CZY EWOLUCJA NAPRAWDĘ NIE PRZECZY ISTNIENIU BOGA?

30 listopada 2014

- Wielki Wybuch umieszczany dziś u początku świata nie zaprzecza Bożej interwencji, ale jej wymaga. A ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających ewolucji – powiedział niedawno papież Franciszek na forum Papieskiej Akademii Nauk (źródło). Wydaje się, że nic złego w tych słowach nie ma. Ale już pojawiły się komentarze, że tymi słowami kładzie się kres rozważaniom na temat „pseudonaukowych hipotez”, takich jak kreacjonizm czy Inteligentny Projekt.

Kreacjonizm - teoria naukowa (chociaż wielu na czele z Wikipedią temu zaprzecza), która nie tylko twierdzi, ale również niezbicie udowadnia, że istniejący świat mógł powstać tylko jako stworzony przez Wyższą, rozsądną i wszechmocną Siłę, czyli Boga. W przeciwieństwie do naukowej teorii ewolucji, która twierdzi, że świat powstał i rozwinął się sam, według nie wiadomo przez kogo ustanowionych (bezduszną i nierozumną przyrodę) praw. Tylko z jakiegoś powodu przestał się rozwijać, bo nikt nigdy nie zarejestrował żadnego faktu współczesnego ewolucyjnego rozwoju. Mutacje są zawsze regresywne. Nowe odmiany roślin i rasy zwierząt powstają w rezultacie celowej i rozsądnej działalności człowieka. Ponadto, nie zmienia się w tym wypadku genotypu, a jedynie, jakby wydobywa się z niego to, co już było kiedyś i przez Kogoś założone. Nazywa się to multiplikatizmem genów i oznacza, że za każdą cechę odpowiada nie jeden lub dwa, jak powszechnie się uważa, lecz kilka różnych równoległych genów. Na przykład, mieszkając w Europie i jedząc „normalne jedzenie”, nasz organizm produkuje niezbędne do jego trawienia enzymy. Kiedy trafimy do tubylców na północy lub w Afryce i będziemy zmuszeni jeść zupełnie inne niż zwykle jedzenie, na początku prawie nie będzie ono trawione ze względu na brak odpowiednich enzymów. Ale po jakimś czasie one się pojawiają i wszystko trawi się normalnie - po prostu aktywizują się odpowiednie geny, które Ktoś kiedyś w nas troskliwie założył. Ale jeśli spróbujemy jeść zwierzęce jedzenie, nie surowe mięso, jak wilki, a na przykład drewno, jak termity, to nigdy go nie strawimy, bo odpowiednich genów po prostu nie mamy. Nazywa się to normą reakcji (Reaction norm), którą w żaden sposób nie da się przekroczyć. Na przykład, każdy gatunek może żyć w pewnym, czasem dość szerokim, ale zawsze ograniczonym zakresie temperatur, i jeśli go przekroczy, po prostu ginie, i nigdy nie może się dostosować. I żadna ewolucja tutaj z jakiegoś powodu nie działa. Jeśli można jeszcze uwierzyć, że ewolucja może dostosować organizm do środowiska, to uwierzyć, że ewolucja przewidziała, że kiedyś to środowisko się zmieni, jest po prostu niemożliwe.

Nawet Inżynieria genetyczna, która zmienia genotyp i tworzy coś nowego i pozornie lepszego (potem okazuje się, że to nie jest zupełnie tak, a nawet jest zupełnie nie tak) przecież nie jest wynikiem ewolucji, lecz długich i celowych wysiłków dobrze wykształconych i wykwalifikowanych specjalistów (naukowców, inżynierów, pracowników, i innych). Tak więc dowodów, oprócz wyssanych z palca i dawno obalonych jako pomyłki lub nawet fałszywe, ewolucjoniści po prostu nie mają. Właśnie dlatego jeszcze osiem lat temu Benedykt XVI przekonywał, że ewolucji nie można w pełni udowodnić. Ani nie można również wyjaśnić wielu rzeczy, (choć by opisanych wyżej i niżej, ale nie tylko), które można łatwo wytłumaczyć z pozycji kreacjonizmu.

Oczywiście, papież może nie wiedzieć o takich rzeczach. Chociaż mógł, a nawet miał obowiązek, przed wypowiedzeniem się na tak ważny temat, porozmawiać z ekspertami, i to z różnych, przeciwnych sobie szkół. Jak robili to Jan Paweł II, Henry Ford, lub nawet Stalin, którzy mieli odpowiednich doradców, i to nie tylko przed wystąpieniami publicznymi, ale również spotkaniami prywatnymi, kiedy zdawali sobie sprawę, że brakuje im własnej wiedzy na odpowiedni temat, co jest rzeczą zupełnie normalną i wcale nie wstydliwą. Ale naukowcy wiedzą o takich rzeczach! Przynajmniej powinni wiedzieć, żeby być na bieżąco w sprawach współczesnych odkryć naukowych, a nie żyć przedawnionymi podstawami, którymi karmią studentów (oni zaś następnie przez Wikipedię ufnych internautów) i przyszłych nauczycieli, którzy podają to następnie swoim uczniom jako ostatnie słowo nauki. A powinni wiedzieć i dzielić się swoją wiedzą ze zwykłymi ludźmi, którzy darzą ich dużym szacunkiem i zaufaniem. Ale oni nie chcą tego robić, dlatego że wtedy burzy się cała ich ulubiona materialistyczna koncepcja świata. A może również się boją, że współcześni gospodarze świata przestaną im dobrze płacić, ponieważ kto płaci, ten i zamawia muzykę. Niech wtedy przynajmniej nie mówią nam o rzekomym „obiektywizmie nauki”!

Z moralnego zaś punktu widzenia jeśli Boga nie ma, to można robić wszystko, co tylko chcesz (i właśnie dlatego współczesna młodzież masowo odchodzi od Boga, niezależnie od religijnego wychowania). I jeśli ewolucja jest rezultatem walki o przetrwanie, w której przeżywa silniejszy, to trzeba przyznać rację najbardziej konsekwentnym ewolucjonistom-praktykom – niemieckim nazistom. Rezultaty ich wprowadzenia w życie teorii ewolucji są powszechnie znane. Ostateczna rozpłata niemieckiego narodu, który przecież ich wspierał, co prawda jeszcze się nie odbyła, ale będzie już niebawem.

I jeśli Wielki Wybuch mógł coś stworzyć, to trzeba pochwalać bombardowania Wielunia i Drezna, Hiroszimy i Nagasaki, Groznego i Doniecka. A także zamachy bombowe na całym świecie. Co prawda, za każdym z tych „wybuchów” zawsze stał ktoś „rozumny” (a raczej nie bardzo rozumny). A Wielki Wybuch miał być sam z siebie? I po wszystkich tych wybuchach pozostawały tylko ruiny, i jeśli później tam coś było odbudowywane, to nie ślepą „ewolucją” (bo nauka nie zna takiej „mądrej siły”), lecz zupełnie rozumnym, dobrze zaplanowanym i zorganizowanym wysiłkiem budowlańców, inżynierów, architektów, przedsiębiorców i urzędników. Tak więc nawet gdyby taki Wybuch naprawdę miał miejsce («Niechaj się stanie światłość!» Rdz1,3), to i wtedy musiał by Ktoś go jednak zaplanować i zorganizować, jakaś Rozumna i Wszechmocna Siła, a tym bardziej – dalszy rozwój Wszechświata.

W ogóle teoria ewolucji, nawet współczesna, tzw. syntetyczna teoria ewolucji - Modern evolutionary synthesis (bo pierwotny, czysty Darwinizm, już dawno został odrzucony przez naukowców ze względu na jego oczywiste błędy, m.in. nieznaną przez niego genetykę) - jest niemożliwa do przyjęcia choćby ze względu na drugą zasadę termodynamiki. To jest jedno z podstawowych praw natury, które głosi, mówiąc po ludzku, że każdy pozostawiony sam sobie układ (tj. bez dopływu z zewnątrz energii i informacji) będzie dążyć nie do rozwoju, lecz do zniszczenia (prawo stałego wzrostu entropii). Np., jeśli pozostawimy dom lub samochód bez opieki, to za parę lat znajdziemy raczej ruiny i złom, niż super pałac i super wóz. W przeciwnym wypadku od razu zrozumiemy, że jakiś dobry fachowiec nieźle nad tym popracował. Tak więc jeśli coś się rozwija, musi nad tym działać i czuwać Rozumna Siła.

I jeśli kreacjonizm to tylko „pseudonaukowa hipoteza”, to dlaczego wtedy w latach 80-ch ubiegłego stulecia, kiedy Institute for Creation Research (USA) zaproponował radzieckim naukowcom, mającym w tamtych czasach jedną z najlepszych szkół ewolucjonizmu, podtrzymywanych na dodatek „jedynie prawdziwą teorią marksizmu” przeprowadzenie otwartej dyskusji na temat „Stworzenie czy Ewolucja?” odpowiedzieli oni milczeniem? Przecież byłaby to bardzo dobra okazja, żeby udowodnić całemu światu wyższość i rację materializmu w ogóle i ewolucjonizmu w szczególności nad różnymi „burżuazyjnymi przesądami” (rozgromić kreacjonizm i utwierdzić ewolucjonizm). Ale radzieccy naukowcy, wśród których nie brakowało tajnych (a nawet jawnych) kreacjonistów, woleli zachować milczenie. Bowiem byli dość mądrzy i cwani, nieźle opłacani przez państwo i świetnie rozumieli, że oficjalnie trzeba trzymać się ideologii państwa, które im płaciło, tj. ateizmu. Ale również rozumieli, że nie da się pogodzić ateizmu i faktów naukowych. Dla fizyków i chemików była to, m.in., wspomniana wyżej druga zasada termodynamiki. Dla biologów, zwłaszcza genetyków, było oczywistym, że życie jest zbyt doskonałe na każdym poziomie – od genów, fermentów i komórek do ekosystemów, żeby mogło się rozwiać (nawet „ewoluować”) samo z siebie. Tym bardziej jego początek z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa jest całkowicie niemożliwym. Bo nawet gdyby w „ Zupie pierwotnej” pojawił się pierwszy gen (prawdopodobieństwo czego jest znikome, ale większe niż zero) oraz enzym (prawdopodobieństwo czego jest też znikome, ale większe niż zero) prawdopodobieństwo tego, że w przypadkowo powstałym genie został przypadkowo zakodowany właśnie ten przypadkowo obok powstały enzym, który przy tym przypadkowo okazał się katalizatorem właśnie tego przypadkowo powstałego genu jest już naprawdę zerowe. I w tym wypadku żadne miliony a nawet miliardy lat takiego zerowego prawdopodobieństwa nie podwyższą do rangi nawet minimalnego, już nie mówiąc o realnym.

Oprócz tego, oni bardzo dobrze wiedzieli, że takie szanowane filary nauki jak Isaac Newton, Blaise Pascal, i wielu innych byli wierzący, a w żaden sposób nie można było podejrzewać że byli oni głupi i zacofani. Nawet tacy „buntownicy” jak Galileusz i Mikołaj Kopernik nie byli przecież przeciwko religii i Kościołowi, lecz mieli po prostu własne zdanie, inne od powszechnie przyjętych teorii naukowych (paradygmatów), które Kościół wtedy oficjalnie uznawał jako część swych nauk. Nawiasem mówiąc, po tych nieporozumieniach Kościół postanowił więcej formalnie nie wiązać swojej doktryny i opinii z nawet dominującymi teoriami naukowymi, politycznymi i społecznymi, które i tak od czasu do czasu się zmieniają.

Przestrzegając tej zasady, obydwaj wyżej cytowani papieże nie mówią kategorycznie, ale znając ostatniego (oraz odpowiednie, już zaczynające się spełniać proroctwa), nie trudno pojąć, dokąd zmierza. Chce otworzyć puszkę Pandory nowej koncepcji religijnej, która w rezultacie odrzuci ustanowione przez Boga prawa, a tym samym Jego Samego i przyjmie Antychrysta (wraz z jego szefem – diabłem) z jego teorią permisywizmu, opierającą się na błędnie rozumianej koncepcji Bożego Miłosierdzia: że będzie On akceptował wszystkich grzeszników bez pokuty i korekty życia. A to już będzie w oczywistej sprzeczności z Biblią i naukami Chrystusa, który co prawda przyjmował wszystkich przychodzących do niego grzeszników, ale oni przed tym żałowali za swoje grzechy, a potem znacznie poprawiali swoje życie, nawet jeśli jak Zacheusz nie rzucali wszystkiego i nie szli za Nim. Tak sam Franciszek nie mówi bezpośrednio przeciwko rodzinie (tradycyjnej, bo innej być nie może!) i za gender, ale jego kontrowersyjne uwagi w tych sprawach przygotowują odpowiedni grunt. Ostatni Synod, poświęcony rodzinie, i rozpoczęte po nim czystki kadrowe nie godzących się na zmiany Hierarchów są najlepszym tego potwierdzeniem.

Michał Sybirak

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013