostojny do naśladowania. Apeluję również do wszystkich uczestników Nowenny (i nie tylko) o modlitwę i post (prawdziwy – o chlebie i wodzie, jeden dzień w tygodniu albo...
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzedniej oraz obecnej 22. NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA OJCZYZNĘ. Tym razem udało się utworzyć 105 Róż (w tym 4 – za Kapłanów). Wśród 754 uczestników modli się z nami 8 Biskupów, 54 Kapłanów i 12 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko). Większość nadal rozważa po jednej dziesiątce, ale coraz więcej – po 2-3, zaś 116 osób - po całej części oraz 43 – cały różaniec.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Oprócz tego, kilka osób (w kraju i za granicą) organizowało podobne nowenny w swoich parafiach lub lokalnych środowiskach – przykład dostojny do naśladowania. Apeluję również do wszystkich uczestników Nowenny (i nie tylko) o modlitwę i post (prawdziwy – o chlebie i wodzie, jeden dzień w tygodniu albo chociaż w miesiącu) za Kapłanów, zwłaszcza Biskupów, ponieważ przede wszystkim od nich zależy zwieńczenie Intronizacji Chrystusa na Króla Polski i w konsekwencji – losy Polski i Polaków.
22. NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 marca do 20 maja). Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 21 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej...
22. NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 marca do 20 maja). Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 21 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny.

A więc INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017) .

Na to wygląda, że naszym biskupom oraz rządzącym krajem z takim zwieńczeniem Intronizacji się nie spieszy. Wydaje im się, że są sprawy pilniejsze i ważniejsze. A więc tym bardziej obowiązkiem tych, którzy zdają sobie sprawę, od Kogo tak naprawdę zależy prawdziwe bezpieczeństwo Polski oraz dobrobyt Polaków, jest wzmocnienie modlitw w tej intencji.

Oprócz tej intencji będziemy tym razem modlić się również za Kapłanów (w tym Biskupów). Ale zgłaszać się do Nowenny w tej intencji mogą tylko osoby, które będą rozważać cały różaniec (3 lub 4 części), ponieważ intencja jednej róży może być tylko jedna. Ewentualnie może być to kilka osób, które same razem utworzą cały różaniec. Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 28 marca do 23 kwietnia odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 24 kwietnia do 20 maja odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Nowenna Nr 22.1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– O. Roman

Część druga — Tajemnice Światła – S. Michalina

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Michał Sybirak

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Żona Michała
Nowenna Nr 22.1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– O. Roman

Część druga — Tajemnice Światła – S. Michalina

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Michał Sybirak

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Żona Michała
Nowenna Nr 22.2 – Santa Lucia – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) –za Kapłanów

Nowenna Nr 22.3 – Julia Hl – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.4

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Oliwia Lb
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Barbara Tr.
Narodzenie Pana Jezusa – Dorota Gr.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ewa B.-S.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Stanisław Sb
...
Nowenna Nr 22.2 – Santa Lucia – CAŁY RÓŻANIEC (4 części) –za Kapłanów

Nowenna Nr 22.3 – Julia Hl – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.4

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Oliwia Lb
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Barbara Tr.
Narodzenie Pana Jezusa – Dorota Gr.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ewa B.-S.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Stanisław Sb

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Iwona Kr
Cud w Kanie Galilejskiej – Czeslawa Wj
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Monika Kl
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Ania Bc
Ustanowienie Eucharystii – Krystyna Nw

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Kazimierz S.-P.
Biczowanie Pana Jezusa – Elżbieta Cw
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Urszula Wl
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Alicja Alina W.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Stanisław Db

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ela
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ela
Zesłanie Ducha Świętego – Monika
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Tereska
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Tereska
Nowenna Nr 22.5 – Benita K. N. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.6

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Kasia PL
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Barbara Kn
Narodzenie Pana Jezusa – Krzysztof Lw
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Sm.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jolanta Jr

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Malgorzata N. S. z Niemiec
Cud w Kanie Galilejskiej – Stanisława i Bogusław Zj
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Zofia Wn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Teresa Ch.
Ustanowienie Eucharystii – Marta Pc z dzieckiem pierwszokomunijnym

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Barbara R.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Krystyna Cz. P.
Nowenna Nr 22.5 – Benita K. N. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.6

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Kasia PL
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Barbara Kn
Narodzenie Pana Jezusa – Krzysztof Lw
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Sm.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Jolanta Jr

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Malgorzata N. S. z Niemiec
Cud w Kanie Galilejskiej – Stanisława i Bogusław Zj
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Zofia Wn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Teresa Ch.
Ustanowienie Eucharystii – Marta Pc z dzieckiem pierwszokomunijnym

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Barbara R.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Krystyna Cz. P.
Nowenna Nr 22.7

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Wanda Łd
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Joanna Or.
Narodzenie Pana Jezusa – Anna Kr.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Krystyna Zk
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Bartosz Od.

Część druga — Tajemnice Światła – Grażyna Gź

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa...
Nowenna Nr 22.7

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Wanda Łd
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Joanna Or.
Narodzenie Pana Jezusa – Anna Kr.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Krystyna Zk
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Bartosz Od.

Część druga — Tajemnice Światła – Grażyna Gź

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Halina Malgorzata z Chicago
Biczowanie Pana Jezusa – Krzesisława Jw
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Katarzyna Mz
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Magda Kg
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ewa Br

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Zofia Zl z USA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Zofia Wl
Zesłanie Ducha Świętego – Marzena Mr z Austrii
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Jan H. z Austrii
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Agnieszka P.-P.
Nowenna Nr 22.8 – Luiza Bń – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.9

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Lucja Mt

Część druga — Tajemnice Światła – Miro P. K.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Sebastian N. z Dublina

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Magdalena Kł.
Nowenna Nr 22.8 – Luiza Bń – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.9

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Lucja Mt

Część druga — Tajemnice Światła – Miro P. K.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Sebastian N. z Dublina

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Magdalena Kł.
Nowenna Nr 22.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Anna Wl

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Krystyna Kr.
Cud w Kanie Galilejskiej – Ela Gr.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Stanisława Kr.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Stanisława Kr.
Ustanowienie Eucharystii – Hanna Wr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Justyna G.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Małgorzata Sł.
Nowenna Nr 22.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Anna Wl

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Krystyna Kr.
Cud w Kanie Galilejskiej – Ela Gr.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Stanisława Kr.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Stanisława Kr.
Ustanowienie Eucharystii – Hanna Wr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Justyna G.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Małgorzata Sł.
Nowenna Nr 22.11

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Krystyna Sl
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Elzbieta Br.
Narodzenie Pana Jezusa – Stanisław i Elżbieta Ch.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Kinga P.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Kinga P.

Część druga — Tajemnice Światła – Halina B. z Niemiec

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w...
Nowenna Nr 22.11

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Krystyna Sl
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Elzbieta Br.
Narodzenie Pana Jezusa – Stanisław i Elżbieta Ch.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Kinga P.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Kinga P.

Część druga — Tajemnice Światła – Halina B. z Niemiec

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Anna Mz
Biczowanie Pana Jezusa – Jacek W. z Austrii
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Barbara Wl
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Grazyna W. z Włoch
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Renata Mz

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Lila Lila K.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Grzegorz Nm
Zesłanie Ducha Świętego – Sabina K.- D.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Jolanta Kw z Niemiec
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ewa Wl
Nowenna Nr 22.12 – Jadwiga Jk – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 22.13 – Urszula Jadwiga N. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.14

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Helena W. z New York

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Katarzyna Tr
Cud w Kanie Galilejskiej – Ks. January C.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ks....
Nowenna Nr 22.12 – Jadwiga Jk – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 22.13 – Urszula Jadwiga N. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.14

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Helena W. z New York

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Katarzyna Tr
Cud w Kanie Galilejskiej – Ks. January C.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ks. Kanonik Zbigniew Rt
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Ks. Kanonik Stanisław P. P.
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Piotr Bk

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Elżbieta Cg
Biczowanie Pana Jezusa – Frania P.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Danuta Sz. z Hagi
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ks. Marian Z.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Marek Wr

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ks. Kanonik Marek Wl
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Kanonik Roman B.
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Kanonik Leszek Kn.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Wojciech Sn
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Adam M.
Nowenna Nr 22.15 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 22.16

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Lucyna Fć z Urainy

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Maria Kr
Cud w Kanie Galilejskiej – Alina M. Maria z USA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ks. Rafał Zn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Ks. Kanonik Piotr Kw
Ustanowienie Eucharystii – Krystyna Dr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Renata Rs

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Aleksandra Mt
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Mirosław Pr.
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Leszek Cł
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Rafał Cs
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Zbigniew Ks
Nowenna Nr 22.15 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 22.16

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Lucyna Fć z Urainy

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Maria Kr
Cud w Kanie Galilejskiej – Alina M. Maria z USA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Ks. Rafał Zn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Ks. Kanonik Piotr Kw
Ustanowienie Eucharystii – Krystyna Dr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Renata Rs

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Aleksandra Mt
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Mirosław Pr.
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Leszek Cł
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Rafał Cs
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Zbigniew Ks
Nowenna Nr 22.17 – Krystyna Ad. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.18

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Kanonik Andrzej R.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Bernadeta Ls
Narodzenie Pana Jezusa – Ks. Andrzej Ż.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Grzegorz Ff
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Michał Ll

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana...
Nowenna Nr 22.17 – Krystyna Ad. – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.18

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Kanonik Andrzej R.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Bernadeta Ls
Narodzenie Pana Jezusa – Ks. Andrzej Ż.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Grzegorz Ff
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Michał Ll

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Ks. Jan Kc
Cud w Kanie Galilejskiej – Agata Sz.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Jolanta F.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Maria K. z New Jersey
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Tomasz Kr.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Ks. Aleksander Cs
Biczowanie Pana Jezusa – Krystyna Wl
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ks. Mariusz Hr
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ks. Wiesław Kb
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Ryszard G.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Bogumiła K-b
Nowenna Nr 22.19 – Arkadiusz Marek – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.20 – Krystyna Stz – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.21

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Mariola Ulrich

Część druga — Tajemnice Światła – Helena Dż.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w...
Nowenna Nr 22.19 – Arkadiusz Marek – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.20 – Krystyna Stz – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 22.21

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Mariola Ulrich

Część druga — Tajemnice Światła – Helena Dż.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Maria Mt
Biczowanie Pana Jezusa – Ela Jn
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ks. Dr Mirosław N.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Zofia Br
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Grzegorz Rb

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Maria Mt
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Janina Ł.
Zesłanie Ducha Świętego – S. Helena B.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Janina S. K.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Marzena Marta
Nowenna Nr 22.22

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Judyta Ml

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Stanisław K.
Cud w Kanie Galilejskiej – Alina Kl
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Jadwiga Rz
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Oleńka Po
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Krzysztof Dl.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
...
Nowenna Nr 22.22

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Judyta Ml

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Stanisław K.
Cud w Kanie Galilejskiej – Alina Kl
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Jadwiga Rz
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Oleńka Po
Ustanowienie Eucharystii – Ks. Krzysztof Dl.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Lucyna Jd
Biczowanie Pana Jezusa – Sylwia Cz. Z USA
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Maria Gz
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Maria Gz
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Zygmunt Rm

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ela N.-F.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Zbigniew S.
Zesłanie Ducha Świętego – Irena Kz
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Zahir Aw z Wilna
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Marian Zp
Nowenna Nr 22. 23 – Tomasz Rm – CAŁY RÓŻANIEC (3 części)

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Dawid Kb
Cud w Kanie Galilejskiej – Art Savage
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Zofia Zofia W
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Jan Ks
Ustanowienie Eucharystii – Jolanta Wd

Nowenna Nr 22.24

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


...
Nowenna Nr 22. 23 – Tomasz Rm – CAŁY RÓŻANIEC (3 części)

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Dawid Kb
Cud w Kanie Galilejskiej – Art Savage
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Zofia Zofia W
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Jan Ks
Ustanowienie Eucharystii – Jolanta Wd

Nowenna Nr 22.24

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Izabela Sd
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Jarosław Sd
Narodzenie Pana Jezusa – Ela Ewa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Kanonik Antoni T.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – K. Józef

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Ircia W.
Cud w Kanie Galilejskiej – Lucyna Wl z Wilna
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Irena St.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Jan Mc
Ustanowienie Eucharystii – Anastazja St.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Krystyna M. z Italii

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Ks. Zbigniew K.
Poproszę o jedną część różańca
Poproszę o jedną część różańca
Część drugą — Tajemnice Światła proszę rozważać tym razem
Część drugą — Tajemnice Światła proszę rozważać tym razem
Nowenna Nr 22.25

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Irena Sn
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ewa Wś
Narodzenie Pana Jezusa – Roman Bl
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Bp Wiesław
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – O. Obra OMI

Część druga — Tajemnice Światła – monika

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana...
Nowenna Nr 22.25

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Irena Sn
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ewa Wś
Narodzenie Pana Jezusa – Roman Bl
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Bp Wiesław
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – O. Obra OMI

Część druga — Tajemnice Światła – monika

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Barbara Rm
Biczowanie Pana Jezusa – Teresa K. Chicago
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Helena Fl
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Krystyna Ks
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Prałat dr Lech K.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Jolanta Łk
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – S. Iwona Katarzyna
Zesłanie Ducha Świętego – O. Krzysztof J. OCD
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Barbara Lb
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Barbara Lb
Poproszę 2 dziesiątki (1,2,3 lub 4). Teraz odmawiam Tajemnicę Bolesną więc teraz chciałbym inną.
Poproszę 2 dziesiątki (1,2,3 lub 4). Teraz odmawiam Tajemnicę Bolesną więc teraz chciałbym inną.
Proszę więc tym razem rozważać
Zesłanie Ducha Świętego i
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Proszę więc tym razem rozważać
Zesłanie Ducha Świętego i
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
+++
+++

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013