20. NOWENNA POMPEJAŃSKA

Komentarze

Dodaj komentarz
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom poprzedniej oraz obecnej 20. NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA OJCZYZNĘ. Tym razem udało się utworzyć 79 Róż. Wśród 712 uczestników modli się z nami 7 Biskupów, 76 Kapłanów i 12 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko). Większość rozważa po jednej dziesiątce (niektórzy – po 2-3), ale 67 osób - po całej części oraz 31 – cały różaniec.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom poprzedniej oraz obecnej 20. NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA OJCZYZNĘ. Tym razem udało się utworzyć 79 Róż. Wśród 712 uczestników modli się z nami 7 Biskupów, 76 Kapłanów i 12 Sióstr zakonnych. Głownie z Polski, ale również Polonia i misjonarze ze wszystkich części świata (przeważnie Polacy, ale nie tylko). Większość rozważa po jednej dziesiątce (niektórzy – po 2-3), ale 67 osób - po całej części oraz 31 – cały różaniec.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
20. NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 10 grudnia 2017 do 1 lutego 2018). Nie ma żadnych ograniczeń w przyjmowaniu tajemnic do rozważania. Może to być 1, 2, 3, 5 dziesiątek, a nawet cały różaniec.

Poprzednie 19 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w...
20. NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ

Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 10 grudnia 2017 do 1 lutego 2018). Nie ma żadnych ograniczeń w przyjmowaniu tajemnic do rozważania. Może to być 1, 2, 3, 5 dziesiątek, a nawet cały różaniec.

Poprzednie 19 Nowenn nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny.

A więc INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017) .

Niedawno zaś otrzymaliśmy pocieszającą wiadomość, która również świadczy o skuteczności narodowej modlitwy różańcowej: „DROGIE DZIECI! PRZYNOSZĘ WAM DZISIAJ DOBRĄ WIADOMOŚĆ, ZE TRWAJĄ W WASZYM NARODZIE PRZYGOTOWANIA DO WŁAŚCIWEJ INTRONIZACJI, JEDNAK WY NA RAZIE TEGO NIE WIDZICIE. MOJE BOŻE DZIECI USIŁUJĄ PRZEKONYWAĆ WŁADZE ŚWIECKIE, ABY TO DZIEŁO SIĘ DOKONAŁO. WYPŁYNIE TA INICJATYWA OD WASZEJ WŁADZY ŚWIECKIEJ I POBUDZI WASZ EPISKOPAT DO DZIAŁANIA” (Przesłanie Heleny z dn. 10.11.2017). Warto więc jeszcze bardziej wzmocnić nasze modlitwy (także - a może przede wszystkim- za kapłanów i biskupów).

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 10 grudnia 2017 do 5 stycznia 2018 odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 6 stycznia 2018 do 1 lutego 2018 odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Nowenna Nr 20.1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
–O. Roman

Część druga — Tajemnice Światła –S. Michalina

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Żona Michała

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Michał Sybirak
Nowenna Nr 20.1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
–O. Roman

Część druga — Tajemnice Światła –S. Michalina

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Żona Michała

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Michał Sybirak
Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo prosze jak zawsze ja i moja mama bedziemy odmawialy caly rozaniec. Pozdrawiam serdecznie.Z Panem Bogiem. Dziekuje.
Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo prosze jak zawsze ja i moja mama bedziemy odmawialy caly rozaniec. Pozdrawiam serdecznie.Z Panem Bogiem. Dziekuje.
Bóg zapłać!
Bóg zapłać!
Nowenna Nr 20.2 – Santa Lucia – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 20.3

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ela
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ela
Narodzenie Pana Jezusa – Monika
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Tereska
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Tereska

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa...
Nowenna Nr 20.2 – Santa Lucia – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 20.3

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ela
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ela
Narodzenie Pana Jezusa – Monika
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Tereska
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Tereska

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Łucja K. P.
Cud w Kanie Galilejskiej – Izunia Izi
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Janina Pc
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Wiesława Zl
Ustanowienie Eucharystii – Stanisław Wł

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Elżbieta Iw. z Czech

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Pawel Wj
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Pawel Cb
Zesłanie Ducha Świętego – Olga Rż
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Anna Lc
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Barbara Fl.
Nowenna Nr 20.4

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – MariaTeresa B.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ewa Ws
Narodzenie Pana Jezusa – Mariolka K.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Mateusz Tw.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Elżbieta Cg

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Aleksander Gr.
Cud w Kanie Galilejskiej – Teri Pr
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Maria...
Nowenna Nr 20.4

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – MariaTeresa B.
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ewa Ws
Narodzenie Pana Jezusa – Mariolka K.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Mateusz Tw.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Elżbieta Cg

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Aleksander Gr.
Cud w Kanie Galilejskiej – Teri Pr
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Maria Br
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Nataliya S. ze Lwowa
Ustanowienie Eucharystii – Barbara Bc

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Aleksy Ks
Biczowanie Pana Jezusa – Adrian Dz.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Rita Sz.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Iwona Lw
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Sebastian Mł

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Stanisława Kc
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Patricia L. M. z South Africa
Zesłanie Ducha Świętego – Barbara Lś
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Jerzy Sn
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Halina Ml
Nowenna Nr 20.5 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 20.6

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Kazia Rp
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ania J. z Wilna
Narodzenie Pana Jezusa – Dorota Gz
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Agnieszka Ul.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Renata Jm

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie –...
Nowenna Nr 20.5 – Elena L. z Ukrainy – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 20.6

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Kazia Rp
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ania J. z Wilna
Narodzenie Pana Jezusa – Dorota Gz
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Agnieszka Ul.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Renata Jm

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Danuta Sz. z Hagi
Cud w Kanie Galilejskiej – Danuta Kl.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Violetta Jn
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Marzena Marta
Ustanowienie Eucharystii – Barbara Lb

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Andrzej Jk

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Janina Ł.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Jacek K.
Zesłanie Ducha Świętego – Julia Rj
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ewa Kw.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – S. Helena B.
Nowenna Nr 20.7 – Susanna Agne z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.8

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Beata Z Colchester
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Kasia Cl
Narodzenie Pana Jezusa – Helena Fl
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Regina Zł
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Gr

Część druga — Tajemnice Światła – Lucja Mt

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Anna Wl

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Viola W. z Włoch
Nowenna Nr 20.7 – Susanna Agne z Austrii – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.8

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Beata Z Colchester
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Kasia Cl
Narodzenie Pana Jezusa – Helena Fl
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Regina Zł
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Zofia Gr

Część druga — Tajemnice Światła – Lucja Mt

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Anna Wl

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Viola W. z Włoch
Nowenna Nr 20.9 – Arkadiusz Marek – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Jadwiga G.

Część druga — Tajemnice Światła – Barbara R.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Elżbieta Gr
Biczowanie Pana Jezusa – Barbara Kw.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Maria C.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ircia W.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Beata Anna Marta

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Agata Sz.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Arleta B.
Zesłanie Ducha Świętego – Sabina K.- D.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Barbara Wc
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Grażyna P.
Nowenna Nr 20.9 – Arkadiusz Marek – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.10

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Jadwiga G.

Część druga — Tajemnice Światła – Barbara R.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Elżbieta Gr
Biczowanie Pana Jezusa – Barbara Kw.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Maria C.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ircia W.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Beata Anna Marta

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Agata Sz.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Arleta B.
Zesłanie Ducha Świętego – Sabina K.- D.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Barbara Wc
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Grażyna P.
Nowenna Nr 20.11 – Arkadiusz Marek – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.12

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Beata Kr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Elżbieta Mt
Narodzenie Pana Jezusa – Ala Fr.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ewa Bł
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Basia Ls

Część druga — Tajemnice Światła – Mariola Ulrich

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Dorota Br

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Zofia Kj
Nowenna Nr 20.11 – Arkadiusz Marek – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.12

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Beata Kr
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Elżbieta Mt
Narodzenie Pana Jezusa – Ala Fr.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ewa Bł
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Basia Ls

Część druga — Tajemnice Światła – Mariola Ulrich

Część trzecia — Tajemnice Bolesne – Dorota Br

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne – Zofia Kj
Odmawiam pierwszą tajemnicę radosną Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi
0. Tadeusz Rostworowski sj
Odmawiam pierwszą tajemnicę radosną Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi
0. Tadeusz Rostworowski sj
Bóg zapłać!
Bóg zapłać!
Potwierdzam cały różaniec
Potwierdzam cały różaniec
Bóg zapłać!
Bóg zapłać!
Nowenna Nr 20.13 – Maria Mł – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.14

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Jan K.

Część druga — Tajemnice Światła – Helena W. z New York

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Maria Kr
Biczowanie Pana Jezusa – Janina S. K.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Jadwiga R. F.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Elzbieta Gr.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Jolanta Ł.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Teresa K. Chicago
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ela Ewa
Zesłanie Ducha Świętego – Agnieszka Kr.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Krystyna Bd
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Barbara P.
Nowenna Nr 20.13 – Maria Mł – CAŁY RÓŻANIEC

Nowenna Nr 20.14

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Jan K.

Część druga — Tajemnice Światła – Helena W. z New York

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Maria Kr
Biczowanie Pana Jezusa – Janina S. K.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Jadwiga R. F.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Elzbieta Gr.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Jolanta Ł.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Teresa K. Chicago
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ela Ewa
Zesłanie Ducha Świętego – Agnieszka Kr.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Krystyna Bd
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Barbara P.
Nowenna Nr 20.15

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Izabella Ks
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Ps
Narodzenie Pana Jezusa – Maria Ps
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Maria Ps
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Anna H. M.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Dorota Gm
Cud w Kanie Galilejskiej – Elżbieta H. z mężem
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Anna...
Nowenna Nr 20.15

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Izabella Ks
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Ps
Narodzenie Pana Jezusa – Maria Ps
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Maria Ps
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Anna H. M.

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Dorota Gm
Cud w Kanie Galilejskiej – Elżbieta H. z mężem
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Anna Or.
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Lucyna Fć
Ustanowienie Eucharystii – Krystyna Dr

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Bozena Pt
Biczowanie Pana Jezusa – Ewa Wl
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Helena Kr.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ks. Andrzej Ż.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Rafał Zn

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Jolanta F.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Frania P.
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Kanonik Roman B.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Stanisław Sj
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Marian Z.
Z wielką radością przyjmę 1 tajemnice. Proszę o przydzielenie. Nowenna pompejańska nie jest mi obca jestem w trakcie odmawiania już kolejnej. Bardzo się cieszę że będę mogła wziąć udział w tym wielkim dziele
Z wielką radością przyjmę 1 tajemnice. Proszę o przydzielenie. Nowenna pompejańska nie jest mi obca jestem w trakcie odmawiania już kolejnej. Bardzo się cieszę że będę mogła wziąć udział w tym wielkim dziele
Dziękuję serdecznie i proszę tym razem (od 10 grudnia 2017 do 1 lutego 2018) rozważać tajemnicę
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Dziękuję serdecznie i proszę tym razem (od 10 grudnia 2017 do 1 lutego 2018) rozważać tajemnicę
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Dziękuję.Bóg zapłać
Dziękuję.Bóg zapłać
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo proszę o jedną tajemnicę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo proszę o jedną tajemnicę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie i proszę tym razem rozważać tajemnicę Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi
Dziękuję serdecznie i proszę tym razem rozważać tajemnicę Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi
Szczęść Boże !!!
Biorę całość, dziękuję u pozdrawiam serdecznie.
Z PANEM BOGIEM - Amen.
Szczęść Boże !!!
Biorę całość, dziękuję u pozdrawiam serdecznie.
Z PANEM BOGIEM - Amen.
Bóg zapłać!
Bóg zapłać!
Nowenna Nr 20.16 – Jadwiga Jk – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 20.17

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Rafał Cs
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ks. Zbigniew Ks
Narodzenie Pana Jezusa – Ks. Adam M.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Kanonik Stanisław P. P.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Lucyna Wl z Wilna

Część druga — Tajemnice Światła – Helena Dż.
...
Nowenna Nr 20.16 – Jadwiga Jk – CAŁY RÓŻANIEC (4 części)

Nowenna Nr 20.17

Część pierwsza — Tajemnice Radosne


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Ks. Rafał Cs
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Ks. Zbigniew Ks
Narodzenie Pana Jezusa – Ks. Adam M.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Ks. Kanonik Stanisław P. P.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Lucyna Wl z Wilna

Część druga — Tajemnice Światła – Helena Dż.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Ks. Wojciech St.
Biczowanie Pana Jezusa – Zofia G.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Jadwiga D.
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Ks. January C.
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Grzegorz Ff

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Oleńka Po
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Stanisław K.
Zesłanie Ducha Świętego – żona Stanisława
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Ryszard G.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Marek Wr
Proszę po jednej dziesiątce różańca dla Zofii G. I Jadwigi D.
Proszę po jednej dziesiątce różańca dla Zofii G. I Jadwigi D.
Proszę bardzo:
Biczowanie Pana Jezusa – dla Zofii G.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – dla Jadwigi D.
Proszę bardzo:
Biczowanie Pana Jezusa – dla Zofii G.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – dla Jadwigi D.
Dziękuję . Króluj nam Chryste !
Dziękuję . Króluj nam Chryste !
Zawsze i wszędzie!
Zawsze i wszędzie!
Nowenna Nr 20.18

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Ks. Zbigniew K.

Część druga — Tajemnice Światła – Krystyna Ad.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Tomasz Jan H.
Biczowanie Pana Jezusa – O. Krzysztof J. OCD
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ks. Piotr Bk
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – O. Obra OMI
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Wojciech Ul.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ks. Kanonik Andrzej R.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Tomasz Kr.
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Grzegorz Rb
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Kanonik Marek Wl
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Prałat dr Lech K.
Nowenna Nr 20.18

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Ks. Zbigniew K.

Część druga — Tajemnice Światła – Krystyna Ad.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Tomasz Jan H.
Biczowanie Pana Jezusa – O. Krzysztof J. OCD
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Ks. Piotr Bk
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – O. Obra OMI
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Ks. Wojciech Ul.

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Ks. Kanonik Andrzej R.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Ks. Tomasz Kr.
Zesłanie Ducha Świętego – Ks. Grzegorz Rb
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Ks. Kanonik Marek Wl
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Ks. Prałat dr Lech K.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0030
bible0031
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0017
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013